Sněmovní tisk 799
Novela z. - energetický zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 799/0 dne 30. 3. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 339/19, PID KORNB6CFJNO2.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1469).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 799/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 799/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 799/3, který byl rozeslán 28. 5. 2021 v 11:48.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 799/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14., 16. 7. 2021 na 111. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 250, usnesení č. 1757).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 7. 2021.
  Návrh zákona 26. 8. 2021 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 8. 2021 poslancům jako tisk 799/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 8. 2021 poslancům jako tisk 799/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 36, usnesení č. 1774).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 9. 2021.
  Prezident zákon podepsal 27. 9. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2021.

Zákon vyhlášen 8. 10. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 160 pod číslem 362/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6053Jiří Kohoutek18277-27750.doc (61 KB) / PDF (276 KB, 7 stran) 7. 8. 2020 v 17:05:42
6176Jiří Kohoutek18400-28050.docx (57 KB) / PDF (329 KB, 5 stran) 10. 9. 2020 v 11:03:40
7101Patrik Nacher19325-29460.doc (189 KB) / PDF (700 KB, 21 stran) 15. 12. 2020 v 14:58:51
7384Vít Rakušan19608-29908.docx (23 KB) / PDF (248 KB, 4 strany) 9. 2. 2021 v 19:30:34
7385Vít Rakušan19609-29909.docx (22 KB) / PDF (238 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 19:31:13
7386Vít Rakušan19610-29910.docx (21 KB) / PDF (228 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 19:31:40
7387Vít Rakušan19611-29911.docx (21 KB) / PDF (224 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 19:32:07
7388Vít Rakušan19612-29912.docx (23 KB) / PDF (241 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 19:32:32
7389Vít Rakušan19613-29913.docx (23 KB) / PDF (231 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 19:32:55
7390Vít Rakušan19614-29914.docx (20 KB) / PDF (225 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 19:33:16
7436Ivan Adamec19660-29965.docx (72 KB) / PDF (583 KB, 11 stran) 10. 2. 2021 v 17:13:41
7674Pavel Pustějovský19898-30267.docx (21 KB) / PDF (304 KB, 6 stran) 2. 3. 2021 v 17:53:19
7677Petr Dolínek19901-30270.docx (42 KB) / PDF (459 KB, 7 stran) 2. 3. 2021 v 19:12:19
7717Pavel Pustějovský19941-30315.docx (16 KB) / PDF (230 KB, 3 strany) 5. 3. 2021 v 11:52:00
7996Petr Dolínek20220-30717.docx (17 KB) / PDF (215 KB, 2 strany) 31. 3. 2021 v 15:42:26
8179Jiří Kohoutek20403-30961.docx (52 KB) / PDF (283 KB, 3 strany) 16. 4. 2021 v 11:16:38
8180Jiří Kohoutek20404-30962.docx (50 KB) / PDF (244 KB, 2 strany) 16. 4. 2021 v 11:18:17
8323Pavel Pustějovský20547-31134.docx (18 KB) / PDF (272 KB, 4 strany) 5. 5. 2021 v 14:05:29
8493Marian Jurečka20717-31357.docx (90 KB) / PDF (758 KB, 46 stran) 26. 5. 2021 v 09:47:42
8497Marian Jurečka20721-31361.docx (31 KB) / PDF (272 KB, 4 strany) 26. 5. 2021 v 12:07:33


Deskriptory EUROVOCu: cena energie, cenová regulace, energetická politika, energetické právo, obchodní zprostředkovatel, plynárenský průmysl, výroba energie

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)