(14.40 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Chtěl bych zde zmínit, že tento sněmovní tisk má číslo 238. Do Poslanecké sněmovny přišel 25. června roku 2014, po dvou letech byl projednán ve výboru a 18. 3. 2016 bez pozměňovacích návrhů mohl být projednán zde ve druhém čtení. Bohužel, za celý rok ani při jedné ze schůzí se na něj nedostalo a já vás tímto znovu žádám, aby tento sněmovní tisk 238, což je bod této schůze číslo 18, byl projednán ještě dnes před šestým pevně zařazeným bodem. A věřte, že to nezabere víc než 10, maximálně 15 minut vašeho a našeho času.

Takže znovu vás žádám o podporu, tak jako už se stalo ve dvou případech ze tří žádostí. S touto žádostí zde stojím za poslední měsíc počtvrté. Děkuji za vaši podporu, kolegyně a kolegové.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana předsedu klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám dva návrhy. Oba se týkají bodů 71 a 72 schváleného programu a jedná se o vládní návrh zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení a potom vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení.

Tento zákon je mimořádně obsáhlý a současně mimořádně špatně připravený. Pokud byste k tomu chtěli hledat RIA, tak ji vlastně nenajdete. Já jsem k tomu dostal stanovisko vládních odborníků, kteří RIA posuzují, a to to úplně rozcupovalo, tento návrh zákona. Vláda najednou RIA nepotřebovala nebo možná část vlády, asi většina vlády, protože jinak by to sem neprošlo. A já si myslím, že jediným cílem návrhu zákona je, aby si sociální demokraté udělali fajfku. Aby řekli: my jsme to zpracovali a předložili do Poslanecké sněmovny. Nevěřím ani předkladatelům, že si myslí, že v tomto znění to má šanci projít. Ale i kdyby to prošlo, tak to situaci vůbec nezlepší, ba právě naopak.

Takže já za prvé navrhuji vyřadit oba body z programu schůze. A pokud by to neprošlo, tak navrhuji, abychom z toho udělali třetí bod prvních čtení od konce a druhý bod bloku prvních čtení od konce. Protože poslední bod jsme dneska jako v bloku prvních čtení navrhli zákon z grémia o Vojenské policii a nechci bourat dohodu, která byla učiněna na dopoledním jednání grémia. Takže dvě hlasování, pane předsedo. Pokud první neprojde, tak to druhé. Já bych byl radši, kdyby prošlo to první. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, rozumím tomu. Další přihlášky k pořadu schůze nemám, takže budeme hlasovat.

 

Nejprve bych nechal hlasovat o návrhu z grémia, to znamená zařadit bod 40 na konec prvních čtení. Na 26. 4. za pevně zařazené body zařadit bod 9 a bod 156 a volby bod 257, 258, 259 a 260 zařadit 26. 4. ve 12.45 hodin.To je návrh z grémia.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 260, přihlášeno je 170, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Černochová navrhuje pevně zařadit body 161 a 181 po... Omlouvám se, pan předseda Faltýnek je o stránku před paní poslankyní Černochovou. Takže zpět. Pan předseda Faltýnek navrhoval čtyři bloky, řekněme. Zeptám se, zda je tady souhlas, abychom hlasovali... (Reaguje na hlasy z pléna.) Odděleně, dobrá.

 

Takže nejprve bod 48 na úterý 11. 4. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 261, přihlášeno je 170, pro 60, proti 44. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 45 na úterý 11. 4. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 262, přihlášeno je 170, pro 43, proti 55. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 46 na úterý 11. 4. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 263, přihlášeno je 170, pro 62, proti 38. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 47 na úterý 11. 4. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 264, přihlášeno je 170, pro 56, proti 39. Návrh přijat nebyl.

 

Dále pan předseda navrhuje bod číslo 10 na středu 12. 4. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 265, přihlášeno je 171, pro 71, proti 50. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh. Bod 65 na úterý 25. 4. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 266, přihlášeno je 171, pro 77, proti 28. Návrh přijat nebyl.

 

Bod 66, 25. 4. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 267, přihlášeno je 171, pro 82, proti 43. Návrh nebyl přijat.

 

A nyní hlasujeme o bodě 13 na středu 26. 4. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 268, přihlášeno je 172, pro 53, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

A poslední návrh pana předsedy Faltýnka, bod číslo 232 na 28. 4. jako první bod.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Ano, 232, pohřebnictví. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 269, přihlášeno je 172, pro 80, proti 57. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP