(9.40 hodin)

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Já jenom dodám, a je to trošku směšné, nebo možná humorné, to, že nás chce GIBS požádat, nebo vás chce požádat, nebo nás chce požádat GIBS o zproštění mlčenlivosti, si zavinila komise sama, protože ona si odhlasovala, že chce prověřit. Když jsme tam na to někteří upozorňovali, že je to nesmysl, tak se to odhlasovalo. Toto je výsledek.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, poté pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Mě zaujalo a opravdu jsem zase zastříhal ušima, když mluvil kolega Zbyněk Stanjura. Pan poslanec tady zmínil informaci, nebo prezentoval skutečnost, že uniklé informace byly prezentovány v Mladé frontě, v Lidových novinách, což jsou soukromá média, víme, kterým směrem patří, ale to není podstatné, a Český rozhlas. Český rozhlas je veřejnoprávní médium. (Smích zprava.) Kolega se tady směje. Tady bychom vedli asi hodně diskusi o dosahu do jednotlivých médií, ale fakta a skutečnost jsou taková, že Český rozhlas je veřejnoprávní médium. Další otřesná skutečnost, která tady byla zmíněna. Děkuju za slovo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegové, odpusťte prosím, ale mám pocit, že se začínáme točit v bludném kruhu. Prostě státní zastupitelství si dovolí neuvěřitelnou nehoráznost. Všichni víme, že do některých médií unikaly důvěrné a tajné informace často dřív, než se jimi komise zabývala. Ale teď slyším, že si za to ta komise může sama. Ta diskuse přestává mít smysl. Já nabízím všeobecně konsenzuální východisko "může za to Kalousek", a pojďte to odhlasovat. (Smích v celém sále.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. V tuto chvíli neeviduji žádné další přihlášky do diskuse, ani žádné... S přednostním právem pan místopředseda Bartošek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Možná ještě jedna poznámka. Já jsem přesvědčen, že komise svoji práci odvedla, minimálně trestní oznámení, které podala, svědčí o tom, že jsme se vážně zabývali tím, co se děje. Ale je potřeba konstatovat, jestliže se vyšetřovací komise dokázala dobrat k závěrům, ke kterým se dobrala, já se spíš táži, co dělala policie, co dělali státní zástupci. A jestliže my jsme dokázali shromáždit na základě výslechů dostatečné množství informací, v tom případě si říkám, my jsme svoji práci odvedli, zda ji stejně tak kvalitně odvedli i ti jiní. To znamená, jestliže se dostáváme do situace, kdo koho bude vydávat, tak tady může vzniknout absurdní divadlo, že se budeme navzájem vydávat, k tomu Sněmovna poslance, zase vyšetřovací komise bude chtít zbavit mlčenlivosti další a další. Jestli přistoupíme k tomu, že zbavíme mlčenlivosti, vznikne tady bludný kruh, ze kterého nebude cesta ven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, poté s řádnou přihláškou pan poslanec Ondráček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Já tu nesmyslnost dotáhnu až do konce. Až nás zbavíte mlčenlivosti, tak já potom navrhnu, abychom založili vyšetřovací komisi, proč nás chtěli zbavit mlčenlivosti. (Hlasité reakce v sále.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s přihláškou do rozpravy pan poslanec Ondráček. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, zkusme se zamyslet, proč je tady taková žádost a k čemu má vést. Protože to oznámení, které vzešlo z komise, aby se orgány činné v trestním řízení zabývaly úniky z té vyšetřovací komise, které byly a předcházely těm informacím, které jsme se my v rámci komise dozvídali, měly vést k tomu, aby se orgány činné v trestním řízení tou věcí zabývaly ihned. Oni chtěli konat úkony v rámci trestního řízení, ale nebylo jim to umožněno rozhodnutím státního zastupitelství, resp. soudu.

Pokud chce dneska někdo po roce zjišťovat, jestli došlo k únikům, tak nemůže využít ani odposlechy, nemůže využít ani výpisy od operátorů o uskutečněných hovorech, protože ty se uchovávají pouze po dobu několika měsíců, řekněme pěti, takže to bude postaveno pouze na tom, co kdo řekne. Smyslem této věci je, aby orgán činný v trestním řízení, který má na stole oznámení, které jsme podali my jako vyšetřovací komise, mohl odfajfkovat a uložit. Protože on v této chvíli neví, na koho by měl směřovat, kdo ten únik zavinil. Na novináře, kteří ty informace měli, se nedostal z důvodů, které jsem zmínil. Osoby, které by byly podezřelé, možná prověřoval. Ale okruh sprostých podezřelých bylo potřeba rozšířit právě o členy vyšetřovací komise a zaměstnance, popřípadě odborné experty, kteří nám v komisi pomáhali. To byl i jeden z důvodů, proč jsem se s takzvanou Šlachtovou zprávou seznamoval až den před samotným výslechem, protože jsem něco podobného očekával, a tak to prostě je.

Takže ať rozhodnete, jak rozhodnete, stejně to celé povede k tomu, že policejní orgán odloží ten podnět, který přišel z vyšetřovací komise, protože oznámí, že nebylo možno zjistit skutečnosti důležité pro zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. Je to pouze šaškárna, kterou tady děláme, a zbytečně ztrácíme čas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. V tuto chvilku nemám do rozpravy přihlášeného dalšího zájemce ani s faktickou poznámkou. Končím obecnou rozpravu. Ptám se na případná závěrečná slova. Vzhledem k vžitým pravidlům je zpravodajem v tomto bodě pan poslanec Benda, který vystoupil první. Nevidím ho v sále. Předpokládám, že nemá zájem.

S dovolením přečtu nějaké omluvy. Omlouvá se pan poslanec Václav Klučka z dnešního jednání z důvodu zahraniční cesty. Omlouvá se pan předseda Michal Kučera mezi 9.30 a 14.00 z důvodu pracovní cesty. Omlouvá se pan předseda Marek Černoch z dnešního dne z celého jednacího dne.

Nechtěl jsem rušit obecnou rozpravu, která se rozproudila, ale i já bych chtěl z tohoto místa přivítat nového pana ministra financí, který během rozpravy poprvé zasedl na svém novém místě. Pane ministře. (Ministr Pilný vstává a uklání se. Všichni tleskají.) Děkuji.

Nyní přistoupíme k podrobné rozpravě. Do ní se s přednostním právem přihlásil pan předseda Hamáček. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Chtěl bych poděkovat za obsáhlou rozpravu. Nicméně musíme směřovat k nějakému závěru, proto mi dovolte, abych v podrobné rozpravě navrhl návrh usnesení, a tím návrhem rovnou vyjádřím i svůj postoj k této věci.

Navrhuji tedy, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky podle § 48 odst. 8 nesouhlasí se zbavením povinnosti zachovávat mlčenlivost členů vyšetřovací komise pro prověření reorganizace policie včetně všech dalších osob, které se mohly seznámit s dokumentem nazývaným Šlachtova zpráva." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Ptám se, jestli ještě někdo má nějaký návrh v rámci podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Případná závěrečná slova? Pan navrhovatel? Pan zpravodaj? Nemají zájem, výborně.

Můžeme přistoupit k hlasování o návrhu usnesení. Eviduji vaši žádost o odhlášení. Vyhovím. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Počet hlasujících se nám již ustálil.

 

Zahájím hlasování, kterým hlasujeme, kdo je pro návrh usnesení, tak jak jej vyslovil pan předseda Hamáček.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 165, přihlášeno 143 poslanců, pro 129, proti 1. Tento návrh byl přijat. Tímto končím tento bod, který jsme řádně projednali a vyčerpali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP