(14.20 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Chtěl bych zmínit, že tento návrh je především směřován proti ČEZu. A zde hovoříme o bezpečnosti v takové oblasti, jako jsou ochrany jaderných elektráren. Já vím, že pro někoho bezpečnost, nebo resp. svobodný přístup k informacím je důležitější než bezpečnost. Pro mne tomu tak není a vzhledem k tomu, že nemáme konečné stanovisko Ústavního soudu, dovoluji si navrhnout tento bod v této chvíli vyřadit do té doby, než rozhodne Ústavní soud, a pak se k tomu můžeme kdykoliv vrátit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane kolego, já vás ještě na chvilku zastavím. Ne že bych byl tak chytrý, ale upozornili mě, že se s tím musí vyřadit i bod 127, třetí čtení. Kdybyste byl tak hodný a rozšířil ten návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Dobře. Když už je legislativa tak chytrá, tak bych vyřadil i ten bod 127. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další paní poslankyně Richterová. S přednostním právem pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den dámy a pánové. Já bych chtěl jenom reagovat na to, co tady zaznělo od pana poslance Ondráčka. My sledujeme velmi pozorně genezi toho návrhu ze strany Pirátů, jemuž vyjádřilo i podporu vládní ANO, a to je skutečně ztransparentnění registru smluv a zákona 106. A když se tento zákon předkládal a hlasovalo se o tom, do kterých výborů půjde, tak my jsme v dobré víře, aby se ten zákon skutečně velmi dobře probral, hlasovali pro přiřazení do dalších výborů. Musím podotknout, že jsme tento zákon velmi dobře a podrobně probrali na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který byl gesční v této věci, a i v rámci pozměňovacích návrhů jsme ho doporučili. A na těch výborech, které nebyly gesční, se tento návrh jako účelově zasekl. Já odmítám dávat dohromady tu věc, že to je zaseklé na těch výborech a že se řeší nějaké otázky bezpečnosti. My jsme měli vyjádření právě týkající se třeba bezpečnostních otázek, které jsou obsaženy v nějakých smlouvách, a tento návrh není v rozporu s tím o utajovaných informacích nebo o bezpečnostních informacích. Prostě specifika jaderných reaktorů a podobné věci nejsou součástí smluvní dokumentace, například na objednávání služeb v rámci ČEZ distribuce a podobně. Není to jenom ČEZ. Jsou to samozřejmě další firmy, které mají problém s transparentním financováním. Jsou to České dráhy a další.

Já bych chtěl tedy apelovat, když se tedy podařilo zařadit tento bod na jednání schůze, aby se opakovaně nevyřazoval. Já tady vidím jakousi až skoro blokující koalici KDU-ČSL, KSČM nebo ODS tento návrh neprobrat. Byla to vládní priorita. I premiér Babiš několikrát zde u pultíku hovořil o tom, že to je prioritou skutečně ztransparentnění, a i ČEZu, a tohle blokování a neustálé vyřazování s odvoláním na nějaké vyjádření prostě podle mne je účelové a já s ním nesouhlasím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Mám zde dvě přednostní práva. Pan předseda Michálek, poté pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl doplnit řeč pana předsedy Bartoše ještě o jeden aspekt, totiž že my jsme předložili pozměňovací návrh, který řeší otázky bezpečnosti tak, aby se dokonce zpřísnila vůči současné úpravě bezpečnost a všechny ty aspekty, které s ní souvisí. A pokud teď bude zablokované to druhé čtení, my ten pozměňovací návrh nebudeme moci načíst, a tudíž ta bezpečnostní úroveň zůstane nižší. Dosáhnete tím úplného opaku toho, čeho jste chtěli dosáhnout. Snaha o to vyřadit zákon o registru smluv a zveřejňování smluv ČEZu z programu dnešní schůze nevypovídá samozřejmě nic o tom, že by pan Ondráček najednou získal velký zájem o Ústavu České republiky, o ústavnost předkládaných zákonů. To si myslím, že po tom, co KSČM tady předkládala, asi nejde úplně očekávat, ale vypovídá o tom, že nechcete věcně hlasovat o tom návrhu před volbami, že se bojíte toho, že když budete hlasovat proti návrhu o registru smluv, že vám to vaši občané vyčtou, protože když jde o nějaké programové věci, tak se zaklínáte transparencí, a když jde o konkrétní hlasování na plénu Poslanecké sněmovny, tak hlasujete proti transparenci.

