(14.50 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Pan předseda Mihola si přeje zařadit bod č. 25 na středu dvanáctého, tzn. zítra, pevně na 14.30.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 270, přihlášeno je 172, pro 68, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

A teď se zeptám pana předsedy Miholy. Vy jste navrhoval další bod 194 zařadit po bodu 25. Budeme hlasovat o tom, že to bude pevně na 14.30. (Bez námitek.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 271, přihlášeno je 172, pro 49, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

A nyní se dostáváme k paní poslankyni Černochové. Ta si přeje zařadit body 181 a 161 v tomto pořadí za bod 9, tzn. na středu 26. 4.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 272, přihlášeno je 171, pro 85, proti 41. Tento návrh nebyl přijat. (Nesouhlasný hluk z pravé strany.)

 

Ano, kontrola hlasování. Počkáme. Pan poslanec Plíšek.

 

Poslanec Martin Plíšek: Velmi se omlouvám. Chtěl bych zpochybnit hlasování. Chtěl jsem hlasovat pro, na sjetině mám zdržel se. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. O této námitce budeme hlasovat, ale ještě předtím je tady žádost o odhlášení, takže prosím o novou registraci.

 

A budeme hlasovat o námitce pana poslance Plíška.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 273, přihlášeno je 162, pro 152, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o tom, že body 181 a 161 v tomto pořadí zařadíme na 26. 4. po bodu 9.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 274, přihlášeno 168, pro 91, proti 57. Tento návrh byl přijat.

 

Pokud není zájem o kontrolu hlasování, budeme pokračovat.

 

Pan místopředseda Gazdík... Jenom upozorním, pane místopředsedo, vy jste navrhoval bod 174, ale ono je to přečíslováno, takže je to bod 171, a to na zítra jako první bod bloku prvních čtení. (Skutečně však jde o bod 174.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 275, přihlášeno 169, pro 87, proti 60. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Okamura si přeje zařadit bod 59, což je tisk 559, referendum, dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 276, přihlášeno je 170, pro 46, proti 92. Tento návrh přijat nebyl.

 

Paní poslankyně Nohavová si přeje zařadit bod 182, a to ve dvou alternativách. Nejprve na dnes před bod 6.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 277, přihlášeno 170, pro 70, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

A druhá alternativa je na úterý 25. 4. po bodu 177.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 278, přihlášeno je 170, pro 68, proti 76. Tento návrh přijat nebyl.

 

Paní poslankyně Havlová si přeje nový bod a to je Informace ministra průmyslu a obchodu k ohrožení nezávislosti ERÚ, a to na středu 26. 4. jako první bod odpoledne, tzn. pevně na 14.30.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 279, přihlášeno 170, pro 80, proti 74. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Bendl také nový bod Informace vlády o stavu čerpání evropských fondů, a to ve třech alternativách.

 

Nejprve budeme hlasovat o dnešku jako první bod po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 280, přihlášeno je 170, pro 47, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Druhá alternativa je první bod po pevně zařazených bodech zítra.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 281, přihlášeno 170, pro 48, proti 68. Návrh přijat nebyl.

 

A třetí alternativa první bod zítra po třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 282, přihlášeno je 170, pro 47, proti 68. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Koubek bod číslo 19 pevně na zítra 17.45.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 283, přihlášeno je 170, pro 160, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Kovářová bod 245 si přeje zařadit na středu 12. 4., tzn. zítra jako druhý bod za pevně zařazený bod 234.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 284, přihlášeno je 170, pro 75, proti 65. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Plíšek hlasování podmínil tím, že budou schváleny body pana předsedy Faltýnka. Nebylo schváleno, tzn. nebudeme o tom hlasovat. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP