(14.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Města k tomu přistoupila už tehdy zodpovědně. Města vědí mnohem lépe, kdo si sociální dávku zaslouží, tedy má hendikep a oprávněně čeká, že mu stát a veřejná sféra pomůže, a kdo ne. Tento nástroj bývalá vláda, zejména ta dvě ministerstva, o kterých jsem mluvil, znemožnila uplatňovat v praxi. Místo toho jsme potom přijali později, opět na návrh mého kolegy z Občanské demokratické strany pana poslance Vilímce, takzvané bezdoplatkové zóny, které některá města už aplikují.

Já chci říct, že my na rozdíl od vlády pracujeme. My ve čtvrtek představíme novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, která přináší další možné nástroje pro zmenšení prostoru pro tento obchod. Není žádný důvod k tomu, abychom o tom zítra nedebatovali. Pokud vláda zaspala, nepředložila nic, teď má MPSV něco dát do konce října, to mi přijde pozdě. To už bude po volbách, to už se nakonec ty sliby nebudou plnit, najednou se ukáže, jak je to složité, komplikované a podobně. Přitom ty nástroje existují. Jenom to chce mít politickou vůli je přijmout, schválit - což se třeba v minulém volebním stalo - ale taky aplikovat. Ale tam už ta vůle chyběla.

Takže my ten návrh podpoříme, protože si myslím, že je sice dobře, že je to na sociálním výboru, ale mnozí z nás mají v tom samém termínu jiné výbory a rádi by k tomu vystoupili, protože je to problém, který tíží řadu spoluobčanů.

Myslím si, že paní ministryně je na kampani jenom dneska, takže zítra by tady mohla být, tak by se mohla nějakým způsobem do té diskuze zapojit. To, co představili včera, jsou jenom technicko-organizační opatření, která ten problém žádným způsobem neřeší. Říct například, že ze dvou dávek udělám jednu, je sice hezké, pokud ovšem neřeknu, jak to změním, tak vlastně neříkám vůbec nic. Zejména ta první dávka, příspěvek na bydlení, tu oprávněně pobírají mnozí senioři, protože jim skutečně patří. Takže říct, že ji sloučím s doplatkem na bydlení, kde naopak dochází k velkému zneužívání, mi nedává žádný smysl.

Je to jenom předvolební heslo, nadpis, nic za tím není. Pokud od dubna MPSV nepředložilo vůbec nic, není žádný důvod k tomu, abychom o tom zítra na plénu Poslanecké sněmovny nemohli diskutovat, případně přijali nějaké doporučení nebo úkol vůči vládě.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je do diskuze k pořadu schůze přihlášen pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, rád bych navrhl úpravu programu, a sice u bodu číslo 50. Jedná se o návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 159, první čtení.

Jenom pro upřesnění. Jedná se o navrhované navýšení příplatku za třídnictví učitelům a za specializované činnosti ve školství. My jsme tady už de facto dokončili rozpravu v prvním čtení, jenom se na té červnové schůzi, pokud si vzpomínáte, z časových důvodů už nestihlo hlasovat. A protože ten návrh, který je v souladu s usnesením Sněmovny, v souladu s vládním prohlášením, má dopad i do státního rozpočtu, tak považuji za důležité ho projednat včas. Proto navrhuji jeho zařazení na úterý 18. září po již pevně zařazených bodech číslo 11, 24 a 44. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze. Pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl doplnit ještě jednu věc k té snaze, aby se nedoplňoval registr smluv o ČEZ. Zákon číslo 340/2015 Sb. byl vydán 14. 12. 2015. O dva roky později, 26. 10. 2017, o dva roky později se senátoři vzbudili a podali návrh na zrušení tohoto zákona, že je údajně v rozporu s Ústavou, a to potom, co ten návrh nabyl účinnosti, a potom, co už standardně platí, je součástí našeho právního řádu, účinkuje. Takže dva roky potom, co ten zákon byl vydán, se senátoři vzbudili, dokonce to bylo po volbách, a teď je to tady zneužíváno jako argument k tomu, aby ten zákon nebylo možné žádným způsobem novelizovat. Mně to přijde naprosto iracionální a vzhledem k tomu, že to řada politických stran měla v programu, tak si myslím, že bychom teď hlasováním měli ukázat, že ty předvolební sliby taky plníme a že se nebudeme vymlouvat na nějaké obstrukce, které se tady obskurně přikáží nějakému výboru, ten se odvolá na Ústavní soud, druhý výbor se odvolá na první výbor a bude to tady zamotané a bude to tady takhle ležet a náhodou se to nestihne projednat do konce celého volebního období.

Takže ne, takhle já nechci dělat politiku. A jestli to takhle chce ODS a KDU-ČSL dělat, tak já se k tomu vůbec nehlásím. Ze strany ODS mi to přijde jako špatný krok, protože podle informací, které já mám k dispozici, tak většina voličů ODS registr smluv podporuje. Takže si myslím, že by ODS neměla prosazovat, aby se to vyřadilo z programu jednání. Díky za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a prosím ještě k pořadu schůze.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Dobrý den. Já bych se chtěl ještě vyjádřit k bodu číslo 41, sněmovní tisk 204. Kolegyně Aulická Jírovcová už tady avizovala, že sněmovní výbor pro sociální politiku si vyžádal nějaké informace od Ministerstva práce a sociálních věcí, a proto si myslím, že je zbytečné to projednávat do té doby, než ten výbor ty informace dostane. Takže navrhuji vyřazení tohoto bodu z programu schůze.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vyřadit bod číslo 41. Ano to je konkrétní návrh. Ptám se, zda má ještě někdo zájem přednést doplňující nebo pozměňující návrh k pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, tak přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrzích grémia. Není-li proti tomu námitka, hlasovali bychom o návrzích jedním hlasováním. Nevidím, že by někdo namítal tento postup.

Zahajuji tedy hlasování a ptám se, kdo je pro návrhy, tak jak jsem je přečetl v úvodu a které byly projednány na grémiu? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 3. Přihlášeno je 177, pro 169, proti nikdo. Návrh grémia byl přijat.

 

Teď budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Okamury, který navrhuje zařazení nového bodu Zhodnocení účinnosti legislativy v sociální oblasti. Nejprve bychom hlasovali o zařazení bodu jako takového.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. (Hlasy ze sálu upozorňují na technické problémy.) Tak jsem špatně zmáčkl, omlouvám se. Ještě jednou.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 4. Přihlášeno je 176, pro 61, proti 17. Tento návrh nebyl přijat. Hlasovat o pevném zařazení tedy již nebudeme.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Faltýnka, který navrhl zařadit bod číslo 119, sněmovní tisk 168, ochranné známky, ve středu 19. 9. jako druhý bod jednání po bodu 123.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 5. Přihlášeno 177, pro 166, proti 2. Tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP