(9.20 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Nyní budeme hlasovat návrhy pana poslance Fiedlera. Jedná se o bod 194, sněmovní tisk 1058, investiční pobídky, a první návrh byl dnes po třetích čteních, čili po bodu 264.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování 249, přihlášeno 148 poslanců, pro 63, proti 49. Tento návrh přijat nebyl.

 

Budeme tedy hlasovat alternativní návrh, aby tento bod byl zařazen dnes po bodu, který jsme před chvílí schválili, čili po bodu 10.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 250, přihlášeno 148, pro 133, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat návrh pana poslance Luzara, který navrhuje zařazení nového bodu o OKD zítra v 11 hodin.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 251, přihlášeno 148 poslanců, pro 70, proti 25. Tento návrh přijat nebyl.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze a přikročíme k dalšímu programu. Otevírám bod číslo 258, kterým je

258.
Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka,
Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 742/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku - už ho zaujal, zástupce navrhovatelů pan Robin Böhnisch, a zpravodaj garančního výboru, kterým je zemědělský výbor pan poslanec Josef Kott. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 742/6, který byl doručen dne 3. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 742/7.

Ještě chci upozornit, že paní poslankyně Zelienková stáhla svoji omluvu, byla na začátku čtena a je přítomna.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má. Prosím, pane navrhovateli, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, milé poslankyně, poslanci, občané sledující náš přenos na Malostranském náměstí. Děkuji za slovo a dovolte mi úvodem několik slov.

Nechci být dlouhý, příliš jsme si tu zvykli debatovat i ve třetích čteních, ale na úvod bych chtěl poděkovat oběma výborům, které se zabývaly tímto tiskem, ať to byl výbor pro životní prostředí, nebo garanční výbor zemědělský. Musím ocenit vysokou úroveň celé debaty i mimořádnou racionalitu, se kterou zástupci obou výborů k projednávání této materie přistoupili. Jak víte, uskutečnily se k této věci kulaté stoly a semináře jak péčí výboru pro životní prostředí, tak výboru zemědělského a projednána byla celá řada otázek, které byly vznášeny v souvislosti s naším návrhem na zákaz kožešinových farem.

Pan předseda zemědělského výboru, pan kolega Jaroslav Faltýnek, na jednom z kulatých stolů velmi správně poznamenal, že navzdory těmto našim schůzkám ve finále ve třetím čtení, které dnes nastalo, rozhodneme především podle svého osobního nastavení, podle etiky a na základě emoce. Je to tak. Bezpochyby.

Já bych, dámy a pánové, rád připomenul jednu zajímavou dámu, která navštívila Českou republiku před několika měsíci. Byla to slavná, celosvětově známá primatoložka Jane Goodallová. Díky laskavé péči pana ředitele pražské zoologické zahrady jsem měl tu příležitost se s ní setkat a vyslechnout si její přednášku. Tahle dáma, i když se to nesluší říct, v zásadě v požehnaném věku je stále nesmírně vitální a její vystoupení mají velikou hodnotu a velký smysl. A tahle dáma už v seniorském věku před několika lety se stala vegetariánkou. A ten svůj krok vysvětlila tak, že jednou si při pohledu na talíř s masem uvědomila sled tří zbytných věcí, a těmi je strach, bolest a smrt. Nikdo tady v sále pravděpodobně není vegetarián, nebo dokonce vegan. Ani já ne. Ale ta myšlenka byla zajímavá a já si uvědomil, že my si umíme, nebo spíš chceme odůvodnit tento sled, tedy strach, bolest a smrt v případě lidské potřeby a lidské spotřeby, a já jsem ochoten takovou věc stále omlouvat. Co ale neumím omluvit a odůvodnit, je sled strach, bolest a smrt jen kvůli bambuli na čepici.

Děkuji, dámy a pánové, za pozornost a prosím vás o podporu mých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji panu navrhovateli a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Zelienková, které tímto dávám slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem si tady s sebou vzala lišku, kterou mi dal můj syn dnes ráno, než jsem odešla, abych tady za lišky, které umírají zbytečně v klecích, bojovala. Tak doufám, že jste měli něco lehkého k snídani, možná ne maso.

Tak zkusil si někdo z vás, dámy a pánové, na chvíli vlézt do klece, která je teď na Malostranském náměstí? Já ne, protože nejsem masochista a dovedu si živě představit, co zvířata v takové kleci celý život prožívají. Ale mohli bychom to zkusit. Musíme přece vědět, co zvířata prožívají, taková liška nebo norek, kteří tam jsou chovaní jenom kvůli prostopášnosti, rozkoši nebo nesmyslné pravdivosti - parádivosti. (Neustálý hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vás, paní poslankyně, na chviličku přeruším a poprosím všechny kolegy, aby se utišili, případně své hovory přenesli do předsálí. Hladina hluku je vysoká. Děkuji. (Hluk pokračuje.) Ještě jednou vás prosím, vůbec se to neztišilo. Prosím.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Tak možná kolegové z ANO by si do té kleci rádi vlezli, když se tomu smějí. Že? Takže... (Výkřiky z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ještě jednou poprosím, abychom na sebe nepokřikovali. Děkuji.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Ta klec je pro mne symbolem středověkého pranýře. Ani ten pranýř, ani chov kožešinových zvířat a jejich masové vraždění nepatří do naší společnosti a do naší doby. Nepatří do evropské civilizace a ani do žádné jiné. Já bohužel nemůžu změnit to, co se děje na východ od našeho státu. (Hluk v sále, poslankyně vyčkává. Předsedající zvoní zvoncem.) Ale co můžu ovlivnit, je to, co se děje tady u nás v Čechách. Musíme se zařadit mezi kultivované země, kde se zvířata netýrají jen pro zálibu bohatých lidí v kožiších, v norkových kloboucích díky zvrácené módě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP