Pakt mezinárodní

 

viz.Mezinárodní pakt

 

Palach Jan - uctění památky

 

12.FS, 16.1.1991, 1,2; 32

 
   

Památky kulturní

 

16.FS, 12.7.1991, 27; 1524

naléhavá interpelace poslance Ransdorfa; Rychetský, Világi, Rašev, Mlynárik

Památky umělecké - rozkrádání

 

6.FS, 20.9.1990, 24; 538

(Pohanka)

   

Pamětní deska J. Tisa - odhalení

 

viz.Deska pamětní....

 

Papírna - velkotonážní

 

5.FS, 20.7.1990, 18; 250

 
   

Papíry cenné - burza

 

22.FS, 21.4.1992, 12; 732

T.1307,1478, usn. FS 340; SL 499; SN 528; č. 214/1992 Sb.

   

Pasiva devizová - přepočet

 

viz.Devizová aktiva a pasiva

 

Pasy diplomatické - vlastníci

 

6.FS, 1.10.1990, 24; 613

(Kulan)

10.FS, 19.12.1990, 7; 87

(Šútovec)

   

Pasy - vydávání čs. občanům žijících v zahraničí

 

11.FS, 10.1.1991, 3; 482

(interpelace p. Bratinky)

   

Pasy zbrojní - vydávání

 

9.FS, 27.11.1990, 6; 271

interpelace p. Pohanky

10.FS, 19.12.1990, 7; 80-82

Malý, Pohanka

16.FS, 12.7.1991, 26; 1432

Sacher, Langoš

   

Patentoví zástupci

 

viz.Zástupci patentoví

 

Zákon o...

 
   

Patenty - spolupráce

 

13.FS, 29.1.1991, 2; 92

T.294, usn. FS 99; SL 153; SN 155

   

Péče pěstounská - změny

 

21.FS, 4.3.1992, 8; 207,231

T.1161,1310, usn. FS 292; SL 455; SN 472; č.118/1992 Sb. (částka 29)

   

Péče veterinární

 

15.FS, 23.5.1991, 18; 1264,1297

T.502,650, usn. FS 143; SL 225; SN 225; č.239/1991 Sb.

   

Peníze špinavé (stanovisko vlády)

 

18.FS, 13.11.1991, 1748

T.1029, neschváleno, projednávat, návrh p. Wagnera

20.FS, 24.1.1992, 8; 463

interpelace p. Wagnera

   

Perský záliv

 

6.FS, 20.9.1990 24; 553

(Bratinka)

   

Perský záliv - situace politická

 

11.FS, 11.1.1991, 765-774

Kroupa, Olej, aj.

13.FS, 29.1.1991, 10

Kroupa

31.1.1991, 391-400

rezoluce VZ/SL/SN

   

Petice 98 pracovníků čs. oznamovacích prostředků

 

16.FS, 18.7.1991, -DP; 2130

T.782, str. 2148 - usnesení neschváleno SL

   

Plán kontrolní činnosti Federálního ministerstva kontroly na I. pololetí 1992 a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 5.3.1992, 28; 511

T.1251,1358, usn. FS 298; SL 461; SN 478

   
   

Plánování strategické

 

9.FS, 13.12.1990, 19; 1374

T.210,292, odloženo na další schůzi

10.FS, 19,12,1990, 4; 27

T.210, str 64 - návrh nebyl schválen

13.FS, 27.2.1991, 15; 1475

rozprava k dohodovacímu řízení

14.FS, 28.3.1991, 843

T.210, usn. SL 193; SN 193; zahájení dohodovacího řízení

15.FS, 14.5.1991, 4; 78

T.210,292,631, návrh nebyl schválen SN/Č.

   

Plánování územní

 

22.FS, 24.4:1992, 31; schv.1459, 1496

T.1235,1513, usn. FS 368; SL 527; SN 559; č.262/1992 Sb. (částka 56)

   

Platby

 

viz.Obchod

 

Dohody

 
   

Platy poslanců

 

5.FS, 18.7.1990, 9

Jičínský

20.7.1990, 17; 206

T.27, usn. FS 16; SL 40; SN 38; Šlápota

   

Platy soudců nejvyššího soudu ČSFR

 

21.FS, 11.3.1992, 19; 785-803

T.1280-1325, neschválila SN/Sl

818

usn. SN 492; projednat ještě na 21. schůzi FS

15.SN, 12.3.1992, 1; 8-12

T.1280,1325, usn. FS 322; SL 480A; SN 506; č.151/1992 Sb.

