Daň dovozní

 

19.FS, 5.12.1991, 6; 426

T.985,1067,usn. FS 234,SL 378,

 

SN 399, č.530/1991 Sb.

   

Daň z majetku - zamezení dvojího zdanění a zabránění

 
 

daňového úniku

16.FS, 4.7.1991, 11; 551

T.669,usn. FS 161,SL 256,SN 261

   

Daň z obratu - polygrafie

 

9.FS, 27.11.1990, 6; 256

T.319,Wagner, Magyár

   

13.FS, 27.2.1991, 14; 1399

Dostál,Mikloško,Wagner

   

Daň z přidané hodnoty

 

22.FS, 15.4.1992, 7; 303-355

T.1407,1488

16.4.1992; 508-550

usn. FS 339,SL 498,SN 527 částka 45 č.222/1992 Sb.

   

Daň z příjmu

 

22.FS, 15.4.1992, 9; 386-457

T.1408,1489,

16.4.1992; 463-507,572-673

 

21.4.1992; 751-756

návrh nebyl schválen SN

21.4.9192; 1207

usn. FS 341,342,SL 500,501,

SN 529,530, dohodovací řízení +

členové

28.4.1992; 1809-1856

usn. FS 362,SL 521,SN 553,

 

č.286/1992 Sb.

   

Daň z příjmu - zamezení dvojího zdanění a zabránění

 
 

daňovému úniku

16.FS, 4.7.1991, 11; 551

T.669,usn. FS 161,SL 265,SN 161

   

Daň z příjmu a majetku - zabránění daňovému úniku

 

13.FS, 30.1.1991, 5; 224

T.298,usn. FS 101,SL 155,SN 157

   

14.FS, 20.3.1991, 13; 204

T.476,usn. FS 117,SL 183,SN 181

   

Daň z příjmů a zisků z majetku

 

14.FS, 20.3.1991, 12; 204

T.474,usn. FS 118,SL 184,SN 180

   

Daň z příjmu obyvatelstva

 

6.FS, 18.9.1990, 13; 229

T.66,119,usn. FS 25,SL 51,SN 52,

 

částka 66 č.389/1990 Sb.

   

Daně - soustava

 

21.FS, 13.3.1992, 30; 1166-1185

T.842,1390,usn. FS 324,SL 482A,

 

SN 508,přerušeno jednání-odloženo

 

na 22.FS

22.FS, 15.4.1993, 6; 262

projednat až po schv.t.č.1410 ve SN

15.4.1992; 269-300

T.842,1390,usn. FS 336,SL 495,

 

SN 524, částka 42 č.212/1992 Sb.

   

Daně spotřební

 

22.FS, 15.4.1992, 8; 356-385

T.1418,1490,

16.4.1992; 552-572

usn. FS 337,SL 496,SN 525

 

částka 42 č.213/1992 Sb.

   

Daně - zákony - změna

 

viz. Státní rozpočet 1992

 
   

Dánské království - dohoda (investice)

 

21.FS, 12.3.1992, 31; 949

T.1210,usn. FS 315,SL 481,SN 497

   

Deklarace moravsko-slezská

 

viz. Moravsko-slezská deklarace

 
   

Deklarace slavkovská

 

viz. Slavkovská deklarace

 
   

Dekrety znárodňovací 1945

 

6.FS, 20.9.1990, 24; 543

Grebeníček

   

Delegace maďarského parlamentu - VÚP - členové vedení L.Salamonem

 

20.FS, 28.1.1992; 612

uvítání v parlamentě na zasedání

   

Demise vlády ČSFR

 

viz. Vláda ČSFR - demise

 
   

Deska pamětní J.Tisa - odhalení

 

5.FS, 18.7.1990; 8

Čalfa,Prokop

20.7.1990, 18; 228

T.35, usn. FS 18,SN 40

Wagner,Roman,Rašev,Mlynárik,

 

Šimko, Gürtler,Slota,Sokol,Kapusta

 
   

Devátý Stanislav

 

viz. Imunitní záležitosti

 

Stanovisko SN

 
   

Devizová aktiva a pasiva - přepočet

 

8.FS, 16.11.1990, 5; 49,60

T.258,290,usn. FS 58,SL 101,SN 97

částka 81 č.495/1990 Sb.

 
   

Devizy

 

9.FS, 28.11.1990, 10; 323

T.237,303,usn. FS 72,SL 118,SN 117

22.FS, 21.4.1992, 14; 826-837

T.1398,1486

22.4.1992; 890-911,939-943

usn. FS 343,SL 506,SN 536

částka 48 č.228/1992 Sb.

 
   

Dějepis - výuka

 

9.FS, 27.11.1990, 6; 241

interpelace p.Mlynárika

27.11.1990; 270

Kvasnička;odpověď mpř.vl.Mikloška

   

Děti namibijské

 

16.FS, 3.7.1991; 451

p.Kříž,Kaplanová,Richterek,Stome

   

Děti nezaopatřené - vánoční příspěvek

 

18.FS, 12.11.1991, 23; 1343-1429

T.967,1007

13.11.1991; 1522-1534,1751-1764

neschváleno SL i SN

   

Děti - práva

 

15.FS, 29.5.1991, 10; 1876

interpelace p.Novákové

   

"Děti země" - výzva

 

20.FS, 24.1.1992, 8; 468

interpelace K.Ježka

   

"Dialog" - studio - TV vysílání

 

10.FS, 19.12.1990, 7; 73-78

Němec,Jurečka,Moric,Zeman

   

Disidenti

 

11.FS, 10.1.1991, 5; 560

Moric

   

Dítě - práva

 

8.FS, 16.11.1990, 2; 22

T.140,usn. FS 55,SL 98,SN 93

   

Dluhopisy

 

9.FS, 26.11.1990, 1; 25

T.238,287,usn. FS 62,SL 106,SN 108

   

Dny památné a významné

 

15.FS, 15.5.1991, 14; 198

T.300,600,usn. FS 198,SL 208,

SN 208, částka 44 č.218/1991 Sb.

 
   
   

Dny pracovního klidu

 

15.FS, 15.5.1991, 14; 198

T.300,600,usn. FS 198,SL 208,

SN 208

 
   

Doba nesvobody

 

15.FS, 14.5.1991; 12

T.517A,návrh Hubálka

23.5.1991, 13; 1080,1262

T.525,535,536,usn. FS 142,

SL 224,SN 224

 

18.FS, 7.11.1991; 978

T.517A,usn. SL 353,SN 371,

zařazení na program 18.FS

 

12.11.1991; 1456-1484

T.517A,usn. FS 228,SL 366,SN 384

částka 93 č.480/1991 Sb.

 

13.11.1991; 1535-1551

 
   

Doba řečnická

 

viz. Řečnická lhůta

 

Poslanci - zkrácení řečnické lhůty

 
   

Dobrovolníci - armáda

 

viz. Armáda čsl.

 

Saudská Arábie

 

Návrh prezidenta

 
   

Dodatek třetí k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu

 

17.FS, 26.9.1991, 4; 210,215

T.721,usn. FS 190,SL 307,SN 315

   

Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu sjednaná dne 22.7.1944 ve Washingtonu, Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednaná 22.7.1944 ve Washingtonu, Dohoda o Mezinárodní finanční korporaci sjednaná dne 25.5.1955 ve Washingtonu, Dohoda o Mnohostranné agentuře pro rozvoj investiční záruky sjednaná 11.10.1985 ve Washingtonu a Dohoda o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednaná 26.1.1960 ve Washingtonu

 

6.FS, 13.9.1990, 4; 20,25

T.63,usn. FS 19,SL 45,SN 46

   

Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu

 

6.FS, 13.9.1990, 4; 20

T.63,usn. FS 19,SL 45,SN 46

   

17.FS, 26.9.1991, 4; 210

T.721,usn. FS 190,SL 307,SN 315

3. dodatek přijetí

 
   

Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj

 

6.FS, 13.9.1990, 4; 20

T.63,usn. FS 19,SL 45,SN 46

   

Dohoda o Mezinárodní finanční korporaci

 

6.FS, 13.9.1990, 4; 20

T.63,usn. FS 19,SL 45,SN 46

   

Dohoda o Mnohostranné agentuře pro rozvoj finanční záruky

 

6.FS, 13.9.1990, 4; 20

T.63, usn. FS 19,SL 45,SN 46

   

Dohoda o Mezinárodním sdružení pro rozvoj

 

6.FS, 13.9.1990, 4; 20

T.63, usn. FS 19,SL 45,SN 46

   

Dohoda mezi ČSFR a Hospodářskou unií Belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic a Protokol k ní

 

6.FS, 18.9.1990, 17; 280,286

T.56,usn. FS 29,SL 55,SN 56

   

Dohoda o obchodních vztazích mezi vládou ČSFR a vládou USA

 

8.FS, 16.11.1990, 1; 14,21

T.255,usn. FS 54,SL 97,SN 92

   

Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Království Saudské Arábie o činnosti a podmínkách pobytu čs.vojenských specialistů na území Království Saudské Arábie včetně dodatku

 

12.FS, 16.1.1991, 4; 58,69

T.408,usn. FS 97,SL 150,SN 150

   

Dohoda o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, podepsaná v Paříži dne 29.5.1990 a vyhlášení ČSFR podle čl.53 odst.7 Dohody

 

14.FS, 28.3.1991; 831,841

T.538,usn. FS 124,SL 191,SN 191

   

Dohoda maximálních úrovních konvenčních zbraní a techniky ČSFR, BLR,MR a PR,Rumunska a SSSR v souvislosti se Smlouvou

 

14.FS, 19.3.1991, 7; 96

T.440,usn. FS 112,SL 178,SN 175

   

Dohoda mezi ČSFR a Francouzskou republikou o ochraně investic a vzájemné podpoře (Praha 13.9.1990)

 

15.FS, 17.5.1991, 19; 554

T.562,usn. FS 131,SL 210,SN 210

   

Dohoda mezi ČSFR a Italskou republikou o ochraně a podpoře investic

 

(Benátky 1.8.1990)

 

15.FS, 17.5. 1991, 19; 554

T.562,usn. FS 131,SL 210,SN 210

   

Dohoda mezi ČSFR a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic (Vídeň 15.10.1990)

 

15.FS, 17.5.1991, 19; 554

T.562,usn. FS 131,SL 210,SN 210

   

Dohoda mezi ČSFR a SRN o podpoře a vzájemné ochraně investic a

 

Protokol k ní (Praha 2.10.1990)

 

15.FS, 17.5.1991, 19; 554

T.562,usn. FS 131,SL 210,SN 210

   

Dohoda mezi ČSFR a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k ní (Bern 5.10.1990)

 

15.FS, 17.5.1991, 19; 554

T.562,usn. FS 131,SL 210,SN 210

   

Dohoda o mnohostranném zúčtování s převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce včetně

 

Statutu této banky

 

16.FS,4.7.1991, 9; 544,563

T.667,usn. FS 159,SL 254,SN 259

   

Dohoda o založení Mezinárodní investiční banky včetně Statutu

 

této banky

 

16.FS, 4.7.1991, 10; 544,564

T.668,usn. FS 160,SL 255,SN 260

   

Dohoda mezi vládou ČSFR a Finskou republikou o podpoře a ochraně

 

investic

 

16.FS, 4.7.1991, 12; 556,567

T.680,usn. FS 162,SL 257,SN 262

   

Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic

 

16.FS, 4.7.1991, 12; 556,567

T.680,usn. FS 162,SL 257,SN 262

   

Dohoda mezi ČSFR a Španělským královstvím o vzájemné ochraně a podpoře investic

 

16.FS, 4.7.1991, 12; 556,567

T.680,usn. FS 162,SL 257,SN 262

   

Dohoda mezi ČSFR a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k této dohodě

 

16.FS 4.7.1991, 12; 556,567

T.680,usn. FS 162,SL 257,SN 262

   

Dohoda obchodní mezi vládou ČSFR a vládou Albánské lidové socialistické republiky o obchodu a platbách

 

16.FS, 11.7.1991, 28; 1270,1281

T.593,usn. FS 168,SL 266,SN 272

   

Dohoda obchodní mezi vládou ČSFR a vládou Bulharské republiky o obchodu a platbách

 

16.FS, 11.7.1991, 29; 1270,1282

T.594,usn. FS 169,SL 267,SN 273

   

Dohoda obchodní mezi vládou ČSFR a vládou Korejské lidově demokratické republiky

 

16.FS,11.7.1991, 30; 1270,1284

T.595,usn. FS 170,SL 268,SN 274

   

Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Maďarské republiky o vzájemném obchodě a platbách

 

16.FS, 11.7.1991, 31; 1270.1285

T.596,usn. FS 171,SL 269,SN 275

   

Dohoda o obchodu a platbách mezi vládou ČSFR a vládou

 

Polské republiky

 

16.FS, 11.7.1991, 32; 1270,1286

T.589,usn. FS 172,SL 270,SN 276

   

Dohoda o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy, přijatá dne 18.12.1976

 

v Havaně - vypovězeno

 

16.FS, 11.7.1991, 33; 1289,1295

T.670,usn. FS 173,SL 272,SN 278

   

Dohoda o půjčce mezi ES a ČSFR

 

16.FS, 11.7.1991, 34; 1226,1235

T.716,usn. FS 167,SL 269,SN 263

   

Dohoda rámcová o finanční spolupráci mezi ČSFR a Evropskou

 

investiční bankou

 

19.FS, 3.12.1991, 2; 73,78

T.962,usn. FS 231,SL 372,SN 393

   

Dohoda mezi ČSFR a Komisí Evropských společenství o zřízení

 

zastoupení Komise Evropských společenství v ČSFR a jeho výsadách a imunitách

 
   

21.FS, 5.3.1992, 18; 417,423

T.1232,usn. FS 288,SL 451,SN 468

   

Dohoda mezi ČSFR a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

 

21.FS, 12.3.1992, 31; 949,958

T.1210,usn. FS 315,SL 481,SN 497

   

Dohoda mezi vládou ČSFR a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

 

21.FS, 12.3.1992, 31; 949,958

T.1210,usn. FS 315,SL 481,SN 497

   

Dohoda mezi vládou ČSFR a Královstvím Norska o podpoře a vzájemné ochraně investic

 

21.FS, 12.3.1992, 31; 949,958

T.1210,usn. FS 315,SL 481,SN 497

   

Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

 

21.FS, 12.3.1992, 31; 949,958

T.1210,usn. FS 315,SL 481,SN 497

   

Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách

 

21.FS, 6.3.1992, 36; 534,540

T.1083,usn. FS 299,SL 462,SN 479

   

Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic

 

22.FS, 21.4.1992, 15; 837,938

T.1320,usn. FS 330,SL 489,SN 518

22.4.1992,

 
   

Dohoda o volném obchodě mezi ČSFR a zeměmi ES VO

 

22.FS, 21.4.1992, 19; 863,872

T.1455,usn. FS 331,SL 490,SN 519

   

Dohoda Evropská, zakládající přidružení ČSFR na jedné straně

 

a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé

 

22.FS, 22.4.1992, 20; 917,936

T.1303,usn. FS 334,SL 493,SN 522,

   

Dohoda mezi ČSFR a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavení v železniční, silniční a vodní dopravě

 

22.FS, 23.4.1992, 23; 1215,1233

T.1300,usn. FS 343,SL 502,SN 532

   

Dohodovací řízení

 

6.FS, 18.9.1990, 13; 276

T.66,usn. SL 66,SN 66

SL - Battěk,Borgu¾a,Čič,Komárek,

 

Valko

 

SN - Horník,Sokol,Suchán,Šútovec,

 

Zeman

 
   

13.FS, 27.2.1991, 15; 1475

rozprava k zákonu o strategickém

plánování

 
   

14.FS, 28.3.1991; 841

T.210, usn. SL 193,194,SN 193,194

 

rozprava k zákonu o strategickém

 

plánování

 

SL - Bakšay,Borguľa,Hrušovský,

 

Kudláček,Maďár,Schneider,Šilhan,

 

Šlápota,Veverka,Vrabec

 

SN - Bratinka,Bugár,Kulan,Mišura,

 

Skalický,Sokol,Tahy,Váňa,,Zelenay,

 

Zeman

   

16.FS, 10.7.1991; 1050

T.640, usn. SL 261,SN 266,

 

sociální zabezpečení

 

SL - Čičmanec,Kučera,Laluha,

 

Nazari-Buřivalová,Novosad,

 

Šormová,

 

SN - Batta,Macek,Maštálka,Peter,

 

Prokop,Stank

   

11.7.1991; 1264,1340

T.677,usn. SL 264,273,SN 270,279

 

změna ústavy

 

SL - Černý,Čič,Kessler,Konečný,

 

Valko,Vrchovský

 

SN - Farkaš,Hrivík,Macek,Mečl,

 

Ševčík,Vošček

11.7.1991; 1267,1364

T.676,usn. SL 265,277,SN 271,283

 

řády řeholní a kongregace

 

SL - Benda,Hanák,Jansta,Kopřiva,

 

Šimko,Šormová

 

SN - Bureš,Fišera,Horský,

 

Matochová,Roman,Vošček

16.7.1991; 1773

T.730,usn. SL 287,SN 295

 

soudy a soudci

 

SL - Černý,Čič,Kessler,Konečný,

 

Valko,Vrchovský

 

SN - Farkaš,Hrivík,Macek,Mečl,

 

Ševčík,Toman,Vošček

18.7.1991; 2117

T.372,767,usn. SL 288,SN 296

 

referendum,

 

SL - viz.výše,

 

SN - viz.výše,t.č.730

   

18.FS, 5.11.1991, 4; 673-684

T.685,usn. SL 344,345,SN 366,367

 

občanský zákoník

 

SL - Benčík,Bobovnický,Kudláček,

 

Schneider,Tvrdá,Világi

 

SN - Hacaj,Kočtúch,Mečl,Šedivý,

 

Vild,Vošček

   

20.FS, 30.1.1992, 12; 1123

T.925,1066,usn. SL 417,SN 442,

 

velká privatizace - novela

 

SL - Kincl,Kudláček,Niedoba,

 

Vrchovský,Wagner,Zán

 

SN - Motyčka,Ondrejkovič,Roubal,

 

Senjuk,Stome,Tahy

   

31.1.1992, 13; 1362

T.928,usn. SL 420,SN 445

 

vlastnictví k půdě

 

SL - Kučera P.,Lacina,Novosád,

 

Šidík,Világi,Tyl

 

SN - Anderko,Hacaj,Humpál,

 

Motyčka,Ondrejkovič,Selner

   

18.2.1992, 5; 1739,1742

T.1071A,1212,usn. SL 436,SN 456

 

čs.federace - změna úst.zák.

 

SL - Benda,Hrušovský,Kopřiva,

 

Kučera P.,Kudláček,Savčinský,

 

Špaček,Világi

 

SN - Houška,Kanis,Kontra,Kurák,

 

Matochová,Mečl,Roman,Sokol

   

21.FS, 11.3.1992, 3; 819

T.1253,usn. FS 310,SL 473,SN 491

 

čs.federace - změna úst.zák.

 

SL - Bakšay,Borguľa,Sahligerová,

 

Soboňa

 

SN - Glezgo,Kostya,Sochor,Tahy

   

22.FS, 22.4.1992;1206

T.1408,usn. FS 341,342,SL 500,501,

 

SN 529,530

 

daň z příjmu

 

SL - Čičmanec,Kudláček,Schneider,

 

Šilhán

 

SN - Košnár,Maštálka,Molnár,

 

Motyčka,Roubal,Senjuk,Veverka,

 

Vild

   

Doklady cestovní

 

15.FS, 15.5.1991, 5; 100

T.428,608,usn. FS 127,SL 206,

 

SN 206 (částka 44 č.216/1991 Sb.)

