Středa 7. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

258.
Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka,
Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 742/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku - už ho zaujal, zástupce navrhovatelů pan Robin Böhnisch, a zpravodaj garančního výboru, kterým je zemědělský výbor pan poslanec Josef Kott. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 742/6, který byl doručen dne 3. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 742/7.

Ještě chci upozornit, že paní poslankyně Zelienková stáhla svoji omluvu, byla na začátku čtena a je přítomna.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má. Prosím, pane navrhovateli, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, milé poslankyně, poslanci, občané sledující náš přenos na Malostranském náměstí. Děkuji za slovo a dovolte mi úvodem několik slov.

Nechci být dlouhý, příliš jsme si tu zvykli debatovat i ve třetích čteních, ale na úvod bych chtěl poděkovat oběma výborům, které se zabývaly tímto tiskem, ať to byl výbor pro životní prostředí, nebo garanční výbor zemědělský. Musím ocenit vysokou úroveň celé debaty i mimořádnou racionalitu, se kterou zástupci obou výborů k projednávání této materie přistoupili. Jak víte, uskutečnily se k této věci kulaté stoly a semináře jak péčí výboru pro životní prostředí, tak výboru zemědělského a projednána byla celá řada otázek, které byly vznášeny v souvislosti s naším návrhem na zákaz kožešinových farem.

Pan předseda zemědělského výboru, pan kolega Jaroslav Faltýnek, na jednom z kulatých stolů velmi správně poznamenal, že navzdory těmto našim schůzkám ve finále ve třetím čtení, které dnes nastalo, rozhodneme především podle svého osobního nastavení, podle etiky a na základě emoce. Je to tak. Bezpochyby.

Já bych, dámy a pánové, rád připomenul jednu zajímavou dámu, která navštívila Českou republiku před několika měsíci. Byla to slavná, celosvětově známá primatoložka Jane Goodallová. Díky laskavé péči pana ředitele pražské zoologické zahrady jsem měl tu příležitost se s ní setkat a vyslechnout si její přednášku. Tahle dáma, i když se to nesluší říct, v zásadě v požehnaném věku je stále nesmírně vitální a její vystoupení mají velikou hodnotu a velký smysl. A tahle dáma už v seniorském věku před několika lety se stala vegetariánkou. A ten svůj krok vysvětlila tak, že jednou si při pohledu na talíř s masem uvědomila sled tří zbytných věcí, a těmi je strach, bolest a smrt. Nikdo tady v sále pravděpodobně není vegetarián, nebo dokonce vegan. Ani já ne. Ale ta myšlenka byla zajímavá a já si uvědomil, že my si umíme, nebo spíš chceme odůvodnit tento sled, tedy strach, bolest a smrt v případě lidské potřeby a lidské spotřeby, a já jsem ochoten takovou věc stále omlouvat. Co ale neumím omluvit a odůvodnit, je sled strach, bolest a smrt jen kvůli bambuli na čepici.

Děkuji, dámy a pánové, za pozornost a prosím vás o podporu mých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji panu navrhovateli a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Zelienková, které tímto dávám slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem si tady s sebou vzala lišku, kterou mi dal můj syn dnes ráno, než jsem odešla, abych tady za lišky, které umírají zbytečně v klecích, bojovala. Tak doufám, že jste měli něco lehkého k snídani, možná ne maso.

Tak zkusil si někdo z vás, dámy a pánové, na chvíli vlézt do klece, která je teď na Malostranském náměstí? Já ne, protože nejsem masochista a dovedu si živě představit, co zvířata v takové kleci celý život prožívají. Ale mohli bychom to zkusit. Musíme přece vědět, co zvířata prožívají, taková liška nebo norek, kteří tam jsou chovaní jenom kvůli prostopášnosti, rozkoši nebo nesmyslné pravdivosti - parádivosti. (Neustálý hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vás, paní poslankyně, na chviličku přeruším a poprosím všechny kolegy, aby se utišili, případně své hovory přenesli do předsálí. Hladina hluku je vysoká. Děkuji. (Hluk pokračuje.) Ještě jednou vás prosím, vůbec se to neztišilo. Prosím.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Tak možná kolegové z ANO by si do té kleci rádi vlezli, když se tomu smějí. Že? Takže... (Výkřiky z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ještě jednou poprosím, abychom na sebe nepokřikovali. Děkuji.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Ta klec je pro mne symbolem středověkého pranýře. Ani ten pranýř, ani chov kožešinových zvířat a jejich masové vraždění nepatří do naší společnosti a do naší doby. Nepatří do evropské civilizace a ani do žádné jiné. Já bohužel nemůžu změnit to, co se děje na východ od našeho státu. (Hluk v sále, poslankyně vyčkává. Předsedající zvoní zvoncem.) Ale co můžu ovlivnit, je to, co se děje tady u nás v Čechách. Musíme se zařadit mezi kultivované země, kde se zvířata netýrají jen pro zálibu bohatých lidí v kožiších, v norkových kloboucích díky zvrácené módě.

Nakonec víte, že pravá kožešina už vůbec není v módě... (Vyčkává na klid v sále.) Že být zabalený v lišce nebo v norku od hlavy až k patě už vlastně vůbec není in. Naopak je to dnes pokládáno za ostudu a přišly na to i některé celebrity nebo módní návrháři. Třeba dcera idolu mnohých z nás Paula McCartneyho Stella McCartney, skvělá módní návrhářka, která navrhovala pro Adidas, pro Madonnu a pro jiné celebrity, a není to žádná uťápnutá aktivistka, vymyslela nový model džínsů a veškerý zisk z prodeje těchto džínsů věnovala na boj proti chovu kožešinových zvířat. Přísahala, že už nikdy nebude navrhovat žádné módní výstřelky, které by byly z přírodní kůže nebo z kožešiny.

Stojí nám ty naše farmy za to, abychom se zařadili mezi ty, kteří dávají přednost nějakému kožešinovému šálu před úctou k přírodě? A víte vůbec, dámy a pánové, že na takový kožich velikosti 38 musí být zabito 55 norků? 55 norků! Nebo na takový kožich musí zemřít 18 lišek! Chcete, aby byla krása vykoupena krutostí? Většina z vás má asi doma psa. Tak si ho zkuste představit staženého z kůže.

Děláme to přesně proto, abychom se my lidi mohli fintit. Přestože se vám to nelíbí, pane kolego. (Reaguje na poznámky poslance z ANO.) Protože zahřát se můžeme klidně i jinak. (Smích napříč sálem.) Velikost kožichu pouze dokazuje to, že na to máme. Proti týrání kožešinových zvířat protestují i světové hvězdy, které by klidně měly dost peněz na to, aby si koupily desítky, stovky kožichů ze sobolích kůží. Ale je jim prostě proti srsti představa norka v plynové komoře nebo vraždění lišky elektrickým proudem.

V Česku funguje devět kožešinových farem. Vím, že je to pro jejich majitele možná až kruté, když nebudou pokračovat ve svém podnikání. Ale není jiné cesty. Nebo se chceme teď rozpliznout v hromadě pozměňovacích návrhů, které tady navrhují kolegové, například z ANO, oddalovat něco, co už je dnes anachronismem, až do roku 2023?

TOP 09 podporuje původní znění návrhu na zrušení farem. Jediný pozměňovací návrh, který jsme ochotni podpořit, je návrh E1 - odložení na rok 2019. Farmáři tak budou mít dost času na to zlikvidovat chov kožešinových zvířat, aby se vyrovnali s novou situací.

Jenom připomínám, že ročně je u nás usmrceno 20 000 norků a lišek. V deseti evropských zemích už byl chov úplně zakázaný a my bychom to měli udělat taky, a to bez výjimek. Nesmíme připustit, aby se zákon rozmělnil tak, jak to navrhuje zemědělský výbor. Kožešinové farmy nemají v moderní Evropě místo. Když to pochopila i herečka Pamela Anderson, tak si myslím, že jsme schopni to pochopit i my. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Vystoupení paní poslankyně vyvolalo několik faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Šarapatka, poté paní poslankyně Černochová. Pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Vážené dámy a pánové, chtěl bych poděkovat předřečnici za emocionální projev a jenom se jí chci zeptat, jestli třeba jí vepřové, třeba že ta prasátka taky nežijí v zrovna moc kultivovaném prostředí. Samozřejmě nemám problém hlasovat pro zákaz chovu kožešinových zvířat, ale myslím si, že ty argumenty by měly být o něčem jiném. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Komárek.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem chvílemi měla pocit, jestli paní kolegyni nepsal ten projev nějaký norek nebo liška, protože to skutečně bylo velmi kvalitní. (Potlesk a smích napříč sálem.) A chtěla bych se i já zeptat prostřednictvím pana místopředsedy paní kolegyně, jestli třeba jedla, jí, bude jíst vodňanské kuře. Protože jak víme, paní kolegyně dlouhé roky pracovala v rámci hnutí ANO. To, že teď prozřela a sedla si na jinou stranu tohoto sálu a vstoupila do TOP 09, je druhá věc. Ale jestli stejně vehementně vysvětlovala šéfovi Agrofertu, jakým humánním způsobem se má starat o kuřata, prasátka a jiná zvířátka v rámci svých farem. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

Víte, naštěstí jsem jedna z těch poslankyň, která sem přišla s tím, že podpořím návrh, který je dneska projednáván. Podpořím zamezení týrání zvířat. Ale kdybych se měla rozhodovat podle toho, jak nás tady přesvědčovala paní kolegyně, tak pro to nezvednu ruku ani omylem.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Další pan poslanec Komárek. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo. Souhlasím s paní kolegyní Černochovou, že sentimentálními řečmi těm zvířátkům nepomůžeme. Na rozdíl od paní kolegyně Zelienkové jsem si do té klece alespoň symbolicky na hodinu sedl. Tím taky těm zvířátkům nepomůžeme. Ani já jim nepomůžu. Čím jim pomůžeme? Můžeme jim pomoci rukama. Tím, že je těma rukama dneska nestáhneme, ale že je vztáhneme za zákaz kožešinových farem. Že je zvedneme. Bude to malý krok pro lidstvo, ale velký skok pro norky a lišky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní pan předseda Miroslav Kalousek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já dám paní poslankyni Černochové kolektivní odpověď za klub TOP 09. My vodňanská kuřata a kostelecké uzeniny nejíme. Není to ani z ideových, ani z etických důvodů. Je to ryze ze zdravotních důvodů. My chceme, aby naši poslanci byli fit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak. Děkuji. Další s řádnou přihláškou pan poslanec Jiří Koubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Jestli dovolíte, jako jeden z předkladatelů bych se poněkud racionálněji chtěl podívat na jednotlivé pozměňovací návrhy pro ty z vás, kteří jste třeba neměli možnost se v nich ještě úplně zorientovat. Když mi tedy budete věnovat chvilku pozornosti, tak bych chtěl, jakkoli nechci samozřejmě nahrazovat pana zpravodaje, který nás potom tou procedurou provede, ale přece jen možná poukázat na některá úskalí, s kterými jednotlivé pozměňovací návrhy přicházejí.

Když jsme tady 16. března loňského roku představili návrh zákona na zákaz kožešinových farem, tak jsme samozřejmě věděli, že ta debata, jakkoliv může být jistě emocionální, bude mít i svoji racionální rovinu. Že pokud se tedy budeme bavit o zákazu, tak za jakých podmínek. A těchto podmínek se dotýká šest pozměňovacích návrhů, které jsou načteny a které se jednotlivě vzájemně vylučují, neboli když jeden bude přijatý, není možné hlasovat už o těch dalších pěti. Všechny tyhle pozměňovací návrhy v zásadě řeší to, do jaké doby farmy budou moci fungovat a jaké kompenzace budou případně těm chovatelům přiznány, a to, zda budou určeny fixně, nebo zda to bude otázka Ministerstva zemědělství, aby jim tyto kompenzace následně přiznalo vyhláškou.

Já jsem se účastnil všech jednání zemědělského výboru, a ačkoliv musím říci, že jsem samozřejmě měl jiný názor na to samotné projednávání, než měl garanční výbor zemědělský, musím ocenit, že se zemědělský výbor touto problematikou důsledně zabýval. Kromě toho, že to projednával standardně jako garanční výbor před druhým čtením i po druhém čtení, uspořádali jsme společně v lednu seminář, kam jsme mohli přizvat i nezávislé odborníky včetně třeba etické roviny, pana prof. Bělohradského, který nám trochu umožnil i vhled do této problematiky. Takže tímto bych chtěl, byť svým názorovým oponentům, vyjádřit poděkování, protože si myslím, že i když máme rozdílné názory, debata byla velmi věcná a mohli jsme se také posunout při projednávání tohoto zákona v těchto třech čteních do tohoto závěrečného výsledku. A upřímně, když jsem loni byl jedním z předkladatelů na tiskové konferenci v březnu a předkládali jsme tenhle návrh zákona, tak jsem jen tak z poloviny doufal, že se dočkám toho, že budeme ve třetím čtení.

Nyní k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Debata se dnes vede o tom, jestli ukončit kožešinové farmy v lednu 2019, v lednu 2021, anebo na konci roku 2022. Tohle jsou tři základní témata, nebo tři základní data, která jsou dneska velmi diskutovaná. Zemědělský výbor se přiklání k tomu nejzazšímu termínu - na konci roku 2022 - a s tím spojeným přesně vymezeným kompenzacím pro jednotlivé chovatele, které dosáhnou výše až nějakých padesáti, možná šedesáti milionů korun. Neboli zemědělský výbor nám doporučuje, abychom hlasovali pro takový pozměňovací návrh, který dá tu nejdelší možnou lhůtu z těch pozměňovacích návrhů a vysoké kompenzace.

My naopak jako předkladatelé si pochopitelně přejeme ukončení v co nejdřívějším čase a z toho důvodu pan zpravodaj, předseda životního výboru pan Robin Böhnisch, předložil pozměňovací návrh, který říká, že by byly ukončeny farmy buď v lednu 2019, případně v lednu 2021, s tím, že by výše kompenzací byla určena vyhláškou ze strany Ministerstva zemědělství.

Garanční výbor zemědělský nám doporučil ale ještě před těmito třemi pozměňovacími návrhy hlasovat o pozměňovacím návrhu A, který ale já osobně - aniž bych chtěl do toho vnášet emoce, neboť dneska už tu emoce byly poměrně velké - považuji za velmi špatný, a dovolím si vás všechny důrazně varovat, abychom nehlasovali v žádném případě, ať už máme názor na jakoukoli dobu, pro pozměňovací návrh pod písmenem A, neboť tento pozměňovací návrh, já si osobně myslím, je tak evidentní legislativní paskvil, že ti, kteří jej napsali - a dneska nemá de facto svého předkladatele, protože předkladatelem je společně zemědělský výbor - jsou si moc dobře vědomi toho, že kdyby prošla tato novela s tímto pozměňovacím návrhem, tak to bude napadeno u Ústavního soudu, Ústavní soud to shodí a vlastně se nestane vůbec nic. Je to vypuštěná kouřová clona, je to vyloženě mlha za tím, aby se jakoby něco schválilo, a přitom ve výsledku všechny farmy budou pokračovat dále.

Co se týče toho pozměňovacího návrhu. Tenhle pozměňovací návrh naprosto bezprecedentním způsobem přenáší výkon veřejné moci na jeden nikterak neregulovaný soukromý subjekt. Neboli všechny farmy, které u nás budou chtít fungovat, budou muset získat tzv. certifikát WelFur, což já osobně považuji za jakousi - téměř bych to nazval profesionální kamufláž, kterou si financují sami majitelé kožešinových farem a sami si stanoví podmínky, za jakých okolností můžou tento byznys, pokud tedy připustíme to, že to je byznys, provozovat. My bychom do českého právního řádu vložili ustanovení, že se naši chovatelé budou chovat nikoliv podle pravidel jednak naší veterinární správy, ale zároveň budou muset splňovat podmínky certifikátu, na který my bychom neměli absolutně žádný vliv. Tento certifikát je mezinárodní, ta pravidla si určují sami chovatelé těchto farem. A když se rozhodnou, že měsíc po našem schválení tady změní pravidla, tak i ti chovatelé se budou muset chovat podle těch pravidel. Navíc může nastat absurdní situace, že podmínky, které bude stanovovat naše veterinární správa, a podmínky certifikátu WelFur půjdou proti sobě. To znamená, to je naprosto něco nepředstavitelného, bezprecedentního, že bychom vlastně do nějaké nadnárodní soukromé společnosti odevzdali podmínky chovu těchto zvířat. To je tedy pro mě absolutně nepřijatelné.

Proto bych chtěl vás všechny, kteří máte aspoň na srdci trochu to, že byste chtěli minimálně zlidštit - to je asi to nesprávné slovo, ale pokud byste chtěli zpříjemnit pro ta zvířata chov, tak v žádném případě nehlasujte pro pozměňovací návrh A. Ale k mému překvapení zemědělský výbor nám doporučuje, abychom o tomto pozměňovacím návrhu hlasovali jako o prvním! To je naprosto skandální. A dovolte mi vyjádřit i u toho emoci, protože si myslím, že tenhle pozměňovací návrh naopak může zásadním způsobem zhatit celé to úsilí a celou tu debatu o tom, jestli máme ukončit farmy přespříští rok, nebo třeba až za těch pět let. To je legitimní debata. Ale absolutně odmítám, abychom dávali naše kompetence z našeho právního řádu do nějakého soukromého subjektu.

Takže důrazně varuji před pozměňovacím návrhem A. A protože se má o něm hlasovat jako o prvním, tak je logické, že zde bude načtená i kontraprocedura tak, abychom hlasovali nejprve o pozměňovacích návrzích pana zpravodaje, předsedy životního výboru Robina Böhnische, o pozměňovacím návrhu E1, který bude říkat - ukončení 31. ledna 2019. Kdyby neprošel, tak o pozměňovacím návrhu E2, který to posouvá o dva roky. Jenom pro vysvětlenou, proč je tam to přechodné období do 31. ledna, a nikoliv do konce kalendářního roku. My tady nejsme za situace, že bychom chtěli ty farmáře zaříznout hned teď apod. Ta debata se vede tak, aby mohli opravdu nějakým způsobem i pro ně důstojně ukončit tu sezónu, která jim končí na konci roku nikoliv kalendářního, ale chovatelského, kdy dochází k tomu kožkování, a to je v průběhu ledna. To znamená, celý ten náš návrh je racionálně postaven k tomu - pojďme tento byznys, který, opravdu si myslím, že už nemá v 21. století v civilizované Evropě co dělat, důstojně ukončit, důstojně ukončit vůči těm zvířatům, pojďme důstojně ukončit vůči chovatelům, dejme jim kompenzace a dejme ukončení 31. ledna 2019. Prosím, hlasujme pro změnu procedury tak, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu E1, a tím bude celá debata, myslím si, i důstojně ukončena zde v Poslanecké sněmovně.

Vidím, že jste mi věnovali pozornost, a za to já vám velice děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem k tomuhle tématu sem dneska vůbec nechtěl jít, ale trošku mě vyprovokovaly některé výstupy mých kolegů tady. A já jsem pochopil, že se jedná cca o počet farem v řádu jednotek. Mě by strašně zajímalo, když jsem tady slyšel, jak ti zbohatlíci si kupují ty norkové kožichy a taková ta boa, ani nevím, jak se to všechno jmenuje, mě by zajímalo, jaký je podíl našeho trhu na produkci těchto farem. Protože se domnívám, že může to být také tak, že ty farmy to produkují na českém území pro zahraniční trh. To asi tak bude. A možná mě trochu mrzí, že to číslo neznáme, já jsem ho aspoň nezaregistroval. Mně by to ulehčilo rozhodování.

Samozřejmě všichni chápeme bez emocí, že ten trh se pouze posune do zemí, kde to povoleno je, protože pokud bude zájem lidské společnosti o tyto výrobky, nedělejme si iluze, že to odstraníme všude, protože vždycky se najde země, kde se to bude provozovat.

Já taky nejsem zastáncem chování zvířat v klecích, ale na druhou stranu se podívejte na naši vesnici do konce 80. let, kdy všichni měli králíky, všichni je chovali v králíkárnách v podmínkách, které podle mě nebyly o ničem, všichni je zabíjeli, protože je měli v neděli k obědu a kožky prodávali tomu potulnému kožkaři, protože pak z toho KARA dělala kožichy.

Jen tak bych chtěl na závěr upozornit, že den ukončení farem znamená trest smrti pro všechna zvířata, co ve farmách jsou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pan poslanec Horník (Adamec) má nepochybně pravdu. Poptávka, která zůstane, přesune nabídku do jiných zemí, kde to zakázáno nebude. Takhle to bylo v 18. i 19. století s otrokářstvím. To byl kdysi kvetoucí obchod a osvícené státy jeden po druhém postupně zakazovaly otrokářství, protože to pokládaly za nehumánní a nelidské, až nakonec se podařilo otrokářství zrušit na celém světě. Tohle je stejný proces. Je to čistě jenom otázka naší vůle, zda si přejeme, nebo nepřejeme, aby na území České republiky docházelo k naprosto zbytečnému a barbarskému týrání. My si to nepřejeme a věříme, že jednou, třeba už nebudeme na světě, to bude zakázáno na celém světě.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté s přednostním právem pan předseda Kučera. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ještě jednou hezké dopoledne, dámy a pánové. Já bych jenom velmi stručně zareagoval na vystoupení pana kolegy Koubka prostřednictvím pana předsedajícího.

Je pravda, že až do jeho vystoupení debata jak v garančním zemědělském výboru, tak ve výboru pro životní prostředí byla racionální a věcná, a přestože jsme se úplně neshodli na všech věcech, tak jsme nepoužívali nefér argumenty. Já jsem pozorně poslouchal vystoupení pana kolegy Koubka a trošku mě tam zamrzela jedna věc, kdy on před chvílí řekl, že návrh, který prošel zemědělským výborem, který specifikuje konkrétní výši kompenzace pro jednotlivé chovatele, nebo pro jednotlivé farmy ve vazbě na druh chovaného zvířete, je nejvyšší možný - maximální, myslím, že zaznělo nejvyšší možný. Ale já to nevím, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. To byly údaje, které zemědělskému výboru poskytlo Ministerstvo zemědělství. Jestli si je vycucalo z prstu, nebo ne, já to nedokážu posoudit. Ale teoreticky se může stát, že pokud přijmeme variantu, a já v tuto chvíli nepreferuji variantu tu či onu, to uvidíme všichni v závěrečném hlasování u jednotlivých pozměňovacích návrhů, ale může se teoreticky stát, že když to nebude specifikováno v zákoně, konkrétní částka, a necháme to na vyhlášce Ministerstva zemědělství, tak potom to může být třeba ještě více. Já to v tuto chvilku nevím. Jenom mě překvapuje vaše jistota, se kterou tady tvrdíte, že to je nejvyšší možná kompenzace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Koubek.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji za tuto racionální poznámku. Pokusím se na ni taky věcně odpovědět. Nejvyšší možná kompenzace - ne z toho, co by bylo možné samozřejmě dát, nikdy nevíme, co bude, ale jak jsme to spočítali na základě předložených pozměňovacích návrhů. Je to naše přesvědčení, že z těch šesti pozměňovacích návrhů ten, který tady byl předložen panem poslancem Kottem, jak jsme si jej spočítali, ze všech pozměňovacích návrhů dává nejvyšší kompenzace a posouvá délku nejdál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Nechci tady rozpoutat debatu o výši kompenzace, protože pocitově, jak znám náladu ve Sněmovně, tento pozměňovací návrh patrně neprojde, čili debata je možná zbytečná a okrádáme se o čas. Ale nerozumím tomu, když je říkáno, že to bylo spočítáno, a jediná konkrétní částka je pouze v tomto jediném konkrétním pozměňovacím návrhu. Rozumím tomu, že úvaha je vedena v tom smyslu, že je to nejdelší možná doba. Z toho usuzuji, že to může být nejvyšší možná kompenzace, ale konkrétní částka je pouze v tomto pozměňováku a v žádném jiném.

Já bych poprosil, abychom toto dál nerozpitvávali, a spíše pojďme racionálně dopředu a dostaňme se k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, já jsem původně chtěl jenom vystoupit s žádostí o stažení jednoho pozměňovacího návrhu, nicméně mi dovolte ještě pár slov.

Samozřejmě logicky je debata velmi emotivní. Samozřejmě emotivní debata se dá těžko očekávat nad vydáním dluhopisů za 250 mld., to jsou většinou poměrně odborné debaty, pokud se zrovna netýkají nějakého střetu zájmu. Nicméně bych chtěl říct náhled z pohledu podnikání. Často je diskuse vedena v tom směru, že tady vstupujeme do svobody podnikání, že podnikání je legitimní a my ho nějakým způsobem chceme omezit či zakázat.

Já jsem rád, že to byli i poslanci TOP 09, kteří přišli s tímto pozměňovacím návrhem, jak už tady zaznělo, je to TOP 09, která od začátku tuto novelu zákona podporuje. Ale musíme si uvědomit jednu věc. My můžeme regulovat podnikání, dokonce i nějaké podnikání můžeme zákonem omezit až zakázat, a to je právě tento případ. Je to případ, kdy podnikání je zjevně neetické. To znamená, že překračuje skutečně hranice, kdy nepomohou ani žádná zpřísnění podmínek, respektive zlepšení podmínek pro chov daných zvířat. Už tady zaznělo v předchozích vystoupeních i v předchozích čteních, že zvířata, o která se jedná, to znamená norkové a lišky, jsou zvířata, která jsou nedomestikovatelná, tudíž potřebují žít ve volné přírodě, potřebují mít svůj přirozený prostor. Jakýmkoliv zlepšením podmínek, zvětšením výběhů, zajištěním tekoucí vody či jakýmikoliv jinými podmínkami jim prostě nemůžeme vrátit přirozený prostor a nemůžeme je domestikovat. V případě, že by ta zvířata byla domestikovaná, pak samozřejmě, jak už jsme si tady několikrát řekli, a chci to připomenout, ztrácejí onu kožešinu, onu srst, o kterou se tady jedná, za jejímž účelem jsou chována.

Z tohoto důvodu, že jim nejsme schopni zlepšit podmínky - a jistě jste sami viděli ty obrázky, mnozí jste i na farmách byli, které jsou naprosto tristní, až bych řekl tragické -, je namístě onen sektor podnikání omezit, respektive ho zákonem zakázat. To je důvod, proč jsme k této regulaci přistoupili a jako strana, která velmi dbá o svobodu podnikání, tak v tomto případě souhlasíme s regulací tohoto sektoru.

A nyní, jak jsem avizoval na začátku, bych požádal Sněmovnu o souhlas se stažením pozměňovacího návrhu pod písmenem C, který tady představil můj kolega pan poslanec Pavera, a já jsem se k němu přihlásil ve druhém čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pastuchová, poté faktická poznámka pan poslanec Adamec. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já děkuji za slovo. Kdo mě trošku zná, ví, že nerada střílím do svých soupeřů a kolegů, ale vaším prostřednictvím - milá Kristýno, my jsme spolu seděly v kanceláři, když jsi byla poslankyní za hnutí ANO, a pamatuji si, když sis ten kožíšek v roce 2013 nebo 2014 právě ty kupovala. (Veselost a potlesk v řadách poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec. Poté bude reagovat paní poslankyně Zelienková. Prosím, pane poslanče. A poprosím o klid v sále. Děkuji.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vidím, že vás to pobavilo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové... (Zvoní řečníkův mobilní telefon.) Pardon, omlouvám se.

Aby to nezapadlo, tak nejdřív bych chtěl sdělit kolegovi poslanci Kalouskovi, že nejsem horník, ale jsem z hor. To bych pochopil, že si to spletl. On se mi za to omluvil, ale jsem rád, že chápe, že to není totéž.

Ale nerad bych, aby tady zapadla ta má poznámka a ta má otázka. A mrzí mě, že tady dneska není nikdo z Ministerstva zemědělství. (Z vlády je v sále přítomen jen premiér Sobotka a ministr Brabec.) Mě by fakt zajímala struktura obchodu s touto komoditou. Fakt mi to strašně ulehčí rozhodování, jestli mám tento zákaz podpořit, protože obecně jsem proti jakýmkoli regulacím. A to je otázka té etiky.

Mimochodem to připomenutí otrokářství - tak možná to nevíte, ale ve středověku byl jeden stát velmi úspěšný v obchodování s otroky a bylo to území dnešní České republiky, jenom aby bylo mezi námi jasno. Naši předci to uměli velmi dobře. A vůbec si nejsem jistý, že otrokářství ve světě skončilo v některých lokalitách. Ale je potřeba proti tomu bojovat, protože to je úplně jiný kalibr než chov zvířat kvůli kožešině.

Takže bych prosil, kdyby mi na to někdo odpověděl. Protože pokud většina produkce jde do zahraničí, tak pak nevidím důvod, abychom to tady dělali my, abychom se podíleli na tomto možná nepříliš etickém konání, protože pokud ty kožešiny kupují někde jinde, tak ať si to tam taky dělají, pokud jim to firmy dovolí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Zelienková, poté pan poslanec pan předseda Kučera. Máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího milá bývalá kolegyně Jano Pastuchová, možná sis nevšimla, ale ten kožich byl umělý, na rozdíl od vašeho šéfa, který kupuje své manželce kožichy za miliony. A vy, celý poslanecký klub, obracíte názor jako jeden muž podle toho, jak se rozhodne váš šéf. Já bych si nikdy pravý kožich nekoupila. (Nesouhlasné reakce z lavic ANO. Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kučera, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Böhnisch. A poprosím trochu o ztišení v sále. Děkuji.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuju za slovo. Víceméně bych jenom velice rád odpověděl -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ještě jednou poprosím o klid. Hladina hluku je vyšší, než potřebujeme.

 

Poslanec Michal Kučera: Velice rád bych odpověděl svému předřečníku panu poslanci Adamcovi, který se ptal, jak velký ten sektor podnikání tady je. Víceméně si mu dovolím odpovědět otázkou. Jak velký ten sektor by chtěl mít? Stačilo by mu, kdyby to bylo 10 klecí? 50 klecí? 100 klecí? To by už pro to ruku zvedl? Chci říct, že i kdyby to byla jenom jedna klec, tak stojí za to tento zákon schválit. (Tleská poslanec Koubek.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Nyní s faktickou poznámkou pan navrhovatel. Prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. První poznámka se týká vystoupení pana kolegy Adamce. S tímhle produktem, s kožešinou, samozřejmě funguje volný trh, funguje to přes různé mezinárodní burzy. Realita je taková, že produkce českých farem se v drtivé většině vyváží a zpracovává v zahraničí. To se tedy týká těch pravých kožešin.

Abych trošku obohatil debatu o umělých a pravých kožešinách, lze to vyzkoušet například tak, že umělá kožešina by měla hořet, pravá kožešina se škvaří. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Adamec. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, pane premiére, kolegyně, kolegové, musím zareagovat na kolegu Kučeru. Mrzí mě, že nepochopil smysl mého dotazu. Mně vůbec nejde o to, jestli tady máme mít jednu klec, dvě klece, deset klecí, podle toho, jak se vyváží ven. Mně jde jenom o to, jestli vůbec je to smysluplné tady mít těch devět farem, nebo kolik jich je, když třeba 80 nebo 90 % produkce jde ven. Je to o tom, jestli je tady mít, nebo nemít. Nic jiného jsem tím nesledoval.

A to, jestliže bychom tady měli takzvaně týrat zvířata proto, aby si zahraniční zákazníci kupovali kožešiny, mi připadá opravdu, je to tak, ať si to zařídí někde jinde, a ne v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky. A jako další řádně přihlášená je paní poslankyně Bebarová Rujbrová, které tímto dávám slovo. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Sděluji, že nemám ve skříni norkový kožich. V trezorové skříni mám několik dlouhých zbraní a střílím s nimi lišky. V loňském roce jsem ulovila čtyři. Nelovím je kvůli límci, ale kvůli přírodní rovnováze. Při přemnožení lišek a dalších také kožešinových zvířat nám ubývají zajíci, koroptve, bažanti. Budeme v příštím volebním období přijímat zákony na jejich ochranu? Nebo dojde také na lidi?

V tuto chvíli tady nejsem, abych vyjadřovala svůj osobní postoj, ale abych informovala o postoji 46 637 petentů, kteří podepsali petici požadující zákaz chovu kožešinových zvířat. O podpoře veřejnosti k tomuto tématu svědčí i řada mailů, které dostáváme. A nepochybně podporuje zákaz chovu kožešinových zvířat i pražský magistrát, když parkoviště, které nám je upřeno, dal k dispozici protestujícím včetně toaletní budky.

Chci jenom říct, snažme se o rovnováhu a zastávejme se těch, kteří to potřebují. Doufám, že dojde i na Babišova kuřata. Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Také vám děkuji. Dovolte mi, abych přečetl omluvu pana poslance Tejce, který se omlouvá z dnešní schůze Poslanecké sněmovny z osobních důvodů.

A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Plzák, poté s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. (Mluví potichu.) Omlouvám se za hlasovou indispozici.

Měl bych na předkladatele jeden dotaz. Tento zákaz se týká pouze kožešinových zvířat. A jak je to se zvířaty, která dávají kožešinu a zároveň maso? Jestli ta budou také zakázána... Protože já si pamatuji ze základní školy, že můj spolužák měl dědečka, který choval nutrie, a nosil mi ochutnávat výborné klobásy. A jestli tedy nutrii považujeme pouze za kožešinové zvíře, anebo je to i zvíře, které může dávat produkty jaksi potravinové. Kam ji zařadíme? Děkuji. (Poznámka předkladatele: K tomu se dostaneme.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková.

 

Poslankyně Helena Válková: Dobrý den. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, chtěla bych jenom uvést na správnou míru, stačí pro to stoprocentně tahle faktická poznámka, že klub ANO rozhodně není, jak to tady možná vypadalo z vystoupení jedné mé předřečnice, bývalé kolegyně, paní poslankyně Kristýny Zelienkové, v těchto otázkách zaměřený tak, jak tady nastínila. Já například a řada kolegyň poslankyň jsme od začátku podporovaly zákaz, a dokonce i v tom přísném režimu, to znamená, teď bych řekla do konce roku 2019, právě z těch důvodů, které už tady předestřeli někteří, kteří jsou stejného názoru. Čili opravdu to není pravda. Klub ANO se skládá z jednotlivců a ti měli možnost se svobodně vyjádřit. A doufám, že už převaha z nás podporuje zákaz. A jediná neshoda je, ke kterému dni by tak mělo být. Já a některé moje kolegyně se hlásíme k tomu nejbližšímu datu, to znamená roku 2019. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s řádnou přihláškou paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych především chtěla pozdravit naše ochranáře, kteří jsou na galerii, poděkovat jim za tu kampaň, která byla tak jako masírující, a myslím si, že se neminula účinkem, že dneska Sněmovnou projde zákaz chovu kožešinových zvířat. Ale já bych to trošku ještě otočila a byla bych moc ráda, kdyby mě ochranáři poslouchali a potom se toho taky chytli.

Když se podíváte na tu (světelnou) tabuli - jak zní ten zákon? Já už jsem o tom mluvila na zemědělském výboru. Není to zákon o zákazu kožešinových zvířat. Je to zákon o zákazu - proti týrání zvířat. A my tu takových týrání máme daleko více. Začínáme kožešinovými zvířaty. Já jsem přesvědčená o tom, že v době, kdy máme umělé kožešiny, tak nepotřebujeme kožešiny pravé. Ale uvědomujeme si jedno? Že my vlastně házíme klacky našim podnikatelům. My tady jenom zakazujeme jakékoli podnikatelské aktivity. A jestliže se to týká osmi soukromých farem a jednoho s.r.o., kde se celkem chová 20 tisíc kožešinových zvířat, tak je to úplně zanedbatelné množství, a i když to zakážeme, tak to v podstatě jenom ublíží těm, kteří to dnes chovají. Nikde jsem se nedozvěděla, jaké budou ekonomické dopady i zase navazujících podnikatelů, kteří pro ně dělají klece, kteří pro ně dělají krmiva, kteří pro ně dělají podestýlky. Takže to se netýká jenom tady těchto farem, ale zase v návaznosti na ty další. Když si vezmeme, že v Polsku chovají šest milionů takových kožešinových zvířat, v Norsku 20 milionů kožešinových zvířat, tak opravdu těch 20 tisíc u nás je zanedbatelné.

Uvědomuji si také, že je potřeba řešit zákon jako celek, protože jestliže nejsme schopni - a už přes více jak rok a půl jsem dala do systému zákaz halal porážek, kde zvířata trpí několik minut předtím, než jsou porážena, a umírají v bolestech a ve stresu, tak to nikomu z ochranářů nevadí. A jsou to statisíce zvířat, statisíce, která vůbec nepotřebujeme tímto způsobem porážet, a vyváží se to ven.

Budu pro to, když dostanou tady tito naši podnikatelé, kteří dneska v tomto oboru podnikají, kompenzace, a pokud projde návrh pana Böhnische E2, tak já ten zákon podpořím, ale je potřeba, aby ti lidé dostali kompenzace a mohli začít podnikat v něčem jiném. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další je přihlášen pan poslanec Petr Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, pane předsedající, kolegyně a kolegové, asi není složitějšího hlasování pro mě osobně jako člověka, který je držitelem koní, má nějaké ovce, kozy, psa a řadu jiných zvířat, včely, atd. atd. Přestože ten zákon pravděpodobně nakonec podpořím, chci něco říci k těm pozměňovacím návrhům a k faktu, který mě hodně zlobí, a to je skutečnost, že tady není ministr zemědělství, který se dnes omluvil z pracovních důvodů. Z pracovních důvodů. My projednáváme zákon, který se týká výhradně Ministerstva zemědělství, ale on má někde jinde nějakou práci. To by mě tedy fakt zajímalo, co kde dělá. Jestli ty důvody jsou takové, že se bojí hlasovat nebo se nám bojí říct názor, protože tady jsou pozměňovací návrhy, které říkají: kompenzovat a přímo striktně zákonem, nebo pozměňovací návrh, který říká: ne kompenzovat těm, kteří přijdou o to podnikání, ale kompenzovat vyhláškou, a vyhláškou Ministerstva zemědělství. A já chci slyšet názor ministra zemědělství, jak on se k tomu staví. Proč tady není?

Pane premiére, prosím, už si opravdu udělejte pořádek s těmi vašimi lidmi ve vládě, protože tohle je ministr, který sem fakt nechodí. Na interpelace nechodí, do Bruselu pořádně nejezdí, na jednání Sněmovny nejezdí, když se tady projednávají zákony, které se týkají Ministerstva zemědělství, tak tu není. Když tady může sedět premiér, proč tady nesedí ministr zemědělství, který má tuhletu problematiku na starost?

