Návrh členů iniciativního a petičního výboru SN

 

7.SN, 21.3.1991, 2; 18,73

usn. 187

   

Návrh na odvolání poslance SN M.Zemana

 
 

z funkce člena P-SN

8.SN, 31.5.1991; 38

usn. 249 (Zeman)

   

Návrh postupu na další projednávání vládního návrhu zákona

 
 

o mimosoudních rehabilitacích - (t.č.442 ve znění t.č.477)

6.SN, 21.2.1991, 2; 7

T.442,477, usn. 166

   

Návrh skupiny poslanců na odvolání poslance SN

 

z funkce člena P-FS

 

3.SN, 26.11.1990, 1; 6

usn. 103 (Moric)

   

Návrh skupiny poslanců SN na vyslovení nedůvěry

 

členům vlády ČSFR (Dobrovský,Langoš)

 

11.SN, 3.10.1991, 3; 73

T.867,usn. 343 (nesch.)

   

Návrh usnesení SN k zákonu o konkursním a vyrovnávacím řízení

 

9.SN, 11.7.1991, 1; 14

T.757, (schv.str.35)

   

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje

 

úst.zák.č.143/1968 Sb. o československé federaci

 

ve znění pozdějších předpisů (zkrácení volebního období)

 
   

16.SN, 14.4.1992, 1; 7,11

T.1366, usn. 516 SN (schv.)

 

387 A SL, 328 FS

   

Návrh vládní ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje

 

úst.zák.č.143/1968 Sb. o československé federaci

 

ve znění pozdějších ústavních zákonů a návrh

 

usnesení SL a SN (čl.12,odst.4,5-doplnění,čl.13,odst.2)

 

17.SN, 15.4.1992, 1; 26,48

T.1410,1491, usn. 523 SN (schv.)

294 SL, 335 FS

 
   

Návrh vládní zákona o bankách

 

13.SN, 20.12.1991, 2; 19,29

T.1023,1147,usn. 424 SN (schv.)

 

402 SL, 256 FS

   

Návrh vládní zákona o investičních společnostech

 

a investičních fondech a návrh usnesení SL a SN

 

18.SN, 28.4.1992, 3; 84,89

T.1412,1492,usn. 552 SN (schv.)

 

520 SL, 361 FS

   

Návrh vládní zákona o použití přebytku STR federace

 

za r.1991 a návrh usnesení SL a SN

 
   

18.SN, 28.4.1992, 4; 77,83

T.1448,1498,usn. 548 SN,

 

516 SL, 357 FS

   

Návrh vládní zákona o Státní bance československé

 

13.SN, 20.12.1991, 1; 8,18

T.1024,1148, usn. 423 SN (schv.)

 

401 SL, 255 FS

   

Návrh vládní zákona o zrušení pracovních kategorií

 

a návrh usnesení SL a SN

 

18.SN, 28.4.1992, 1; 65,70

T.1400,1479, usn. 551 SN (schv.)

 

519 SL, 360 FS

   

Návrh zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví

 

a náboženských společností a návrh usnesení SL a SN

 

18.SN, 28.4.1992, 2; 72

T.955,1392 (neschv.)

   

Návrh zákona o konkursním a vyrovnávacím řízení

 

a návrh usnesení SL a SN

 

9.SN, 11.7.1991, 1; 13

T.675,746,757, usn. 284 SN (schv.)

 

278 SL, 117 FS

   

Návrh zákona o strategickém plánování (t.č.210)

 

a společná zpráva VPR,VH,VSK,VŽP a VÚP-SN

 

(t.č.292) a dod.doklad k t.č.210

 

7.SN, 21.3.1991, 3; 27

T.210 a dod.,292, (neschv.)

   

Návrh VÚP-SL a SN na vydání zákona o platech soudců

 

Nejvyššího soudu ČSFR a soudců a justičních

 

čekatelů vojenských soudů a návrh usnesení SL a SN

 

15.SN, 12.3.1992, 1; 8,12

T.1280,1325, usn. 506 SN (schv.)

480 SL, 332 FS

 
   

Nejvyšší soud ČSFR - soudci - platy

 

viz. Platy soudců

 


Přihlásit/registrovat se do ISP