   

Doktrina bezpečnostní

 

10.FS, 19.12.1990, 7; 83

Kostya

   

Doktrina vojenská ČSFR

 

13.FS, 31.1.1991, 13; 318,391

T.366,usn. SL 159,SN 161

 

přesunuto k dopracování

 

výborům SL/SN

   

14.FS, 20.3.1991, 15; 292,365

T.366,usn. FS 122,SL 188,SN 188

   

Dokumenty - ochrana vynálezů - vypovězení dohody

 

16.FS, 11.7.1991, 33; 1289

T.670,usn. FS 173,SL 272,SN 278

   

Dopis prezidenta ČSFR - přijmutí kandidatury

 

2.FS, 3.7.1990, 3; 77

 
   

Dopisy prezidenta ČSFR

 

7.FS, 23.10.1990; 12

vyslání boj.jednoty - protichemické - do Saudské Arábie; odvolání arm.gen.Vacka z ROS a jmenování L.Dobrovského do ROS

   

Doprava kamionová - problematika

 

18.FS, 1.11.1991, 17; 663

interpelace p.Musílka

   

Doprava letecká

 

20.FS, 24.1.1992, 8; 449

interpelace poslanců

   

Doprava - rozdělení kompetencí

 

16.FS, 12.7.1991, 27; 1497

interpelace p.Gandaloviče

1499

odpověď min.Nezvala

   

Doprava silniční - pohraniční odbavení

 

viz. Odbavení pohraniční

 
 

Dohoda s Rakouskem

   

Doprava smíšená - problematika

 

18.FS, 1.11.1991, 17; 663

interpelace p.Musílka

   

Doprava vodní - pohraniční odbavení

 

viz. Odbavení pohraniční

 
 

Dohoda s Rakouskem

   

Doprava - výzkumný ústav

 

15.FS, 29.5.1991, 11; 1856

T.500, interpelace p.Honnera na

min.dopravy odpověď min.Nezvala,

 
 

str.1863

   

Doprava železniční - ochrana

 

21.FS, 11.3.1992, 40; 807

T.1369,1391,usn. FS 305,SL 468,

 

SN 485; částka 30 č.127/1992 Sb.

   

Doprava železniční - pohraniční odbavení

 

viz. Odbavení pohraniční

 

Dohoda s Rakouskem

 
   

Doprava železniční - zrušení krátkých tratí - soc.dopad

 

20.FS, 24.1.1992, 8; 417-434

interpelace poslanců

   

Dotaz posl.SL Borguľi na min.financí ČSFR ve věci dezinformace veřejnosti v Husinci

 

16.FS, 12.7.1991, 27; 1478

 
   

Dráhy československé

 

viz. Československé dráhy

 
   

Dražby - samoobsluha v Kadani (aktivita poslanců)

 

15.FS, 29.5.1991, 11; 1859,1861

interpelace prem.Čalfy

   

Družstva - úprava a vypořádání majetkových vztahů

 

19.FS, 18.12.1991, 25; 1358-1395

T.1047,1144

19.12.1991; 1403-1562

 

21.12.1991; 1867-2011

usn. FS 259,SL 405,SN 428

částka 9 č.42/1992 Sb.

 
   

Dubček A. - 70. narozeniny

 

19.FS, 3.12.1991; 32

blahopřání předsedy SN Šútovce

   

Důchody

 

6.FS, 20.9.1990, 24; 524

Malý

9.FS, 27.11.1990, 6; 254

Pohanka

13.FS, 29.1.1991, 1; 29

T.424,441,usn. FS 98,SL 152,SN 154

15.FS, 30.5.1991, 30; 1965

T.642,usn. FS 146,SL 231,SN 231

 

č.246/1991 Sb.

21.FS, 3.3.1992, 2; 93

t.1231,1311,usn. FS 290,SL 453,

 

SN 470; č.116/1992 Sb.

   

Důchody - souběh s platem

 

16.FS, 12.7.1991, 27; 1475

interpelace p.Borguľi

   

Důchody - valorizace - horníci

 

20.FS, 24.1.1992, 8; 444

interpelace p.Žáčka

   

Důchody vdovské

 

9.FS, 27.11.1990, 6; 260

posl.Záležáková

   

28. říjen 1991 - Bratislava - události

 

18.FS, 30.10.1991, 22; 196

 
   

Dvůr soudní mezinárodní

 

viz. Mezinárodní soudní dvůr

 


Přihlásit/registrovat se do ISP