Celní záležitosti

 

16.FS, 12.7.1991, 26; 1425

T.398, Hubálek

   

Ceny

 

9.FS, 27.11.1990, 3; 106

T.234,311,usn. FS 70,SL 109,SN 110

   

Cesta třetí

 

9.FS, 27.11.1990, 6; 226

p.Macek na před.FS

   

Cestování do zahraniční

 

6.FS, 19.9.1990, 11; 431

T.24, oznámení stažení z programu

   

15.FS, 15.5.1991, 5; 100

T.428,608,usn. FS 127,SL 206,

 

SN 206, částka 44 č.216/1991 Sb.

   

Cestovní náhrady

 

viz. Náhrady cestovní

 
   

Církve

 

viz. Majetkové vztahy

 
 

Řády řeholní

 

Arcibiskupství

   

Církve - postavení

 

16.FS, 3. a 4.7.1991, 6; 287,529

T.649,719,usn. FS 188,SL 300,

 

SN 308, č.308/1991 Sb.

   

Církve - rehabilitace

 

21.FS, 13.3.1992, 32; 1186-1284

T.955,1392,přerušeno jednání

   

22.FS, 14.4.1992, 3; 143-170

T.955,1392,

15.4.1992; 188-217

nepřijato SN/Sl.

22.4.1992; 1208

usn. SN 531, projednat na sam.schůzi SN

   

18.SN, 28.4.1992, 2; 72

T.955,1392, (neschv.)

   

Církve - restituce majetkové

 

21.FS, 13.3.1992, 32; 1186-1284

T.955,1392,přerušeno jednání

   

22.FS, 14.4.1992, 3; 143-170

T.955,1392

15.4.1992; 188-217

nepřijato ve SN/SL

22.4.1992; 1208

usn. SN 531, projednat na sam.schůzi SN

   

18.SN, 28.4.1992, 2; 72

T.955,1392, (neschv.)

   

Církve - záležitosti

 

16.FS, 12.7.1991; 1473

interpelace p.Kormana

   

Cizinci - pobyt na území ČSFR

 

21.FS, 4.3.1992, 10; 254-282,345-366

T.1037,1324,usn. FS 303,SL 466,

 

SN 483, č.123/1992 Sb.

   

Clo

 

9.FS, 5.12.1990, 20; 771

T.240,289,usn. FS 79, SL 125,

 

SN 112, částka 2 č.5/1991 Sb.

   

22.FS, 21.4.1992,

 

22.4.1992, 17; 842-854,944-945

T.1266,1460,usn. FS 348,SL 507,

 

SN 537, částka 44 č.217/1992 Sb.

   

COTIF

 

viz. Přeprava mezinárodní železniční

 
   

Čechy severní - životní prostředí

 

13.FS, 27.2.1991, 15; 1430

Čejková, Malý,Voleník

   

Černobyl - následky

 

13.FS, 27.2.1991, 14; 1415

Suchánek

   

Červený kříž - ochrana znaku a názvu

 

21.FS, 5.3.1992, 12; 377

T.954,1328,usn. FS 312,SL 475,

 

SN 494, č.126/1992 Sb.,

   

ČNR - jednání o státoprávním uspořádání

 

20.FS, 23.1.1992; 348

T.1071A,1212,usn. FS 262,

 

SL 409,SN 432

   

Československá akademie věd

 

5.FS, 19.7.1990, 14; 175

T.30,usn. FS 14,SL 38,SN 37

 

částka 47 č.299/1990 Sb.

   

Československá televize

 

viz. Televize československá

 
   

Československé dráhy

 

22.FS, 30.4.1992, 47; 2109-2147

T.1371,1521, nedošlo k hlasování

   

Československý Červený kříž

 

21.FS, 5.3.1992, 12; 377

T.954,1328,usn. FS 312,SL 475,

 

SN 494,č.126/1992 Sb.

   

Československý rozhlas

 

viz. Rozhlas československý

 
   

ČSFR - dohody, smlouvy, úmluvy

 

viz. Dohody

 

Smlouvy

 

Úmluvy

 
   

ČSFR - bezpečnostní situace - zpráva

 

6.FS, 19.9.1990, 8; 291

usn. FS 38,SL 65,SN 69

   

ČST - vysílání o K-17

 

20.FS, 30.1.1991; 951-986

 
   

ČTK

 

14.FS, 19.3.1991, 11; 157

T.244,251,SN zákon neschválila

   

15.FS, 14.5.1991, 1; 40

T.244,usn. SL 203,SN 203,

 

projednán postup jednání

   

16.FS, 11.7.1991, 22; 1237

T.693,usn. FS 174,SL 274,SN 280

 

částka 57 č.310/1991 Sb.

   

Češi volyňští

 

viz. Volyně

 


Přihlásit/registrovat se do ISP