Já se obracím na ministra zemědělství dlouhodobě v záležitosti týrání velkých zvířat, protože oblast chovu psů a koček máme relativně, nechytejte mě za slovo, relativně vyřešenu. Interpeloval jsem ministra zemědělství, samozřejmě nepřítomného ministra zemědělství, v problematice týraných koní, kteří byli odebráni tady ve Voticích, skoro 80 koní. Obrovské náklady pro obec. Nedořešená otázka! Absolutně nedořešená, v České republice dlouhodobě nedořešená otázka. Co s těmi zvířaty, která jsou týraná, jsou odebraná, a kdo se o ně postará a jakým způsobem se to zaplatí. Ministr zemědělství, pštrosí politika, prostě neodpovídá, nechodí na interpelace, nikde ho není vidět. Možná někde na nějaké volební kampani. Moc bych prosil, aby pokud se k tomu nevyjádří ministr zemědělství, protože já stojím o to, projde-li zákon s tím, že se tedy zakáže podnikání v této oblasti, musí projít ty kompenzace, rád bych věděl, jak se k tomu tedy postaví když ne ministr zemědělství, možná pan premiér, jestli k tomu umí říct, za co se vlastně zasadí. Protože takto, myslím, že to už je neomluvitelné. Ten člověk sem fakt podle mě nepatří.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Valenta. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem tedy hovořit k tomuto tématu už nechtěl, hovořil jsem jak v prvním, tak ve druhém čtení a vznášel jsem se poměrně závažné argumenty, proč tento zákon v jeho nejpřísnější verzi podpořím.

Ale chtěl bych krátce zareagovat na vystoupení předřečnice paní kolegyně poslankyně Havlové, která tady hovořila o Polsku, a že se tam chová 50 milionů zvířat. Chtěl bych ji upozornit, že i podobný trend, který nyní registrujeme v České republice, tzn. zvýšený welfare zvířat a kladení vyššího důrazu na kvalitu chovaných zvířat a boj proti jejich trýznění, tak současně v Polsku také probíhá. Přečetl bych dopis, který ve své skromnosti asi předkladatel zákona pan Robin Böhnisch zde opomněl uvést, a je to dopis od polské poslankyně.

Vážené dámy a pánové, v nadcházejícím týdnu bude český parlament hlasovat o zákazu chovu zvířat pro kožešiny. Je to další evropská země, která usiluje o celkový zákaz kožešinových farem. Zatím úplný zákaz byl zaveden v Rakousku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Velké Británii a Nizozemsku. Přísná pravidla aneb zákaz chovu určitých druhů zvířat byl zaveden v Dánsku, Švýcarsku, Švédsku a v Itálii. V Polsku na návrhu zákona, jehož cílem je zlepšení osudu zvířat a předcházení největším negativům, která souvisí s existencí kožešinových farem, pracuje parlamentní skupina přátel zvířat. Parlamentní klub Nowoczesna také pracuje na novele zákona o ochraně zvířat. Kožešinové farmy jsou stále přenášeny do Polska ze západních zemí, kde roste odpor vůči tomuto druhu chovu. Utrpení je neodmyslitelnou částí chovu pro kožešiny. Výroba kožešin má velmi negativní dopad na životní prostředí a je hrozbou pro biodiverzitu, snižuje kvalitu života lidí žijících v sousedství farem. Je to cena, kterou platíme za výrobu luxusního zboží určeného jenom velmi úzkému okruhu lidí. Uvedení zákazu chovu zvířat pro kožešiny získává stále větší podporu veřejnosti. (Předsedající upozorňuje na čas.) V roce 2016 dosáhl 69 % (Špatně srozumitelné: 65?).

To jenom tak pro upozornění paní kolegyni Havlové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, mám pouze několik poznámek, budu tedy, alespoň doufám, stručná ve svém vystoupení.

Nepovažuji se za odborníka přes chov kožešinových zvířat, přesto jsem se rozhodla, a nebylo to jednoduché, že tento návrh zákona, tak jak nám byl předložen, nepodpořím. Vím, že se tady budeme dělit a nálepkovat na ty, že kteří nepodpoří návrh zákona, tak jsou automaticky ty bestie, které chtějí, aby byla zvířata týrána, aby se s nimi zacházelo odpornými způsoby, zatímco ti druzí, kteří ten zákon podpoří, tak to jsou naopak ti ochránci s tím velkým O na začátku slova.

Já jsem přesvědčena o tom, že máme zákon, který brání týrání zvířat. Že máme takový zákon, který je možno vznést na všechny okruhy chovatelů zvířat, ať už jsou to kožešinová zvířata nebo jiná zvířata. Mluvil o tom zčásti můj kolega Petr Bendl, když jsme viděli různé záběry v televizích nebo jinde o vychrtlých koních nebo zvířatech na různých farmách, že veterinární správa v souvislosti s ostatními úřady dokázala zasáhnout a soudy dokázaly odsoudit lidi, kteří se takového odporného chování vůči zvířatům dopouštějí. Jestliže dokážeme odebrat koně a neumíme odebrat kožešinová zvířata, asi tedy je to zvláštní pohled na to, jak funguje zákon nebo zda, jak tento zákon využíváme.

Myslím si, že ti, kteří byli svědky toho, že se špatně zachází s kožešinovými zvířaty na některé z farem, tak doufám, že to oznámili. Doufám, že nečekali z nějakých propagačních důvodů na to, až se sem nějak prosadí zákon, a budou tak dlouho přihlížet nečinně dalšímu týrání jenom proto, aby si udělali nějaké body a splnili si svoji vizi, že se zaslouží o daleko lepší společnost a budou to oni, kdo si připíšou nějakou čárku. Jestli tedy byl nějaký důkaz, který měl kdokoli o tom, že byla zvířata chována, ať už kožešinová, nebo jakákoli jiná, v nehumánním prostředí za nehumánní podmínek, doufám, že to oznámil příslušným úřadům. A já doufám, že příslušné úřady konaly.

Potom se chci také zeptat, jak to bude, když zakážeme tyto kožešinové chovy. Zda zakážeme také dovoz těchto kožešin do České republiky. Protože je jasné, že někde se ještě ta zvířata chovat budou. Jestli máme hluboké přesvědčení o tom, že se má člověk v 21. století obejít bez produktů z těchto zvířat, tak je tedy nemáme ani mít u nás, ale ani je k nám dovážet. To bych považovala za normální řešení a za systémové řešení. Ale zdá se mi, že my ke všemu - jako k zákazu kouření, jako k zákazu společenských akcí, soukromých, v létě, kdy ani nemůže proběhnout svatba na louce v obci, protože pro to musí mít obecní vyhláškou stanovené povolení, a pokud toto povolení není dáno nebo je dáno, tak ještě přijede úředník z ministerstva a ten to může zrušit - tak my ke všemu přistupujeme takhle povrchně. Teď si uděláme nějakou čárku, část z nás bude těmi milovanými ve veřejnosti, protože zabránila tomu, aby byla chována kožešinová zvířata. Na tento nátlak přistoupíme, místo abychom si připustili, že cesta je složitější, a zvažovali věc komplexněji.

Já bych tedy od navrhovatelů ještě před hlasováním chtěla slyšet, zda skutečně měli, když byli svědky toho, že se nezacházelo s těmi zvířaty tak, jak určuje už dosavadní zákon proti týrání, zda oni podali podnět k nějakému trestnímu stíhání chovatelů, nebo zda je jim známo, že ti, kteří se o takových skutečnostech dověděli, to udělali, a jak tedy tyto případy byly řešeny. Já si myslím, že ta cesta, jestliže nezakazujeme chov koní v celé České republice, když vidíme případy, které jsou odporné, odpudivé, a v žádném případě s nimi nesouhlasím, jak někteří chovatelé s nimi zacházejí, tak nezakazujeme komplexně všechny chovy koní. Zrovna tak nezakazujeme chovy ostatních zvířat, přestože víme, že v některých chovech se k nim jejich majitelé, jejich vlastníci chovají naprosto nepřijatelným způsobem. Tak proč tedy tato výběrovost? Co to má znamenat ve vztahu k ochraně přírody, ve vztahu člověka k přírodě? To by mě velmi zajímalo. Zákon, jak jsem řekla, v této podobě nepodpořím.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Poté s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuju. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, musím asi na to, co tady řekla paní předřečnice, říct, že skutečně má v něčem pravdu a chováme se trochu pokrytecky. Nicméně chtěl jsem poznamenat, já svůj názor na ochranu zvířat proti týrání vyjádřím ve svém hlasování a nemám problém s tím být pro. Nicméně byl bych rád, abychom stejný čas, jako věnujeme tomuto zákonu, věnovali třeba týrání dětí, týrání lidí. Protože my se tady hodiny budeme bavit o týrání zvířat, a co se týká týrání dětí a podobných věcí, tak taková diskuse tady rozhodně nikdy neběžela. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní paní poslankyně Válková. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Já budu mluvit hodně rychle, milé kolegyně, milí kolegové, protože teď moje předřečnice, vaším prostřednictvím, paní poslankyně Němcová, mně evokovala jednu vzpomínku, kdy jsem byla ještě velmi, velmi mladá. Bylo to na konci 60. a začátkem 70. let ještě v atmosféře uvolnění, zakládaly se tady vesničky SOS. A já jsem se už tenkrát zajímala o oblast zanedbávaných a týraných dětí a podobně a těch, které skončily potom v dětských zařízeních. A chtěli jsme tu síť - já jsem tam jako studentka pomáhala - rozšířit. A tenkrát přišlo z ÚV KSČ a od příslušných stranických orgánů takové usnesení, příkaz, že ne, protože jak by k tomu přišly ty děti, které, protože těch SOS vesniček bude určitě hrozně málo, které budou muset zůstat v ústavních zařízeních, v dětských domovech.

Mně to připadá jako úplně stejná argumentace. My sice uznáváme na jedné straně, že zvířata, která jsou v tomto případě opravdu pěstována jenom pro nějakou naši luxusní potřebu, rozmařilost, nechci tady zabíhat do detailů, jsou usmrcována a je s nimi zacházeno tak, že to možná, možná, naplňuje skutkovou podstatu týrání zvířat, tak jak je v trestním zákoníku, možná také ne. Takže ti, kteří neoznámili, se nevystavují rozhodně žádnému riziku trestního postihu a ani bych řekla negativnímu etickému hodnocení. Takže tato zvířata, teď máme příležitost zakázat jejich chov. A my jenom s argumentací, že přece existuje strašně moc jiných zvířat a druhů, které na tom budou stejně nebo ještě hůře, tak ten zákon nepodpoříme? To je řečnická otázka, na kterou nepotřebuji odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Milé kolegyně, vážení kolegové, bavíme se o tom tedy jenom půl hodiny, ale možná že to stačilo, že by se to dalo vyřešit už hlasováním, protože předmět dnešního hlasování není zas tak složitý pro každého, kdo chce vnímat. Neřešíme týrání zvířat všech a za všech okolností, neřešíme celý svět. Vybrali jsme si z té problematiky jenom jeden střípek. Jenom jeden střípek, a na základě v podstatě dvou faktorů. Jeden faktor je, že považujeme výrobu, produkci kožešin jako zbytnou, protože se to dá nahradit umělými kožešinami. A druhý faktor je, že ze všech možných zvířat jsme vybrali šelmy, které se chovají pro tento druh kožešin, protože etologie šelem je taková, že mají poněkud jiné nároky na svůj, řekl bych, životní komfort. A i kdybychom přiznali, že v České republice se nedějí tak strašné věci jako v chovatelských zařízeních ve třetím světě, tak samo o sobě je to takový střet se životním stylem zvířete, že to stačí.

Já myslím, že veřejnost to tak vnímá. Když se podíváte na průzkumy veřejných mínění, jsou poměrně jasné. A jediné, co zbývá, je dohodnout to pravidlo, protože samozřejmě chceme postupovat směrem k podnikatelskému prostředí kulturně, a jde o to, aby ten útlum byl podle určitých pravidel. A to se dá poměrně rychle dosáhnout toho, že těch několik pozměňovacích návrhů za chvilinku prohlasujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Böhnisch. S faktickou? Dobře, prosím, s přednostním právem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, plně respektuji probíhající rozpravu na téma kožešinových zvířat. Jenom pro pořádek, mám potřebu dodat jeden drobný detail a týká se včerejšího hlasování, kdy jsme měli možnost zařadit na program schůze senátní návrh o financování takzvaných ZDVOPů. Zlepšení financování zařízení, která se věnují týraným dětem, zneužívaným dětem a podobně. Včerejší návrh neprošel díky vašemu hlasování. Kdybyste stejnou iniciativu a energii věnovali týraným dětem a starosti o ně, možná, že bychom této republice a lidem prospěli víc než diskusí nad tím, jakým způsobem se věnujeme kožešinovým zvířatům. Je to otázka priorit a hodnot. Za lidovce říkám, že mě velmi mrzí, že energii, kterou vkládáte do dnešní debaty, jste nevložili do včerejšího hlasování a nepodpořili jste změnu financování ZDVOPů, které se věnují týraným dětem! Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji a nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Böhnisch. Prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. A vzhledem k tomu, že se asi diskuze blíží k závěru, využívám té dvouminutové šance odpovědět na některé vznesené dotazy, na které ještě odpovězeno nebylo.

První je dotaz pana kolegy Pavla Plzáka, kterého chci upozornit, že o klobásky z nutrie po přijetí této normy v žádném případě nepřijde.

A ta druhá odpověď je směrem k paní předsedkyni Němcové, kde chci zmínit jednu důležitou věc. Ona pojala svůj projev skutečně na základě názvu zákona, jehož plné znění je zákon o ochraně zvířat proti týrání. Nicméně použiji-li dikci přímo z odstavce, kterým se zabýváme, a zmíním své důvody a důvody řady předkladatelů, a zmíním je už z projevu v prvním či druhém čtení, tak jsme upozorňovali na to, že - cituji - jako navrhovatelé zákona jsme byli vedeni přesvědčením, že na zabíjení zvířat pro kožešiny neexistuje v České republice důležitý lidský zájem. Kvalita welfaru a případné týrání zvířat je samozřejmě druhá věc, kterou byla vedena určitě také část předkladatelů, nicméně etická východiska jsou v tomto ohledu prioritní.

Co se týče dotazu na zákaz dovozu, ten samozřejmě aktuálně nenavrhujeme. Jen chci připomenout, že náš vztah ke zvířatům se nějak vyvíjí. V Česku i na úrovni Evropy jednotlivé státy například zakázaly pokusy na zvířatech, co se týče kosmetiky, pak přišel zákaz v celé Evropě. V roce 2004 se v Evropě zakázalo zpracování kůží a kožešin ze psů a koček a v roce 2010 z tuleňů, rovněž platí celoevropský zákaz.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška, poté paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, nemohu si pomoci, ale přijde mi to kladení do protikladu projednávání tohoto zákona s jinými zákony, padlo tady od pana místopředsedy Bartoška třeba to týrání dětí, jako zástěrka, která má odvádět pozornost. Víme, že délky debat u různých typů zákonů závisí na nejrůznějších okolnostech, ale i takové věci jako přístup k dětem souvisí s celkovým etickým naladěním společnosti. A tento zákon tady v této oblasti, v oblasti přístupu ke zvířatům, nepochybně znamená posun, který nastavením obecných zásad lidského přístupu ke světu kolem nás posouvá dopředu. Proto mi připadá poukaz na to, co bylo nebo nebylo zařazeno na jednání ve včerejším dni, jako malicherný a připojil bych se k těm, kteří volají po tom schvalme tento zákon a schvalme ukončení chovu zvířat pro kožešiny v tom nejkratším možném termínu. Čas k tomu v naší zemi dozrál a neznamená to žádnou újmu, z hlediska společnosti to znamená jen prospěch.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v sérii faktických poznámek. Jako další má faktickou poznámku přihlášenu paní poslankyně Němcová, připraví se pan poslanec Benešík, paní poslankyně Hnyková a další. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji ještě jednou za slovo. Já předstupuji ve faktické poznámce proto, abych se zeptala ještě jednou pana navrhovatele nebo pana zpravodaje na otázku, kterou jsem již kladla a na kterou jsem odpověď nedostala, zda tedy při přípravě tohoto zákona byli svědky týrání zvířat na farmách, a pokud byli takového týrání svědky, zda podali úřadům příslušné oznámení, tak aby bylo zabráněno tomuto týrání okamžitě, a nečekali s tím na to, až z toho budou moci třískat politické body v podobě projednávání tohoto zákona a mohou ukazovat strašidelné obrázky, které viděli. Zda jste zasáhli, když jste toho byli svědky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Požádám ctěnou sněmovnu o ztišení. (Hluk se nezmenšil.) Požádám ctěnou Sněmovnu o ztišení. V případě, že máte důležitá témata, která potřebujete řešit, jděte do předsálí.

Nyní pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Připraví se paní poslankyně Hnyková. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Na pana poslance Zlatušku vaším prostřednictvím. Já jsem pochopil reakci pana místopředsedy Bartoška jako reakci na výzvu, resp. postesk pana poslance Chalupy. On prostě reagoval na něj. Pan poslanec Chalupa volal, nebo apeloval na to, abychom stejnou energii vyvinuli, tak jak vyvíjíme, a naprosto správně, ohledně boje proti týrání zvířat, i ohledně boje proti týrání dětí. Čili podle mého názoru reakce pana poslance Bartoška byla naprosto adekvátní a reagovala na poslance klubu hnutí ANO, do kterého patří pan Zlatuška. Takže udělejte si pořádek v klubu, a pak můžeme o tom diskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pouze pro pořádek. Má reakce byla na celkově probíhající rozpravu.

Nyní paní poslankyně Hnyková. Prosím.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom chtěla podpořit pana kolegu Bartoška. Včera opravdu neprošla novela zákona o sociálně-právní ochraně a navýšení finančních prostředků na zařízení vyžadující okamžitou pomoc, kterou poskytují vlastně v krizové situaci týraným dětem.

Když odpovídám na e-maily, které chodí na můj poslanecký e-mail, ve kterém žádají, abych hlasovala, a vydírají mě, že to oznámí mému synovi, že mě vyvěsí a napíšou všude jinde, tak jim vždycky zpětně odpovídám, aby stejnou vervu, energii a úsilí vynaložili pro to, aby dvě procenta dětí, která jsou v České republice, nebyla vystavována týrání. Bohužel zpětná vazba je velmi špatná právě od ochránců zvířat a setkávám se s tím, že mi tam nadávají a vyhrožují. Já si pořád cením lidského života jako toho nejdůležitějšího, cením si i života toho zvířete. Myslela jsem si, že podmínky na farmách - není to můj obor, nezajímala jsem se nikdy o to - jsou uzpůsobeny tak, aby k ničemu takovému nedocházelo. Přesto v závěru bych chtěla podpořit pana kolegu Bartoška a doufám, že se tato novela ještě dostane na projednávání této Poslanecké sněmovny, abychom mohli vyřešit financování zařízení vyžadujících okamžitou pomoc právě pro týrané děti. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou přihlášený pan poslanec Fiedler a připraví se pan poslanec Kováčik s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Karel Fiedler: Nechtěl jsem k tomuto tématu vystupovat, ale debata, která tady probíhá, mě k tomu nutí. Já jen navážu na paní poslankyni Němcovou a tady k panu kolegovi Böhnischovi. Já také čekám na tu odpověď, jestli ochránci zvířat podnikli kroky k tomu, když vyvěšují ty fotky, tak aby jednala veterinární správa. To by mě velmi zajímalo. Protože to jejich počínání, ať se na mě nezlobí, já pokládám za naprostý exhibicionismus a pokrytectví. Zaznělo to tady už několikrát, je to prostě zaměřeno pouze na určitou část zvířat. Při prvním nebo druhém čtení, myslím, že při prvním, když tady byl pan ministr Jurečka, ono to trošku zapadlo, on pan ministr Jurečka velmi správně už v prvním čtení říkal, ať si uvědomíme, že se to týká pouze nějaké části a že na ostatní zvířata - já si dokážu představit zvířata v klecích, v teráriích nebo slepice, které snášejí vejce a jsou v malých kotcích nebo budkách - vůbec nehledíme.

Je to pokrytectví a exhibicionismus. Ať se na mě nezlobí ti aktivisté, kteří tam předvádějí na Malostranském náměstí to, co předvádějí, protože absolutně ignorují problémy jiných zvířat. Jak správně řekla kolegyně Hnyková a pan místopředseda Bartošek, kdybychom takové úsilí věnovali pomoci týraným dětem, bylo by to určitě záslužnější.

Já si tady zase přihřeji svoji polívčičku. Já jsem tady několikrát navrhoval, abychom se zabývali častokrát zbytečně pronásledovanými, nechci říci slovo vyloženě týranými osobami, které nahánějí exekutoři a účtují si několikanásobně poplatky za to, když exekuce jsou vícenásobné, místo toho, aby byly jednotné. Tohle Sněmovna také odmítla tak jako to, co zmiňoval pan místopředseda Bartošek, což je velmi smutné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik a připraví se paní poslankyně Válková. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych vyjádřil podiv nad touto již poněkolikráte pokračovanou iracionální debatou. Iracionální pro ostatní, kteří se raději vyjadřují jasně a zřetelně, nerozumnou debatou.

A když už hovoříme o tom, co je třeba přednostně udělat, já jsem také pro, abychom projednávali tisk 943, sociálně-právní ochranu dětí. Když se to mělo zařazovat, tak v hlasování bylo ČSSD pro 2, proti 16, zdrželo se 21, ANO pro 3, proti 7, zdržení 30, KSČM pro 28 všech přítomných, ODS pro 13 všech přítomných, KDU pro všech 11 přítomných atd. atd. To je konkrétní argument o tom, o čem je tady řeč.

Prosím pěkně, zemědělský výbor, který, bych řekl, má - a nechme stranou ty pokrytecké řeči o tom, co by se mělo zakázat, ale dovoz sem může pokračovat, to je velké pokrytectví. Ničíme mimochodem jednu z největších fabrik, kterou tady máme v oboru, KARA Trutnov. Tak jako dobře, zemědělský výbor, tomu to náleží věcně, přijal velmi rozumné kompromisní řešení, které zabrání dalším sporům o kompenzace podnikatelům, kterým bereme jejich podnikání. Podle mého soudu tu věc vyřešíme právě tím, že podpoříme návrhy zemědělského výboru a přestaneme už se tady o to přetahovat, protože jestli příště bude před Sněmovnou nebo na Malostranském náměstí tábořit jakákoliv jiná nátlaková skupina, a tvrdím, že jde o nátlakové skupiny podobně jako nedávno v některých tématech okolo registru smluv, a pokud jim budeme dále podléhat, potom jsme tady zbyteční, nechť sem nastoupí oni a hlasují o těch věcech oni.

Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Junek s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Pane předsedající. Já snad půjdu dobrým příkladem. Já se té faktické poznámky vzdám, protože vidím, že to nikam nevede a že jsme stejně rozděleni na dva tábory. Chtěla jsem se tady jen ohradit proti tvrzení, že klub ANO by snad bojkotoval zařazování a projednávání zákona, který by měl zamezit nebo snížit rizika syndromu týraných dětí, ale nebudu tak činit, vzdávám se své další poznámky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Junek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jiří Junek: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom víceméně odpovědět paní poslankyni Němcové - která tady není -, když se nás ptala, jestli jsme jako předkladatelé případně reagovali, když jsme byli svědky nějakého týrání atd.

Já jako předkladatel chci říci následující. Já jsem navštívil jednu z těch farem, žádného týrání jsem si tam nevšiml. Ale o tom to právě je. Já jako předkladatel jsem se k tomuto zákonu podepsal, abych řekl, že mi prioritně vadí chov zvířat jenom čistě pro kožešinu. To je ten důvod toho, proč jsme to předkládali. Takže tady máme dva tábory. Jednomu to vadí, druhému to nevadí. Ten, komu vadí, že se chovají zvířata pro kožešinu a zabíjejí, ten podpoří tento zákon. Komu to nevadí, nepodpoří to. To je celé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Jiří Mihola. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem návrh zákona na ochranu zvířat připodepsal, takže je logické - a dlouhodobě to říkám i do médií - že návrh podpořím, a to ve znění, jak ho předkládá kolega Böhnisch.

Ale trvám na tom, a včera jsem to říkal i na naší tiskové konferenci, etické záležitosti jsou spojité nádoby. To není oddělené. Tady se musím vymezit i vůči kolegovi Zlatuškovi vaším prostřednictvím. A při vší úctě, prostě není možné, aby člověk zůstal v pozadí. Jakkoli říkám, že je dobré, že jsme ve finále tohoto zákona na ochranu zvířat, a podpořím jej a nabádám k tomu i své kolegy, tak považuji za ostudné - zdůrazňují za ostudné -, že návrh na sociálně-právní ochranu dětí předložený senátorem Papouškem, který podporujeme, se ještě nedostal ani na pořad jednání. Doufám, že to budeme schopni napravit už zítra. Předložím tento návrh k projednání a věřím, že ti, co dnes podpoří zákon na ochranu zvířat, se nebudou bát zvednout ruku také pro tento senátní návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Kováčika. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Tady zazněla jedna věc, která nadále tu debatu eskaluje a spíše nás vede k nejistotě než k jistotě při rozhodování - komu vadí, že se zabíjejí kožešinová zvířata kvůli kožešině, nechť zákon podpoří, komu to nevadí, nechť ho nepodpoří. To je veliká demagogie. Já se takto můžu ptát, komu vadí, že se zabíjejí prasátka kvůli řízkům, komu vadí, že se to nebo ono, komu vadí, že podporujeme tvorbu obnovitelných surovin, kterou kožešina je na rozdíl od umělé kožešiny z ropy atd. Je to demagogie, stejná jako ta otázka, komu vadí, že se zabíjejí kožešinová zvířata. To je ale vedlejší, co jsem chtěl sdělit.

To hlavní, co jsem chtěl sdělit, je, že ta sáhodlouhá debata nevedla k nějakému sjednocení nebo alespoň k vyloučení extremit a k nastolení nějakého směru v názorech. Jsou tady i názory, že farmy se prostě zavřou a zvířata se pustí do volné přírody, takzvaně na svobodu. To ublíží nejen té přírodě, ale i těm zvířatům, to je zvrácené.

Proto, jestliže chceme vytvořit určitý prostor, aby se přece jenom pokusil prosadit zdravý rozum a sjednotit trošku přístup k pozměňovacím návrhům, dávám procedurální návrh na vrácení do druhého čtení. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jedná se o procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy, protože se jedná o procedurální návrh.

Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Ještě počkám, až se vrátí kolegové a kolegyně z předsálí. (Chvíli čeká.)

Padl zde návrh na opakování druhého čtení tohoto zákona.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh zákona opakoval druhé čtení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 252, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 98. Tento návrh byl zamítnut.

 

My tedy budeme pokračovat v rozpravě. Eviduji přihlášky faktické, první eviduji přihlášku pana poslance Šincla. Není tomu tak. Jako další je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Jiří Koubek. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom stručně zareaguji. Tady ctěná kolegyně paní Němcová položila dotaz, pokud se nemýlím dvakrát, nebylo jí odpovězeno. Já se tedy jenom pokusím. Ty záběry, které byly pořízeny, byly předány Státní veterinární správě. Tam se tedy musíme pak obrátit a zjistit, jak s nimi naložila. Já to nevím. Byly nějaké záběry pořízeny, které jsme viděli, o tom týrání a byly předány. Ten výsledek nemám. Vyzývala jste předkladatele, abychom na toto zareagovali, tak reaguji takto. Ale přiznám se, tyto záběry pro mě třeba jako pro předkladatele nejsou rozhodující. Pro mě už je týrání to, jakým způsobem jsou ty šelmy chovány kvůli luxusu. Ale tu debatu posouváme někam jinam. Jenom jsem chtěl ve slušnosti prostřednictvím pana předsedajícího vám odpovědět.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne. Moc se omlouvám, dámy a pánové, vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, byl jsem přihlášen už před více než půl hodinou, dostal jsem se teprve teď na řadu, budu tedy velice stručný.

Jen bych panu kolegovi Kováčikovi prostřednictvím pana předsedajícího vzkázal, že ani na mě klece nemají žádný vliv. Já už jsem byl rozhodnutý pro ten zákon, že ho podpořím, odpočátku a nenechávám se takovýmito věcmi nijak ovlivňovat, protože vím, že veřejné mínění je silné, ale mám vlastní rozum a jednám podle svých uvážení.

Chtěl bych jen vysvětlit, proč kolega Kučera stáhl ten můj pozměňovací návrh, protože on ho načetl, když jsem tady nebyl. Ten pozměňovací návrh k zákonu měl umožnit Ministerstvu zemědělství vydat mimo jiné i vyhlášku o chovu psů a koček, ale protože už existuje stávající vyhláška o chovu psů, tak Ministerstvo zemědělství slíbilo, že nejpozději do jednoho roku vydá novelizovanou vyhlášku o chovu psů, do které zařadí podmínky, jak velké mají být kotce pro psy, kolik vrhů může mít maximálně fena a podobně, jak často má být krmený, jak má být převážený a tak dále, což v současné vyhlášce chybí, tak aby veterinární správa mohla lépe kontrolovat chov psů, útulky a podobně, aby opravdu zvířata měla lepší podmínky. Takže věřím, že opravdu tak jak Ministerstvo zemědělství slíbilo, že tuto vyhlášku vydá, tak to učiní, proto jsme tento návrh stáhli a věříme, že se dočkáme toho, že veterinární správa bude mít mnohem lepší možnosti k tomu, aby mohla kontrolovat i množírny, i jiné chovatele, případně i útulky.

Jinak bych chtěl moc poděkovat všem za diskusi, za podporu. Věřím, že všichni už jsou rozhodnuti případně podpořit novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání s tím, že zakážeme kožešinové farmy k lednu 2019. Proto si myslím, že když jednoduše v proceduře hlasování předřadíme bod E1 hned na začátek, tak nemusíme o dalších pozměňovacích návrzích už vůbec hlasovat. A já vám samozřejmě za případnou podporu děkuji.

Také bych chtěl poděkovat moc - a já to musím tady říct - svým dcerám, které mě v této věci velmi podporují, které pomáhají nejenom zvířatům, ale pomáhají i právě opuštěným lidem. Také mým známým, přátelům, kteří pečují, hledají domovy opuštěným zvířatům i opuštěným lidem. Takže mám kolem sebe spoustu lidí, kteří jak o zvířata, tak o lidi opravdu pečují, a já jim za to moc moc děkuji a věřím, že se někdy vrátíme i k tomu zákonu na pomoc, na ochranu dětí a že se vrátíme i k zákonu na ochranu zvířat proti týrání, aby obce a města byly i chráněny proti tomu, aby musely pečovat o stovku psů nebo o stovku koní a podobně, protože to není v silách žádné obce, aby toto finančně ukočírovala. Já vám děkuji za pozornost a děkuji vám také za podporu tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. (Velký hluk v sále.) Požádám vás, kolegové a kolegyně, o ztišení, rozprava stále pokračuje. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Ano, já musím potvrdit, že kolega předřečník i v zemědělském výboru měl toto stanovisko, také podle něj hlasoval, nicméně byl ve výrazné menšině, a byl tedy zemědělským výborem, nebo ostatními přítomnými členy a členkami zemědělského výboru výrazně přehlasován. Tam jsme současně ale stanovili i jakýsi postup, podle kterého bychom tady měli hlasovat. Jsme výborem, který se problematikou dlouhodobě zabývá, a já bych chtěl poprosit, abychom beze všech emocí a beze všeho patosu skutečně na výbor, který má problematiku chovu v gesci, reagovali pozitivně. Mně to totiž připadá, jako kdybychom pod nějakým, já nevím, jakým jiným dojmem se tady pokoušeli napravovat věci, které jdou z rozpočtového výboru, s tím, že přece musíme tomu rozpočtovému tématu rozumět daleko lépe než sám rozpočtový výbor a tak podobně. Pojďme se zklidnit. Když už neprošlo to vrácení do druhého čtení a znovuuchopení chladného rozumu do rukou, tak pojďme aspoň hlasovat podle toho, jak tu proceduru navrhl zemědělský výbor. Přestaňme se bavit o tom, jestli vypustíme lišky a norky, museli bychom potom vypustit i ta kuřata, aby se ty lišky a ti norci měli čím živit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Je-li tomu tak, rozpravu končím. A nyní se táži na závěrečná slova pana navrhovatele a zpravodajů. Pan navrhovatel si nechce vzít slovo, pan zpravodaj také ne. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Zavolám kolegyně a kolegy z předsálí.

Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, zemědělský výbor jako výbor garanční navrhl následující proceduru. Protože zde padl návrh na stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem C, tak to bychom hlasovali jako první. Nebyly zde načteny žádné legislativně technické úpravy, takže by jako druhé hlasování následovalo hlasování o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru vedené pod písmenem A en bloc jedním hlasováním. Následovalo by hlasování poslance Josefa Kotta vedené pod písmenem D varianta 2 en bloc jedním hlasováním, následuje hlasování o pozměňovacích návrzích poslance Robina Böhnische vedené pod písmenem E varianta 2 en bloc jedním hlasováním. Další hlasování - pozměňovací návrhy poslance Josefa Kotta vedené pod písmenem D varianta 1 en bloc jedním hlasováním. Jako šesté hlasování pozměňovací návrhy poslance Robina Böhnische vedené pod písmenem E varianta 1 en bloc jedním hlasováním. Jako sedmé hlasování pozměňovací návrhy výboru pro životní prostředí vedené pod písmenem B en bloc jedním hlasováním a poté bychom hlasovali o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Na začátku jsem přeslechl stažení pozměňovacího návrhu - rozuměl jsem tomu dobře?

 

Poslanec Josef Kott: Ano, jedná se o pozměňovací návrh vedený pod písmenem C.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pana poslance Michala Kučery, ano, o tom budeme hlasovat. K proceduře, pane poslanče, hlásíte se? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já jenom mám pocit, že nezaznělo, že bude-li přijat zemědělský výbor, pak jsou všechny ostatní pozměňovací návrhy nehlasovatelné, stáhneme-li to céčko.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se zeptám pana zpravodaje, je-li tomu tak.

 

Poslanec Josef Kott: Ano, děkuji za doplnění. Je tomu tak. Pokud bude přijat pozměňovací návrh zemědělského výboru, jsou ostatní pozměňovací návrhy dále nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Ještě k proceduře pan poslanec Hájek. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil přednést alternativní návrh procedury. Jsem také předkladatel novely tohoto zákona, nebo tohoto zákona. Mimo jiné jsem také místopředseda výboru pro životní prostředí. Takže po diskusi s kolegy, a zaznělo to i tady v rozpravě, když se diskutovalo o upřednostnění varianty E1, takže z tohoto titulu ta moje navržená úprava, alternativní úprava, se týká těchto změn, že bychom za prvé prohlasovali návrhy legislativně technických úprav, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny. Jako druhý bod bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslance Robina Böhnische vedeném pod bodem E varianty 1 en bloc, jedním hlasováním, to je víceméně ukončení těchto farem k 31. lednu 2019. Jako třetí bod hlasování by se hlasovalo o pozměňovacím návrhu opět kolegy Böhnische pod písmenem E2, to je ta varianta 31. ledna 2021. A od bodu 4 bychom se potom vrátili víceméně k původní variantě, kterou byl návrh zemědělského výboru, který tady ocitoval kolega Kott. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, ale požádal bych vás, pane poslanče, abyste to zkonzultoval s panem zpravodajem, protože poté bychom museli hlasovat také o pozměňujícím návrhu pod písmenem A, a v případě, že by to áčko bylo přijato, tak to blokuje všechny další pozměňující návrhy. To znamená, zkonzultujte to nejdřív s panem zpravodajem, ten postup.

Paní poslankyně, máte slovo - k proceduře.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Jelikož dneska, jak to vypadá, ať se bude hlasovat, jak se bude hlasovat, stejně to dopadne špatně, tak já každopádně v reakci na kolegu Hájka bych ráda navrhla změnu procedury, a to tak, že legislativně technické úpravy, pokud vím, načteny nebyly, takže prvně bychom hlasovali o bodu E Robina Böhnische variantě 2, poté E variantě 1, a poté zachovat proceduru, tak jak byla. V podstatě jenom přehazuji E1, E2, tak jak to načetl kolega Hájek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, eviduji váš návrh. Nyní pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Já tedy nevím, já myslím, že to je zmatečné, jak to říká pan kolega Hájek, protože tu proceduru bychom museli dopracovat celou, protože některé věci by byly nehlasovatelné v okamžiku, kdy bychom hlasovali v pořadí, o kterém pan kolega Hájek mluvil. Tudíž nebudeme-li mít aspoň trochu toho na stole, abychom se v tom lépe orientovali, můžeme se v tom celém ztratit. Varuji před tím!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Pan kolega Hájek k proceduře. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Já to dopřesním. To znamená, v případě přijetí pod bodem 2 varianty E1 jsou ostatní pozměňovací návrhy nehlasovatelné. V případě, že projde, nebo neprojde E1 a bude se hlasovat o variantě E2 a tato projde, tak jsou zase další pozměňovací návrhy nehlasovatelné. Pokud by neprošel E1, E2, tak začínáme bodem 4, který je pozměňovací návrh písm. A, a pokračuje to bodem D, potom varianta 2, bodem D varianta 1, bodem B a bodem C víceméně ne, protože kolega Kučera ho stáhl. Takže by to končilo sedmičkou. Já si myslím, že je to jasné, logické a pochopitelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Takže v tento moment máme tři návrhy procedury. Když bych to vzal od konce, nejprve bychom hlasovali o návrhu procedury paní poslankyně Pěnčíkové, poté pana poslance Hájka a poté o návrhu, který předložil garanční výbor. Pane zpravodaji, je tomu tak?

 

Poslanec Josef Kott: Ano, je tomu tak. Prvně budeme hlasovat o protinávrhu poslankyně paní Pěnčíkové.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Táži se, zda jste rozuměli návrhu procedury, kterou přednášela paní poslankyně Pěnčíková, nebo je potřeba ji zopakovat? Nikdo nevznáší námitku.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh procedury hlasování, tak jak jej přednesla paní poslankyně Pěnčíková, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 253, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 30, proti 91. Tento návrh procedury hlasování byl zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hájka. I zde se táži, zda je potřeba zopakovat postup hlasování. Není potřeba, všichni víme, o čem se hlasuje.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro proceduru, tak jak ji navrhl pan poslanec Hájek, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 254, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti 17. Tento návrh hlasování byl přijat.

 

Tím pádem o posledním návrhu, který předložil garanční výbor, nebudeme hlasovat.

Já vás tedy požádám, pane zpravodaji, abyste nás provedl jednotlivým hlasováním a sdělil k jednotlivým pozměňovacím návrhům stanovisko garančního výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Takže jako prvé bychom hlasovali o stažení pozměňovacího návrhu pod písm. C.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 255, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti jeden. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a pozměňovací návrh pod písm. C byl stažen. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Josef Kott: Jako druhé hlasování bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Romana Böhnische uvedených pod písm. E varianta 1 en bloc, jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko garančního výboru? (Garanční výbor nedoporučuje.) Stanovisko předkladatele? (Souhlas.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 256, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 115, proti 19. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Josef Kott: Protože byly přijaty tyto pozměňovací návrhy, jsou ostatní pozměňovací návrhy nehlasovatelné a žádám vás, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 742, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 257, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 132, proti 9. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Končím projednávání tohoto zákona a s přednostním právem se hlásí pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych jako jeden z předkladatelů poděkoval těm poslancům ANO, kteří byli původně proti tomuto návrhu, změnili stanovisko a podpořili ho. Ať už byl motivem soucit s malými zvířátky, nebo strach z velkého zvířete, podpořili jste dobrou věc. Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP