(12.30 hodin)

 

Poslanec Stanislav Huml: Takže hlasování o návrhu k navrácení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nejprve hlasujeme o návrhu na vrácení do druhého čtení. Eviduji žádost o vaše odhlášení, já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu, že se tento tisk vrátí do druhého čtení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 334, přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro 21, proti 77. Tento návrh byl zamítnut a my můžeme pokračovat podle schválené procedury. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Hlasování druhé - A1, což je jeden z bodů usnesení výboru pro bezpečnost. Týká se zvýšení částky úmrtného.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučující stanovisko.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 335, přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro návrh 100, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Čtvrté hlasování - B1, varianta II.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Varianta I, třetí hlasování B1 varianta I.

 

Poslanec Stanislav Huml: Tak, omlouvám se. Což je tedy Ondráček, abych to doplnil, a bude to jednorázové úmrtné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Stanovisko výboru, vydržte - doporučující stanovisko.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 336, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 83, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Ano. Hlasování čtyři je tedy nehlasovatelné, to byla varianta II, rovnou ji škrtám.

Páté hlasování A2, nehlasovatelné B1.

Takže jdeme na šesté hlasování, jsme u Jany Černochové, je to D2 a D2 se týká stabilizační kázeňské odměny, jedna z variant. Teď budou tři hlasování za sebou, dvě varianty od Jany Černochové, pokud je nepřijmeme, tak ještě bude jedna varianta od Zdeňka Ondráčka.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Stanovisko výboru u šestého hlasování - nebylo přijato žádné stanovisko.) Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 337, přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro návrh 31, proti 42. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Sedmé hlasování, Jana Černochová, varianta téhož.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: To znamená pozměňovací návrh B3.

 

Stanovisko výboru? (Stanovisko výboru - opět nebylo přijato žádné stanovisko.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 338, přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro návrh 30, proti 47. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: V tom případě hlasujeme osmé hlasování - A3. Je to tak? (Předsedající: Ano.) To je návrh výboru. Vteřinku, já to musím otočit. A3 - tady je ten náborový příspěvek v jiné variantě. Výborový - já vím, že to tak nenazýváte, ale já to tak vidím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane zpravodaji. Prosím, k proceduře.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já opravuji to, že to není návrh výboru.

 

Poslanec Stanislav Huml: Souhlasím, ale je to výborové usnesení. Já to tak vidím, prostě to je výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, abyste řekl stanovisko výboru k pozměňovacímu návrhu A3. (Doporučující stanovisko.) Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti přijetí?

Je to hlasování s pořadovým číslem 339, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 91, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Deváté hlasování není hlasovatelné v případě přijetí D2, D3. Nebylo přijato, takže můžeme hlasovat a je to B2, je to Ondráček a je to jeho varianta toho diskutovaného věrnostního příspěvku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Stanovisko výboru ano, doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 340, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 45, proti 13. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Takže jdeme na deváté hlasování - D2 nebo D3 nebylo přijato - a je to návrh pana Ondráčka B2.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ne. Pro upřesnění, nyní hlasujeme A4 v materiálech uvedené pod bodem 10.

 

Poslanec Stanislav Huml: Tak se omlouvám. Takže to je výborové usnesení, A4 a je to po propuštění podmínky, podpora v nezaměstnanosti a takovéto upřesnění tohoto znění.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Výbor doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Souhlasí.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 341, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 103, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Jedenácté hlasování - A5, opět výborový návrh, týká se zvláštních záloh pro příslušníky (nesrozumitelné) služby.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Ano, výbor doporučuje.) Děkuji. Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 342, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 83, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dvanácté hlasování - B3, což je kolega Ondráček. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 343, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 72, proti 7. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Třinácté hlasování - C1, výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Ministr nereaguje.) Pane ministře, C1! (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 344, přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 67. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP