(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích A1 až A23. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 233. Pro 146, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem A24 až 25. Oba body se týkají správních poplatků.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní zpravodajky? (Moje stanovisko asi není v tento okamžik zajímavé, ale výbor doporučuje.) Výbor doporučuje. Pan ministr? (Souhlas).

Zahajuji hlasování o návrzích A24 až A25. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 234. Přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro 85, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: A nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem B, což je návrh, který načetl pan poslanec Jiří Petrů za pana poslance Oklešťka a týká se výměny občanských průkazů, kdy předmětem poplatku nebudou ty občanské průkazy, respektive výměna, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru? (Doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 235. Přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro 147, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak, paní zpravodajko? (Ano, je to tak.) Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 928, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou"

Stanovisko garančního výboru? (Výbor doporučuje.). Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 236. Přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 118, proti 23. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji. Vážený pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat poslancům a poslankyním za schválení tohoto návrhu. A ještě na závěr bych chtěl odpovědět na některé dotazy. V tom Hradci, o kterém mluvil pan kolega Stanjura, bylo prezentováno, co ten občanský průkaz má do budoucna umět, ať je to agenda sociálních služeb, nebo to je finanční správa, kde by si občané v budoucnu měli být schopni toto udělat z pohodlí svého domova. To, že jsme dneska schválili zákon o občanských průkazech, ale neznamená, že to má přímou provázanost na elektronickou identitu. Samozřejmě že bude potřebná ta změna, technická úprava, o tom jsem tu hovořil minule, na tom není potřeba nic měnit. Ale ty zákony opravdu nejsou natolik provázané, jak tady kolegové z ODS na to poukazovali.

Já jsem velmi rád, že to dnes prošlo, jsem velmi rád, že občanský průkaz pro občany bude zdarma, a jsem také velmi rád, že občané nad 70 let budou mít jednodušší cestu, jak občanský průkaz získat a jak ho obnovovat. Děkuji všem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. A my přikročíme k dalšímu bodu našeho jednání a to je

239.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 959/ - třetí čtení

Nyní prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a zpravodajka garančního výboru, paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 959/4, který vám byl doručen 3. března tohoto roku. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisku 959/5.

A nyní jestli paní navrhovatelka má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy? Prosím, paní ministryně, máte slovo. (V sále je hlučno.)

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedající. Dovolte mi předložit k závěrečnému třetímu čtení vládní návrh zákona, takzvaný kariérní řád. Dnes je Den vzdělanosti. Máme proto výjimečnou příležitost prosadit poslední z kroků ke zkvalitnění českého školství a k založení jeho základů.

Kariérní řád zavádí podporu jak pro začínající učitele, tak pro učitele služebně starší. Vedle toho obnovuje didaktickou a metodickou podporu profese, zavádí také řadu specializačních a atestačních příplatků, to znamená, zvyšuje ohodnocení učitelů. V rámci výboru jsme dlouho pracovali na tom, abychom maximálně snížili administrativu s tímto spojenou. To se podle mého soudu podařilo. Proto prosím, vážené kolegyně, vážení kolegové, o podporu kariérního řádu dnes, v den -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní ministryně, ale když už je ten Den vzdělanosti, tak ke klasické vzdělanosti patří úcta k Poslanecké sněmovně a v tomto případě i k dámě. Prosím kolegy, aby přenesli své hovory do předsálí a nechali paní ministryni domluvit. Děkuji.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Na závěr bych vás chtěla požádat, vážené kolegyně, vážení kolegové, abyste právě v tento den, Den vzdělanosti, podpořili kariérní řád. A děkuji vám za spolupráci na něm.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Otvírám rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové. Před závěrečným hlasováním o novele zákona o pedagogických pracovnících cítím povinnost vystoupit a sdělit některá stanoviska, a také připomenout pozměňovací návrhy, kterým jsme se v rámci výboru věnovali.

Já už jsem ve druhém čtení ocenila to, že se podařilo paní ministryni dostat novelu zákona do druhého čtení. Teď samozřejmě ta gratulace pokračuje, protože o kariérním řádu se mezi našimi učiteli a v našem Parlamentu mluví už hezkou řádku let. Je to krok, který považuji za krok jednoznačně správným směrem. Chceme, aby učitelé měli předvídatelnost, chceme, aby měli stanovené mantinely, aby měli garantované finance, které v rámci jejich profese budou podporovány.

Současně jsem ve druhém čtení také zmínila, že jsem přesvědčena, že tohle je novela, která opět bude muset být novelizována, abychom dokázali uspokojit ty požadavky učitelů tak, jak je slýcháme z praxe. Třístupňový kariérní řád samozřejmě způsobuje, že drtivá většina učitelů se ocitne ve druhém stupni, což do budoucna podle mého soudu bude nutně vyžadovat diferenciaci právě tohoto stupně. Myslím si, že k tomu, abychom mohli začít něco zlepšovat, musíme počkat, až praxe kariérní řád jako systém vstřebá a poté dojde k novelizaci. Chápu, že tento argument řadu mých kolegů nepřesvědčil pro to, abych je získala pro podporu kariérního řádu. Nicméně domnívám se, že i toto je způsob, jak se můžeme vypořádat, a měli bychom si to říct na rovinu, že kariérní řád není učitelskou veřejností ani obdivován ani velmi vítán.

Chtěla bych se také zmínit o některých pozměňovacích návrzích, které jsme projednávali. Prvně se stručně vyjádřím k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Novákové, která je dnes řádně omluvená. Její pozměňovací návrhy, které jsou pod body E1 až E4, zahrnují ustanovení kariérního poradce -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Znovu se omlouvám a prosím v rámci Dne vzdělanosti, abyste přestali s tím hlukem, nebo nevzdělance začnu jmenovat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP