(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal, poté pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně - vážený nový pane ministře, blahopřeji.

Zaprvé budeme hlasovat, takže to nastavíme tím hlasováním. Z mého hlediska, já jsem nebyl v té komisi, nezajímá mě její práce a nehlasoval jsem o jejich výsledcích. Teď dochází na to, co jsem říkal řadě lidí, že to měl řešit výbor pro bezpečnost, reformu a reorganizaci policie, a ne ustavovat zvláštní komisi. Protože tou komisí byla snaha obejít legitimně existující výbory Sněmovny. Takže teď nás to dobíhá. Chci jenom upozornit, že samozřejmě někdo tady může přemýšlet o tom, jak vyndá ty věci a bude s nimi pracovat v předvolebním období. A chci říct, že s tím nechci mít nic společného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já se zájmem poslouchám tu diskusi a to, co tady říkali předřečníci, zejména to, co říkal kolega Martin Lank, a myslím, že nejen on, že to zmínil už někdo jiný, že v té vyšetřovací komisi, a to je opravdu do očí bijící, nebo rve mi to uši, si přečetli v médiích, v novinách některé věci dříve, než se dostaly do té komise. My se velmi vážně zamysleme nad tím, co říkají členové té komise. Ten únik informací a části těch spisů byl dříve a pravděpodobně, nebo s velkou jistotou jinou cestou než prostřednictvím té komise. Teď pomíjím to, o čem se tady debatuje. To je věc, u které bychom opravdu měli zastříhat ušima, to, co tady zaznělo. Ty úniky byly dříve, než dostali ty věci, ty materiály na stůl členové té komise. To je strašné a naprosto alarmující. Nepřehlédněme tuto skutečnost jen tak.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já ještě snad jednu informaci také důležitou. Takzvaná Šlachtova zpráva, ona nebyla v jednom vyhotovení, ale ve třech. To znamená, aby si někdo nemyslel, že existovala jedna a že to mohlo utíkat z té komise. V tom je právě ten zakopaný pes. Byla ve třech pare a my jsme dostali jedno. Ta další dvě byla uložena u jiných státních institucí.

V návaznosti na pana poslance Gabala bych jenom rád řekl, že já mám vždycky rád takové ty principiální projevy, až na jednu věc, co mi hlava nebere. Je úplně jasné, že kdyby nevznikla ta komise, tak dnes hlasujeme o zproštění mlčenlivosti bezpečnostního výboru. Já vůbec nechápu, jak někdo může tady takhle hovořit, protože tam by se probíralo to samé a my bychom akorát mluvili o jiných lidech, kteří jsou v tom výboru. My dneska nehlasujeme o tom, jestli to měla dělat komise, nebo nějaký výbor, ale o principiální otázce, jestli má policie vyslýchat poslance, když předtím ti poslanci vyšetřovali tu policii. A jestli to dělá vyšetřovací orgán, je přece úplně jedno.

Děkuji za principiální projev, ale byl úplně mimo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Korte.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji. Já musím pouze upřesnit to, co říkal pan kolega Blažek. Že ten materiál existoval ve třech pare. To prosím nevíme. Bylo nám řečeno, že existují tři pare, ale víme, jestli autor toho materiálu pan Komárek to ve svém počítači opravdu smazal? To prosím neví nikdo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji. Já se omlouvám, ale příspěvek pana Korteho vaším prostřednictvím jaksi naznačuje, že bychom se tady začali možná bavit o tom a začít znovu řešit věci, které řešila vyšetřovací komise. Já bych se rád vyhnul tomu, abychom teď tady řešili konkrétní jména a jejich konkrétní nějaký podíl na něčem. Nevíme nic. My jsme nic nezjistili v té komisi. My jsme nic neprokázali, tak to je prostě. Takže tady neříkejme, že konkrétní jméno, že někdo něco. My vůbec nevíme, kde se co pohybovalo a kdo měl zájem na tom, aby proběhla reorganizace tak, jak proběhla. My jsme to neprokázali. Já si myslím své, ale to není relevantní. Ta reorganizace nějakým způsobem proběhla, my jsme udělali závěrečnou zprávu, vyslýchali jsme členy GIBS a teď ten GIBS chce vyslýchat nás. Je to Kocourkov. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, poté pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se většinou snažím nereagovat na vystoupení pana poslance Chalupy, ale dneska musím. Není pravda, že nevíme nic. Já řeknu pár věcí, které s jistotou víme, a doufám, že budete se mnou souhlasit.

Zaprvé víme, že tu žádost GIBS poslal na žádost státních zástupců. To víme. Tak netrefujme se na GIBS, který je níž v tom řetězci. Ten to neinicioval. Takže žádná novela o GIBS nevyřeší to, že státní zástupci podali tento pokyn.

Zadruhé víme, že docházelo k nezákonným únikům z policejních spisů do Lidových novin, Mladé fronty a Českého rozhlasu. To přece víme! To přece nebyly zákonné úniky, ale nezákonné úniky. Takže to taky víme, ne že nevíme nic!

Pak taky víme, že Poslanecká sněmovna přijala nějaká usnesení. Podala trestní oznámení vyšetřovací komise, to taky víme. Tak neříkejte, že ta komise nevyšetřila vůbec nic!

Já s vámi souhlasím. Já jsem nebyl členem komise a nechci slyšet, kdo tam vypovídal, co řekl. Nechci. Opravdu ne. Ale když už mluvím, tak musím připomenout, že v posledních týdnech a měsících se aktivně podílíme na popírání skutečností a tváříme se. Šlachtova zpráva neexistuje, ale my jednáme o zbavení mlčenlivosti z úniku ze Šlachtovy zprávy. To je absurdní! Nebo další výrok. Politickou moc nemám a navíc ji nezneužívám. Anebo, teď jsem si vzpomněl na váš region, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy - dar jsme sice zkonzumovali, to je pravda, všichni to přiznávají, ale já jsem to nepodepsal, takže co? Dar není! Není! Řekl předseda vašeho hnutí, protože já jsem to nepodepsal. A přitom všichni tvrdí... To pak nemůže být ale normální debata.

Úniky z neexistující zprávy. Tam bychom měli začít.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik, poté pan poslanec Chalupa. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem měl pocit, že poměrně hodně dlouhou, plodná, někdy zajímavou, někdy až absurdní diskusi nad zprávou z oné vyšetřovací komise, o které je dnes řeč, jsme tady už absolvovali. Že neřešíme tu věc obsahově, ani formálně, ani věcně, ani nevěcně, ani politicky, že tady dneska řešíme daleko závažnější věc. A je to určitý střet mocí, nebo možná pokus o to, kdo je silnější kohout na smetišti. Jestli má někdo právo nás zbavit, nebo požádat o zbavení mlčenlivosti, jestli má někdo právo poslance a poslankyně, čili zákonodárce, tímto způsobem možná trošičku shodit, možná si z nás trošičku vystřelit, anebo prostě a jednoduše nás zařadit do kategorie sprostých podezřelých. To je ten spor.

Já zásadně nesouhlasím, abychom ten souhlas ke zbavení mlčenlivosti dali, ale to je teď vedlejší. A zdá se, že v té diskusi se vracíme zpátky a točíme se v kruhu o těch pochybnostech, které tady při diskusi o zprávě z komise byly. Jenom tak nabádám, abychom se vrátili k meritu věci. To je daleko vážnější než to, co se řešilo v souvislosti se závěrečnou zprávou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, poté pan poslanec Fiedler. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP