Jakl L. Ing. - př. výboru pro patenty a vynálezy

 

- účast na zasedání 19.FS

 

19.FS, 3.12.1991, 4; 166

usn. SL 373,SN 394

   

Japonsko - výpověď Obchodní smlouvy - ukončení platnosti

 

22.FS, 15.4.1992, 10; 263

T.1493, usn. FS 327,SL 468A,

 

SN 512

   

Javorina - vojenské pásmo

 

viz. Interpelace p. Horníka

 

viz. Interpelace p. Farkaše

 
   

Jednací řád FS

 

7.FS, 30.10.1990, 9; 287, 297

T.197,usn. FS 50,SL 91,SN 87, č. 457/1990 Sb. (částka 76)

11.FS, 11.1.1991, 2; 659, 759

T.156,328, usn. SL 144,SN 144, odloženo na příští schůzi FS

13.FS, 29.1.1991, 3; 101

T.156,328, usn. FS 100,SL 154,

 

SN 156, č. 56/1991 Sb. (částka 13)

22.FS, 30.4.1992, 35; 2095-2103, 2158-2162,

T.1454,1531, usn. FS 364,SL 523,

 

SN 555,č. 236/1992 Sb.(částka 49)

   

Jednání představitelů vlád v Trenčianských Teplicích - výsledky

 

6.FS, 17.9.1990, 5; 53

usn. FS 20,SL 46,SN 47

   

Jednotka protichemická - Čsl. armády

 

viz. Saudská Arábie

 

viz. Armáda československá

 

viz. Dohoda

 
   

Jednotky vojenské - vyslání do Jugoslávie

 

21.FS, 11.3.1992, 25; 770, 781

T.1322,1368, usn. FS 306, SL 469, SN 486

   

Jednotná úmluva o omamných látkách z r. 1961

 

14.FS, 19.3.1991, 8; 126

T.357, usn. FS 114,SL 180,SN 176

   

Jmenování vlády ČSFR

 

viz. Vláda ČSFR - jmenování

 
   

Jugoslávie - současná situace

 

16.FS, 10.7.1991, doplň.program; 1184, 1212

T.759,758, str. 1212 na návrh p. Kříže - nepřijato žádné usnesení FS

   

Junák - organizace mládeže

 

15.FS, 29.5.1991, 10; 1868

interpelace p. Pohanky

 

odpověď mpř. Mikloška

   

Jurček M. Ing. - účast na zasedání 15. schůze FS

 

15.FS, 14.5.1991, 4; 77

nebylo uděláno usnesení

   

JURISdikce obligatorní - ustanovení mnohostranných mezinárodních smluv

 

8.FS, 16.11.1990, 3; 32

T.200, usn. FS 56,SL 99, SN 94Přihlásit/registrovat se do ISP