Náboženství - svoboda víry

 

16.FS, 3.-4.7.1991, 6; 287,529

T.649,719, usn. FS 188, SL 300,

 

SN 308, z.č. 308/1991 Sb.

   

Náhrady cestovní

 

21.FS, 4.3.1992, 7; 195,229

T.1086,1313,usn. FS 300, SL 463,

 

SN 480,č. 119/1992 Sb.(částka 29)

   

Náhrady poslanců

 

viz. Platy poslanců

 

viz. Náležitosti poslacnů

 

viz. Poslanci

 

viz. Zákon

 
   

Náhrady za ztrátu na výdělku - prac. neschopnost

 

16.FS, 3.7.1991, 5; 236

T.689,714,usn.FS 156,SL 251,SN 256

   

Nájem nebytových prostor

 

viz. Prostory nebytové

 

viz. Zákon......

 
   

Nájemné - zvýšení

 

18.FS, 1.11.1991, 17; 660

interpelace p. Vilda

 

- Čičmanec

   

Nájemníci - obrana

 

16.FS, 12.7.1991, 27; 1495

interpelace p. Ransdorfa

   

Náležitosti poslanců

 

5.FS, 20.7.1990, 17; 206

T. 27,usn. FS 16,SL 40,SN 38,

 

č. 304/1990 Sb.

   

Nálože jaderné

 

viz. Armáda - dohody

 
   

Namibije - děti

 

16.FS, 3.7.1991

Kříž,Kaplanová,Richterek,Stome

   

Námořníci - ochrana zdraví a léčební péče

 

viz. MOP

 

viz. MKP

 
   

Námořníci - sociální péče na moři a v přístavech

 

viz. MOP

 

viz. MKP

 
   

Národní fronta - likvidace činnosti a majetkoprávní vyrovnání

 

7.FS, 24.10.1990, 3; 48

interpelace p. Prokopa

   

Národní fronta - vypuštění čl. 6. Ústavy ČSSR

 

6.FS, 20.9.1990, 6; 457

T.65,115,usn. FS 21,SL 47,SN 48

   

Národní fronta - (zánik 7.2.1990 rozhodnutím organizací v ní sdružených)

 

viz. Národní fronta

 
   

Národní jmění

 

viz. Fond národního jmění

 
   

Národní výbory - zkrácení volebního období

 

5.FS, 18.7.1990, 4; 23,65

T.13,43,usn. FS 4,SL 28,SN 26,

 

č. 294/1990 Sb.,(částka č. 47)

   

Národnosti

 

viz. Problematika národností a etnik

 
   

Návrh iniciativní poslanců na vydání zákona o ztrátě poslaneckého mandátu

 

13.FS, 21.2.1991; 913

Malý

   

Návrh ministra národní obrany ČSFR na volbu soudce z povolání Nejvyššího soudu ČSFR - vojenského kolegia

 

9.FS, 28.11.1990, 7; 295

T.181,usn. FS 66,SL 110,SN 114

   

Návrh ministra národní obrany ČSFR na volbu soudců z povolání vojenských soudů

 

9.FS, 28.11.1990, 8; 295

T.182,usn. FS 67,68,SL 112,SN 115

   

Návrh ministra obrany ČSFR na zproštění soudcovských funkcí soudců z povolání vojenských soudů

 

14.FS, 20.3.1991, 14; 285

T.478,usn.FS 119,SL 185,SN 182

   

Návrh na volbu kandidátů Ústavního soudu ČSFR

 

18.FS, 7.11.1991,8; 952

T.964,1000

966

T.1000,usn.FS 217,schválen návrh na způsob volby

971,974

T.964,I.kolo:dr.Vl.Čermák,dr.Vl.Ševčík,dr.M.Poslúch,dr.J.Vosček,dr.P.Kresák

1043,1081-1084

usn.FS 230,SL 350,SN 368, II.kolo:

 

dr.Z.Kessler, dr.E.Valko %

   

12.11.1991, 8; 1430-1431

T.964,III.kolo volby - 0

1432-1456

diskuse k volbě

   

Návrh na zahájení dohodovacího řízení o návrhu zákona o strategickém plánování

 

14.FS, 28.3.1991; 844

T.210,usn. SL 193,SN 193

   

Návrh na zařazení zásad zákona, kterým se stanoví podmínky pro výkon některých funkcí na 16. sch. FS

 

(lustrační zákon)

 
   

16.FS, 12.7.1991; 1377

neschváleno

   

Návrh na zřízení stálé společné komise sněmoven pro lidská práva a menšiny

 

15.FS, 30.5.1991,31; 2026,2035

T.658,usn. FS 148,SL 233,SN 233

   

Návrh posl. SL J. Wagnera na zkrácení lhůty odpovědi na interpelaci (tisk č.319) a návrh zkrácení lhůty odpovědi na interpelaci podanou p. Magyarem

 

9.FS, 27.11.1990, 6; 287

T.319,usn. SL 117

   

Návrh posl. Suchánka, aby vláda ČSFR zahájila jednání se švýcarskou vládou ve věci devizových kont KSČ, KSS, KSČM, SSM.....

 

17.FS, 8.10.1991; 1497

usn. FS 206,SL 327,SN 349

   

Návrh posl. Soldáta a Šedivého na projednání t.č.1101 na schůzi FS

 

dne 12.12.1991

 

19.FS, 11.12.1991; 934

T.1101,usn.FS 248,SL 393,SN 414,

 

schváleno

   

Návrh poslanců FS na vytvoření společné komise sněmoven pro nové organizační uspořádání a zlepšení činnosti Kanceláře FS

 

15.FS, 30.5.1991,27; 2036,2046

T.644,usn. FS 149,SL 234,SN 234

   

Návrh poslanců FS na usnesení FS o návrhu na vyhlášení referenda

 

17.FS, 8.-9.10.1991,24; 1562

T.860,982

1591-1603,1672

T.1001,1005,usn. FS 210,SL 331, SN 353, návrh na přeložení na 18.sch.FS schválen

   

18.FS, 13.11.1991, 11; 1553-1743

T. 860, 893, 994, SL a SN neschválily ani jedno znění navržené otázky

   

Návrh skupiny poslanců FS na vydání zákona o organizaci Ústavního soudu ČSFR a řízení před ním a návrh usnesení SL a SN

 

18.FS, 6.11.1991, 7; 882-908

T.859,972

7.11.1991; 943-951

usn. FS 223,SL 359,SN 377

   

Návrh prezidenta ČSFR na vyslání protichemické jednotky dobrovolníků do oblasti Středního východu

 

7.FS, 23.10.1990,1; 15,21

usn. FS 43,SL 72, SN 79

   

Návrh I. mpř. FS Zd. Jičínského, aby VÚP-SL/SN vypracovaly návrh úst. zákona, kterým se dosavadní 5leté volební období mění na 4leté

 

21.FS, 3.3.1992; 191

usn. FS 286,SL 449,SN 466

   

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o době nesvobody

 

18.FS, 12.11.1991; 1456-1484

T.517A

13.11.1991; 1535-1551

usn. FS 228,SL 366,SN 384

 

č.480/1991 Sb.(částka 93)

   

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o jednorázovém vánočním příspěvku na nezaopatřené děti a návrh usnesení SL a SN

 

18.FS, 12.11.1991, 23; 1343-1429

T.967,1007

13.11.1991, 23; 1522-1534,1764,1751

neschváleno SL i SN

   

Návrh stanoviska SN v imunitní věci p. St. Devátého

 

6.FS, 13.9.1990, 3; 16

usn. 45

   

Návrh Stanoviska FS ČSFR k situaci v pobaltských republikách (Stanovisko VZ - SL/SN)

 

11.FS, 10.1.1991, 3; 494, 523

usn. FS 92,SL 141, SN 141

   

Návrh usnesení k jednání o hodnocení období let 1948-1989 (dle p.Bratinky)

 

7.FS, 30.10.1990, 4; 218,269

usn. FS 48,SL 89,SN 85

   

Návrh usnesení posl. Kroupy k převedení archiválií KSČ do st. archivů

 

7.FS, 30.10.1990, 4; 239,272

usn. FS 49,SL 90, SN 86

   

Návrh usnesení k posouzení činnosti p. B. Bárty

 

7.FS, 30.10.1990, 4; 305,307

usn. SL 95 (návrh p.Pohanky)

   

Návrh usnesení posl. SL J. Wagnera k žádosti o podání zprávy generálním prokurátorem (ve věci páchání trestních činů zneužití moci)

 

7.FS, 30.10.1990, 4; 298,304

usn. FS 51, SL 92, SN 88

   

Návrh usnesení VBB-SL/SN a VZ-SL/SN k situaci v Kuvajtu

 

6.FS, 20.9.1990, 24; 554

usn. FS 39, SL 71, SN 71

   

Návrh usnesení k prohlášení FS k situaci v pobaltských republikách

 

11.FS, 10.1.1991, 3; 494,523

usn. FS 92,SL 141,SN 141

   

Návrh usnesení FS ČSFR k hodnocení období od 25.2.1948-17.11.1989 (doba nesvobody)

 

15.FS, 23.5.1991, 13; 1080

T.525,535,536,usn.FS 142,SL 224,

 

SN 224

   

Návrh usnesení k iniciativnímu návrhu za ustanovení pravidel používání hlasovacího technického zařízení na vytvoření společné komise sněmoven

 

15.FS, 23. a 30.5.1991, 25; 1298,2032

T.489,586,usn.FS 150,SL 235,

 

SN 235. Komise totožná s Komisí pro práci KFS.

   

Návrh usnesení VZ-SL/SN na přijetí nabídky Severoatlantického shromáždění na přidružené členství FS ČSFR v Severoatlantickém shromáždění

 

16.FS, 2.7.1991, 3; 118

T.720,usn. FS 155,SL 249,SN 254

   

Návrh usnesení SL a SN o způsobu volby a odvolání členů zvláštního kontrolního orgánu FS pro činnost FBIS

 

16.FS, 3.7.1991, 14; 254

T.660,713, usn. FS 157, SL 252, SN 257

   

Návrh usnesení 17. schůze SL a SN, kterým se vytváří parlamentní komise pro dozor nad řešením ekologických a ekonomických důsledků a škod způsobených na zdraví a životech občanů a na životním prostředí pobytem sovětských vojsk

 

17.FS, 3.10.1991, 25; 1224

T.887,usn. FS 199,SL 317,SN 340

   

Návrh usnesení FS, kterým FS odsuzuje projevy rasismu a zejména antisemitismu

 

18.FS, 7.11.1991, 21; 979-992, 1032-1042

T.974,1004,usn. FS 218, SL 352, SN 370

   

Návrh usnesení FS k interpelaci p. Soldáta a Šedivého ve věci převodu vlastnictví k ropovodu a tranzitnímu plynovodu

 

19.FS, 12.12.1991, 11; 1252

T.1101

18.12.1991, 11; 1338

T.1101,usn. FS 248,SL 393,SN 414

   

Návrh usnesení FS k žádosti p. M. Zemana o předložení zprávy vlády ČSFR o plnění STR čsl. federace a souhrn st. rozpočtů za I.-IV. Q. 1991

 

20.FS, 29.1.1992, 17; 794

T.1219,usn. FS 268,SL 413,SN 438

   

Návrh usnesení FS k společnému prohlášení delegací VŽP-SL/SN a VŽP-NS Maďarské republiky ve věci stavby vodního díla Gabčíkovo-Nagymáros

 

21.FS, 6.3.1992, 39; 609

T.1367,usn.FS 301,SL 464,SN 481

   

Návrh vojenské doktríny ČSFR

 

13.FS 31.1.1991, 13; 318,391

T.366,usn.SL 159,SN 161, přesu-nuto k dopracování výborům

 

SL/SN

14.FS, 20.3.1991, 15; 292

T.366,usn. FS 122,SL 188,SN 188

   

Návrh VBB-SL/SN na zřízení parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním událostí ze dne 17.11.1989

 

6.FS, 20.9.1990, 21; 478,482

T.29,usn. FS 34,SL 60,SN 61

   

Návrh VBB-SL/SN a VZ-SL/SN na zřízení parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z ČSFR

 

6.FS, 20.9.1990, 22; 517

T.28,usn. FS 35,SL 61,SN 62

   

Návrh VH-SL/SN na zřízení stálé zemědělské komise

 

6.FS, 20.9.1990, 23; 479

T.40,usn. FS 36,SL 62,SN 63

   

Návrh VIP-SL a SN na Usnesení FS k dosavadním výsledkům iniciativy občanů "Za společný stát"

 

18.FS, 13.11.1991; 1766-1767

T.997,usn. FS 229,SL 367,SN 385

   

Návrh VSK na usnesení SL a SN k návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje z.č. 123/1965 Sb., o ČTK

 

16.FS, 11.7.1991, 22; 1237

T.693,usn. FS 174,SL 274,SN 280

   

Návrhy mpř. vlády ČSFR P. Rychetského na opětovnou volbu soudců Nejvyššího soudu ČSFR a na volbu soudce Nejvyššího soudu ČSFR

 

15.FS, 22.5.1991, 21; 1038,1051

T.527,527A,usn. FS 139,SL 220, SN 220, JUDr. Jedlička, Haše, Kučera

   

Návrhy zlepšovací

 

9.FS, 27.11.1990, 4; 139

T.216,310,usn. FS 71, SL 108,

 

SN 111

   

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje úst.z.č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR ve znění pozdějších předpisů a úst.z.č. 143/1968 Sb., o čsl. federaci ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zkracuje volební období nár.výborů a společ. zpráva výborů SL a SN

 

5.FS, 18.7.1990, 4; 23,65

T.13,43,usn. FS 4,SL 28,SN 26

   

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zák.č. 100/1960 Sb., Ústava ČSFR ve znění ústavního zák. č. 135/1989 Sb. a společná zpráva výborů SL a SN

 

(volby a odvolání soudců a soudcovský slib, zrušení čl.6 Úst. ČSSR-1960)

 

6.FS, 20.9.1990, 6; 457

T.65,115,usn. FS 21,SL 47,SN 48

   

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje úst.zák.č. 143/1968 Sb., o československé federaci a zpráva VÚP-SL/SN

 

9.FS, 11.12.1990, 17; 903

T.315, 316, 369,usn. FS 75,

 

SL 121,SN 128

   

Návrh ústavního zákona, kterým se vyhlašuje Listina základních práv a svobod a společná zpráva výborů SL a SN

 

11.FS, 8.-9.1.1991, 1; 21

T.330,331,392,usn. FS 91, SL 140, SN 140

   

Návrh ústavního zákona o převodech majetku do fondu hospodářské obnovy a o podmínkách jeho privatizace

 

(velká privatizace)

 

13.FS, 21.2.1991, 10; 917

T.382

   

Návrh zákona ústavního o Ústavním soudu ČSFR a znění společné zprávy výborů SL/SN

 

13.FS, 27.2.1991, 11; 1270

T.373,445,381,usn. FS 108,SL172,

 

SN 169

   

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje úst.z.č. 143/1968 Sb., o čsl. federaci ve znění pozdějších předpisů, úst.z.č.91/1991 Sb., o Ústavním soudu ČSFR; úst.z.č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR ve znění úst.z.č. 326/1991 Sb., a návrh usnesení SL a SN

 

20.FS, 22.1.1992, 5; 166

T.1071A,1212

23.1.1992, -; 348

usn. FS 262,SL 409,SN 432,

 

přerušení jednání - stanoviska SNR a ČNR

17.2.1992, 5; 1393-1498

+ dodatek tisku v.č.409

18.2.1992, 5; 1649-1727

+ dodatek k t.1212-v.č.00009

 

neschváleno SN/Sl

-; 1739-1742

usn. SL 436,SN 456, dohodovací výbor

21.FS, 3.3.1992, 3; 151-188

T.1071A,1212,+dod.,1348,

 

neschváleno FS

   

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 327/1991 Sb., o referendu a návrh usnesení SL a SN

 

(iniciativa prezidenta Havla)

 

20.FS, 21.1.1992, 2; 60-123

T.1055,1197, návrh nebyl schválen SL i SN

   

Návrh ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSFR a návrh VÚP-SN a VÚP-SL

 

(iniciativa prezidenta Havla)

 

20.FS, 21.1.1992, 4; 124-157

T.1054,1099,1100, návrh nebyl schválen SL i SN

   

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje úst. zákon č. 143/1968 Sb., o čekoslovenské federaci a návrh usnesení SL a SN

 

20.FS, 28.1.1992, 6; 578-614

T.1078,1193, neschválen ani SL ani SN

   

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje úst.zák.č. 143/1968 Sb., o čsl. federaci ve znění pozdějších úst. zákonů

 

(zkrácení voleb. období na 4 roky)

 
   

21.FS, 10.3.1992, -; 696

T.1366

700

neschváleno SN/Sl.

11.3.1992, -; 817

usn. SN 490, projednávat na 22. schůzi FS

16.SN, 14.4.1992, 1; 7-11

T.1366. usn. FS 328, SL 387A, SN 516,č. 205/1992 Sb.(částska 41)

   

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje úst.z.č. 143/1968 Sb., o čsl. federaci ve znění pozdějších úst. zákonů a návrh usnesení SL a SN (čl. 16/doplň.e) - zahr. obchod

 

21.FS, 6.3.1992, 3; 541-565

T.1253,1344

10.3.1992; 693,701-708

neschváleno SN/Sl.

11.3.1992, 3; 818,819

usn.FS 310,SL 473,SN 491

projednat ještě na 21.sch.FS v rámci dohodovacího řízení

 

22.FS, 22.4.1992, -; 1199

T.1253, nedošlo ke

 

konsensu,dohodovací výbor končí svou práci = není možné tisk č. 1253 projednávat

   

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čsl. federaci ve znění pozdějších předpisů a návrh usnesení SL a SN

 

(volba prezidenta)

 
   

22.FS, 14.4.1992, 1; 114-141

T.1419,1485

15.4.1992; 179-186

usn.FS 329,SL 488,SN 517,

 

č.206/1992 Sb.(částka 41)

   

Návrh vládní ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čsl. federaci ve znění pozdějších úst. zákonů a návrh usnesení SL a SN

 

(čl. 12,13 - celnice + kompetence)

 
   

22.FS, 15.4.1992, 5; 218-248

1410,1491, neschváleno SN/Sl.

256

usn. SN 514, projednt na

 

sam. sch. SN

   

17.SN, 15.4.1992, 1; 26-48

T.1410,1491,usn.FS 335,SL 494,

 

SN 523, č.211/1992 Sb. (částka 42)

   

Návrh vládní, kterým se podle čl. 19 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) Ústavy MOP předkládají FS ČSFR texty úmluv a doporučení přijatých na 74. a 75. zased. MKP v Ženevě v l. 1987, 1988 se Stanovisky vlády ČSFR

 

5.FS, 19.7.1990, 13; 161,170

T.21,usn.FS 13,SL 37,SN 36

Problematika:

1. ratifikovat'

a) Dohovor č. 63 o sociálnej starostlivosti o námorníkov na mori a v prístavoch z roku 1987

b) Dohovor č. 164 o ochrane zdravia o liečebnej starostlivosti pre námorníkov z roku 1987

c) Dohovor č. 167 o bezpečnosti a ochrane zdravia v stavebníctve z roku 1988

2. neratifikovat'

a) Dohovor č. 165 o sociálnom zabezpečení námorníkov, revidovaný v roku 1987

b) Dohovor č. 166 o repatriácii námorníkov, revidovaný v roku 1987

c) Dohovor č. 168 o podpore zamestnanosti a ochrane proti nezamestnanosti z roku 1988

3. prijat'

a) odporúčanie č. 173 o sociálnej starostlivosti o námorníkov na mori a v prístavoch z roku 1987

b) odporúčanie č. 175 o bezpečnosti a ochrane zdravia v stavebníctve z roku 1988

4. neprijímat'

a) odporúčanie č. 174 o repatriácii námorníkov z roku 1987

b) odporúčanie č. 176 o podpore zamestnanosti a ochrane proti nezamestnanosti z roku 1987.

Návrh vládní, kterým se předkládají FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda o mezin. měnovém fondu sjednaná 22.7.1944 ve Washingtonu, Dohoda o mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednaná 22.7.1944 ve Washingtonu, Dohoda o Mezinárodní finanční korporaci sjednaná 25.5.1955 ve Washingtonu, Dohoda o Mnohostranné agentuře pro rozvoj investiční záruky sjednaná dne 11.10.1985 ve Washingtonu a Dohoda o mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednaná 26.1.1960 ve Washingtonu

 

6.FS, 13.9.1990, 4; 20

T.63,usn. FS 19,SL 45, SN 46

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k souhlasu Smlouva mezi ČSFR a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních, podepsaná ve Vídni dne 20.5.1990

 

6.FS, 18.9.1990, 15; 220

T.12,usn. FS 28,SL 54,SN 55

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k souhlasu Dohoda mezi ČSFR a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic a Protokol k ní; podepsaný v Bruselu dne 24.4.1989

 

6.FS, 18.9.1990, 17; 280

T.56,usn. FS 29,SL 55,SN 56

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda o obchodních vztazích mezi vládou ČSFR a vládou USA, podepsaná ve Washingtonu dne 12.4.1990

 

8.FS, 16.11.1990, 1; 14

T.255,usn. FS 54,SL 97,SN 92

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Úmluva o právech dítěte, přijatá v New Yorku 20.11.1989 VS OSN

 

8.FS, 16.11.1990, 2; 22

T.140,usn. FS 55,SL 98,SN 93

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu odvolání výhrad k ustanovení mnohostranných mezinárodních smluv zakládajících obligatorní jurisdikci Mezinárodního soudního dvora

 

8.FS, 16.11.1990, 3; 32

T.200,usn. FS 56,SL 99,SN 94

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, který byl přijatý v New Yorku dne 16.12.1966 a vyhlášený podle čl. 41 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech

 

10.FS, 19.12.1990, 3; 21

T.279,usn. FS 85,SL 132,SN 132

   

Návrh vládní státního závěrečného účtu čsl. federace za r. 1989

 

10.FS, 19.12.1990, 5; 65

T.19,usn. 86,SL 134,SN 134

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Království Saudské Arábie o činnosti a podmínkách pobytu čs. vojenských specialistů na území Saudské Arábie, podepsaná v Praze dne 19.11.1990 a v Rijádu 22.11.1990

 

12.FS, 16.1.1991, 4; 58

T.408,usn. FS 97,SL 150,SN 150

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu návrh na přístup ČSFR ke Smlouvě o patentové spolupráci, přijaté ve Washingtonu dne 17.6.1970

 

13.FS, 29.1.1991, 2; 92

T.294,usn. FS 99,SL 153,SN 155

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daně z přijmu a majetku, podepsaná v Praze dne 30.8.1990

 

13.FS, 30.1.1991, 5; 224

T.298,usn. FS 101,SL 155,SN 157

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu návrh na přístup ke Statutu Rady Evropy sjednanému v Londýně dne 5.5.1949 ve znění pozdějších změn a doplňků

 

13.FS, 31.1.1991, 7; 303

T.432,usn. FS 103,SL 157,SN 159

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS k vyslovení souhlasu Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, podepsaná v Paříži dne 19.11.1990 a Dohoda o maximálních úrovních konvenčních zbraní a techniky ČSFR, BLR, MR, PR, Rumunska a SSSR v souvislosti se Smlouvou - podepsaná v Budapešti dne 3.11.1990

 

14.FS, 19.3.1991, 7; 96, 125

T.440,usn. FS 112,SL 178,SN 175

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z r. 1961, sjednaný v Ženevě dne 25.3.1972

 

14.FS, 19.3.1991, 8; 126

T.357,usn. FS 114,SL 180,SN 176

   

Vládní návrh, kterým se předkládá k souhlasu FS Úmluva proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, sjednaná ve Vídni dne 20.12.1988

 

14.FS, 19.3.1991, 9; 126

T.358,579,usn. FS 113,SL 180,

 

SN 177

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, podepsaná v Londýně dne 5.11.1990

 

14.FS, 20.3.1991, 12; 204

T.474,usn. FS 118,SL 184,SN 180

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Praze dne 14.3.1990

 

14.FS, 20.3.1991, 13; 204

T.476,usn. FS 117,SL 183,SN 181

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS k souhlasu Dohoda o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, podepsaná v Paříži dne 29.5.1990 a vyhlášení ČSFR podle čl. 53, odst. 7. Dohody

 

14.FS, 28.3.1991, -; 831

T.538,usn. FS 124,SL 191,SN 191

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi ČSFR a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Benátkách dne 1.8.1990,

 

Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi ČSFR a Francouzskou republikou, podepsaná v Praze dne 13.9.1990,

 

Dohoda mezi ČSFR a SRN o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k ní, podepsaná v Praze dne 2.10.1990,

 

Dohoda mezi ČSFR a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k ní, podepsaná v Bernu dne 5.10.1990,

 

a Dohoda mezi ČSFR a Rakouskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná ve Vídni dne 15.10.1990

 
   

15.FS, 17.5.1991, 19; 554,566

T.562,usn. FS 131,SL 210,SN 210

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR návrh na jednání Protokolu o zrušení RVHP

 

16.FS, 2.8.1991, 1; 61

T.698,usn. FS 154,SL 248,SN 253

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Protokol o změně Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce včetně Statutu této banky, podepsaný v Moskvě dne 18. prosince 1990

 

16.FS, 4.7.1991, 9; 544

T.667,usn. FS 159,SL 254,SN 259

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Protokol o změně Dohody o založení Mezinárodní investiční banky včetně Statutu této banky, podepsaný v Moskvě dne 20.12.1990

 

16.FS, 4.7.1991, 10; 544

T.668,usn. FS 160,SL 255,SN 260

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi ČSFR a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Lucemburku dne 18.3.1991

 

16.FS, 4.7.1991, 11; 551

T.669,usn. FS 161,SL 256,SN 261

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Praze dne 6.11.1990;

 

Dohoda mezi ČSFR a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k této dohodě, podepsané v Praze dne 13.11.1990;

 

Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Praze dne 15.11.1990;a

 

Dohoda mezi ČSFR a Španělským královstvím o vzájemné ochraně a podpoře investic, podepsaná v Madridu dne 12.12.1990

 

16.FS, 4.7.1991, 12; 556

T.680,usn. FS 162,SL 257,SN 262

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků (Ženeva 1951) a Protokol OSN, týkající se právního postavení uprchlíků (New York 1967)

 

16.FS, 10.7.1991, 20; 1052

T.666,usn. FS 165,SL 260,SN 265

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS ČSFR Obchodní dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Albánské lidové socialistické republiky, podepsaná v Praze dne 25.10.1990

 

16.FS, 11.7.1991, 28; 1270

T.593,usn. FS 168,SL 266,SN 272

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Obchodní dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Bulharské republiky o obchodu a platbách, podepsaná v Praze dne 6.12.1990

 

16.FS, 11.7.1991, 29; 1270

T.594,usn. FS 169,SL 267,SN 273

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Obchodní dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské lidově demokratické republiky, podepsaná v Praze dne 1.11.1990

 

16.FS, 11.7.1991, 30; 1270

T.595,usn. FS 170,SL 168,SN 274

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Maďarské republiky o vzájemném obchodě a platbách po 1.1.1991, podepsaná v Budapešti dne 5.12.1990

 

16.FS, 11.7.1991, 31; 1270

T.596,usn. FS 171,SL 269,SN 275

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Polské republiky o obchodu a platbách, podepsaná v Praze dne 12.12.1990

 

16.FS, 11.7.1991, 32; 1270

T.597,usn. FS 172,SL 270,SN 276

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu návrh na vypovězení Smlouvy o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitých vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce, přijaté dne 12.4.1973 v Moskvě a

 

Dohody o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy, přijaté dne 18.12.1976 v Havaně

 

16.FS, 11.7.1991, 33; 1289,1295

T.670,usn. FS 173,SL 272,SN 278

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda o půjčce mezi Evropským společenstvím a ČSFR podepsaná v Bruselu dne 29.5.1991

 

16.FS, 11.7.1991, 34; 1226

T.716,usn. FS 167,SL 269,SN 263

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu FS Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, podepsaný ve Varšavě dne 14.5.1955 a

 

Protokol o prodloužení platnosti, podepsaný dne 26.4.1985 ve Varšavě, podepsaný v Praze dne 1.6.1991

 

16.FS, 12.7.1991, DP; 1347

T.753,usn. FS 175,SL 275,SN 281

   

Návrh vládní o kontrole v ČSFR a návrh usnesení SL a SN

 

17.FS, 24.9.1991, 1; 66,104

T.751,864,usn.FS 189,SL 306,

 

SN 315

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu návrh na přijetí třetího dodatku k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu

 

17.FS, 26.9.1991, 4; 210

T.721,usn. FS 190,SL 307,SN 315

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi ČSFR a Italskou republikou

 

17.FS, 26.9.1991, 5; 216

T.827,usn. FS 191,SL 308,SN 317

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních

 

17.FS, 26.9.1991, 6; 225

T.833,usn. FS 196,SL 313,SN 322

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Úmluva o předávání odsouzených osob

 

17.FS, 26.9.1991, 7; 231

T.834,usn. FS 195,SL 312,SN 321

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS ČSFR Úmluva o předávání trestního řízení

 

17.FS, 26.9.1991, 8; 231

T.835,usn. FS 194,SL 311,SN 320

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS ČSFR Evropská úmluva o vydávání

 

17.FS, 26.9.1991, 9; 231

T.836,usn. FS 193,SL 310,SN 319

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Evropská úmluva o potlačování terorismu

 

17.FS, 26.9.1991, 10; 241

T.837,usn. FS 192,SL 309,SN 318

   

Návrh vládní o životním minimu a návrh usnesení SL a SN

 

18.FS 29.10.1991, 1; 50

T.839,947,usn. FS 212,SL 339,

 

SN 362

   

Návrh vládní o rozhlasovém a televizním vysílání a návrh usnesení SL a SN

 

18.FS, 29.10.1991, 2; 114

T.847,951

30.10.1991; 165-196,212-295

usn. FS 214,SL 341,SN 364

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS k vyslovení souhlasu Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států, uzavřená ve Washingtonu dne 18.3.1965

 

18.FS, 30.10.1991, 3; 204

T.820,usn. FS 213,SL 340,SN 363

   

Návrh vládní obchodního zákoníku a usnesení SL a SN

 

18.FS, 31.10.1991, 6; 386-457

T.684,963

5.11.1991, 6; 728-768

usn. FS 220,SL 356,SN 374

   

Návrh vládní na volbu členů prezidia a dozorčí rady FFNM a návrh usnesení SL a SN

 

18.FS, 12.11.1991, 19; 1312-1342

T.975,1008,usn.FS 226, SL 342,

 

SN 382, odloženo na další schůzi

19.FS, 6.12.1991, 8; 451

T.975,1075

473

T.1075,usn.FS 236,SL 380,SN 401, volební řád

10.12.1991, 8; 546

zpráva o výsledku voleb,I.kolo

656

usn. FS 239,SL 383,SN 404,

 

zpráva o výsledku voleb,II.kolo

19.12.1991, 8; 1563

usn. FS 252, SL 398,SN 420,

 

zpráva o výsledku voleb,III.kolo a volba př.(ing. Chrtek)

 

usn. FS 253,SL 399,SN 421,

 

př. Ing. J. Vít

21.12.1991, 8; 1864,1865

zpráva o výsledku volby mpř. FFNM, nebyl nikdo zvolen

   

Návrh vládní na ustavení presidia a dozorčí rady FFNM a návrh VÚP-SL a SN na volbu předsedy, členů presidia a členů dozorčí rady FFNM

 

19.FS, 6.12.1991, 8; 451

T.975,1075

473

T.1075-volební řád,usn. FS 236, SL 380, SN 401

10.12.1991,8; 546

zpráva o výsledku voleb - I.kolo

656

usn. FS 239,SL 383,SN 404,

 

zpráva o výsledku voleb-II.kolo

19.12.1991,8; 1563

usn. FS 252,SL 398,SN 420,

 

zpráva o výsledku III.kola a volby př. (Ing. Chrtek)

 

usn. FS 253,SL 399,SN 421,

 

předseda - Ing. J. Vít

21.12.1991,8; 1864,1865

zpráva o výsledku volby mpř. FFNM, nebyl nikdo zvolen

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi ČSFR a Evropskou investiční bankou, podepsaná v Praze dne 16.8.1991

 

19.FS, 3.12.1991, 2; 73

T.962,usn. FS 231,SL 372,SN 393

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, přijatá v Římě dne 4.11.1950 ve znění protokolů č. 3,5,8 a 9 a protokoly k Úmluvě č. 1, 2, 4, 6 a 7

 

20.FS, 21.1.1992, 1; 31

T.1176,usn. FS 261,SL 408,SN 431

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení FS Smlouva o porozumění a přátelství mezi ČSFR a Francouzskou republikou, podepsaná v Paříži dne 1.10.1991

 

21.FS, 5.3.1992, 15; 450

T.1072,usn. FS 294,SL 457,SN 474

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Smlouva mezi ČSFR a Polskou republikou o dobrých sousedských vztazích, solidaritě a přátelské spolupráci, podepsaná v Krakově dne 6.10.1991

 

21.FS, 5.3.1992, 16; 432

T.1084,usn. FS 293,SL 456,SN 473

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi ČSFR a Španělským královstvím, podepsaná v Praze dne 11.11.1991

 

21.FS, 5.3.1992, 17; 424

T.1137,usn. FS 289,SL 452,SN 469

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS Dohoda mezi ČSFR a Komisí Evropských společenství o zřízení zastoupení Komise Evropských společenství v ČSFR a jeho výsadách a imunitách, podepsaná dne 11.12.1991

 

21.FS, 5.3.1992, 18; 417

T.1232,usn. FS 288,SL 451,SN 468

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 3 bis), podepsaný v Montrealu dne 10.5.1984

 

21.FS, 5.3.1992, 23; 493

T.1117,usn. FS 295,SL 458,SN 475

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS Protokol o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), podepsaná v Bernu dne 20.12.1990

 

23.FS, 5.3.1992, 24; 501

T.1226,usn. FS 296,SL 459,SN 476

   

Návrh vládní na účast ČSFR na mírové operaci OSN v Jugoslávii, včetně vyslání vojenské jednotky a skupiny pozorovatelů a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 11.3.1992, 25; 770

T.1322,1368,usn. FS 306,SL 469,

 

SN 486

   

Návrh vládní, kterým se předkládá FS k vyslovení souhlasu Dohoda mezi ČSFR a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 6.3.1991;

 

Dohoda mezi ČSFR a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 29.4.1991;

 

Dohoda mezi ČSFR a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Oslo dne 21.5.1991, a %

 

Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně a podpoře investic, podepsaná v Praze dne 3.6.1991

 

21.FS, 12.3.1992, 31; 949

T.1210,usn. FS 315,SL 481,SN 497

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách, podepsaná v Brně dne 11.9.1991

 

21.FS, 6.3.1992, 36; 534

T.1083,usn. FS 299,SL 462,SN 479

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS návrh na ukončení platnosti Obchodní smlouvy mezi vládami ČSR a Japonska, sjednané dne 15.12.1959 výpovědí

 

22.FS, 15.4.1992, 10; 263-268

T.1493,usn. FS 327,SL 468A,SN 512

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Praze dne 10.7.1990

 

22.FS, 21.4.1992, 15; 837-842

T.1320

22.4.1992; 937-938

usn. FS 330,SL 489,SN 518

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS Dohoda o volném obchodě mezi ČSFR a zeměmi ESVO podepsaná v Praze dne 20.3.1992

 

22.FS, 21.4.1992, 19; 863

T.1455,usn. FS 331,SL 490,SN 519

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS Evropská dohoda, zakládající přidružení mezi ČSFR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 16.12.1991

 

22.FS, 22.4.1992, 20; 917

T.1303,usn. FS 334,SL 493,SN 522

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS Smlouva mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a přátelské spolupráci, podepsaná v Praze dne 27.2.1992 a návrh usnesení FS a návrh rezoluce FS, předložený klubem OH

 

22.FS, 22.4.1992, 21; 946-1196

T.1373,1388,1506,usn. FS 338,

 

SL 497,SN 526

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS Úmluva o zamezení nezákonných činů proti bezpečnosti námořní plavby a Protokol o zamezení nezákonným činům proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině, sjednané v Římě 10.3.1988

 

22.FS, 21.4.1992, 22; 854-864,874

T.1305,usn. FS 332,SL 491,SN 520

   

Návrh vládní, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS Dohoda mezi ČSFR a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavení v železniční, silniční a vodní dopravě, podepsanou ve Vídni 17.6.1991

 

22.FS, 23.4.1992, 23; 1215

T.1300,usn. FS 343,SL 502,SN 532

   

Návrh vládní ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje úst. zák. č. 143/1968 Sb., o čsl. federaci (č.17 pís.d. přechod z federace na republiky - rozsah působnosti; čl. 77 odst.1 - vyhlášení vyjimečného stavu na území ČSFR)

 

5.FS, 18.-19.7.1990, 5; 66

T.16,41,usn. FS 5,SL 29,SN 27

   

Návrh vládní ústavního zákona o změnách v soustavě feder. ústř. orgánů st. správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČSFR

 

5.FS, 18.-19.7.1990, 6; 66

T.18,41,usn. FS 6,SL 30,SN 28

   

Návrh vládní ústavního zákona o vrácení majetku KSČ lidu ČSFR a společná zpráva výborů SL a SN

 

8.FS, 16.11.1990, 7; 73

T.204,301,usn. FS 60,SL 103,SN 97

   

Návrh vládní ústavního zákona o znárodnění majetku bývalého SSM a společná zpráva výborů SL/SN

 

8.FS, 16.11.1990, 8; 99

T.236,302,usn. FS 61,SL 104,SN 98

   

Návrh vládní ústavního zákona, kterým se mění úst. zák. č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu a společná zpráva výborů SL a SN

 

14.FS, 20.3.1991, 11; 272

T.417,524,usn. FS 120,SL 186,

 

SN 183

   

Návrh vládní ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje Ústava ČSFR, ve znění pozdějších předpisů a návrh usnesení SL a SN (soudnictví)

 
 

%

16.FS, 8.-9.7.1991, 17; 644,932

T.677,729

961

zákon nebyl schválen SN

16.7.1991, 17; 1623,1689

T.769,usn. FS 182,SL 289,SN 297,

 

zpráva dohodovacího výboru

   

Návrh vládní ústavního zákona o změně v soustavě ústředních federálních orgánů státní správy, v jejiž čele stojí člen vlády ČSFR

 

(zrušení min. pro strategické plánování)

 

18.FS, 7.11.1991, 12; 994,1031

T.948,1003,nebyl přijat SL a SN

   

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čsl. federaci ve znění pozdějších úst. zákonů

 

(hlasování ve FS)

 

18.FS, 7.11.1991, 18; 1045-1078,1086-1096

T.858,nebyl schválen SL i SN

   

Návrh vládní SZÚ federace a souhrnu Státních závěrečných účtů za ČSFR za rok 1990 a návrh usnesení

 

16.FS, 4.7.1991, 8; 568,633

T.691,726,usn. FS 163,SL 258,

 

SN 263, 1. a 2. část

638

usn. FS 164,SL 259,SN 263

 

3. a 4. část

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zák. č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústř. orgánů stát. správy a společná zpráva výborů SL a SN

 

5.FS, 18.-19.7.1990, 7; 66

T.17,41,usn. FS 7,SL 31,SN 29

   

Návrh vládní zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého a společná zpráva výborů SL a SN

 

5.FS, 19.7.1990, 8; 109

T.11,34,usn. FS 8,SL 32,SN 30

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje z. č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění z. č. 43/1976 Sb. (t.č. 25) a společná zpráva výborů SL a SN

 

6.FS, 19.9.1990, 7; 407

T.25,112,usn. FS 22,SL 48,SN 49

   

Návrh vládní zákona o vymezení působnosti ČSFR ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a společná zpráva výborů SL a SN

 

6.FS, 19.9.1990, 9; 413

T.14,116,usn. FS 23,SL 49,SN 50

   

Návrh vládní zákona, kterým se doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o SNB ve znění z. č. 74/1990 Sb., o některých opatřeních k zabezpečení vyřizování přestupků v oboru působnosti ČSFR a spol. zpráva výborů SL a SN

 

6.FS, 19.9.1990, 10; 432

T.26,109,usn. FS 24,SL 50,SN 51

   

Návrh vládní zákona o cestování do zahraničí

 

6.FS, 19.9.1990, 11; 431

T.24, dopis předsedy vlády ČSFR o stažení návrhu z pořadu 6.sch. FS, na str.431-oznámeno

   

Návrh vládní zákona o dani z příjmů obyvatelstva

 
   

6.FS, 18.9.1990, 13; 229

T.66,119,usn. FS 25,SL 51,SN 52

   

Návrh vládní zákona o rodičovském příspěvku

 

6.FS, 18.9.1990, 14; 180

T.59,usn. FS 27,SL 53,SN 54

   

Návrh vládní zákona o převodech některých věcí z vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právních osob a společná zpráva výborů SL a SN

 

7.FS, 24.-25.10.1990, 6; 105

T.159,214,usn. FS 47,SL 87,SN 83

   

Návrh vládní zákona, kterým se doplňuje z. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd (tzv. vládní)

 

7.FS, 30.10.1990, 8; 307

T.211,usn.FS 52,SL 93,SN 89

   

Návrh vládní zákona o uprchlících a společná zpráva výborů SL a SN

 

8.FS, 16.11.1990, 4; 36

T.239,288,usn. FS 57,SL 100,SN 96

   

Návrh vládní zákona o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovními opatřeními a společná zpráva výborů SL a SN

 

8.FS, 16.11.1990, 5; 49

T.258,290,usn. FS 58,SL 101,SN 97

   

Návrh vládní zákona o metrologii a společná zpráva výborů SL/SN

 

8.FS, 16.11.1990, 6; 60

T.151,293,usn. FS 59,SL 102,SN 95

   

Návrh vládní zákona o dluhopisech (t.č. 238)

 

a společná zpráva výborů SL/SN (t.č. 287)

 

9.FS, 26.11.1990, 1; 25

T.238,287,usn. FS 62,SL 106,SN 108

   

Návrh vládní zákona o cenách a společná zpráva výborů SL a SN

 

9.FS, 27.11.1990, 3; 106

T.234,311,usn. FS 70,SL 109,SN 110

   

Návrh vládní zákona o vynálezech, průmyslových a zlepšovacích návrzích a společná zpráva výborů SL a SN

 

9.FS, 27.11.1990, 4; 139

T.216,310,usn.FS 71,SL 108,SN 111

   

Návrh vládní devizového zákona a společná zpráva výborů SL a SN

 

9.FS, 28.11.1990, 10; 323

T.237,303,usn. FS 72,SL 118,SN 117

   

Návrh vládní zákona o kolektivním vyjednávání a společná zpráva výborů SL/SN

 

9.FS, 4.12.1990, 11; 507

T.260,326,usn. FS 75,SL 121,SN 121

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a společná zpráva výborů SL/SN

 

(čl. 5, § 18)

 
   

9.FS, 4.-5.12.1990, 12; 580

T.261,327,usn. FS 84,SL 130,SN 127

   

Návrh vládní zákona o zaměstnanosti a společná zpráva výborů SL/SN

 

9.FS, 4.12.1990, 13; 388

T.215,325,usn. FS 74,SL 120,SN 120

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon

 

a společná zpráva výborů SL a SN

 

9.FS, 5.12.1990, 15; 815

T.203,245,usn. FS 77,SL 123,SN 125

   

Návrh vládní zákona o rozpočtových pravidlech čs. federace a společná zpráva výborů SL/SN

 

9.FS, 13.12.1990, 18; 1297

T.231,324,usn. FS 87,SL 135,SN 135

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb. a společná zpráva výborů SL a SN a dodatek ke společné zprávě

 

9.FS, 5.12.1990, 20; 771

T.240,289,usn. FS 79,SL 125,SN 112

   

Návrh zákona o generálním inspektorovi ozbrojených sil ČSFR

 

a společná zpráva výborů SL a SN

 

9.FS, 6.12.1990, 21; 914a

T.222,318,usn. FS 81,SL 127,SN 123

   

Návrh vládní zákona o státním rozpočtu federace na r. 1991

 

a společná zpráva výborů SL a SN

 

10.FS, 20.12.1990, 6; 94

T.365,388,usn. FS 87,SL 135,SN 135

   

Návrh vládní zákona o zvyšování důchodů a zpráva VSK-SL/SN

 

13.FS, 29.1.1991, 1; 29

T.424,441,usn. FS 98,SL 152,SN 154

   

Návrh vládní zákona o ochraně hospodářské soutěže (tzv. protimonopolní zákon) a společná zpráva výborů SL a SN

 

13.FS, 30.1.1991, 4; 186

T.235,443,usn.FS 102,SL 156,SN 158

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje z. č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci a společná zpráva výborů SL/SN

 

13.FS, 30.1.1991, 6; 232

T.299,443,usn.FS 104,SL 158,SN 160

   

Návrh vládní zákona o mimosoudních rehabilitacích a společná zpráva výborů SL a SN

 

13.FS, 19.2.1991, 9; 439

T.442,477

20.2.1991, 9; 575

usn. SL 170,schválen pouze SL

21.2.1991, 9; 913

usn. FS 106,SL 170,SN 167

   

Návrh vládní zákona o převodech majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání a společná zpráva výborů SL/SN (tzv. velká privatizace)

 

13.FS, 21.-22. a 26.2.1991,10;917

T.257,452,usn.FS 107,SL 171,SN 168

   

Návrh vládní zákona o státních technických normách a společná zpráva výborů SL a SN

 

14.FS, 19.3.1991, 3; 75

T.150,523,usn.FS 111,SL 177,SN 174

   

Návrh vládní zákona o změnách v nemocenském zabezpečení a společná zpráva výborů SL a SN

 

14.FS, 19.3.1991, 4; 81

T.469,516,usn.FS 115,SL 181,SN 178

   

Návrh vládní zákona o vymezení působnosti mezi ČSFR a ČR a SR ve věcech tisku a jiných informačních prostředků a společná zpráva výborů SL a SN

 

14.FS, 20.3.1991, 9; 222

T.465,520,usn.FS 121,SL 187,SN 196

   

Návrh vládní zákona o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru a návrh usnesení SL a SN

 

15.FS, 14.5.1991, 2; 46

T.605,515,usn.FS 126,SL 205,SN 204

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů a návrh usnesení SL a SN

 

15.FS, 17.5.1991, 3; 486,516

T.232,613,usn.FS 132,SL 212,SN 212

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zák. č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků a návrh usnesení SL a SN

 

15.FS, 15.5.1991, 6; 134,135

T.466,609,usn.FS 134.SL 214,SN 214

 

(č.76/1959 Sb.;č.59/1969 Sb.;

 

č.100/1970 Sb.;č.65/1978 Sb.;

 

č. 74/1990 Sb.

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon a návrh usnesení SL a SN

 

15.FS, 15.5.1991, 7; 160

T.467,610,usn.FS 133,SL 213,SN 213

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje z. č. 73/1973 Sb., o branné výchově a návrh usnesení SL a SN

 

15.FS, 15.5.1991, 8; 182

T.468,611,usn.FS 128,SL 207,SN 207

   

Návrh vládní zákona o patentových zástupcích a návrh usnesení SL a SN

 

15.FS, 17.5.1991, 12; 521

T.526,607,usn.FS 135,SL 215,SN 215

   

Návrh vládní zákona o odpadech a návrh usnesení SL a SN

 

15.FS, 22.5.1991, 15; 948,1036

T.590,628,usn.FS 141,SL 223,SN 223

   

Návrh vládní zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě

 

+ zpráva zpravodajů SL a SN

 

14.FS, 28.3. a 3.-5.4.1991,17;852

T.(380,225,225A),393,547,

 

nebyl schválen

   

15.FS, 14.5.1991, 1; 40

T.393,643,usn. SL 203,SN 203

 

projednán postup jednání

21.5.1991, 16; 640,802

T.393,643,usn. FS 137, SL 218, SN 218

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření P-FS č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku

 

15.FS, 30.5.1991, 29; 1953,1965

T.641,usn. FS 145,SL 230,SN 230

   

Návrh vládní zákona o druhém zvýšení důchodů v r. 1991

 

15.FS, 30.5.1991, 30; 1965

T.642,usn. FS146,SL 231,SN 231

   

Návrh vládní zákona o změnách v sociálním zabezpečení a návrh usnesení SL a SN

 

16.FS, 2.7.1991, 4; 148

T.640,712,usn. SL-přijala,

 

SN-nepřijala, nebyl schválen

10.7.1991, 4; 1050

T.640,usn. SL 261,SN 266

 

dohodovací řízení k t.č.640

11.7.1991, 4; 1336

zpráva dohodovacího výboru

15.7.1991, 4; 1550

T.762,712,usn. FS 181, SL 283,

 

SN 291,bez § 98(č.306/1991 Sb.)

1589-1602

pozměňovací návrh ohledně čl.7 - schválen

   

Návrh vládní zákona o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a návrh usnesení SL a SN

 

16.FS, 3.7.1991, 5; 236

T.689,714,usn.FS 156,SL 251,SN 256

   

Návrh vládní zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností a návrh usnesení SL a SN

 

16.FS, 3.a4.7.1991, 6; 287,529

T.649,719,usn.FS 188,SL 300,SN 308

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje z. č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého a návrh usnesení SL a SN

 

16.FS, 3.7.1991, 7; 385

T.676,723

4.7.1991, 7; 542

usn. SN - neschválila

18.7.1991,7; 2128,2161

T.777 - zpráva dohodovacího výboru

2175

usn. FS 188,SL 300,SN 308

   

Návrh vládní zákona o soudech a soudcích a návrh usnesení SL a SN

 

(jmenování soudců)

 
   

16.FS, 8.7.1991, 16; 644

T.678,730

16.7.1991, 16; 1690

T.730 - nebyl schválen SN/Sl.

 

(str. 1770)

19.7.1991, 16; 2196

T.730,usn.FS 185,SL 297,SN 305

 

č. 335/1991 Sb.

   

Návrh vládní zákona o konkursním vyrovnávacím řízení

 

16.FS, 8.7.1991, 18; 716

T.675,746

767

zákon nebyl schválen SN/Sl.

