(12.30 hodin)
(pokračuje Fischerová)

Ale i já jsem vnímala během druhého čtení tohoto zákona rozsáhlou diskusi, kdy se právě o tom mluvilo, jak budeme dále postupovat, konkrétně i v souladu s tím, že opravdu, jak zde řekl pan poslanec Zbyněk Stanjura, příští středu je prvně zařazen zákon o elektronické identifikaci, a to ještě nevěděl, že o týden později, což je 19. dubna, je toto již zařazeno vstřícně na jednání výboru pro veřejnou správu. A proto tady jenom chci říci nám všem, že ta vůle určitě bude, aby se souběžně jednalo i o tomto zákonu o elektronické identifikaci. Sněmovní tisk číslo 1069 opravdu rychle nabírá rychlost směrem k tomu, aby to mohlo být projednáno souběžně. A tak když se na vás dívám, a jistě si všichni přejeme, aby toto bylo vše řešeno v souladu, tak ta možnost vrácení do druhého čtení tady je, je možné načíst ten pozměňovací návrh, aby se už nemusela provádět novela tohoto zákona poté.

Pane ministře, dívám se na vás a věřím, že když nás slyšíte napříč politickým spektrem, že bychom to chtěli podpořit, ale abychom se už nemuseli vracet k tomuto zákonu zpětně po jeho nabytí účinnosti, že i vy jako předkladatel to pochopíte a že se domluvíme na tom, aby opravdu toto bylo řešeno ruku v ruce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, hezké poledne. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych řekl ještě několik slov k tomuto návrhu zákona. Já jsem si vyslechl ty argumenty, elektronická identita, vztah elektronických občanských průkazů a ty novelizace. Dvě věci. Už jsme to jednou vraceli do druhého čtení, teď by to bylo znova, takže bychom opět zabředli někam, kam asi možná nechceme. A když jsme se tady naposledy domlouvali na tom, jak to uděláme s tou elektronickou identitou, tak nám bylo přislíbeno, že sem přijde do Poslanecké sněmovny - je to zařazeno napevno příští týden ve středu jako druhý bod - a my jsme se nějakým způsobem tady domlouvali, nebo jsme diskutovali o tom, že nám bude stačit, když tu elektronickou identitu začneme projednávat v prvém čtení, když ji otevřeme, pošleme do výborů a bude to a pak budeme řešit ty elektronické občanské průkazy. Nebo to uděláme tak, že schválíme elektronické občanské průkazy dnes a poté bude prvé čtení té elektronické identity. Já s tím osobně problém nemám. Když to schválíme, schválíme to dneska, já v tom osobně problém nevidím, protože ta identita je tam zařazena napevno a je zařazena už i na výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj tak, abychom to stíhali.

Nicméně nikdo neřeší to, když se na té elektronické identitě zasekneme. Zasekneme se, a tím pádem zbouráme jak elektronické občanské průkazy, tak elektronickou identitu. Já si myslím, že to bude poměrně zajímavé, protože už nám tolik času na to, abychom ten legislativní proces celý dojeli i se zkrácením lhůt na třicet dnů (, nezbývá?). Říkám, u té identity to bude poměrně trošku někde ostré, bude to problematické. Upozorňuji na to. Já osobně nemám problém s tím, abychom ty elektronické občanské průkazy dnes schválili a poté dořešili elektronickou identitu, tak jak je to nyní v programu. Ale ne že schválíme elektronickou identitu a pak dojedeme elektronické občanské průkazy. To se mi jako moc dobré nezdá už proto, že by to všechno spadlo pod stůl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klánovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Horáček, po něm... Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane místopředsedo. Je pravda, že jsme se tím dlouho na výboru pro veřejnou správu zabývali. Víte, ale já na to vždycky koukám z pozice normálního občana. Dotaz, k čemu mi ten čip v současné době je a bude, na ten já neumím odpovědět. Já vím, že jediné kladné je teď v tom, že ten čip bude zadarmo, že nebude stát občanka 500 korun, ale my nemáme žádná pravidla, co do čipu půjde, co tam nepůjde. A tak si myslím, že je naprosto zbytečné teď schvalovat občanské průkazy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Berkovec, řádně přihlášený. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, vážený pane předsedající. Přeji vám hezký den. Vážená vládo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl jen poděkovat všem kolegům ve výboru pro veřejnou správu za to, že to projednávání bylo velmi konstruktivní, byť dlouhé, a že mu věnovali náležitou pozornost, ostatně jako všem zákonům, které se projednávají ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Chtěl bych navrhnout, aby se společně v celku hlasovala sekce A1 až A23 a další sekce aby se od toho oddělila a hlasovala společně A24 a A25. Tím důvodem je, že aplikace by způsobovala patrně výkladové potíže.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já určitě respektuji jiné názory na pořadí a proceduru projednávání, ale musí to mít nějakou logiku. Pan poslanec Klán vlastně logicky dovodil, že když dneska schválíme občanky, tak stihneme projednat zákon o elektronické identitě, protože jinak jsou k ničemu. A když to dneska neschválíme, tak to nestihneme projednat. To ale není logické tvrzení. Logické tvrzení je, že když to dneska schválíme, tak se k tomu stejně vrátíme ještě v tomto volebním období, protože jinak to, co dneska schválíme, je k ničemu. A já nechci dělat zbytečnou práci. Ale pan poslanec Klán je klidně pro zbytečný zákon. No proč ne? Budeme to dělat znova, a pak si tady poděkujeme všem poslancům výboru pro veřejnou správu, že se jako vždy poctivě věnovali všem zákonům.

Tak já bych chtěl jako člen rozpočtového výboru říct, že i my v rozpočtovém výboru se vždy poctivě věnujeme návrhům zákonů, které náš výbor projednává. Pokud jsem byl ve volebním výboru, tam už nejsem naštěstí, tak i tam jsme se poctivě věnovali návrhům všech zákonů. To jsou takové ty samozřejmé věty, které nikam nevedou. Ale nikdo z těch, kteří jsou pro, mi po tom poctivém projednání neodpoví na tu otázku, a prosím, aby mi někdo odpověděl - k čemu nám to bude. K čemu to bude občanům, když to dneska schválíme, kromě toho, že je to zadarmo, a kromě toho, že pan premiér Sobotka to už ohlásil v Hradci. Ale on už neřekl ani v tom Hradci, k čemu to občanům bude, jenom řekl, že to bude. A to je dost málo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně paní zpravodajky. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, my si nemyslíme, že zákon o občanských průkazech je úplně provázán s tím zákonem o elektronické identitě. Vždyť ty občanské průkazy už dnes fungují. Před lety byly zavedeny občanské průkazy s čipem, za které občany platili 500 korun, a nebyly jim vůbec k ničemu a do dnešního dne na to nelze nic nahrát. To znamená, mění se ten parametr v tom, že občanský průkaz s čipem je zadarmo, a pokud projde pozměňovací návrh, který Ministerstvo vnitra podporuje a který podal pan poslanec Petrů, tak to umožní lidem nad 70 let získat tento občanský průkaz bez právního poplatku a umožní to těmto lidem získat občanský průkaz s platností na 35 let. To znamená, nebudeme seniory obtěžovat s tím, aby si měnili občanský průkaz v těch lhůtách, které mají ostatní. Já si myslím, že je to krok správným směrem. My přece nemůžeme predikovat, v jaké podobě ten zákon o elektronické identitě projde, kdy projde a jak projde. My potřebujeme stihnout lhůty, a občanské průkazy pro nás tiskne a připravuje Tiskárna cenin. Potřebujeme zákon, potřebujeme přípravu, potřebujeme aplikační dobu. To znamená, z našeho pohledu nic nebrání tomu, abychom dnes o tomto zákoně hlasovali. Je legitimní návrh pana kolegy Stanjury to opět vrátit do druhého čtení a vést debatu znovu, ale my nic nového do té debaty, než jsem říkal minule a dnes, nepřineseme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, to bylo závěrečné slovo pana ministra. S přednostním právem... Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP