Ministři ČSFR - projevy ve SN

 
 

Čalfa Marián - předseda vlády ČSFR

13.SN, 20.12.1991, 2; 26

k tisku č.1023, k pozn.návrhu posl.Kočtúcha

 

Dlouhý Vladimír - ministr hospodářství

11. SN, 2.10.1991, 1; 23

k problematice Federálního fondu tržní regulace; seznámení

 

s problematikou zemědělství

 

(t.č.851)

 

2.10.1991, 1; 52,61

závěrečné slovo, odpověď na dotazy

 
 

posl. Tomise, a k návrhu usnesení

 

Hoffmann Pavel - ministr strategického plánování ČSFR

7. SN, 21.3.1991, 3; 34,57

k zákonu o strategickém plánování

 

Klaus Václav - ministr financí ČSFR

13.SN, 20.12.1991, 1; 13

k tisku č.1024 - k pozměň.návrhu

 

posl.Kočtúcha

 

Langoš Ján,ing. - ministr vnitra ČSFR

11.SN, 3.10.1991, 3; 84

poděkování za důvěru (k t.č.867)

 

Miller Petr - ministr práce a sociálních věcí ČSFR

18.SN, 28.4.1992, 1; 65

odův.t.č.1400,1479 (zrušení

 

prac.kategorií)

Mošnov

 

viz. Vyslovení nedůvěry členům vlády ČSFR

 

Vláda ČSFR

 


Přihlásit/registrovat se do ISP