   

Platy soudců a justičních čekatelů vojenských soudů

 

21.FS, 11.3.1992, 19; 785-803

T.1280-1325, neschválila SN/Sl

818

usn. SN 492; projednat ještě na 21. schůzi FS

   

15.SN, 12.3.1992,1; 8-12

T.1280,1325, usn. FS 322 (12/3); SL 480A (11/3); SN 506A (12/3); č.151/1992 Sb.

   

Platy - zaměstnanci rozpočtových organizací a příspěvkových organizací

 

21.FS, 12.3.1992, 34; 1046-1092

 

13.3.1992, 1117-1144

T.1309-1389, usn. FS 320; SL 488; SN 504; č. 143/1992 Sb. (částka 32)

   

Plavba námořní - zamezení nezákonných činů proti bezpečnosti

 

22.FS, 21.4.1992, 22; 854-863,874

T.1305, usn. FS 332; SL 491; SN 520

   

Plošiny pevné umístěné na pevninské mělčině - zamezení nezákonných činů proti bezpečnosti

 

22.FS, 21.4.1992, 22; 854-863,874

T.1305, usn. FS 332; SL 491; SN 52O

   

Plynovod tranzitní - převod vlastnictví

 

19.FS, 12.12.1991, 11; 1252

T.1101

18.12.1991, 11; 1338

T.1101, usn. FS 248; SL 393; SN 414; (interpelace)

   

Pobaltské republiky - situace

 

11.FS, 10.1.1991, 3; 494,505,507,517,518

Suchánek, Olej, Kříž, Jenerál

519,520-522,525

Kroupa, Suchán, Piskoč, Bratinka

12.FS, 16.1.1991, 1; 6

T.429,431, usn. FS 96; SL 148; SN 148; Jičínský, Komárek

13.FS, 31.1.1991, 391

Šebej

   

Podnikání - převod majetku státu

 

viz.Velká privatizace

 
   

Podnikání soukromé - občané

 

15.FS, 17.5.1991, 3; 486,516

T.232,613, usn. FS 132; SL 212; SN 212; č. 219/1991 Sb.

   

Podnikání živnostenské

 

17.FS, 1.10.1991, 21; 523

T.761.875

2.10.1991, 21; 725

usn. FS 208; SL 329; SN 351; č.455/1991 Sb. (částka 87)

   

Podnikání živnostenské (novela)

 

22.FS, 29.4.1992, 49; 1962-1980

T.1507,1522, nedošlo k hlasování

   

Podniky - platební neschopnost

 

13.FS, 27.2:1991, 14; 1400

Chýlek

   

Podniky - finanční závazky

 

10.FS, 19.12.1990, 7; 76

interpelace p. Kvačkaje na ministra Klause

   

Pohledávky zahraniční - přepočet

 

viz Devizová aktiva a pasiva

 

Pohraničí - obchod - vykupování zboží

 

9.FS, 27.11.1990, 6; 288

Tomis, Záležáková

   

Pohraničí - problematika

 

16.FS, 12.7.1991, 27; 1486

interpelace p. J.Konečného

18.FS, 1.11.1991, 17; 638

interpelace p. Petrové

652

interpelace p. Sochora

   

Pohraničí - styk - malý

 

6.FS, 20.9.1990, 24; 542,549,560,528-534

skupina poslanců

1.10.1990, 25; 574

T.136, usn. FS 37; (pouze SN),

580-584 Čalfa - odpověď - Tomis, Kováč, Sochor, Kakačka, Piskoř, Kulan

 

7.FS, 24.10.1990, 3; 89

M. Kováč

11.FS, 10.1.1991, 3; 498

(PLR), Branná

   

Pohraničí - vztahy česko-německé

 

9.FS, 27.11.1990, 5; 188-190

Mlynárik, Kříž

   

Pohraniční stráž

 

5.FS, 19.7.1990, 10; 171

T.8, usn. FS 11; SL 35; SN 34

   

Policie soukromá

 

9.FS, 27.11.1990, 6; 264

Malý

   

Policie vojenská

 

21.FS, 5.3.1992, 13; 405

T.1036,1290, usn. FS 304; SL 467; SN 484; č.124/1992 Sb.

   

Policie - zákon - náměty

 

10.FS, 19.12.1990, 7; 84

interpelace p. Honnera

   

Policie železniční federální

 

22.FS, 23.4.1992, 29; 1313,1356

T.1010,1457, usn. FS 352; SL 512; SN 543; č.230/1992 Sb. (částka 48)

   

Policejní akademie

 

viz.Akademie policejní

 

Policisté - služební poměr - policejní sbory ČSFR

 

16.FS, 10.7.1991, 25; 1026

T.702,745, usn. FS 186; SL 298; SN 306; č.334/1991 Sb. (částka 64)

22.FS, 29.4.1992, 38; 1943-1962

T.1422,1458,

schv.2050-2053

usn. FS 363; SL 522; SN 554; č.245/1992 Sb.

   

Politika bytová

 

9.FS, 27.11.1990, 5; 208

Kříž

15.FS, 29.5.1991, 10; 1890

Ransdorf

   

Politika energetická

 

20.FS, 24.1.1992, 8; 468

interpelace p. K.Ježka

   

Politika hospodářská - návrh zásad

 

18.FS, 8.11.1991, 14; 1101-1302

T.961,1006, usn. FS 224; SL 360; SN 378

12.11.1991, 1295

zpráva vzata na vědomí

   

Politika sociální

 

15.FS, 16.5.1991

 

17.5.1991, 9; 292,845

 

21.5.1991

T.592,634, usn. FS 136; SL 217; SN 215

29.5.1991, 11; 1824

interpelace p. Kormana

   

Politika zahraniční ČSFR - problematika

 

- stav

 

- zpráva

 

11.FS, 10.1.1991, 3; 455

expose Dienstbier

512

p. Sacher

18.FS, 13.11.1991, 13; 1487

T.973,1028, usn. FS 227; SL 365; SN 383

19.FS, 5,12.1991, 5; 180

T.973, usn. 233; SL 376; SN 397

   

Politika zahraniční - zpráva

 

18.FS, 13.11.1991, 13; 1387,1517

T.973,1028, usn. FS 227; SL 365; SN 383

19.FS, 5.12.1991, 5; 180;

T.973, usn. FS 233; SL 376; SN 397

   

Polská republika

 

16.FS, 11.7.1991, 32; 1270

T.579

   

Polská republika - Smlouva

 

21.FS, 5.3.1992, 16; 432

T.1084, usn. FS 293; SL 456; SN 473

   

Polsko - pohraniční styk

 

6.FS, 20.9.1990, 24; 528

 

7.FS, 24.10.1990, 3; 89

p. Kováč

   

Polygrafie

 

viz.Průmysl polygrafický

 
   

Poměr pracovní - ukončení - odstupné

 

15.FS, 14.5.1991, 2; 46

T.605,515, usn. FS 126; SL 205; SN 204; č.195/1991 Sb. (částka 40)

   

Poměr služební příslušníků SNB

 

9.FS, 5.12.1990, 22,23; 835

T.242,253,329, usn. FS 78; SL 124; SN 124

   

Poměry služební - vojsko

 

15.FS, 15.5.1991, 6; 134

T.466,609, usn. FS 134; SL 214; SN 214; č.228/1991 Sb. (částka 45)

   

Poplatky soudní - u Nejvyššího soudu a vojenských soudů

 

22.FS, 29.4.1992, 40; 1910-1916

T.1397,1463

2048-2050

usn. FS 372; SL 531; SN 561; č.257/1992 Sb. (částka 55)

   

Pornografie - šíření

 

15.FS, 29.5.1991, 10; 1874

interpelace p. Novákové

   

Pořádek zasedací ve FS

 

15.FS, 14.5.1991, 23

Kulan

24

Moric

   

Pořádek vnitřní

 

viz.Věc vnitřního pořádku a bezpečnosti

 
   

Pořádek vnitřní a bezpečnost - vymezení působnosti

 

6.FS, 19.9.1990, 9; 413

T.14,116, usn. FS 23; SL 49; SN 50

   

Poslanci ČNR - účast na zasedání

 

14.FS, 28.3.1991, 17; 849

usn. SL 195; SN 195

   

Poslanci FS - zahraniční cesty

 

9.FS, 27.11.1990, 6; 248

dotaz p. Humla

   

Poslanci - doprava

 

9.FS, 27.11.1990, 6; 238

dotaz p. Zlochy, odpověď ministra Nezvala

   

Poslanci - interpelace, otázky, podněty a připomínky

 

9.FS, 27.11.1990, 6; 224-289

 
   

Poslanci - náležitosti

 

5.FS, 20.7.1990, 17; 206

T.27, usn. FS 16; SL 40; SN 38; č.304/1990 Sb.

