(9.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, pan ministr zahraničních věcí je omluven z pracovních důvodů.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pan ministr zahraničních věcí jako poslanec není na hlasování zákona o zrušení dodávek pro jaderný program Búšehr, pan ministr zahraničních věcí právě teď diskutuje v Národním divadle s odborovými organizacemi, což je samozřejmě agenda ministru zahraničí a poslanci příslušející v okamžiku, kdy mi tady o něčem takovém rozhodujeme. To je prostě hanba, kolegové ze sociální demokracie. To se nedělá! (V sále je veliký hluk!)

Dovolte mi, protože odpověď nedostanu, abych sdělil stanovisko frakce TOP 09. Chápu jistou pragmatičnost v předložení tohoto návrhu, embargo je zrušeno, formální důvody k trvání tohoto zákona již neexistují. Ale není pravda, že neexistují důvody. Myslím, že bychom se měli pokusit reflektovat názory země, která se cítí být íránským jaderným programem stále ohrožena, která řadu z nás oslovila formální i neformální cestou s tím, že by nerada viděla zrušení tohoto návrhu. Je-li to země, která s námi udržuje desítky let nadstandardní přátelské vztahy, tak bychom se nad tím neměli nezamyslet.

Jedna z věcí, za kterou rád kdykoliv pochválím jako opoziční politik vládu, je fakt, že po celou dobu svého mandátu udržovala s vládou Státu Izrael nadstandardní vztahy, jak bylo zvykem vlád minulých. Proto mě mrzí, že teď na poslední schůzi Poslanecké sněmovny tento zákon předkládá, a prosím všechny, abychom zvážili, zda pro to zvedneme ruku. Jsme přesvědčeni, že přítel se přes palubu nehází ani tehdy, když jde o prachy. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Několik faktických poznámek: pan předseda Stanjura, pan poslanec Adámek a potom pan místopředseda Bartošek.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pan ministr zahájil své vystoupení a první jeho slova byla "chtěl bych vám připomenout". Já bych chtěl nám všem připomenout, že už jsme jednou totožný návrh zákona odmítli, a věřím, že to uděláme i dneska. K nám všem i ke kolegům ze sociální demokracie chci říct, že by byla hanba, kdybychom tento zákon nezamítli, a věřím, že nám pomůžete v zamítnutí, a pak to hanba nebude. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Adámek. (Hluk v sále je stále velký!)

 

Poslanec František Adámek: Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, nechci polemizovat o zákonu, jenom bych rád uvedl na pravou míru, navázal bych a prostřednictvím pana předsedy bych rád odpověděl panu předsedovi Kalouskovi. Pan Zaorálek, i když chápu, že by tady asi měl být, nicméně není v Národním divadle. To vás mohu ubezpečit, tam byl včera. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan místopředseda Bartošek, potom pan zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, děkuji za slovo. Volně bych navázal na pana předsedu Kalouska. Já si skutečně myslím, že přestože jsou zrušené sankce, tak z pohledu určité strategie a věcí dání do kontextu je důležité a naprosto klíčové, aby zde byl přítomen ministr zahraničních věcí. Jestliže ze strany Íránu opakovaně zaznívá, že Izrael má být vymazán z mapy, a naše rozhodnutí se týká jaderného programu, myslím si, že přítomnost ministra zahraničních věcí je naprosto klíčová. Z toho důvodu dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra zahraničních věcí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To je procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy. Přivolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím. Prosím o novou registraci.

 

Návrh pana místopředsedy zní: přerušit tento bod do přítomnosti ministra zahraničních věcí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 67. Přihlášeno je 121, pro 44, proti 48. Tento návrh přijat nebyl, budeme tedy pokračovat.

 

Prosím pana zpravodaje s faktickou poznámkou a potom ještě fakticky pan místopředseda Filip.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem tady zaslechl určitou nepřesnost ve vyjádření pana kolegy Stanjury, protože se vyjádřil, že Sněmovna už tento zákon jednou zamítla. Upozorňuji, že Sněmovna zamítla sněmovní tisk 1016, ve kterém vláda nebyla spokojena s některými pasážemi důvodové zprávy, a z tohoto důvodu bylo koaličně dohodnuto, že se tento sněmovní tisk 1016 zamítne, protože vláda předloží sněmovní tisk takový, který je k obrazu vlády. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana místopředsedu Filipa. (Hluk v sále přetrvává!) To je faktická a po něm pan předseda Stanjura.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, jen fakticky. Česká republika po zrušení sankcí udělala několik kroků, mimo jiné začátkem srpna rozhodla o zvýšení své úrovně zastoupení v Teheránu a chargé d'affaires České republiky byl povýšen do funkce velvyslance, obdobně tedy učiní Česká republika vůči chargé d'affaires Íránské islámské republiky tady v Praze. Mimo jiné sousední Rakousko, které v referendu rozhodlo, že nebude provozovat jadernou elektrárnu, na inauguraci prezidenta Rúháního vyslalo přímo předsedu rakouského parlamentu s velkou delegací včetně ministra životního prostředí. Samozřejmě se jejich firmy do této elektrárny ucházejí, jako to udělaly v době stavby jaderné elektrárny v Búšehru v roce 2000, takže to vyráběly za nás. Já tady jako Jihočech tvrdím, že jsme tím přišli o hodně peněz, ZZVZ Milevsko také mimo jiné jednu dobu o reputaci, a to nejen v této elektrárně, ale samozřejmě pro stavby jiných zařízení, byť nejaderných, ale energetických po celém světě. (V sále je obrovský hluk a velmi špatná slyšitelnost!)

Jestli myslíte, že můžeme takto dále pokračovat a nepotřebujeme práci pro naše lidi, prosím, rozhodujte ve prospěch jiných států, jiných občanů, ale uvědomte si, že máme 43 dní do voleb a že vás budou volit občané České republiky, nikoliv jiného státu. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Do voleb není 43 dní, ale méně. Ale to nevadí, kvůli tomu jsem se nepřihlásil.

K panu zpravodaji. Mohu rozumět koaličním dohodám, ale my schvalujeme text zákona a ne důvodovou zprávu. Ten zákon je takřka stejný. My, občanští demokraté, hlasujeme proti tomuto návrhu zákona ne proto, že je nějaká chyba v důvodové zprávě, ale protože nesouhlasíme s principem a protože je to poměrně krkolomné. Návrh zákona o zrušení zákazu dodávek, a to jsou jakoby dvakrát negace, pokusím se to vysvětlit poměrně jednoduše. Dneska české firmy nemohou dodávat zařízení pro jadernou energii do Íránu. Nemohou, máme na to zákon. Kdyby tento návrh zákona prošel, tak mohou. My, kteří nechceme, aby se dodávalo do jaderného programu Íránu, budeme proti, a když zákon neprojde, bude zamítnut, tak zůstane stávající stav a nebude možné dodávat. Takhle jednoduše nejenom pro nás, ale i pro ty, kteří by to případně poslouchali, bych vysvětlil poměrně krkolomný název návrhu zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jenom se zeptám pana poslance Mládka, zda je to faktická poznámka. Pokud ano, máte slovo. A po něm pan poslanec Šarapatka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP