(9.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Otevírám bod číslo

338.
Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření
závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby D 47

Prosím, aby... Okamžik. K hlasování, paní poslankyně? Prosím.

 

Poslankyně Marta Semelová: Dobré dopoledne. Já nezpochybňuji hlasování, nicméně jenom pro stenozáznam. Hlasovala jsem pro a na sjetině mám proti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní prosím, aby předloženou zprávu uvedl předseda vyšetřovací komise pan poslanec Jan Birke.

Pan předseda poslaneckého klubu... Máme 9.50, přerušíme do 9.52 hodin za účelem zajištění přítomnosti pana předsedy vyšetřovací komise. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno od 9.50 hodin do 9.52 hodin.)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 9.52 a máme pana předsedu, kterého tímto prosím, aby se ujal slova a předloženou zprávu uvedl. Ještě okamžik, pane předsedo. K hlasování?

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Já se velice omlouvám, jenom k předchozímu hlasování. Na sjetině mám křížek, tedy že jsem se zdržela, ale ve skutečnosti jsem hlasovala pro. Nezpochybňuji hlasování, jenom pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, já vám děkuji. Pan poslanec Korte.

 

Poslanec Daniel Korte: Tentýž příběh. Rovněž nezpochybňuji hlasování, hlasoval jsem pro, na sjetině mám křížek. Vzhledem k tomu, že to je v krátké době podruhé, tak prosím, aby po skončení jednacího dne bylo prověřeno mé hlasovací zařízení, protože se domnívám, že není v pořádku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní vás poprosím, abychom trochu snížili hladinu hluku v sále, aby pan předseda mohl v klidu přednést svou zprávu. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážená vládo, já se velmi omlouvám, nezlobte se prosím, že díky mně se musela svolat přestávka, takže děkuji za pochopení.

Máme dlouho očekávaný bod závěrečná zpráva vyšetřovací komise D47. Před dvěma dny vám byla celá textace této zprávy dána do lavic, tzn. všem poslancům. V momentě, jak je tento bod otevřen, tak samozřejmě bude přístupný i veřejnosti. Já vás asi s největší pravděpodobností, a doufám, že mi to prominete, nebudu obtěžovat tím, že budu číst celou zprávu vyšetřovací komise, ale soustředím se pouze a jenom na faktická zjištění a od tohoto odstavce nebo od tohoto dokumentu bych vás velmi podrobně seznámil s tou závěrečnou zprávou. Takže mi dovolte, abych začal s citací.

Stručná historie dálnice D47.

Dálnice D47, která je nyní provozní součástí nejdelší české dálnice D1, je páteřní dopravní komunikací spojující východní část České republiky s Polskem, kde na ni navazuje polská dálnice A1 ve směru na Katovice. Z hlediska středoevropského tranzitu má tedy dálnice D47 coby součást dálnice D1 naprosto klíčový význam. Výstavba dálnice D47 probíhala v letech 2003 až 2012 a byla rozdělena do devíti úseků v celkové délce 80 km Lipník nad Bečvou - státní hranice ČR/Polsko. Poslední úsek dálnice D47 Bohumín - státní hranice mezi Českou republikou a Polskem byl zprovozněn v listopadu roku 2012.

Pro doplnění je nutno zmínit, že ve čtvrtém volebním období byla zřízena usnesením Poslanecké sněmovny vyšetřovací komise pro objasnění skutečností v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou a firmou Housing and Construction na výstavbu dálnice D47.

Poslanecká sněmovna na základě závěrečné zprávy vyšetřovací komise z roku 2004 ve svém usnesení konstatovala, že vláda Miloše Zemana uzavřela s firmou Housing and Construction tzv. realizační dohodu na výstavbu dálnice D47, která byla pro Českou republika nevýhodná a ve svém důsledku mohla výrazně negativně ovlivnit celkovou platbu státu.

Naproti tomu Poslanecká sněmovna uznala, že vláda Vladimíra Špidly, která rozhodla o zrušení platnosti tzv. realizační dohody, a to i za cenu finančního vyrovnání ve výši 626,1 milionu korun, jednala správně a ve prospěch České republiky.

Zjištěné vady dálnice D47 a stav jejich řešení dle stanoviska Ředitelství silnic a dálnic. Ke své činnosti si komise vyžádala stanovisko Ředitelství silnic a dálnic, ze kterého se podává následující:

Krátce po otevření některých úseků dálnice D47 koncem roku 2007, zejména tří úseků v okolí krajského města Ostrava, se na dálnici začaly objevovat vady. ŘSD zjistilo a reklamovalo zhotovitelům uvedených staveb /vedoucí Sdružení Eurovia CS a Strabag, tzn. dodavatelské firmy/ mimořádné množství závažných vad, zejména vady spočívající ve zvlnění vozovky a v podélných i příčných trhlinách vozového krytu v důsledku nevhodných materiálů použitých zhotoviteli do náspů. Dle stanoviska Ředitelství silnic a dálnic uvedené vady spočívají zejména v tom, že zhotovitel staveb použil násypové materiály do jejich zemního tělesa, které měly nepřípustné vlastnosti vedoucí k jejich objemným změnám.

Vedle vad tras ohrožují bezpečnost provozu a životnost celé dálnice rovněž zásadní vady mostních objektů, na kterých dochází v mnoha případech k nekontrolovatelným a nepřípustným vertikálním a horizontálním posunům mostních opěr. Ložiska některých mostů se již dostala mimo své povolené limity a přestala plnit svou technickou funkci. Vlivem destrukce mostních konstrukcí došlo v řadě případů k uzavření mostních závěrů, které tak neplní svou dilatační funkci, a dochází ke vzniku nepřípustných tlaků na nosnou konstrukci mostu.

Ředitelství silnic a dálnic dále zjistilo a reklamovalo zhotovitelům rovněž vady spočívající v absenci mostní oceli, nosných konstrukcí některých mostů, neboť zhotovitelé dle zjištění ŘSD v rozporu s příslušnými smlouvami o dílo nezabudovali do nosných konstrukcí některých mostů požadované množství oceli. Zhotovitelé se tak podle názoru Ředitelství silnic a dálnic obohatili o částku dosahující téměř 370 milionů korun.

Na stavebních objektech dotčených závažnými vadami přistoupilo ŘSD v řadě případů na žádost dopravní policie k omezení rychlosti, a to až na 60 km/hod, tedy hluboko pod maximální rychlost povolenou na dálnicích v České republice. U některých mostních objektů dokonce hrozilo, že bude nutné je z důvodu nutného zachování bezpečnosti zcela uzavřít. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP