Zasedání FS - svolání - ukončení

 

(dopis prezidenta ČSFR - čl. 61 úst. zák. o čs. federaci)

 

1.SL, 27.6.1990; 5

svolání zasedání

 

dnem 14.6.1990

   

Zpráva mandátového a imunitního výboru SL ve věci imunitní

 

2.SL, 22.10.1990, 5; 26

usn. 76

 

Šepetka

   

Zpráva o činnosti P-FS (V.v.o.)

 

1.SL, 27.6.1990, 2; 11

T.1, usn. 1

   

Zpráva o činnosti P-FS, P-SL, P-SN a výborů SL a SN

 
 

viz. Předsednictvo FS

 

FS - činnostPřihlásit/registrovat se do ISP