(16.20 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Chci poděkovat za diskusi s výjimkou vystoupení pana předsedy poslaneckého klubu ANO, pokládám ji za věcnou a korektní a jsem samozřejmě připraven v podrobné rozpravě se přihlásit k usnesení, které jsem přednesl.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. A přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se hlásí pan navrhovatel. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já si dovoluji přihlásit tedy k návrhu usnesení, které jsem přednesl již v úvodu svého vystoupení. Není dlouhé, já ho pro jistotu ještě jednou přečtu:

Poslanecká sněmovna

I. souhlasí s usnesením rozpočtového výboru číslo 574 ze dne 8. 3. 2017;

II. konstatuje, že ministr financí věrohodně nevysvětlil ani své osobní legální příjmy na nákup dluhopisů společnosti Agrofert, a.s., ani vážná podezření z daňových úniků, které vznikly vzájemnými obchody mezi Agrofert, a.s., a Andrejem Babišem jako fyzickou osobou;

III. žádá ministra financí, aby věrohodná vysvětlení poskytl nejpozději do 30. 4. 2017, nebo aby k tomuto datu vyvodil osobní politickou odpovědnost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, to je návrh usnesení. Další pan poslanec Klaška do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k usnesení kolegy Kalouska, které zní takto:

Poslanecká sněmovna

I. souhlasí s usnesením rozpočtového výboru číslo 574 ze dne 8. 3. 2017;

II. žádá, aby ministr financí věrohodně vysvětlil své příjmy použité na nákup dluhopisů společnosti Agrofert, a.s., a zároveň vyvrátil vážná podezření z daňových úniků, která vznikla vzájemnými obchody mezi společností Agrofert, a.s., a Andrejem Babišem jako fyzickou osobou, nejpozději do 30. 4. 2017;

III. žádá předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, aby v případě nesplnění bodu II tohoto usnesení vyvodil důsledky vůči ministru financí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane poslanče, jestli byste panu navrhovateli... (Poslanec Klaška předává usnesení poslanci Kalouskovi.) Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom dovolte, abych se vyjádřil k pozměňovacímu návrhu pana místopředsedy rozpočtového výboru Klašky. Body I jsou totožné a v bodech II a III změny, které přednesl pan poslanec Klaška, mně připadají procesně i formulačně přesnější, než je můj návrh, takže já jeho pozměňovací návrh rád podpořím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Já se ještě omlouvám za přeřeknutí. To usnesení rozpočtového výboru nemá číslo 574, ale 579. Myslím, že si rozumíme, a myslím, že jste ho v průběhu dne dokonce dostali na své stoly, takže je na mysli přesně to usnesení rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, děkuji. Prosím i v návrzích, protože to tady zaznělo několikrát nepřesně, nejedná se o usnesení 579, ale o usnesení rozpočtového výboru číslo 579, což jsou dvě rozdílné věci. Jenom pro informaci.

Ptám se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže tomu tak není, tak končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo? Není zájem. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení. Nejprve vás všechny odhlašuji, přivolám naše kolegy z předsálí, prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Předpokládám, že o usnesení chcete hlasovat po jednotlivých bodech, je tady tento návrh.

 

Přednesu návrh pana kolegy Klašky, první bod, o kterém dám hlasovat: "I. Poslanecká sněmovna souhlasí s usnesením rozpočtového výboru číslo 579 ze dne 8. 3. 2017."

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 276. Přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 96, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Druhá část návrhu usnesení zní: "Poslanecká sněmovna žádá, aby ministr financí věrohodně vysvětlil své příjmy použité na nákup dluhopisů společnosti Agrofert, a.s., a zároveň vyvrátil vážná podezření z daňových úniků, která vznikla vzájemnými obchody mezi společností Agrofert, a.s., a Andrejem Babišem jako fyzickou osobou, nejpozději do 30. dubna roku 2017."

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 277. Přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 95, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Poslední návrh usnesení pana poslance Klašky: "Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, aby v případě nesplnění bodu II tohoto usnesení vyvodil důsledky vůči ministru financí."

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 278. Přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 92, proti 27. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že se všemi třemi částmi usnesení jsme vyjádřili souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. (Potlesk.)

 

Přikročíme k dalšímu bodu jednání. Je to bod

285.
Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 19. ledna na 54. schůzi Poslanecké sněmovny, všeobecná rozprava byla přerušena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal člen vlády a zpravodaj tohoto bodu pan poslanec Marek Černoch. Budeme tedy pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě. Své vystoupení dne 19. 1. nedokončila paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, kterou prosím, aby se případně ujala slova. Paní poslankyně ale nemá zájem. Dále se přihlásila paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (V sále je rušno.)

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, k OKD tady toho zaznělo už mnoho, ať už se to týkalo odhadů a prodeje, a ani ne za desetinou částku se to prodalo, že byl pěkný bonus k prodeji v podobě bytů, rekreačních středisek a polikliniky. A proto bych se ještě zastavila k bytům, jejichž privatizace poškodila mnoho obyvatel v našem kraji.

Dnes a denně se na mě obracejí naši občané a uvedu několik otázek, které se stále opakují a dají se rozdělit na dotazy pro jednotlivé ministry. Tak například na pana ministra spravedlnosti. Kolik bylo soudů v Moravskoslezském kraji typu nájemník versus RPG na okresní a krajské úrovni a jaké je konečné skóre v jednotlivých okresech a krajích? Vyhrál na kraji vůbec nějaký nájemník? Existuje u nás nezávislá a spravedlivá justice?

Na paní ministryni práce a sociálních věcí. Jakou celkovou částkou jsou dotovány byty RPG sociálními dávkami na bydlení?

Na pana ministra financí. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže oficiálně uvádí, že monopolní postavení na trhu je, když subjekt vlastní 40 %. V Havířově má RPG dle údajů z materiálu RPG 55 % trhu s byty. Jak je možné, že kontrola Finanční správy, která skončila zhruba v květnu 2015, toto nevyhodnotila jako monopolní postavení na trhu s byty? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP