(14.30 hodin)

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuju za slovo, vážený pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, poslouchal jsem návrhy na změnu programu schůze a pro případ, že by prošel návrh na zařazení vládního návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který podával pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO, tak chci navrhnout - protože je v příslušném podvýboru a zároveň v ústavněprávním výboru nepsaná dohoda v tom smyslu, že když se dostane vládní návrh zákona o znalcích do dalšího čtení, tak se bude souběžně projednávat i moje novela pod číslem bodu 116, což je můj návrh novely o znalcích, který už leží více než rok v Poslanecké sněmovně. Takže pro případ, že by prošel návrh pana předsedy Faltýnka na dnešní pevné zařazení bodu 48, v tom případě navrhuji, aby za tento bod byl také pevně zařazen bod 116, což je můj návrh novely zákona o znalcích a tlumočnících. Doplňuji, že takto byl tento můj bod zařazen už dvakrát na této, ale i minulé schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní poslankyně Pekarová Adamová. Připraví se pan poslanec Grospič.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Přišla jsem vás požádat o podporu předřazení dvou bodů programu. Konkrétně by se jednalo o bod 166, což je návrh poslankyně Adamové, Chalánkové, Kovářové a dalších, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotním pojištění. Jedná se o sněmovní tisk 979. Konkrétně tou materií se jedná o podporu částečných úvazků. Využívám toho, že v tomto týdnu máme celou řadu bodů, které patří do takzvané sociální oblasti, takže tady zřejmě celou dobu bude přítomna i ministryně paní Marksová. Myslím si, že tady tuto oblast bychom měli také ještě se snažit vyřešit v tomto volebním období, protože částečných úvazků je v České republice nedostatek a přitom o něj zejména rodiče malých dětí, ale třeba i lidé, kteří pečují o stárnoucí rodiče, mají velký zájem. Tak to bych vás poprosila, jestli bychom mohli předřadit dnes po pevně zařazených bodech, tedy jako první bod. (Velký hluk v sále.)

Další bod, který si poprosím, abyste mu ještě věnovali pozornost, pokud je to jenom trochu možné, by byl bod číslo 122, který je tedy mým návrhem zákona, kterým se mění zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., je to sněmovní tisk 730. Už jsem vás o toto žádala několikrát, takže zkusím ještě jednou. Jedná se o zvýšení, resp. učinění peněžité pomoci v mateřství spravedlivější. Opět je to bod z řady sociálních. Myslím si, že kdy jindy, když ne teď, bychom jej měli projednat. Proto prosím o předřazení, a to také na dnešek po již pevně zařazených bodech jakožto druhý bod.

Takže prosím o podporu těchto bodů, které mohou podpořit rodiny s dětmi. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Grospiče a po něm paní poslankyně Nováková.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, padl zde návrh na pevné zařazení bodu 161, sněmovního tisku 956 v prvém čtení, to jest návrhu poslanců Jany Černochové, Ivana Gabala, Jana Hamáčka, Davida Kádnera, Martina Stropnického a Martina Ženíška na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Domnívám se, že se jedná o vysoce závažnou tematiku, která dosud nebyla prodiskutována ani na příslušném podvýboru ústavního výboru, a ani tento podvýbor nedospěl jednoznačně k tomu, že by se mělo přistoupit k tak rozsáhlé a zásadní novelizaci Ústavy České republiky. Proto navrhuji, aby tento tisk byl vyřazen z programu této schůze Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím paní poslankyni Novákovou a po ní pan poslanec Ondráček.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, už si připadám jako pan poslanec Okamura, že se stále pokouším zařadit na program schůze Sněmovny novelu školského zákona, to, co se nám nepovedlo, když jsme se snažili zdokonalit projednávanou vládní novelu. Ráda bych, abyste znovu uvážili i ve světle událostí posledních dnů, posledních týdnů, jestli je opravdu jedno, jakou kulturu předáváme na našich školách, jestli je opravdu jedno, že naši žáci nejsou vedeni k tomu, aby vedle svých práv plnili také své povinnosti.

Vracím se k oné zmíněné kultuře. Naše kultura je kultura evropská. Kultura evropská stojí na několika pilířích. Právě ona zformulovala základní lidská práva a svobody, ale nezformulovala by je, kdyby nestála na pevných sloupech dědictví antického a židovsko-křesťanské kultury.

Dámy a pánové, prosím, v Poslanecké sněmovně jsme snad schopni rozlišit náboženství, to, co se mi stále jaksi podstrkuje ze strany Ministerstva školství, že chci zavádět křesťanství jako náboženství do škol. Jsme snad schopni odlišit náboženství, ideologii a kulturu. Já hovořím o křesťanské a židokřesťanské kultuře.

Když už se bavíme o ideologii, tak jediná ideologie, která je obsažena ve školském zákoně, je ideologie zvaná multikulturalismus. K tomu naši žáci mají být vedeni. Ten výsledek se už ale ukazuje v řadě zejména západoevropských zemí. On ten multikulturalismus vůbec nepřinesl výsledek, že budeme k sobě všichni tolerantní. Přinesl výsledek, že se vytvořila jakási bezhodnotová kaše, že jsme úplně přestali hovořit o tom, že jsou nám některé věci zkrátka svaté, že jsou některé hranice, které nepřekročíme. A to je ideologie. To křesťanství, o kterém mluvím, to je křesťanská kultura. My bezmyšlenkovitě přistupujeme na to, jak v Evropské unii zesiluje zase ideologie sekularismu. Je jasné, že školy nesmějí být závislé a navázané na nějaké náboženství. Ale sekularismus, který bere vlastně duchovní rozměr všem, je úplně něco jiného.

Dámy a pánové, tato novela není novelou jenom z mé hlavy. Pod tuto novelu se podepsali tři ministři stávající vlády. Podepsali se tam jednotliví poslanci z klubu TOP 09, ODS, KDU-ČSL, Úsvit, ANO, sociální demokracie. Opravdu budeme ještě čekat? Já jako latinář mám chuť říct: Quo usque tandem, Catilina? Ale je to skutečně, jak dlouho, kolik ještě chceme důkazů, než si uvědomíme, že naše školy by opravdu měly předávat naši kulturní identitu.

Proto znovu prosím, a budu to říkat pořád, znovu prosím, abyste uvážili, zda by bod programu 143, sněmovní tisk 858, nebylo správné zařadit na 25. dubna jako první tisk z bloku prvního čtení. Prosím, zvažte to.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Ondráčka.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, stojím zde zase, tak jako při minulé schůzi, a znovu vás žádám o podporu, jak jste mi ji dali již dvakrát, a to s návrhem skupiny poslanců KSČM, ČSSD a hnutí ANO, kterým se mění exekuční řád a konkrétně možnosti pozastavovat řidičské oprávnění pro rodiče zletilých dětí do 26 let věku, kteří se soustavným studiem připravují na své budoucí povolání a jejichž biologický rodič neplní svoji vyživovací povinnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP