Federace československá (zák.č.143/1968 Sb.) - změny

 

(zákonodárné sbory, soudy, prezident republiky, výkonná moc)

 

20.FS, 22.1.1992, 5; 166

T.1071A,1212

23.1.1992; 348

usn. FS 262,SL 409,

SN 432,přerušení jednání -

stanovisko ČNR a SNR

17.2.1992, 5; 1393-1498

T.1212+dod.v.č.409

18.2.1992, 5; 1649-1727

neschváleno SN/sl.

18.2.1992; 1739-1742

usn. SL 436,SN 456

dohodovací výbor

 
   

21.FS, 3.3.1992, 3; 151-188

T.1071A,1212+dod.,1348

neschváleno FS

 
   

Federace československá - úst.zák.č.143/1968 Sb. - změny

 

(Federální shromáždění - pravomoci po rozpuštění)

 
   

20.FS, 28.1.1992, 6; 578-614

T.1078,1193

 

neschválen ani SL ani SN

   

Federace československá - úst.zák.č.143/1968 Sb. - změny

 

5.FS, 18.-20.7.1990, 4; 23

T.13,usn. FS 4,SL 28,SN 26

 

volební období NV

18.-20.7.1990, 5; 66

t.16,usn. FS 5,SL 29,SN 27

 

čl.17 písm.d); čl.77 odst.1

   

Federace československá (zák.č.100/1960 Sb.

 

a zák. č.135/1989 Sb. - změny

 

6.FS, 20.9.1990, 6; 457

T.65,115,usn. FS 21,SL 47,SN 48

 

soudci - volby a odvolání - slib

   

9.FS, 11.12.1990, 17; 903

T.315,316,369,usn. FS 75,SL 121

 

SN 128; kompetence

   

22.FS, 14. a 15.4.1992, 1; 114-141,179-186

T.1419,1485,usn. FS 329,SL 488A

 

SN 517; volba prezidenta

   

17.SN, 15.4.1992, 1; 48

T.1410,1491,usn. FS 335,SL 494,

 

SN 523; kompetence - daně

   

Federace - mezinárodní aspekty

 

7.FS, 24.10.1990, 3; 68

interpelace Jansta,Valeš

   

Federální asociace rozhlasového a televizního vysílání

 

22.FS, 27.4.1992, 30; 1504-1522,1531,

T.1420,1484,usn. FS 345,SL 504,

 

SN 534; zákl.tisk k projednávání

 

a k PN.

1585-1594

(neschv.SN)

   

Federální shromáždění - Kancelář - organizační uspořádání

 

a zlepšení činnosti

 

15.FS, 30.5.1991, 27; 2036-2046

T.644,usn. FS 149,SL 234,SN 234

   

FS - prohlášení na podporu Slavkovské deklarace

 

7.FS, 30.10.1990, 10; 323,337

usn. FS 53,SL 94,SN 90

   

FS - rekonstrukce orgánů

 

15.FS, 14.5.1991; 18

návrh Bendy

   

Federální shromáždění - změna struktury - návrh

 

20.FS, 22.1.1992, 5; 166

T.1071A,1212

23.1.1992; 348

usn. FS 262,SL 409,SN 432;

 

přerušení jednání - stanovisko

 

ČNR a SNR

17.2.1992, 5; 1393-1498

T.1212+dod.,v.č.409

18.2.1992, 5; 1649-1727

neschv.SN/sl.

18.2.1992; 1739-1742

usn. SL 436,SN 456;

 

dohodovací výbor

   

21.FS 3.3. 1992, 3; 151-188

T.1071A,1212+dod.,1348

 

neschv.FS

   

Federální shromáždění ČSFR souhlasí s odvoláním výhrad

 

ustanovení mezinárodních mnohostranných smluv, zakládajících

 

obligatorní jurisdikci Mezinárodního soudního dvora

 

8.FS, 16.11.1990, 3; 32,35

T.200,usn. FS 56,SL 99,SN 94

   

FBIS - kontrolní orgán

 

viz. Zvláštní kontrolní orgán

 

Orgán FS

 

Volba členů ZK orgánu FS pro FBIS

 
   

Federální bezpečnostní informační služba

 

15.FS, 28. a 29.5.1991, 17; 1487,1765

T.471,654, usn. FS 144,SL 229,

 

SN 229; částka 48 č.244/1991 Sb.

   

Federální ministerstvo dopravy - resortní seznam zaměstnání

 

21.FS, 5.3.1992, 22; 476

T.1321,1364,usn. FS 318,SL 486,

 

SN 502; č.142/1992 Sb.

   

Federální ministerstvo kontroly - plán činnosti na I.pol.1992

 

21.FS, 5.3.1992, 28; 551

T.1251,1358,usn. FS 298,SL 461,

 

SN 478

   

Federální železniční policie

 

viz. Policie železniční federální

 
   

Finská republika - dohoda

 

16.FS, 4.7.1991, 12; 556

T.680,usn. FS 162,SL 257,SN 262

   

Fond federální národního majetku

 

18.FS, 12.11.1991, 19; 1312-1342

T.975,1008,usn. FS 226,SL 364,

 

SN 382; odloženo na příští schůzi

   

19.FS, 6.12.1991, 8; 451

T.975,1075

473

usn. FS 236,SL 380,SN 401

 

volební řád

10.12.1991 8; 546

zpráva o výsledku voleb - I.kolo

656

usn. FS 239,SL 383,SN 404

 

zpráva o výsledku voleb - II.kolo

19.12.1991, 8; 1563

usn. FS 252,SL 398,SN 420

 

zpráva o výsledku voleb - III.kolo

 

usn. FS 253,SL 399,SN 421

 

př.ing.J.Vít

21.12.1991, 8; 1864,1865

zpráva o výsledku volby mpř.FFNM

 

- nebyl nikdo zvolen

   

Fond federální tržní regulace

 

17.FS, 24.9.1991, 2; 105

T.851, neschv.SN

26.9.1991; 112

projednáváno na sam.sch.SN

2.10.1991, 2; 713

usn. FS 203,SL 335,SN 357

   

Fond hospodářské obnovy

 

(velká privatizace)

 

13.FS, 21.2.1991, 10; 917

T.382

   

Fond mezinárodní měnový

 

viz. Mezinárodní měnový fond

 
   

Fond Národního jmění

 

4.FS, 10. a 11.7.1990, 1; 176

 
   

Fondy investiční

 

22.FS, 21.4.1992, 11; 682-730,758-811

T.1412,1492

 

nebylo schváleno SN/sl.

22.4.1992; 1208

usn. SN 531,

 

projednat na sam.sch.SN

   

18.SN, 28.4.1992, 3; 84-89

T.1412,1492,usn. FS 361,SL 520,

 

SN 552; částka 51 č.248/1992 Sb.

   

Forinty - převody měny

 

13.FS, 27.2.1991, 14; 1399

Magyar

   

Francie (Francouzská republika) - dohoda

 

15.FS, 17.5.1991, 19; 554

T.562, usn. FS 131,SL 210,SN 210

   

Francouzská republika - Smlouva

 

21.FS, 5.3.1992, 15; 450

T.1072, usn. FS 294,SL 457,SN 474

   

Funkce v st.orgánech a organizacích - podmínky výkonu

 

17.FS, 2.10.1991, 16; 825

T.841,876,877

3. a 4.10.1991; 921,1242-1399

usn. FS 204,SL 325,SN 347

 

částka 86 č.451/1991 Sb.

   

Funkce vedoucí - obsazení jmenováním

 

6.FS, 20.9.1990, 17; 470

T.91,usn. FS 30,SL 56,SN 57

   

Funkcionáři bývalého režimu - trestní řízení,postihy

 

viz. Zpráva generálního prokurátora ČSFR

 
 

Generální prokurátor ČSFRPřihlásit/registrovat se do ISP