Látky omamné - obchod nedovolený

 

14.FS, 19.3.1991, 8; 126

T.357,usn. FS 114,SL 180,SN 176

9; 126

T.358,usn. FS 113

   

Látky psychotropní

 

viz. Látky omamné

 

viz. Úmluva

 
   

Legie svobodné - sdružení

 

viz. Svobodné legie

 
   

Léky - zneužívání sportovci

 

16.FS, 12.7.1991, 27; 1512

Interpelace p. Mikana

1515

Odpověď mpř. J. Mikloška

   

Léta nesvobody

 

13.FS, 27.2.1991, 15; 1483

(Hubálek)

   

Letecký zákon

 

viz. Letectví civilní

 
   

Letectví civilní

 

6.FS, 19.9.1990, 7; 407

T.25,112,usn. FS 22,SL 48,SN 49

   

Letectví civilní mezinárodní

 

21.FS, 5.3.1992, 23; 493

T.1117,usn. 295,SL 458,SN 475

   

Letiště - pražská - problematika

 

9.FS, 27.11.1990, 6; 236

dotaz p. Samkové,

 

odpověď min. Nezvala

   

Lhůta k prostudování návrhu - nedodržení - souhlas

 

15.FS, 23.5.1991, 18; 1264

T.502,650

16.FS, 18.7.1991, DP; 2130

Petice 98 pracovníků, VIP-SL/SN-stanovisko

17.FS, 1.10.1991, 17; 608

T.878,schváleno str.609

18.FS, 7.11.1991, 12; 994

T.948,1003, schváleno

8.11.1991, 14; 1101

T.961,1006, schváleno

12.11.1991,23; 1352

T.967,1007, vánoční příspěvek-schváleno

19.FS, 5.12.1991, 6; 438

T.985,1067, dovozní daň

18.5.1991,25; 1358

T.1144, transformační zákon

20.FS, 17.2.1992,18; 1500

T.1492, kuponová privatizace

22.FS, 15.4.1992, 7; 302

T.1407, daň z přidané hodnoty

24.4.1992,31; 1461

T.1253,1513, stavební zákon

   

Listina základních lidských práv a svobod

 

11.FS, 8.-9.1.1991,1; 21,450

T.330,331,392,usn. FS 91, SL 140, SN 140, č.23/1991 Sb. (částka 6)

   

Litva - situace

 

12.FS, 16.1.1991, 1; 6

T.429,431,usn.FS 96,SL 148,SN148

   

Lucembursko (velkovévodství)

 

16.FS, 4.7.1991, 11; 551

T.669,usn. FS 161,SL 256,SN 261

   

Lucembursko

 

viz. Hospodářská unie

 
   

Lustrace

 

6.FS, 20.9.1990, 24; 524

Uhl

7.FS, 24.10.1990, 3; 60-66

Langoš, Benda, Ruml, aj.

11.FS, 8.1.1991; 7-14

Macek,Benda,Uhl,Kopřiva, Valko, Rynda, Malý, atd.

10.1.1991;527-529

Benda,Bakšay,Kostya,Černý J.,aj.

4; 564

usn. FS 94,SL 143,SN 143

13.FS, 29.1.1991; 181

Benda

14.FS, 19.3.1991, 2; 72

Dienstbier ml. (SR - Mečiár, Tisk.konference)

15.FS, 24.5.1991, 23; 1330-1476

T.656,657,SL-neschválila návrh

29.5.1991, 23; 1775-1823

T.657A,SN-schválila návrh

30.5.1991, 23; 1974-2020

 

16.FS, 10.7.1991; 1213

návrh na projednání zásad lustračního zákona

   

Lustrace - pracovníků masových sdělovacích prostředků - urychlení

16.FS, 18.7.1991, DP; 2130

T.782

2148

usnesení neschváleno SL

   

Lustrační zákon

 

17.FS, 2.10.1991, 16; 825

T.841,876,877

 

3.10.1991; 921,

4.10.1991; 1242-1399

usn. FS 204,SL 325,SN 347,

 

č. 451/1991 Sb. (částka 86)Přihlásit/registrovat se do ISP