Takže proto my určitě nepodpoříme návrh, aby byl vypuštěn registr smluv z dnešní schůze, a doufáme, že v tomhle ANO bude plnit svůj vládní program a bude na straně transparence a nebude to sabotovat, tak aby se konečně podařilo ČEZ zařadit mezi subjekty, které mají smlouvy zveřejňovat. Ostatně i pan premiér to slíbil, tak já doufám, že když to bylo proneseno ve veřejnoprávních a dalších médiích, že slovo premiéra platí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Musím se ohradit, pane předsedo Bartoši proti vašemu vyjádření prostřednictvím pana předsedajícího, protože jste tady napadl KDU-ČSL. To od vás není fér. Přece jestliže čekáme na rozhodnutí Ústavního soudu, jestliže čekáme, až se to projedná v podvýborech, vždyť je to v souladu s jednacím řádem. To je všechno. Tak nás nenapadejte. Je to zbytečné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Diskuse je nějakým způsobem uzavřena. Paní poslankyně Richterová byla na řadě s vystoupením do pořadu schůze. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěla stručně okomentovat návrh pana Tomia Okamury tím, že vlastně na výboru pro sociální politiku jsme si vědomi toho, jak důležitá a závažná oblast celého dávkového systému je, a proto bych jenom chtěla předeslat, že již v dubnu se výbor pro sociální politiku usnesl, že žádá o návrhy legislativních opatření k celému zvýšení přehlednosti efektivity systému nepojistných dávek, a že jsme se tomu opětovně s tím, že už byly předneseny nějaké návrhy, věnovali nyní 6. září na tomtéž příslušném výboru a že nějaký komplexní přehled na základě té diskuse, která byla nyní více než hodinu v září, má být do 30. října. Čili já bych požádala Sněmovnu, aby toto zvážila, že se tomu na výboru věnujeme a že si patrně můžeme ušetřit zdlouhavé jednání zde tím, že nejprve to projednáme v příslušném gesčním výboru s přípravou, kterou ministerstvo a také Generální ředitelství Úřadu práce přislíbilo udělat, a už na ní průběžně pracuje. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se jenom zeptám - a konkrétní návrh nějakého vyřazení, zařazení?

 

Poslankyně Olga Richterová: Čili to je argumentace v neprospěch zařazení toho bodu s odůvodněním, že to probíráme v příslušném gesčním výboru, až do konce října má ministerstvo termín předložit návrhy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Ta rychlost k předložení materiálu není vůbec závratná. A jestli sociální výbor v dubnu zaúkoloval Ministerstvo práce a sociálních věcí a teď říká, že stačí, když do konce října MPSV něco předloží, tak návrhy zákonů předkládá vláda Poslanecké sněmovně, ne MPSV. To zaprvé.

Zadruhé. Šest měsíců je doba dlouhá až až, aby to tady už dávno bylo.

Ale chci připomenout věci, které se staly, abychom na ně nezapomněli, protože je před volbami a před volbami je populární v zásadě od všech politických stran říkat "my s tím chceme něco udělat", že ten problém je reálný, existuje a trápí naše mnohé spoluobčany. V Poslanecké sněmovně v minulém volebním období jsme podle mého názoru přijali jeden z klíčových nástrojů, jak zamezit obchodu s chudobou. Byl to pozměňovací návrh, který jsem přednášel jménem občanských demokratů a který podpořili všichni přítomni poslanci, myslím s výjimkou jednoho hlasu, a který znamenal, že souhlas s vyplácením doplatku na bydlení musí mít i souhlas obce. A to prošlo 154 hlasy. Poté to ovšem sabotovali ministři za sociální demokracii, ministr vnitra a ministr práce a sociálních věcí a vykládali zákon, že to vlastně není povinná součást, že to je doporučující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP