Uctění památky

 

5.FS, 20.7.1990, 227

M.R.Štefánik

6.FS, 13.9.1990, 7

min. zahr. obchodu Ing. S.Stračár

9.FS, 27.11.1990, 104

za býv. poslance Jiřího Šaška

12.FS, 16.1.1991, 1; 19,32

oběti Litvy, Jan Palach

15.FS, 23.5.1991, 1076

ind. politik Radžív Gándhí

16.FS, 2.7.1991, 15

posl. FS B. Bárta

19.FS, 3.12.1991, 33

obětem v Leopoldově

   

Účast ČSFR v rámci OSN v Jugoslávii

 

21.FS, 11.3.1992, 25; 770,781

T.1322,1368, usn. FS 306; SL 469; SN 486

   

Účast na zasedání Kazimíra Czaplického, ministra - taj. st. volební komise, vedoucího celostátní volební komise Polské republiky a Jana Kacprzaka, člena celostátní volební komise a soudce NS v Polské republice

 

20.FS, 28.1.1992, 555

 
   

Účast na zasedání - nám. FMZO - J. Pancíř, nám. ministra J. Koler, řed. Ústřední celní správy P. Hronovský

 

22.FS, 21.4.1992, 17; 853

usn. FS 333; SL 492; SN 521

   

Účast poslanců ČNR a SNR při projednávání návrhů zákonů o úpravě vlastnických vztahů k půdě

 

14.FS, 28.3.1991, 17; 849

usn. SL 195; SN 195

   

Účet - státní závěrečný - r.1989; 1990

 

10.FS, 19.12.1990, 5; 65,72

T.19, usn. FS 86; SL 134; SN 134

16.FS, 4.7.1991, 8; 568

T.691,726, usn. FS 163; SL 258; SN 263 (1. a 2. část)

 

usn. FS 164; SN 259; SL 264 (3. a 4. část)

   

Účetnictví

 

19.FS, 12.12.1991, 22; 1107,1196

T.1025,1091, usn. FS 245; SL 390; SN 341; č.563/1991 Sb.

   

Údaje osobní - ochrana v informačních systémech

 

22.FS, 29.4.1992, 42; 1930-1941

T.1319,1465

2042-2047

usn. FS 374; SL 533; SN 565; č.265/1992 Sb.

   

Uhlí - maloodběratelé - situace v zásobování

 

9.FS, 27.11.1990, 6; 249-254

interpelace p. Vrchovského, dotaz p. Kloknera, Kováče L., odpověď mpř. vl. Rychetského

   

Újezdy vojenské

 

9.FS, 27.11.1990, 6; 227

p. Dostál, min. Dobrovský

   

Ukončení 21. sch. FS - neprojednané body přesunuty na 22. sch. FS

 

21.FS, 13.3.1992, 1186

T.842, 955, 1410, 1392, 1009A, 1203A, usn. FS 324; SL 482/A; SN 508

   

Ukrajina

 

6.FS, 1.10.1990, 24; 613

(Kulan)

   

Umění moderní

 

16.FS, 12.7.1991, 27; 1452

interpelace p. Kvasničky

1455

odpověď mpř. vlády J. Mikloška

   

Úmluva o právech dítěte přijatá 20.11.1989 v New Yorku na VS OSN

 

8.FS, 16.11.1990, 2; 22,32

T.140, usn. FS 55; SL 98; SN 93

   

Úmluva proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami sjednaná ve Vídni 20.12.1988

 

14.FS, 19.3.1991, 9; 126

T.358, usn. FS 113

   

Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků

 

16.FS, 10.7.1991, 20; 1052,1066

T.666, usn. FS 165; SL 260; SN 265

   

Úmluva evropská o vzájemné pomoci ve věcech trestních

 

17.FS, 26.9.1991, 6; 225,250

T.833, usn. FS 196; SL 313; SN 322

   

Úmluva o předávání odsouzených osob

 

17.FS, 26.9.1991, 7; 231,251

T.834, usn. FS 195; SL 312; SN 321

   

Úmluva o předávání trestního řízení

 

17.FS, 26.9.1991, 8; 231,252

T.835, usn. FS 194; SL 311; SN 320

   

Úmluva evropská o vydávání

 

17.FS, 26.9.1991, 9; 231,253

T.836, usn. FS 193; SL 310; SN 319

   

Úmluva evropská o potlačování terorismu

 

17.FS, 26.9.1991, 10; 241,253

T.837, usn. FS 192; SL 309; SN 318

   

Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států

 

18.FS, 31.10.1991, 3; 204,211

T.820, usn. FS 213; SL 340; SN 363

   

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Řím 1950)

 

20.FS, 21.1.1992, 1; 31

T.1176, usn. FS 261; SL 408; SN 431

   

Úmluva o mezinárodním civilním letectví - Protokol o změně (čl. 3 bis)

 

21.FS, 5.3.1992, 23; 493,509

T.1117, usn. FS 295; SL 458; SN 475

   

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) - změna - Protokol

 

21.FS, 5.3.1992, 24; 501,510

T.1226, usn. FS 296; SL 459; SN 476

   

Úmluva o zamezení nezákonných činů proti bezpečnosti námořní plavby

 

22.FS, 21.4.1992, 22; 854-863,874

T.1305, usn. FS 332; SL 491; SN 520

   

Úmluva jednotná

 

viz.Jednotná úmluva

 
   

Unie hospodářská belgicko-lucemburská

 

viz.Hospodářská unie ...

 
   

Únik daňový

 

13.FS, 30.1.1991, 5; 224

T.298, usn. FS 101; SL 155; SN 157

14.FS, 20.2.1991, 13; 204

T.476, usn. FS 117; SL 183; SN 181

16.FS, 4.7.1991, 11; 551

T.669, usn. FS 161; SL 256; SN 261; Lucembursko

   

Uplatnění lustračního zákona na feder. ministerstvech

 

19.FS, 6.12.1991, 11; 526

interpelace p. Zemana

528

interpelace p. Vidíma

   

Uprchlíci

 

8.FS, 16.11.1990, 4; 36

T.239,288, usn. FS 57; SL 100; SN 96; č.498/1990 Sb., částka 82

   

Uprchlíci - právní postavení

 

16.FS, 10.7.1991, 20; 1052

T.666, usn. FS 165; SL 260; SN 265

   

Úraz pracovní - ztráta výdělku - náhrady

 

viz. Neschopnost pracovní

 

Zákon...

 

Náhrady za ztrátu

 
   

Úřady federální - personální obsazení

 

13.FS, 27.2.1991, 15; 1453

Cuhra

   

Úřady zastupitelské - špatné označení názvu

 

6.FS, 1.10.1990, 24; 614

(Gémesi)

   

USA

 

8.FS, 16.11.1990, 1; 14

T.255, usn. FS 54; SL 97; SN 92; (dohoda o obchodních vztazích)

   

Usnesení FS

 

4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 176,209

T.33, usn. FS 3; SL 24; SN 24; progr. prohl. vlády ČSFR

6.FS, 17.9.1990, 5; 53,155

T.146, usn. FS 20; SN 46; SL 47; scénář ekonomické reformy

19.9.1990, 8; 291,407

usn. FS 38; SL 65; SN 69; bezpečnostní situace v ČSFR - - min. vnitra

20.9.1990, 24; 551

interpelace, usn. FS 40; malý pohraniční styk

   

Usnesení FS k programovému prohlášení vlády ČSFR

 

4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 176,209

T.33, usn. FS 3; SL 24; SN 24

   

Usnesení FS ke scénáři ekonomické reformy

 

6.FS, 17.9.1990, 5; 155

T.87, usn. FS 20; SL 46; SN 47

   

Usnesení FS ke zprávě ministra vnitra ČSFR o bezpečnostní situaci

 

6.FS, 19.9.1990, 8; 407

usn. FS 38; SL 65; SN 68

   

Usnesení FS k návrhu p. Zemana (k označení taj. spolupracovníků s StB.)

 

7.FS, 24.10.1990, 3; 30,68

usn. FS 45; SL 85; SN 81

   

Usnesení SL k interpelaci p. Andělové (ústní) na min. zahr. věcí ČSFR

 

7.FS, 24.10.1990, 3; 42

usn. SL 84

   

Usnesení VBB-SL/SN a VZ-SL/SN k situaci v Kuvajtu

 

6.FS, 20.9.1990, 24; 554

usn. FS 39; SL 71; SN 71

   

Usnesení FS o dani z obratu u polygrafických výrobků

 

10.FS, 19.12.1990, 1; 5,177

usn. FS 88; SL 136; SN 136

   

Usnesení FS o čerpání rozpočtu FMNO

 

10.FS, 20.12.1990, 6; 176

usn. FS 89; SL 137; SN 137

   

Usnesení k postupu lustrací poslanců FS a členů vlády ČSFR

 

11.FS, 10.1.1991, 4; 564,651

usn. FS 94; SL 143; SN 143

   

Usnesení ke Stanovisku FS k situaci v Litvě a v ostatních pobaltských republikách SSSR

 

12.FS, 16.1.1991, 1; 6,39

T.429,431, usn. FS 96; SL 148; SN 148

   

Usnesení FS ke Stanovisku FS k dalšímu setrvání ČSFR ve Varšavské smlouvě

 

12.FS, 16.1.1991, 2; 6,35

T.340, usn. FS 95; SL 146; SN 146

   

Usnesení FS ke zprávě vyšetřovací komise k událostem 17.11.1989

 

14.FS, 26.3.1991, 22; 752

usn. FS 123; SL 189; SN 189

   

Usnesení SN a SL k návrhu na projednání postupu projednávaného vl. n. z. o půdě a ČTK

 

15.FS, 14.5.1991, 1; 46

T.393,244, usn. SL 203; SN 203

   

Usnesení SL a SN k projednání zprávy o hospodářské situaci v ČSFR a doplňujících zpráv

 

15.FS, 16.5.1991, 278

T.634, souhlas s nedodržením 48 hod. lhůty

   

Usnesení ke zprávě o hospodářské situaci ČSFR a hospodářské politice federální vlády, doplňující zprávě o sociální politice federální vlády a doplňující zprávě feder. vlády o řešení ekologické situace

 

15.FS, 16.5.,17.5.,21.5.1991, 9; 309,845

T.554,614,592, usn. FS 136; SL 217; SN 215

   

Usnesení FS k situaci na hraničních přechodech

 

15.FS, 22.5.1991, 26; 1053,1066

T.570, usn. FS 140; SL 221; SN 221

   

Usnesení FS ke zprávě o plnění st. rozpočtu ČSFR a o souboru státních rozpočtů za 1.čtvrtletí 1991

 

15.FS, 22.5.1991, 20; 853,946

T.630,638,639, usn. FS 138; SL 219; SN 219

   

Usnesení o době nesvobody

 

15.FS, 23.5.1991, 13; 1080,1262

T.525,535,536, usn. FS 142; SL 224; SN 224

   

Usnesení k informaci ministryně kontroly ČSFR Ing. K.Kořínkové ohledně plnění úst. zák. o vrácení majetku KSČ, SSM a společ. organizací

 

15.FS, 30.5.1991, 24; 2078

T.659, usn. FS 151; SL 236; SN 236

   

Usnesení k provedení § 26 odst. 5 zák. č. 56/1991 Sb. o jednacím řádu, které se týká používání hlasovacího zařízení

 

15.FS, 23.5.1991

 

30.5.1991, 25; 1298,2031

T.489,586, usn. FS 150; SL 235; SN 235; Komise totožná s Komisí pro práci KFS

   

Usnesení ke Zprávě o činnosti komise pro přípravu nové Ústavy ČSFR

 

15.FS, 30.5.1991, 28; 2081,2121

T.655, usn. FS 152; SL 237; SN 237

   

Usnesení ke zřízení společné komise SL a SN pro lidská práva a menšiny

 

15.FS, 30.5.1991, 31; 2035

T.658, usn. FS 148; SL 233; SN 233

   

Usnesení k přeřazení t. č. 660 (projednání návrhu VBB-SL/SN na způsob volby a odvolání členů zvláštního kontrolního orgánu FS, který bude zřízen dle schváleného zákona o FBIS na 16.FS

 

15.FS, 29.5.1991, 1772

T.660, usn. SL 228; SN 228; přeřazeno do 16.FS

   

Usnesení SN na návrh p. L.Kováče, kdy žádá vládu ČSFR, aby objasnila zvěrstva z obd. 1944-1948 páchaná orgány MKVD na našich občanech

 

15.FS, 31.5.1991, 2180

usn. SN 238

   

Usnesení ke zprávě o činnosti parlamentní komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk z ČSFR

 

16.FS, 2.7.1991

 

3.7.1991, 2; 70,284

T.736,737, usn. FS 158; SL 253; SN 258

   

Usnesení na přijetí nabídky Severoatlantického shromáždění na přidružené členství FS ČSFR v Severoatlantickém shromáždění

 

16.FS, 2.7.1991, 3; 118,147

T.720, usn. FS 155; SL 249; SN 254

   

Usnesení FS k SZÚ - 1990

 

16.FS, 4.7.1991, 8; 633

T.691,726, usn. FS 163; SL 258; SN 263; 1. a 2. část

 

638

usn. FS 164; SL 259; SN 264; 3. a 4. část

 
   

Usnesení ke zprávě generálního prokurátora ČSFR, předsedy Nejvyššího soudu ČSFR a ministra vnitra ČSFR o stavu bezpečnosti a boji proti kriminalitě

 

16.FS, 11.7.1991, 13; 1336

T.690,694,697, NESCHVÁLENO, SL - neschválila, SN - schválila

   

Usnesení o způsobu volby a odvolání členů zvláštního kontrolního orgánu FS

 

16.FS, 3.7.1991, 14; 254,269

T.660,713, usn. FS 157; SL 252; SN 257

   

Usnesení k volbě generálního inspektora ozbrojených sil (způsob volby)

 

16.FS, 18.7.1991, 35; 2000

usn. SL 285; SN 293

   

Usnesení FS k návrhu posl. SN J.Petrové na odpověď min. financí V.Klause (t.č. 661) na interpelaci (t.č. 604) ohledně majetku KSČ, SSM

 

16.FS, 19.7.1991, 2282

T.791,604,661, usn. FS 184; SL 294; SN 303

   

Usnesení FS k návrhu p. Suchánka, aby vláda ČSFR zahájila jednání se švýcarskou vládou ve věci devizových kont KSČ, KSS, KSČM, SSM...

 

17.FS, 8.10.1991, 1497

usn. FS 206; SL 327; SN 349

   

Usnesení FS o návrhu na vyhlášení referenda

 

17.FS, 8.10.1991, 24; 1562

T.860,982,

9.10.1991, 1591-1603,1672

T.1001,1005, usn. FS 210; SL 331; SN 353, návrh na přeložení na 18. FS schválen

   

18.FS, 13.11.1991, 11; 1553-1743

T.860,893,994, SL a SN neschválily ani jedno znění navržené otázky

   

Usnesení FS, kterým FS odsuzuje projevy rasismu a zejména antisemitismu

 

18.FS, 7.11.1991, 21; 979-992,1032-1042

T.974,1004, usn. FS 218; SL 352; SN 370

   

Usnesení FS k návrhu VIP-SL a SN k dosavadním výsledkům iniciativy občanů "Za společný stát"

 

18.FS, 13.11.1991, 1787

T.997, usn. FS 229; SL 367; SN 385

   

Usnesení FS ve věci převodu vlastnictví k ropovodu a tranzitnímu plynovodu

 

19.FS, 12.12.1991, 11; 1252

T.1101

18.12.1991, 11; 1338

usn. FS 248; SL 393; SN 414; (interpelace)

   

Usnesení FS ke zprávě vlády ČSFR o plnění STR a souhrn STR za I.-III. čtvrtletí 1991

 

19.FS, 17.12.1991

 

18.12.1991, 24; 1289,1330-1337

T.1087,1107, usn. FS 249; SL 395; SN 417

   

Usnesení FS k návrhu politického grémia na přerušení rozpravy a projednávání změn k návrhu úst. zákona č. 143/1968 Sb. (v t. č.1071A,1212)

 

20.FS, 23.1.1992, 348

T.1071A,1212, usn. FS 262; SL 409; SN 432

   

Usnesení FS ke zprávě o dodržování lidských práv v ČSFR

 

20.FS, 24.1.1992, 9; 472

T.1111,1213

30.1.1992, 1125-1167

usn. FS 272; SL 418; SN 443

   

Usnesení FS k žádosti p. M. Zemana o předložení zprávy vlády ČSFR o plnění STR - čsl. federace a souhrn st. rozpočtů za I.-IV. Q.1991

 

20.FS, 29.1.1992, 17; 794

T.1219, usn. FS 268; SL 413; SN 438

   

Usnesení FS ke zprávě vlády ČSFR k průběhu kuponové privatizace

 

20.FS, 17.2.1992, 18; 1499 -

T.1248,1292

18.2.1992, 1728-1737

usn. FS 278; SL 437; SN 457

   

Usnesení FS ke společnému prohlášení delegací VŽP-SL/SN a VŽP-NS Maďarské republiky ve věci stavby vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros

 

21.FS, 6.3.1992, 39; 609,658

T.1367, usn. FS 301; SL 464; SN 481

   

Usnesení FS k situaci v Republice Bosna a Hercegovina

 

22.FS, 24.4.1992, 1466

usn. FS 344; SL 503; SN 533; zařazeno na program 22.FS

27.4.1992, 1624

T.00612, usn. FS 346; SL 505; SN 535

   

Usnesení FS, kde se vyzývá vláda ČSFR, aby odložila svůj návrh a aby návrh nebyl podán bez projednání v příštím FS (kandidáti do evropských institucí)

 

22.FS, 30.4.1992, 2194

usn. FS 365; SL 524; SN 556; návrh p. Stomeho

   

Uspořádání státoprávní ČSFR

 

13.FS, 27.2.1991, 14; 1402

Konečný P.

   

Ústava ČSSR - č.100/1960 Sb. - změny

 

(zákonodárné sbory, prezident republiky, soudy, vláda)

 

20.FS, 22.1.1992, 5; 166

T.1071A,1212

23.1.1992, 348

přerušení jednání - Stanovisko ČNR a SNR, usn. FS 262; SL 409; SN 432

17.2.1992, 5; 1393-1498

+ dod.T.1212 v č. 409

18.2.1992, 5; 1649-1727

neschválilo SN/Sl

1379-1742

usn. SL 436; SN 456; dohodovací výbor

21.FS, 3.3.1992, 3; 151-188

T.1071A,1212 + dod;1348, neschváleno FS

   

Ústava ČSFR - příprava

 

6.FS, 18.9.1990, 20; 160,179

T.95, usn. FS 33; SL 59; SN 60

15.FS, 30.5.1991, 28; 2081

T.655, usn. FS 152; SL 237; SN 237

   

Ústava ČSSR - změny (z.č. 100/1960 Sb.)

 

5.FS, 18.-20.7.1990, 4; 23

T.13, usn. FS 4; SL 28; SN 26; (volební obd. NV)

6.FS, 20.9.1990, 6; 457

T.65,115, usn. FS 21; SL 47; SN 48; (čl.6 soudci - slib, volba, odvolání)

16.FS, 8.7.1991, 17; 644,932

T.677,729, soustava soudnictví

9.7.1991, 961

zákon nebyl schválen SN

16.7.1991, 17; 1623,1689

T.769, usn. FS 182; SL 289; SN 297; č.326/1991 (částka 61)

   

Ústava ČSFR - způsob přijetí

 

20.FS, 21.1.1992, 4; 124-157

T.1054,1099,1100, návrh nebyl schválen SL i SN

   

Ústavní soud

 

9.FS, 10.12.1990, 868

iniciativní návrh prezidenta Havla

13.FS, 5.2.1991, 420,

Rychetský, Špaček, aj.

13.FS, 27.2.1991, 11; 1270,1394,

T.373,381,445, usn. FS 108; SL 172; SN 169; č.91/1991 Sb.

18.FS, 6.11.1991, 7; 882.908

T.972,859, usn. FS 223; SL 359; SN 377; č.491/1991 Sb.

7.11.1991, 943-951

 
   

Ústavní soud ČSFR - kandidáti na soudce

 

18.FS, 7.11.1991, 8; 952

 

966

T.1000, usn. FS 217; SL 350; SN 368; způsob volby schválen

971,974

T.964, I.kolo dr. Čermák, Ševčík, Posluch, Vosček, Kresák

1043,1081-1084

 
 

usn. FS 230; II.kolo, dr. Valko, Kessler

12.11.1991, 8; 1430-1431

T.964, III.kolo - nikdo nezvolen

1432-1456

diskuse k volbě

   

19.FS, 18.12.1991, 30; 1347-1353

T.1127,1132, I.kolo- nikdo nezvolen

19.12.1991, 30; 1401

usn. FS 250; SL 396; SN 418; II.kolo, Dr.J.Karpíšková

   

Ústavní soud - organizace, řízení

 

18.FS, 6.11.1991, 7; 882-908

T.859,972, usn. FS 223; SL

7.11.1991,7; 943-951

359; SN 377; č. 491/1991 Sb. (částka 94)

   

Uvolnění poslanců SL i SN z výborů

 

5.FS, 18.-20.7.1990, 2; 22

usn. SN 40; uvolněni:

 

Stračár Slavomír - z VPR-SN, Mečiár Vladimír - z VBB-SN, Motyčka Ludvík - z VH-SN, Mlynárik Ján - z VŽP-SN

   

10.FS, 19.12.1990, 2; 21

usn. SL 133; SN 133; uvolněni:

 

Kováč Michal, Ing. - z VPK-SL, Bláha Michal - z VSK-SL, Mandler Emanuel - z VÚP-SL, Ovčačíková Alena, PhDr. - z VSK-SNPřihlásit/registrovat se do ISP