10.7.1991, -; 1051

usn.SN 267,projednávání ve SN

9.SN, 11.7.1991, 1; 13

T.675,746,757,usn. FS 177,SL 278,

 

SN 284

   

Návrh vládní zákona o ochraně ovzduší před znečišujícími látkami a návrh usnesení SL a SN

 

16.FS, 9.7.1991, 19; 822

T.695,743,usn.FS 176,SL 276,SN 282

   

Návrh vládní zákona o policejních sborech ČSFR a návrh usnesení SL a SN

 

(a Hradní stráže policie) - později dodáno do názvu

 

16.FS, 10.7.1991, 24; 965,1124

T.701,744,usn.FS 180,SL 282,SN 290

   

Návrh vládní zákona o služebním poměru policistů zařazených v policejních sborech ČSFR a návrh usnesení SL a SN

 

16.FS, 10.7.1991, 25; 1026

T.702,745,usn.FS 186,SL 298,SN 306

   

Návrh vládní zákona, o kárné odpovědnosti soudců a návrh VÚP SL/SN na usnesení SL a SN

 

17.FS, 27.9.1991, 11; 448

T.742,838,usn.FS 198,SL 316,SN 336

   

Návrh vládní zákona, kterým se stanoví některé další podmínky pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR a návrh usnesení SL a usnesení SN

 

17.FS, 2.10.1991, 16; 825

T.841,876,877

3.10.1991; 921

 

4.10.1991; 1242-1399

usn. FS 204,SL 325,SN 347

   

Návrh vládní zákona o živnostenském podnikání a návrh usnesení SL a SN

 

17.FS, 1.10.1991, 21; 523

T.761,875

2.10.1991, 21; 725

usn. FS 208,SL 329,SN 351

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje a upravuje občanský zákoník a návrh usnesení SL a SN

 

18.FS, 30.10.1991, 4; 296-362

T.685,966

31.10.1991; 367-384, 459-579

str.579-nebyl schválen SN

5.11.1991, 4; 673-684

usn. SL 344,SN 366,postup projed-

 

návání návrhu, str.684-vytvoření dohodovacího výboru

4; 723-727

usn. FS 216,zpráva dohodovacího

 

výboru, str.727-hlasování

 

usn. FS 219,SL 355,SN 373

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád a návrh usnesení SL a SN

 

18.FS, 5.11.1991, 5; 686-721

T.679,965

769-830

usn. FS 221,SL 357,SN 375

   

Návrh vládní zákona o způsobu provedení referenda a návrh usnesení SL a SN

 

18.FS, 6.11.1991, 9; 838-881,903-931

T.853,953,usn.FS 222,SL 358,

 

SN 376

   

Návrh vládní zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků a návrh usnesení SL a SN

 

19.FS, 3.12.1991, 4; 166

T.945,1063,usn.FS 232,SL 374,

 

SN 395

   

Návrh vládní zákona o dovozní dani

 

19.FS, 5.12.1991, 6; 426

T.985,1068,usn. FS 234,SL 378,

 

SN 399

   

Návrh vládní zákona o civilní službě a návrh usnesení SL a SN

 

19.FS, 11.12.1991, 7; 784-864

T.848,964

12.12.1991, 7; 197-1251

usn. FS 251,SL 397,SN 419

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství a návrh usnesení SL a SN

 

19.FS, 10.12.1991, 13; 647-680

T.984,1065

11.12.1991, 13; 872

usn. FS 242,SL 386,SN 407

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje z.č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor a návrh usnesení SL a SN

 

19.FS, 10.12.1991, 14; 680

T.898,1060,usn. FS 240,SL 384,

 

SN 405

   

Návrh vládní zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku a návrh usnesení SL a SN

 

19.FS, 10.12.1991, 15; 688

T.1011,1088,usn. FS 244,SL 389,

 

SN 410

   

Návrh vládní zákona o Státní bance československé

 

19.FS, 12.12.1991, 20; 955

T.1024,1089

1103

návrh nebyl schválen SN

18.12.1991, -; 1317

usn. SN 415, schváleno nové projednání na schůzi SN

13.SN, 20.12.1991, 20(1); 8, 18

T.1024,1148,usn. FS 255,

 

SL 401(12.12.91),SN 423

19.FS, 21.12.1991

oznámeno na 19.FS - str.1862

 

schválení SN, schválená účinnost platnosti od 1.2.1992

   

Návrh vládní zákona o bankách a návrh usnesení SL a SN

 

19.FS, 12.12.1991, 21; 1008

T.1023,1090

1174

návrh nebyl schválen SN

18.12.1991, -; 1317

usn. SN 415,schváleno nové

 

projednávání na sch. SN

13.SN, 20.12.1991, 21(2); 19

T.1023,1147,usn. FS 256,

 

SL 402(12.12.1991),SN 424

 

%

19.FS, 21.12.1991, -; 1862

Oznámeno schválení SN,schválena účinnost platnosti od 1.2.1992 (str. 1863)

   

Návrh vládní zákona o účetnictví a návrh usnesení SL a SN

 

19.FS, 12.12.1991, 22; 1107

T.1025,1091,usn. FS 245,SL 390,

 

SN 341

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje z.č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace a návrh usnesení SL a SN

 

19.FS, 17.12.1991, 23; 1261

T.1026,1068

18.12.1991, 23; 1318-1329

T.1026,1068,usn. FS 246,SL 392,

 

SN 413

   

Návrh vládní zákona o úpravě a vypořádání majetkových vztahů v družstvech a návrh usnesení SL a SN

 

(tzv. transformační zákon)

 
   

19.FS, 18.12.1991, 25; 1358-1395

T.1047,1144

 

19.12.1991, 25; 1403-1562

21.12.1991, 25; 1867-2011

usn. FS 259,SL 405,SN 428

   

Návrh vládní zákona o STR federace na r. 1992 a návrh usnesení SL a SN

 

(změna daňových aj. zákonů)

 
   

19.FS, 20.12.1991, 31; 1573-1769

T.1118,1153

21.12.1991, 31; 1778-1862

usn. FS 258,SL 404,SN 427

   

Návrh vládní zákona o Vojenském obranném zpravodajství a návrh usnesení SL a SN

 

20.FS, 29.1.1992, 11; 756-794

T.1038,1194

798-810

usn. FS 274,SL 421,SN 446

   

Návrh vládní zákona o zvýšení důchodů a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 3.3.1992, 2; 93

T.1231,1311,usn. FS 290,

 

SL 453,SN 470

Návrh vládní zákona o cestovních náhradách a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 4.3.1992, 7; 195

T.1086,1313,usn. FS 300,SL 463,

 

SN 480

   

Návrh vládní zákona o změnách v pěstounské péči a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 4.3.1992, 8; 207

T.1161,1310,usn. FS 292,SL 455

 

SN 472

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje z.č.382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 4.3.1992, 9; 217

T.1189,1312,usn. FS 291,SL 454,

 

SN 471

   

Návrh vládní zákona o pobytu cizinců na území ČSFR a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 4.3.1992, 10; 254-282,345-366

T.1037,1324,usn. FS 303,SL 466,

 

SN 483

   

Návrh vládní zákona o zřízení vojenských soudů, stanovení jejich sídel a obvodů a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 4.3.1992, 11; 250

T.1264,1326,usn. FS 319,SL 487,

 

SN 503

   

Návrh vládní zákona o vojenské policii a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 5.3.1992, 13; 405

T.1036,1290,usn. FS 304,SL 467,

 

SN 484

   

Návrh vládní zákona o zřízení sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a o dalších institucích KBSE a návrh usnesení SL a SN

 

21. FS, 5.3.1992, 14; 455

T.1267,1339,usn. FS 311,SL 474,

 

SN 493

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje z.č.110/1964 Sb., o telekomunikacích a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 12.3.1992, 21; 1006-1042, 1094-1109

T.1276,1393,usn. FS 321,SL 489,

 

SN 505

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie FMD

 

21.FS, 5.3.1992, 22; 476

T.1321,1364,usn. FS 318,SL 486,

 

SN 502

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 10.3.1992, 26; 664

T.1265,1327,usn. FS 323,SL 481,

 

SN 507

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje z.č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 6.3.1992, 27; 566-608

T.1257,1343

10.3.1992; 708-712

staženo z programu navrhovateli

 

(str. 712)

   

Návrh vládní zákona o soustavě daní a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 13.3.1992, 30; 1166-1185

T.842,1390,usn. FS 324,SL 482A,

 

SN 508, přerušení jednání - odlo-žení na 22.sch.FS

   

22.FS, 15.4.1992, 6; 262

Projednat až po projednání t.č. 1410 ve SN

269-300

T.842,1390,usn. FS 336,SL 495,

 

SN 524, č. 212/1992 Sb.(částka 42)

   

Návrh vládní zákona o dani z přidané hodnoty a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 15.4.1992, 7; 303-355

T.1407,1488

16.4.1992; 508-550

usn. FS 339,SL 498,SN 527

 

č. 222/1992 Sb. (částka 45)

   

Návrh vládní zákona o spotřebních daních a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 15.4.1992, 8; 356-385

T.1418,1490

16.4.1992, 552-572

usn. FS 337,SL 496,SN 525,

 

č. 213/1992 Sb. (částka 42)

   

Návrh vládní zákona o daních z příjmů a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 15.4.1992, 9; 386-457

T.1408,1489

 

16.4.1992, 9; 463-507, 572-673

21.4.1992, 9; 751-756

Návrh nebyl schválen SN

1207

usn. FS 341,342;SL 500,501;

 

SN 529,530 - dohodovací řízení

 

+ členové

28.4.1992, 9; 1809-1856

T.1408,1489,usn. FS 362,SL 521,

 

SN 553, č. 286/1992 Sb.

 

(částka 60)

   

Návrh vládní zákona o investičních společnostech a investičních fondech a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 21.4.1992, 11; 682-730

T.1412,1492

758-811

neschváleno SN/Sl.

22.4.1992, .; 1208

usn. SN 531,projednat na

 

sam.sch.SN

18.SN, 28.4.1992, 3; 84-89

T.1412,1492,usn. FS 361,

 

SL 520(sch.21.4.92),SN 552

 

č. 248/1992 Sb.(částka 51)

   

Návrh vládní zákona o burze cenných papírů a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 21.4.1992, 12; 732

T.1307,1478,usn. FS 340,SL 499,

 

SN 528

   

Návrh vládní zákona o použití přebytku STR federace 1991 a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 21.4.1992, 13; 813-824

T.1448,1498

875-889

nebyl schválen SN/Sl.

22.4.1992, -; 1208

usn. SN 531,projednat na sam.

 

sch. SN

   

18.SN, 28.4.1992, 4; 77-83

T.1448,1498,usn. FS 357,SL 516,

 

SN 548, č. 233/1992 Sb(částka 48)

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb. a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 21.4.1992, 14; 826-837

T.1398,1486

890-911

zmatečné hlasování(str.911)

 

přeloženo na 22.4.1992

22.4.1992; 939-943

usn. FS 347,SL 506,SN 536,

 

č. 228/1992 Sb. (částka 48)

   

Návrh vládní zákona o komoditních burzách a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 23.4.1992, 16; 1221

T.1413,1453,usn. FS 349,SL 508,

 

SN 538

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb. ve znění pozdějších předpisů (č. 237/1991 Sb.) a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 21.- 22.4.1992, 17; 842-854,944-945

T.1266,1460,usn. FS 348,SL 507,

 

SN 537, č. 217/1992 Sb.(částka 44)

   

Návrh vládní zákona o zrušení pracovních kategorií a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 23.4.1992, 24; 1262-1275

T.1400,1479,nebyl schválen SN/Sl.

18.SN, 28.4.1992, 1; 65-70

T.1400,1479,usn. FS 360,SL 519,

 

SN 551

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 23.4.1992, 25; 1287-1311,1357-1381

T.1402,1459,usn. FS 353,SL 511,

 

SN 544

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje z.č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 23.4.1992, 28; 1235-1259,1275-1285

T.1378,1467,usn. FS 359,SL 518,

 

SN 550

   

Návrh vládní zákona o Československém rozhlasu

 

22.FS, 27.4.1992, 30; 1513

T.1416 (nebyl vzat za základ jedná-

 

ní), odův.mpř.vl.Rychetský

   

Návrh vládní zákona o Československé televizi

 

22.FS, 27.4.1992, 30; 1513

T.1417 (nebyl vzat za základ jedná-

 

ní), odův.mpř.vl.Rychetský

   

Návrh vládní zákona o Federální asociaci rozhlasového a televizního vysílání a provozování federálních vysílacích okruhů a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 27.4.1992, 30; 1504-1552

T.1420,1484,usn. FS 345,SL 504,

 

SN 534 (str. 1531), základní tisk

 

k projednávání a k PN

 

1585-1594

nebylo schváleno SN

 
   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zák. č. 103/1990 Sb. a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 24.4.1992, 31; 1459,1467

T.1235,1513,usn. FS 368,SL 527,

 

SN 559, č. 262/1992 Sb.(částka 56)

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 24.4.1992, 32; 1434-1450

T.1399,1469

28.4.1992; 1798-1804

usn. FS 369,SL 528,SN 560

 

č. 263/1992 Sb. (částka 56)

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o jednání před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 24.4.1992, 33; 1425-1432

T.1405,1471 %

28.4.1992, 33; 1792-1797

usn. FS 370,SL 529,SN 561

 

č. 264/1992 Sb. (částka 56)

   

Návrh vládní zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 24.4.1992, 34; 1388-1424, 1450-1459

T.1404,1470

28.4.1992, 34; 1791

T.1404,1470,usn. FS 371,SL 530,

 

SN 562, č. 265/1992 Sb.(částka 56)

   

Návrh vládní zákona o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie a návrh usnesení SL a SN a návrh usn. VBB-SL/SN

 

22.FS, 27.4.1992, 39; 1596

T.1375,1456,usn. FS 354,SL 513,

 

SN 545

   

Návrh vládní zákona o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu a u vojenských soudů a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 29.4.1992, 40; 1910-1916, 2048-2050

T.1397,1463,usn. FS 372,SL 531,

 

SN 563, č. 257/1992 Sb.

   

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 27.4.1992, 41; 1625-1655

T.1318,1477

29.4.1992; 2054-2083

usn. FS 373,SL 512,SN 564

   

Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o ČSAV, ve znění zákonného opatření P-FS č. 26/1970 Sb. zák. č. 91/1977 Sb. a zák. č. 164/1990 Sb.

 

5.FS, 19.7.1990, 14; 175

T.30,usn. FS 14,SL 38,SN 37

   

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje z. č. 83/1990, o sdružování občanů

 

5.FS, 19.7.1990, 15; 183

T.36,usn. FS 15,SL 39,SN 31

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád

 

5.FS, 19.a 20.7.1990, 16; 186

T.38,usn. FS 17,SL 41,SN 41

   

Návrh zákona o státních vyznamenáních a společná zpráva výborů SL a SN

 

6.FS, 2.10.1990, 13; 687

114,144,usn. FS 26,SL 52,SN 53

   

Návrh zákona o zmírnění následků některých majetkových křiv a společná zpráva výborů SL/SN a dodatek ke společné zprávě

 

6.FS, 2.10.1990, 26; 625

T.88,152,usn. FS 42,SL 73,SN 73

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje z.č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů

 

7.FS, 23.10.1990, 2; 22

T.125,usn. FS 45,SL 83,SN 80

   

Návrh zákona, kterým se mění z.č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd (tzv. poslanecký)

 

7.FS, 30.10.1990, 8; 276

T.249 - návrh nebyl schválen

 

(str. 287)

   

Návrh zákona, kterým se doplňuje z. č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu FS (vyšetřovací komise)

 

7.FS, 30.10.1990, 9; 287

T.197,usn. FS 50,SL 91, SN 87

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění z.č. 171/1990 Sb. a společná zpráva výborů SL a SN

 

9.FS, 26.11.1990, 2; 51

T.224,308,usn. FS 63,SL 107,SN 109

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje z.č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor a společná zpráva výborů SL a SN

 

9.FS, 28.11.1990, 9; 364

T.249,522,usn. FS 63,SL 107,SN 116

   

Návrh zákona o kontrole nakládání s některými druhy zboží a technologií a společná zpráva výborů SL/SN

 

9.FS, 5. 12.1990, 14; 803

T.246,312,usn. FS 80,SL 126,SN 122

   

Návrh zákona o strategickém plánování a společná zpráva výborů SL/SN

 

9.FS, 13.12.1990, 19; 1374

T.210,292,odloženo na další schůzi

10.FS,19.12.1990, 4; 27

T.210,návrh nebyl schválen(str.64)

15.FS, 14.5.1991, 4; 78,94

T.210,292,631,návrh nebyl schválen

 

SN/Č. (str. 94)

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje z.č.100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB a společná zpráva výborů SL a SN (iniciat. n. p. Glezga)

 

9.FS, 5.12.1990, 22; 835

T.242,329,usn. FS 78,SL 124,SN 124

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje z.č.100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 169/1990 Sb., o občanských komisích v resortech min. vnitra a o změně a doplnění zák.č.100/1979 Sb. a společná zpráva výborů SL a SN (inic. náv. p. Uhla)

 

9.FS, 5.12.1990, 23; 837

T.253,329,usn. FS 78,SL 124,SN 124

   

Návrh zákona, kterým se doplňuje z. č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (malá privatizace)

 

9.FS, 6.12.1990, 26; 868a)-912a)

T.340,usn. FS 82,SL 128,SN 126

   

Návrh (iniciativní) zákona o poslaneckých platech a náležitostech poslanců FS

 

5.FS, 20.7.1990, 17; 206

T.27,usn. FS 16,SL 40,SN 38

   

Návrh zákona o jednacím řádu FS a společná zpráva výborů SL a SN

 

11.FS, 11.1.1991, 2; 659,759

T.156,328,usn. SL 144,SN 144,

 

odloženo na příští schůzi FS

   

13.FS, 29.1.1991, 3; 101

T.156,328,usn. FS 100,SL 154,

 

SN 156

   

Návrh zákona o rozdělení působnosti ve věcech tisku a jiných informačních prostředků mezi ČSFR a ČR a SR

 

14.FS, 20.3.1991, 9; 222

T.256,usn. FS 121,SL 187,SN 196

   

Návrh zákona o Kanceláři prezidenta ČSFR a společná zpráva výborů SL a SN

 

14.FS, 19.3.1991, 10; 138

T.229,518,usn. FS 116,SL 182,

 

SN 179

   

Návrh zákona o ČTK a zpráva výborů SL/SN

 

14.FS, 19.3.1991, 11; 157

T.244,251,SL-zák.schválila,

 

SN-zákon neschválila

   

Návrh zákona o úpravě vlastnických vztahů a užívání půdy, budov a jiného zemědělského majetku

 

14.FS, 28.3. a 3.-5.4.1991,17;852,871

T.225,225A,neschváleno SN = projednáváno na 15.sch.FS = č.t. 393,643.

viz. Půda....,

 
 

Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě.....,

 

Návrh vládní zákona.......

   

Návrh zákona o půdě, majetku a podnikání v zemědělství a potravinářství

 

14.FS, 28.3. a 3.-5.4.1991,17;852,874

T.380, neschváleno SN = projednáváno na 15.sch.FS = č.t. 393,643.

viz. Půda....., %

 

%

Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě.....,

 

Návrh vládní zákona.....

   

Návrh zákona, kterým se doplňuje z.č.403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd ve znění pozdějších předpisů

 

14.FS, 27.3.1991, 18; 783

T.491,usn. FS 125,SL 192,SN 192

   

Návrh zákona o cestování do zahraničí a cestovních dokladech a návrh usnesení SL a SN jako zpráva zpravodajů SL a SN

 

15.FS, 15.5.1991, 5; 100

T.428,608,usn. FS 127,SL 206,

 

SN 206

   

Návrh zákona, kterým se mění z.č. 167/1990 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a památných a významných dnech a návrh usnesení SL a SN

 

15.FS, 15.5.1991, 14; 198

T.300,600,usn. FS 198,SL 208,

 

SN 208

   

Návrh zákona o Federální informační službě a o používání zpravodajských prostředků a návrh usnesení SL a SN

 

15.FS, 28. a 29.5.1991, 17; 1487,1765

T.471,654,usn. FS 144,SL 229,

 

SN 229

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči a návrh usnesení SL a SN

 

15.FS, 23.5.1991, 18; 1264,1297

T.502,650,usn. FS 143,SL 225,

 

SN 225

   

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje z.č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací

 

15.FS, 31.5.1991, -; 2153

T.664,664A,usn. FS 147,SL 232,

 

SN 232

   

Návrh zákona o celostátním referendu

 

16.FS, 16.7.1991, 23; 1776

T.372,767,zákon nebyl schválen

 

SN/Sl. - str. 2115

18.7.1991, 23; 2149

T.789,usn. FS 183,SL 292,

 

SN 301, č. 327/1991 Sb.

   

Návrh zákona, kterým se mění z.č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti

 

16.FS, 11.7.1991, -DP; 1295

T.738,usn. FS 166,SL 262,SN 268

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje z. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích a návrh usnesení SN

 

17.FS, 26.9.1991, 3; 123

T.821,866,nebyl schválen FS, str.320

   

Návrh zákona o sdružování v politických stranách

 

16.FS, 19.7.1991, 21; 2186

T.503,usn. SL 292,SN 300, odloženo na 17. sch. FS

17.FS, 1.10.1991, 17; 608-671

T.503,735,878

2.10.1991, 17; 775-823

usn. FS 201,SL 319,SN 342

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a návrh usnesení SL a SN (malá privatizace)

 

16.FS, 17.7.1991, -DP; 1909

T.752,772

18.7.1991, -DP; 2120

T.752,772, odsunuto na 17.sch.FS

 

(str. 2126),usn. SL 290,SN 289

17.FS, 3.10.1991, 19; 1139

T.752,772,usn. FS 202,SL 324,

 

SN 346

   

Návrh zákona o vyrovnání majetku ČSFR mezi Českou a Slovenskou republikou

 

18.FS, 13.11.1991, 10; 1765

T.857,staženo z programu 18.sch.FS

   

Návrh zákona o životním prostředí a návrh usnesení SL a SN

 

19.FS, 3.12.1991, 3; 80-163,

T.921,1062,usn. FS 254,SL 400,

5.12.1991, 3; 382-424,439

SN 422, č. 17/1992 Sb. (částka 4)

   

Návrh zákona, kterým se doplňuje z.č. 109/1964 Sb. (hospodářský zákoník) ve znění pozdějších předpisů a návrh usnesení výborů SL a SN

 

19.FS, 6.12.1991, 9; 476

T.927,1061

10.12.1991,9; 550,551

T.927,1061,usn. FS 238,SL 382,

 

SN 403

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a návrh usnesení SL a SN

 

19.FS, 10.12.1991,12; 552-645,720-778

T.1002,1064

11.12.1991,12; 865-871

T.1002,1064,usn.FS 241,SL 385,

 

SN 406

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje z.č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a návrh usnesení SL a SN

 

19.FS, 11.12.1991, 17; 900,929

T.928,1106,usn. FS 243,SL 387,

 

SN 408, str. 929 schváleno pře-

 

rušení projednávaného návrhu - postoupit vládám

20.FS, 30.1.1992, 13; 1050-1122

T.928,1106

 

31.1.1992, 13; 1255-1340

neschváleno SN/Sl.(str.1340)

 

1354

usn. SL 420,SN 445,schváleno

 

zřízení dohodovacího výboru

18.2.1992, 13; 1634-1647

neschváleno SN/Sl.(str.1647)

13; 1743.1754

usn. FS 280,SL 439,SN 459,

 

č. 93/1992 Sb. (částka 23)

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje z. č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a návrh usnesení SL a SN

 

19.FS, 17.12.1991, 32; 1308

T.1112,1141,odloženo na 18.12.1991

18.12.1991, 32; 1339

T.1112,1141,usn. FS 247,SL 391,

 

SN 412

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje z. č. 47/1990 Sb., o volbách do FS ve znění zákonného opatření P-FS č. 208/1990 Sb. a návrh usnesení SL a SN

 

Návrh zákona o volbách do FS

 

20.FS, 28.1.1992, 10; 615-743

T.1074,1125,1208

29.1.1992; 833-910

usn. FS 273,SL 419, SN 444

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a návrh usnesení SL a SN (transformační zákon = privatizace velká)

 

20.FS, 29.1.1992, 12; 811-828

T.925,1066

 

30.1.1992; 913-940,995-1049

neschváleno SN (str. 1049)

 

1123

usn. FS -,SL 417,SN 442

 

dohodovací výbor

31.1.1992; 1342-1350

neschváleno SN (str. 1350)

18.2.1992; 1625-1633

T.pr.č.t.00155,usn. FS 279,

 

SL 438,SN 458, č. 92/1992 Sb.

 

(částka 23)

   

Návrh zákona o prodloužení dovolené vojáků v činné službě a návrh usnesení SL a SN

 

20.FS, 30.1.1992, 16; 989

T.1114,1195,usn. FS 270,SL 415,

 

SN 440

   

Návrh zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Čs. červeném kříži a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 5.3.1992, 12; 377

T.954,1328,usn. FS 312,SL 475,

 

SN 494

   

Návrh zákona o platech soudců Nejvyššího soudu ČSFR a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 11.3.1992, 19; 785-803

T.1280,1325,neschváleno SN/Sl.

818

usn. SN 492, projednat ještě na

 

21.sch.FS

   

15.SN, 12.3.1992, 1; 8-12

T.1280,1325,usn. FS 322(12/3),

 

SL 480A(11/3), SN 506(12/3),

 

č. 151/1992 Sb. (částka 33)

   

Návrh zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských organizací a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 13.3.1992, 32; 1186-1284

T.955,1392, přerušeno jednání

22.FS, 14.4.1992, 3; 143-170

T.955,1392

15.4.1992; 188-217

nepřijato ve SN/Sl.(str. 217)

22.4.1992, -; 1208

usn. SN 531, projednat na sam.

 

sch. SN

   

18.SN, 28.4.1992, 2; 72

T.955,1392, nebyl schválen

   

Návrh zákona o platových poměrech a odměně za pracovní pohotovost zaměstnanců rozpočtových organizací v obcích a některých příspěvkových organizacích a návrh usnesení SL a SN

 

21.FS, 12.3.1992, 34; 1046-1092

T.1309,1389

13.3.1992; 1117-1144

usn. FS 320, SL 488, SN 504

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje z.č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti ČSFR ve věci vnitřního pořádku a bezpečnosti a návrh usnesení SL a SN (ochrana železniční dopravy)

 

21.FS, 11.3.1992, 40; 807

T.1369,1391,usn. FS 305,SL 468,

 

SN 485

   

Návrh zákona o vlastnictví k bytům a nebytovým prostorám a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 28.4.1992, 27; 1666-1763

T.1281,1514

29.4.1992, 27; 1981-2038

bez schválení nedošlo ke konečné-

 

mu hlasování

   

Návrh zákona o Federální železniční policii

 

22.FS, 23.4.1992, 29; 1313

T.1010,1457,usn. FS 352,SL 512,

 

SN 543

   

Návrh zákona, kterým se doplňuje z.č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu FS a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta ČSFR a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 30.4.1992, 35; 2095-2103,2158-2162

T.1454,1531,usn. FS 364,SL 523,

 

SN 555, č. 236/1992 Sb.(částka 49)

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje z.č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zák. č. 132/1982 Sb. a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 28.4.1992, 36; 1766

T.1049,1483,usn. FS 358,SL 517,

 

SN 549

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišujícími látkami a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 27.4.1992, 37; 1553

T.1287,1461,usn. FS 351,SL 510,

 

SN 541

   

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zák. č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů Federálního policejního sboru a Sboru hradní policie a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 29.4.1992, 38; 1943-1962,2051-2053

T.1422,1458,usn. FS 363,SL 522,

 

SN 554

   

Návrh zákona o informačních systémech a ochraně informací, se kterými tyto systémy nakládají a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 29.4.1992, 42; 1930-1941,2042-2047

T.1319,1465,usn. FS 374,SL 533,

 

SN 565

   

Návrh zákona o Československých drahách a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 30.4.1992, 47; 21O9-2147

T.1371,1521,nedošlo k hlasování

   

Návrh na změnu a doplnění zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a návrh usnesení SL a SN

 

22.FS, 29.4.1992, 49; 1962-1980

T.1507,1522,nedošlo k hlasování

   

Název Červeného kříže - ochrana

 

viz.: Červený kříž

 

Československý červený kříž

 
   

Nejvyšší soud ČSFR - soudci - volba

 

15.FS, 22.5.1991, 21; 1038,1051

T.527,527A,usn. FS 139,SL 220,

 

SN 220, JUDr.Oldřich Jedlička,

 

JUDr.Pavel Kučera

20.FS, 18.2.1992, -; 1615-1620

T.1252,1288,usn. FS 276,277;

 

SL 434,435; SN 454,455,

 

JUDr.K.Jungwirt, JUDr.J.Burger

   

Nejvyšší soud - poplatky soudní

 

22.FS, 29.4.1992, 40; 1910-1916

 

2048-2050

T.1393,1463,usn. FS 372; SL 531; SN 561;

 

č.257/1992 Sb.(částka 55)

   

Nemoc z povolání - ztráta výdělku - náhrady

 

viz.

Neschopnost pracovní

 

Zákon

 

Náhrady za ztrátu

Nemovitosti - zápis vlastnických práv

 
   

22.FS, 24.4.1992, 34; 1388-1424

 

1450-1459

T.1404,1470

28.4.1992, 34; schv.1791

T.1404,1470, usn. FS 371; SL 530; SN 562, č. 265/1992 Sb. (částka 56)

   

Němci - sudetští - problematika

 

11.FS, 10.1.1991, 3; 506

p. Mlynárik, Pobežal

   

Německo - pohraniční styk

 

6.FS, 20.9.1990, 24;

 
   

Německo - sjednocení

 

6.FS, 1.10.1990, 24; 598

(Jansta)

   

Německo - smlouva - příprava

 

9.FS 27.11.1990, 5; 185-190

Jansta, Suchán, Mlynárik, Kříž, Rychetský, Jičínský

   

Neschopnost pracovní - ztráta na výdělku

 

16.FS, 3.7.1991, 5; 236

T.689,714, usn. FS 156; SL 251; SN 256; č.297/1991 Sb.

   

Nezaměstnanost

 

16.FS, 12.7.1991 27; 1464

interpelace p. Janči

   

Nezaměstnanost - ochrana proti

 
   

viz. MOP, MKP

 
   

Nizozemské království - dohoda (investice)

 

21.FS 12.3.1992, 31; 949

T.1210,usn. FS 315; SL 481; SN 497

   

Norny - státní, technické

 

14.FS, 19.3.1991, 3; 75

T.150,523, usn. FS 111; SL 177; SN 174;č.142/1991 Sb.(částka 28)

   

Norské království - dohoda (investice)

 

21.FS, 12. 3. 1992, 31; 949

T.1210,usn.FS 315; SL 481, SN 497

   

Notářství státní - zrušené

 

22.FS, 24.4.1992, 33; 1425-1432

T.1405-1471

   

28.4.1992, 33; sch. 1792-1797

FS 370; SL 529; SN 561;

 

č.264/1992 Sb. (částka 56)

   

Novináři ve FS

 

7.FS, 24.10.1990, 3; 48,57

Prokop, Ruml, Pospíšil, NěmecPřihlásit/registrovat se do ISP