(12.40 hodin)

 

Poslanec Stanislav Huml: Čtrnácté hlasování C2, je to varianta téhož a nedoporučující stanovisko výboru. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 345, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 23, proti 70. Tento návrh byl také zamítnut. Můžeme pokračovat. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Patnácté hlasování D1, v případě nepřijetí D2 nebo D3. My jsme přijali D3. Je změna v článku 28, 26 - nehlasovatelná. Takže D1 bez toho bodu 26. Souhlasíte? (Tak.) Nedoporučující stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: A pan ministr? (Nesouhlas. D1.)

Zahajuji hlasování a táži se. Pardon. Prohlašuji hlasování za zmatečné. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych chtěla poprosit pana zpravodaje, aby vždycky řekl, co to je, protože skutečně je to poněkud chaotické.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já si myslím, že pan zpravodaj poměrně upřesňuje ty pozměňující návrhy. Dobře, požádám vás, pane zpravodaji, aby v tomto případě jste uvedl stručně, o čem budeme hlasovat. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Je to pozměňovací návrh Jany Černochové D1. Vypouští se body 1, 4, 5 a 12 v článku 1 a týká se to zkušební doby.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanoviska jsme slyšeli, táži, se zda je třeba je opakovat. Není.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 347, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 66. Tento návrh byl zamítnut a můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Šestnácté hlasování E1, nemýlím-li se, z hlavy je to kolega (nesroz.), pardon, Štětina už, je to zdanění příspěvků na službu. Říkám to tak dobře? Příspěvek za službu, to je to zdanění již vyplácených výsluh, těch vyšších. Já to tedy přečtu přesně. V ustanovení § 166 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů chci doplnit nový odstavec: nejvyšší výměra příspěvku ke dni jeho přiznání nesmí překročit měsíčně 1,3násobek průměrné mzdy. Tak je to přesně hrubé mzdy. Takže by se to týkalo nově vyplácených příspěvků. Je to tak?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko výboru? (Nedoporučující. Ministr: Nesouhlas.) Stanovisko výboru jsem neslyšel, nejprve. (Nedoporučující.) Nedoporučující. Děkuji. Pan ministr nesouhlas.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 348, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 32, proti 64. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Sedmnácté hlasování, opět kolega Štětina. V souvislosti se zastropování výsluhového příspěvku předkládá pozměňovací návrh, aby... (Nápověď z pléna: Zastropování.) ... zastropování byla nejvýše částka třicet tisíc a výše, že by byla zdaňována. Je to tak? Ano. Nedoporučující stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 349, přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 68. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Osmnácté hlasování je F1, kolega Roman Váňa. Týká se služby zahraničí a příplatky za sportovní reprezentaci. Doporučující stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 350, přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců, pro návrh 78, proti 23. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: A F2 pozměňovací návrh. To je ta sportovní reprezentace? Tam je jenom taková legislativní... vypouští se bod 30 a následně se přeznačí. A stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 351, přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců, pro návrh 98, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Myslím, že jsme se dostali na samý závěr a hlasovali jsme o všech pozměňujících návrzích. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Stanislav Huml: Je tomu tak. A zbývá hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1024, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 352. Přihlášeno je 107 poslankyň a poslanců, pro návrh 93, proti 10. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu. Přečtu omluvy. Dnes se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů pan poslanec Milan Šarapatka a dnes se od 13.00 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Pavel Havíř.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

358.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 681/ - třetí čtení

Prosím, aby u místa stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Bronislav Schwarz. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 681/5, který byl doručen dne 25. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 681/6.

Táži se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku neeviduji. Je-li tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele. Pane ministře, chcete závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj Schwarz nechce závěrečné slovo, pan poslanec Zahradníček - závěrečné slovo? Nevidím zájem.

V tom případě postoupíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne už, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, hlasovací procedura je jednoduchá. Musím za ni poděkovat i vám všem, že při pozměňovacích návrzích zákona o obecní policii jsme postupovali opravdu ne v rámci lidové tvořivosti, ale s přehledem podle dohod tak, aby ten zákon přinesl to, co by přinést měl. Takže hlasování by mělo proběhnout následovně.

První hlasování - o návrzích legislativně technických bychom měli hlasovat.

Druhé hlasování - varianta D varianta 1. Tento návrh E je totožný s D varianta 1, tudíž je nehlasovatelný.***
Přihlásit/registrovat se do ISP