   

Poslanci FS - návrh na vytvoření skupiny poslanců pro vytvoření pracovních podmínek poslanců

 

4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 81

(Sokol)

   

Poslanci - neplnění poslaneckého slibu

 

7.FS, 30.10.1990, 258,263,264

Moric, Panis, Bárta

4; 273

návrh p. Dostála ohledně p. Bárty

   

Poslanci - neúčast při jednání

 

6.FS, 20.9.1990, 24; 541

 

15.FS, 17.5.1990, 518

Világi

   

Poslanci - složení slibu

 

viz.Slib poslanců

 
   

Poslanci SNR - účast na zasedání

 

14.FS, 28.3.1991, 17; 849

usn. SL 195; SN 195

   

Poslanci - zkrácení řečnické lhůty

 

15.FS, 21.5.1991, 16; 650

usn. SL 216; SN 216; zákon o půdě

   

Postup - projednání usnesení k zákonu o ČTK

 

viz.ČTK

 

Zákon

 

Projednání postupu

 
   

Postup - projednání usnesení k zákonu o půdě

 

viz.Půda

 

Zákon

 

Projednání postupu

 
   

PNS - monopol

 

16.FS, 12.7.1991, 27; 1535

interpelace p. Petrové, Flassig - odpověď 

   

Potravinářský komplex

 

viz.Komplex potravinářský

 
   

Pozorovatelé - vysláni do Jugoslávie

 

21.FS, 11.3.1992, 25; 770

T.1322,1368, usn. FS 306; SL 469; SN 486

   

Požadavky moravsko-slezské - vystoupení poslanců

 

5.FS, 18.7.1990, 4; 23

Bárta aj.

   

Práva dítěte

 

viz.Děti - práva

 
   

Práva lidská - dodržování

 

20.FS, 24.1.1992, 9; 472

T.1111,1213

30.1.1992, 1125-1167

usn. FS 272; SL 418; SN 443

   

Práva lidská - ochrana - Úmluva (Řím 1950)

 

20.FS, 21.1.1992, 1; 31

T.1176, usn. FS 261; SL 408; SN 431

   

Pravidla rozpočtová

 

9.FS, 13.12.1990, 18; 1297

T.231,324, usn. FS 87; SL 135; SN 135

   

19.FS, 17.12.1991, 23; 1261

T.1026,1068

18.12.1991, 23; 1318, 1329

T.1026,1068, usn. FS 246; SL 392; SN 413

   

Právo občanské

 

viz.Mezinárodní pakt

 
   

Právo občanské

 

6.FS, 1.10.1990, 24; 601

(Devátý)

   

Právo politické

 

viz.Mezinárodní pakt

 
   

Presidiální sdělení

 

1.FS, 27.6.1990, 5

 

2.FS, 29.6.1990, 7,

 

3.7.1990, 36,79

 

4.FS, 10.-11.7.1990, 7,127,213

 

5.FS, 18.-20.7.1990, 6

 

19.7.1990, 136,137

 

20.7.1990, 205,206,252

 

6.FS, 13.9.1990, 7,25,37

 

17.9.1990, 69,155

 

18.9.1990, 158,159,207,213

 

20.9.1990,449,451,523,542,570

 

1.10.1990, 616,617

 

7.FS, 23.10.1990, 5,12,25,27

 

24.10.1990, 30,31,103

 

25.10.1990, 159,253

 

30.10.1990, 254,338

 

8.FS, 16.-17.11.1990, 5

 

9.FS, 26.11.1990, 6

 

4.12.1990, 380

 

10.12.1990, 868

 

11.12.1990, 901

uvítání předsedů ČNR a SNR pí.Burešové a Fr. Mikloška

10.FS,19.12.1990, 3,88

 

20.12.1990, 145,162,177

 

11.FS, 8.1.1991, 5

uvítání předsedů ČNR a SNR pí.Burešové a Fr. Mikloška

10.1.1991, 453

uvítání diplomatického sboru

12.FS, 16.1.1991, 5

 

13.FS, 29.1.1991, 8,179

 

30.1.1991, 185,231

 

5.2.1991, 405

 

19.2.1991, 9; 437

 

20.2.1991, 9; 751

 

21.2.1991, 911

 

27.1.1991, 11; 1169

 

14.FS, 19.3.1991, 9

nový zasedací pořádek

27.3.1991, 780

 

28.3.1991, 829

 

5.3.1991, 1181

 

15.FS, 14.5.1991, 11

 
   

Prezence poslanců na zasedání

 

15.FS, 17.5.1991, 518

Világi

   

Prezident - volba

 

3.FS, 5.7.1990, 1; 6

usn. FS 2; SL 22; SN 22; (V.Havel)

   

Prezidium - členové FFNM - volba

 

18.FS, 12.11.1991, 19; 1312-1342

T.975,1008, usn. FS 226; SL 364; SN 382; (odloženo na další schůzi)

 

19.FS, 6.12.1991, 8; 451,473

T.975,1075, volební řád - usn. FS 236; SL 380; SN 401

10.12.1991, 8; 546

zpráva o výsledku voleb - I.kolo

656

usn. FS 239; SL 383; SN 404; zpráva o výsledku voleb - II.kolo

19.12.1991, 8; 1563

usn. FS 252; SL 398; SN 420; zpráva o výsledku voleb - III.kolo

usn. FS 253; SL 399; SN 421; (př. Ing. J.Vít)

21.12.1991, 8; 1864,1865

nebyl nikdo zvolen, zpráva o výsledku volby mpř. FFNM

   

Princip územní ČSFR

 

viz.Uspořádání státoprávní

 
   

Privatizace kuponová - průběh

 

20.FS, 17.8.1992, 18; 1499

T.1248,1292

18.2.1992, 1728-1737

usn. FS 278; SL 437; SN 457

   

Privatizace malá

 

7.FS, 24.-25.10.1990, 6; 105,217

T.159,214, usn. FS 47; SL 87; SN 83; č.427/1990 Sb.(částka 73)

9.FS, 6.12.1990, 26; 868a

T.340, usn. FS 82; SL 128; SN 126; č. 541/1990 Sb. (částka 88)

16.FS, 17.7.1991, -DP; 1909

T.752,772

18.7.1991, -DP; 2120

T.752,772,

1216

odsunuto na 17.FS

 

usn. SL 290; SN 289

17.FS, 3.10.1991, 19; 1139

T.752,772, usn. FS 202; SL 324; SN 346; č.429/1991 Sb. (částka 82)

19.FS, 18.12.1991, 32;, 1339,1346

T.1112,1141, usn. FS 247; SL 391; SN 412; č.561/1991 Sb. (částka 106)

   

Privatizace velká

 

13.FS, 5.2.1991, 408

Bakšay aj.

13.FS, 21.-22.2.1991, 10; 917,1265

 

26.2.1991

T.257,452, usn. FS 107; SL 171; SN 168; č. 92/1991 Sb. (částka  20)

20.FS, 29.1.1992, 12; 811-828

T.925,1066,

30.1.1992, 913-940,995-1049

neschválila SN

1123

usn. SL 417; SN 442; dohodovací výbor

31.1.1992, 1342-1350

neschválila SN

18.2.1992, 1625-1633

PT.00155, usn. FS 279; SL 438; SN 458; č.92/1992 Sb. (částka 23)

   

Privatizace (velká) - I. vlna - připravenost

 

20.FS, 24.11992, 8; 469

interpelace p. Soukupa

   

Problematika národností a etnik

 

4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 195

 

7.FS, 24.10.1990, 3; 35

usn. SL 84; Maďaři

10.FS, 19.12.1990, 7; 80

interpelace p. Magyara

20.FS, 24.1.1992, 8; 457

rozpočet, interpelace p.Branné

   

Problematika rómská

 

viz.Rómové

 
   

Problematika sociální

 

15.FS, 29.5.1991, 11; 1824

interpelace p. Kormana

   

Problematika zemědělská

 

6.FS, 20.9.1990, 24; 543-545

(Grebeníček, Novosád)

   

13.FS, 27.2.1991, 15; 1426

Humpál

   

Program schůze SL + SN

 

1.FS, 26.7.1990, 5

usn. SL 13; SN 17

2.FS, 29.6.1992, 8

usn. SL 17; SN 16

3.7.1990, 36,38

(doplnění), usn. SL 17; SN 16

3.FS, 5.7.1990, 6

usn. SL 21; SN 21

4.FS, 10.-11.7.1990, 6

usn. SL 23; SN 23

5.FS, 18.-20.7.1990, 8,17

usn. SL 25; SN 25

6.FS, 13.9.1990, 9-12

usn. SL 42; SN 43

18.9.1990, 207

upřesnění programu jednání

20.9.1990, 453

doplnění, usn. SL 70; SN 70

7.FS, 23.10.1990, 5,12,14,

usn. SL 81; SN 78

30.10.1990, 257

usn. SL 88; SN 84

8.FS, 16.-17.11.1990, 5,13,

usn. SL 96; SN 91

9.FS, 26.11.1990, 8,24

usn. SL 105; SN 107

4.12.1990, 387

usn. SL 119; SN 119

10.12.1990, 875,876

 

10.FS, 19.12.1990, 3,5

usn. SL 131; SN 131

11.FS, 8.1.1991, 5,21,

usn. SL 139; SN 139

10.1.1991, 525

změna postupu jednání - body

12.FS, 16.1.1991, 5,6,57

usn. SL 149,145; SN 149,145; rozšíření

13.FS, 29.1.1991, 9,28

usn. SL 151; SN 163

5.2.1991, 407-433

 

14.FS, 19.3.1991, 9,66

usn. SL 174; SN 171

28.3.1991, 843

usn. SL 193; SN 193; rozšíření

15.FS, 14.5.1991, 11,37

usn. SL 202; SN 202

15.5.1991, 10; 251

interpelace na min. Dobrovského a jeho odpovědi - nebylo usnesení poslanců k hlasování o přesunu bodů v programu

16.5.1991, 278

T.634, upřesnění programu

29.5.1991, 1637

T.641,642,664, rozšíření programu, usn. FS 227; SL 227

16.FS, 2.7.1991, 60,57

usn. SL 246; SN 251; (program)

usn. SL 247; SN 252; (jednání 8.7. a 15.7.1991)

17.FS, 24.9.1991, 23-64,58

usn. SL 303; SN 310; mimosoudní rehabilitace

64 usn. SL 304; SN 311; celý program (s doplňky a změnami)

 

18.FS, 29.10.1991, 5-45,93

T.967, usn. SL 336; SN 358; vánoční příspěvek dětem

7.11.1991, 978

T.517A, usn. SL 353; SN 371; zařazeno na 18.FS (doba nesvobody)

12.11.1991, 1309

usn. SL 363; SN 381; pořadí bodů programu 18.FS

1311

usn. SL 362; SN 380; vypuštění volby gener. inspektora

19.FS, 3.12.1991, 34-70

usn. SL 370; SN 391

5.12.1991, 382

usn. SL 377; SN 398; účinnost zákona č.455/1991 Sb.

12.12.1991, 954,1183

usn. SL 388; SN 409; vypuštění 3 bodů z programu FS

20.FS, 21.1.1992, 3-30

T.1206, usn. FS 260; SL 407; SN 430

28.1.1992, 750

T.1009, usn. FS 267; SL 412;2 SN 437; přesunutí zprávy o stavu zemědělství na 21. schůzi FS

20.FS, 29.1.1992, 945

T.1195,1114, usn. FS 269; SL 414; SN 439; doplnění programu

30.1.1992, 1048

usn. FS 271; SL 416; SN 441; (prodloužená dovolená vojáků) změna - dopl.

17.2.1992, 1385

T.1252,1288, usn. FS 275; SL 430; SN 453; volba soudců Nejvyššího soudu ČSFR

21.FS, 3.3.1992, 13-5

T.1349, usn. FS 282; SL 445; SN 461

10.3.1992, 695

T.1366, usn. FS 302; SL 465; SN 482; úst. zákon - 143/1968 Sb., voleb. období

11.3.1992, 821

T.1349A, usn. FS 309; SL 472; SN 489 - vypustit z jednání 21.FS

22.FS, 14.4.1992, 41-111

usn. FS 325; SL 483/A; SN 509

 

usn. FS 326; 484/A; SN 510; vyřazení t.č. 1009A;1244

24.4.1992, 1466

usn. FS 344; SL 503; SN 533; situace v Bosně a Hercegovině

28.4.1992, 1808

usn. FS 350; SL 509; SN 539; "Informace FBIS"

   

Programové prohlášení vlády ČSFR

 

viz.Vláda ČSFR

 
   

Prohlášení FS k situaci v Chorvatsku

 

17.FS, 9.10.1991, 27; 1607,1669

T.885, usn. FS 209; SL 330; SN 352

   

Prohlášení FS na podporu Slavkovské deklarace 

 

7.FS, 30.10.1990, 10; 323,337

usn. FS 53; SL 94; SN 90

   

Prohlášení sociálních a kulturních výborů SL/SN k situaci na knižním trhu a stav v polygrafickém průmyslu

 

10.FS, 19.12.1990, 1; 5,177

usn. FS 88; SL 136; SN 136

   

Projednání a přijetí stanoviska k současné situaci v Jugoslávii

 

16.FS, 10.7.1991, dopl. program; 1184

T.759,758,

1212

na návrh p. Kříže nepřijato žádné usnesení FS

   

Projednání kandidátů za ČSFR do Evropského soudu pro lidská práva, do Evropské komise pro lidská práva a do Evropské komise prostřednictvím práva

 

22.FS, 29.4.1992, 2089

usn. FS 356; SL 515; SN 547; schváleno jako nový bod programu 22.FS

30.4.1992, 2194

usn. FS 365; SL 524; SN 556; výzva na vládu ČSFR

   

Projednání postupu v lustracích v zákonodárném sboru a ve vládě ČSFR

 

11.FS, 10.1.1991, 4; 564

usn. FS 94; SL 143; SN 143

   

Projednání postupu ke sjednocení usnesení sněmoven FS k vládnímu návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a k návrhu zákona o ČTK

 

15.FS, 14.5.1991, 1; 40

T.393,234, usn. SL 203; SN 203

   

Prokurátor generální ČSFR - zpráva o stavu kriminality

 

16.FS, 8.7.1991, 13; 678

T.690

10.7.1991 SL - neschválila usnesení

 

11.7.1991, 1336

SN - schválila usnesení

   

Prokurátor generální ČSFR - zpráva o výsledcích postihů funkcionářů bývalého režimu

 

17.FS, 8.10.1991, 31; 1500-1558

T.892, usn. FS 207; FS - nezaujalo stanovisko

   

Prokuratura okresní - kádrová politika

 

6.FS, 20.9.1990, 24; 552

(Piskoř)

   

Prominenti - bývalí

 

6.FS, 20.9.1990, 24; 524

(Malý)

   

Pronájem nebytových prostor

 

viz.Prostory nebytové

 

Zákon

 
   

Prostory nebytové - nájem a pronájem

 

9.FS, 28.11.1990, 9; 364

T.249.522, usn. FS 63; SL 107; SN 116; č.529/1990 Sb. (částka 86)

   

19.FS, 10.12.1991, 14; 680,687

T.898,1060, usn. FS 240; SL 384; SN 405; č.540/1991 Sb. (částka 103)

   

Prostory nebytové - vlastnictví

 

22.FS, 28.4.1992, 27; 1666-1763

T.1281,1514

29.4.1992, 27; 1981-2038

bez schválení - nedošlo ke konečnému hlasování

   

Prostředí životní

 

7.FS, 24.10.1990, 3; 90

p. Voleník, Valeš

9.FS, 27.11.1990, 6; 262

T.160, Sedlák

13.FS, 27.2.1991, 15; 1380

Čejková, Malý, Voleník

16.FS, 12.7.1991, 27; 1497

interpelace posl. Gandaloviče

19.FS, 3.12.1991, 3; 80-163

T.921,1062,

5.12.1991, 382-424,439

usn. FS 254; SL 400; SN 422; č.17/1992 Sb.

   

Prostředky informační - rozdělení působnosti mezi ČSFR a ČR a SR

 

14.FS, 20.3.1991, 9; 222

T.256,465,520, usn. FS 121; SL 187; SN 196

   

Prostředky sdělovací hromadné (ČTV a ČsR)

 

4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 130

(Stome aj)

6.FS, 20.9.1990, 24; 563,565

(Dostál, Kulan)

13.FS, 27.2.1991, 15; 1457

Wagner

   

Prostředky zpravodajské

 

viz.Federální bezp. inf. služba

 
   

Protimonopolní zákon

 

viz.Soutěž hospodářská

 
   

Protokol k Dohodě mezi ČSFR a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic

 

6.FS, 18.9.1990, 17; 280

T.56, usn. FS 29; SL 55; SN 56

   

Protokol opční k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, přijatý v New Yorku dne 16.12.1966

 

10.FS, 19.12.1990, 3; 21,26

T.279, usn. FS 85; SL 132; SN 132

   

Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z r. 1961, sjednaný v Ženevě dne 25.3.1972

 

14.FS, 19.3.1991, 8; 126

T.357, usn. FS 114; SL 180; SN 176

   

Protokol o zrušení RVHP

 

16.FS, 2.8.1991, 1; 61,69

T.698, usn. FS 154; SL 248; SN 253

   

Protokol o změně Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce včetně Statutu této banky

 

16.FS, 4.7.1991, 9; 544,563

T.667, usn. FS 159; SL 254; SN 259

   

Protokol o změně Dohody o založení Mezinárodní investiční banky včetně Statutu této banky

 

16.FS, 4.7.1991, 10; 544,564

T.668, usn. FS 160; SL 255; SN 260

   

Protokol OSN týkající se právního postavení uprchlíků

 

16.FS, 10.7.1991, 20; 1052,1066

T.666, usn. FS 165; SL 260; SN 265

   

Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci (bývalá Varšavská smlouva)

 
   

16.FS, 12.7.1991, -(DP); 1347,1363

T.753, usn. FS 175; SL 275; SN 281

   

Protokol o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

 

21.FS, 5.3.1992, 24; 501,510

T.1226, usn. FS 296; SL 459; SN 476

   

Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 3 bis)

 

21.FS, 5.3.1992, 23; 493,509

T.1117, usn. FS 295; SL 458; SN 475

   

Protokol o zamezení nezákonným činům proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevniské mělčině

 

22.FS, 21.4.1992, 22; 854-863,874

T.1305, usn. FS 332; SL 491; SN 520

   

Provozování federálních vysílacích okruhů (rozhlas, televize)

 

22.FS, 27.4.1992, 30; 1504-1522,1531

T.1420,1484, usn. FS 345; SL 504; SL 534; základní tisk k projednávání a k PN

1585-1594

neschváleno SN

   

Průmysl bánský - přerozdělování zisků

 

18.FS, 1.11.1991, 17; 648

interpelace p.Ondrejkoviče

   

Průmysl ČR a SR - současný stav

 

13.FS, 27.2.1991, 15; 1467

Sedlák

   

Průmysl polygrafický

 

10.FS, 19.12.1990, 1; 5,177

usn. FS 88; SL 136; SN 136

   

Předseda Nejvyššího soudu ČSFR - zpráva o stavu kriminalistiky

 

16.FS, 8.7.1991, 13; 777

T.697, SN - schválila usnesení

10.7.1991

 

11.7.1991, 1336

SL - neschválila usnesení

   

Představitelé bývalého režimu - postih, výsledky trestného stíhání

 

20.FS, 19.2.1992, 15; 2088-2178

T.1244,1249,982 + dod., hlasování o PN přeloženo na 21.FS

21.FS, 11.3.1992, 785

usn. FS 308; SL 471; SN 482; přeloženo na 22.FS

22.FS, 14.4.1992, 111

usn. FS 326; SL 484/A; SN 510; vyřazeno z programu

   

Přechody hraniční

 

viz.Hranice - přechody

 
   

Přeprava - mezinárodní železniční

 

23.FS, 5.3.1992, 24; 501

T.1226, usn. FS 296; SL 459; SN 476

   

Přestupky - zabezpečení vyřizování v oboru působnosti

 

6.FS, 19.9.1990, 10; 432

T.26,109,usn. FS 24; SL 50; SN 51

   

Příslušníci ozbrojených složek - náležitosti - úprava

 

7.FS, 24.10.1990, 3; 91

interpelace p. Lise

   

Příslušníci SNB

 

9.FS, 5.12.1990, 22,23; 835

T.242,253,329, usn. FS 78; SL 124; SN 124

   

Příspěvek rodičovský

 

6.FS, 18.9.1990, 14; 180,229

T.59, usn. FS 27; SL 53; SN 54; č.382/1990 Sb. (částka 65)

21.FS, 4.3.1990, 9; 217,232

T.1189,1312, usn. FS 291; SL 454; SN 471; č.117/1992 Sb. (částka 29)

   

Příspěvek státní - vyrovnávací

 

5.FS, 19.7.1990, 10; 170

T.7, usn. FS 10; SL 34; SN 33

15.FS, 30.5.1991, 29; 1965

T.641, usn. FS 145; SL 230; SN 230; č.245/1991 Sb. (částka 48)

16.FS, 12.7.1991, 27; 1503

interpelace posl. Sachera

   

Příspěvek vánoční

 

18.FS, 12.11.1991, 23; 1343,1429

T.967,1007

13.11.1991, 23; 1522-1534,1751-1764

neschváleno SL i SN

   

Půda - úprava vlastnických vztahů

 

14.FS, 28.3.1991

 

3.-5.4.1991, 17; 852

T.380,225,225A,393,547, nebylo schváleno SN

15.FS, 14.5.1991, 1; 40

T.393,643, usn. SL 203; SN 203; projednán postup jednání

21.5.1991, 16; 640,802

T.643, usn. FS 137; SL 218; SN 218; č.229/1991 Sb. (částka 45)

19.FS, 11.12.1991, 17; 900

T.928,1106

929

schváleno přerušení projednávaného návrhu - podstoupit vládám, usn. FS 243; SL 387; SN 408

20.FS, 30.1.1992, 13; 1050-1122

T.928,1106

31.1.1992, 13; 1255-1340

neschválila SN/Sl

1354

usn. SL 420; SN 445; dohodovací výbor

18.2.1992, 13; 16344-1647

neschváleno SN/Sl

13; 1743-1754

usn. FS 280; SN 439; SL 459; č.93/1992 Sb.

   

Půjčky - ES

 

16.FS, 11.7.1991, 34; 1226

T.716, usn. FS 167; SL 269; SN 263

   

Působnost federálních ústř. orgánů státní správy

 

viz.Orgány státní správy

 
   

Působnost republik - přechod z federace - rozsah

 

(čl. 17 pís.d. - z.143/1968 Sb.)

 

5.FS, 18.7.1990

 

19.7.1990, 5; 66,102

T.16,41, usn. FS 5; SL 29; SN 27; 295/1990 Sb. (částka 47)Přihlásit/registrovat se do ISP