(12.40 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane ministře, musím říct, že jsem spravedlivě přiznal tu výhodu. Doteď máme čip na nic za 500 a to významné zlepšení je, že budeme mít čip na nic zadarmo. A kromě toho pan ministr může spustit tu zakázku. Druhá výhoda. Ale pořád je to na nic. Na tom jsme se shodli.

Vy jste to sice formuloval tak opatrně, tak jako mlhavě, ale když budu interpretovat vaše slova... Jinak mi řekněte, když to dneska schválíme, za měsíc to schválí Senát, pak to podepíše pan prezident, to jsme na konci června. Když spustíme zakázku, já si v září přijdu pro občanku s čipem zadarmo. K čemu mi bude v říjnu, v listopadu, v prosinci? Na kterém úřadě se tím budu moct identifikovat, aniž bych pořád neobíhal? Co si ty úřady načtou? Kolik máte těch čteček připravených? Které všechny úřady tím budou vybaveny? Budou to mít policisté, budou to mít záchranáři, bude to mít každá pošta, bude to mít každý úřad s rozšířenou působností, každá obec? Ano, nebo ne? Ale máme lhůty, říkal pan ministr. Máme lhůty. Máme na to zakázku jenom. Na nic jiného lhůty nemáme. Na zakázku. Někdo už je připravený. Pan ministr říká: jsme připraveni spustit zakázku. Tak já nevím, jestli mít čip na nic zadarmo je ten správný důvod.

A neříkejte, pane ministře, že s ničím nepřijdete. Minule jste řekl, že ten zákon se musí novelizovat. Tak buď platí věta z minula, a pak musíte s něčím přijít, anebo neplatí a řekněte na mikrofon, že se nemusí novelizovat, a já pak mohu ten svůj návrh klidně stáhnout. Já nechci přidávat naše opoziční návrhy do toho návrhu zákona. Opravdu ne. Jenom chci vytvořit prostor k tomu, abyste si tam vy jako Ministerstvo vnitra opravili chyby, které tam jsou, abychom nemuseli znovu novelizovat zákon a nemuseli se úředníci i občané neustále učit nové a nové změny zákonů. Neposloucháte jako já občas i vystoupení vrcholných představitelů soudní moci, kteří říkají, že pro ně je v podstatě nemožné orientovat se ve spleti předpisů, zákonů, podzákonných norem, vyhlášek, nařízení, regulací atd.? A co pak občané? No, a tak máme lhůty na zakázku, tak to uděláme. A co, tak to zase změníme za pár týdnů. A pak tady bude žádost: končí volební období, pojďme si na to dát tři dny, nebo dva dny, nebo v devadesátce možná, protože, kolegyně, pozor, bude končit volební období. To je hrozné překvapení. To jsme nevěděli.

Tak pane ministře, já vás prosím o vyjádření. (Obrací na ministra Chovance, který sedí u stolku zpravodajů.) A nejde mi vůbec o otevření rozpravy, vůbec ne. Bude to nutné novelizovat, nebo ne? Trváte na tom, co jste řekl minule? Nebo se změnily okolnosti a ten zákon se nebude muset novelizovat po přijetí zákona o elektronické identitě, o kterém budeme diskutovat příští týden ve středu? Ne za rok, ne za dva nebo někdy, příští týden ve středu.

Takže máme dva důvody, abychom hlasovali pro: občané budou mít čip na nic zadarmo a pan ministr může spustit připravenou zakázku. Pro nás je to málo. Pokud to nevrátíme, tak budeme hlasovat proti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Pan poslanec Petr Adamec se omlouvá do konce jednacího dne z osobních důvodů a pan místopředseda Vojtěch Filip se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. (Hlasy z pléna - dohady kolem jména Petr Adam a Ivan Adamec.) Pardon, pan poslanec Petr Adam, omlouvám se a děkuji za upozornění.

Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat nejprve o návrhu pana předsedy Stanjury na opakování druhého čtení. (Hluk v sále.) Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 228, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělila stanovisko. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych vás seznámila s hlasovací procedurou. Za prvé návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení. Za druhé návrh jedním hlasováním. Pan poslanec Berkovec sice navrhl oddělené hlasování o bodu A1 až A23 a A24 až A25, ale vzhledem k tomu, že tyto pozměňovací návrhy jsou na sebe navázány, tak nelze je oddělovat. Za třetí návrh B a za čtvrté budeme hlasovat návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Má prosím někdo jiný návrh procedury? Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že tady zazněl legitimní návrh na změnu procedury, a podle mě paní zpravodajka nemůže říct, že to tak nejde. V tom případě navrhuji, abychom hlasovali o každém bodu zvlášť, od A1 až po A25. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak to je protinávrh k návrhu paní předkladatelky, o kterém, pokud legislativa nemá jiný názor, dám hlasovat. Má právo pan poslanec přednést takový návrh.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury, abychom o každém A1 až A25 hlasovali zvlášť.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 229, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní bychom měli hlasovat o návrhu pana poslance Berkovce. (Poslanec Berkovec se hlásí o slovo.) Ano, je to váš legitimní protinávrh k proceduře.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, ano. Dovoluji si na tom trvat. Děkuji vám, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Berkovce, aby body A1 až A23 a následně body A24 a A25 byly hlasovány zvlášť.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 230, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro 128, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji navrhla paní zpravodajka s tím, že body A1 až A23 a A24 a A25 budou hlasovány zvlášť, což jsme teď odhlasovali.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro schválení této procedury, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 231, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 143, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Takže nyní budeme hlasovat o návrhu legislativně technických úprav, tak jak zde byly předneseny. (Stanovisko výboru doporučující. Stanovisko ministra kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu legislativně technických úprav. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 232, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 147, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní budeme hlasovat o bodech A1 až A23, které se týkají zavedení zrychleného vydávání občanských průkazů a cestovních pasů do pěti dnů, respektive do 24 hodin. (Stanovisko výboru doporučující. Stanovisko ministra souhlas.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP