Zákon o bankách

 

13.SN, 20.12.1991, 2; 19,29

T.1023,1147,usn. 424 SN (schv.)

 

402 SL,256 FS

   

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

 

18.SN, 28.4.1992, 3; 84,89

T.1412,1492, usn. 552 SN (schv.)

 

520 SL, 361 FS

   

Zákon o konkursním a vyrovnávacím řízení

 

(návrh usnesení SN - t.č.757)

 

9.SN, 11.7.1991, 1; 13

T.675,746,757,usn. 284 SN (schv.)

 

278 SL,177 FS

   

Zákon o majetkové restituci a rehabilitaci církví

 

a náboženských společností

 

18.SN, 28.4.1992, 2; 72

T.955,1392 (neschv.)

   

Zákon o mimosoudních rehabilitacích

 

6.SN, 21.2.1991, 2; 7

T.442,477,usn. 166,167

 

(č.19, č.87/1991 Sb.)

   

Zákon o platech soudců Nejvyššího soudu ČSFR a soudců

 

a justičních čekatelů vojenských soudů

 

15.SN, 12.3.1992, 1; 8,12

T.1280,1325,usn. 506 SN (schv.)

 

480 SL,322 FS

   

Zákon o použití přebytku STR federace za r.1991

 

18.SN, 28.4.1992, 4; 77,83

T.1448,1498,usn. 548 SN (schv.)

 

516 SL, 357 FS

   

Zákon o Státní bance československé

 

13.SN, 20.12.1991, 1; 8,18

T.1024,1148,usn. 423 SN (schv.)

 

401 SL,255 FS

   

Zákon o strategickém plánování

 

7.SN, 21.3.1991, 3; 27

T.210 a dod.,292 (nepřijat)

   

Zákon o zrušení pracovních kategorií

 

18.SN, 28.4.1992, 1; 65,70

T.1400,1479,usn. 551 SN (schv.)

 

519 SL,360 FS

   

Zákon ústavní, kterým se mění a doplňuje úst.zák.č.143/1968 Sb.,

 

o čs. federaci ve znění pozdějších předpisů

 

(zkrácení voleb.obd.)

 

16.SN, 14.4.1992, 1; 7,11

T.1366,usn. 516 SN (schv.)

 

387/A SL,328 FS

   

Zákon ústavní, kterým se mění a doplňuje úst.zák.č.143/1968 Sb.,

 

o čs. federaci ve znění pozdějších ústavních zákonů

 

(čl.12,13)

 
   

17.SN, 15.4.1992, 1; 26, 48

T.1410,1491,usn. 523 SN (schv.)

 

494 SL,335 FS

   

Zasedání FS - svolání - ukončení

 
 

(dopis prezidenta ČSFR - čl.61 úst.zák.o čs.fed.)

1.SN, 27.6.1990; 5

svolání zasedání dnem 14.6.1990

   

Zemědělství - tržní regulace

 

11.SN, 26.9.1991, 1; 5

T.851,usn. 357 SN (schv.)

 

335 SL,203 FS

2.10.1991, 1; 22-66

T.851,usn. 339 I.

   

Zpráva o činnost P-FS (V.v.o.)

 

1.SN, 27.6.1990, 2; 13

T.1,usn. 1

   

Zpráva o činnosti P-FS,P-SL,P-SN a výborů SL a SN

 

viz. Předsednictvo FS

 

FS - činnost

 
   

Zpráva o zákonném opatření P-FS o Federálním fondu tržní

 

regulace v zemědělství

 

11.SN, 26.9.1991, 1; 5

T.851,usn. 357 SN (schv.)

 

335 SL,203 FS

2.10.1991, 1; 22-66

T.851,usn. 339 I.

   

Žádost o udělení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců FS

 

18.SN, 28.4.1992, 5; 90

usn. 542 (neschv.)

 Přihlásit/registrovat se do ISP