Středa 15. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

285.
Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 19. ledna na 54. schůzi Poslanecké sněmovny, všeobecná rozprava byla přerušena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal člen vlády a zpravodaj tohoto bodu pan poslanec Marek Černoch. Budeme tedy pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě. Své vystoupení dne 19. 1. nedokončila paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, kterou prosím, aby se případně ujala slova. Paní poslankyně ale nemá zájem. Dále se přihlásila paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (V sále je rušno.)

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, k OKD tady toho zaznělo už mnoho, ať už se to týkalo odhadů a prodeje, a ani ne za desetinou částku se to prodalo, že byl pěkný bonus k prodeji v podobě bytů, rekreačních středisek a polikliniky. A proto bych se ještě zastavila k bytům, jejichž privatizace poškodila mnoho obyvatel v našem kraji.

Dnes a denně se na mě obracejí naši občané a uvedu několik otázek, které se stále opakují a dají se rozdělit na dotazy pro jednotlivé ministry. Tak například na pana ministra spravedlnosti. Kolik bylo soudů v Moravskoslezském kraji typu nájemník versus RPG na okresní a krajské úrovni a jaké je konečné skóre v jednotlivých okresech a krajích? Vyhrál na kraji vůbec nějaký nájemník? Existuje u nás nezávislá a spravedlivá justice?

Na paní ministryni práce a sociálních věcí. Jakou celkovou částkou jsou dotovány byty RPG sociálními dávkami na bydlení?

Na pana ministra financí. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže oficiálně uvádí, že monopolní postavení na trhu je, když subjekt vlastní 40 %. V Havířově má RPG dle údajů z materiálu RPG 55 % trhu s byty. Jak je možné, že kontrola Finanční správy, která skončila zhruba v květnu 2015, toto nevyhodnotila jako monopolní postavení na trhu s byty?

A dotaz, který bych směřovala na pana premiéra i celou vládu: Jak je možné, že se nic neděje, když podle privatizační smlouvy OKD měli mít nájemníci předkupní právo na byty a tyto byly prodány třetí straně bez toho, aby byly přednostně nabídnuty nájemníkům?

Nechci tu zabíhat do dalších podrobností a dalších otázek. Ale faktem je, že tyto nejsou jen k zamyšlení. Tato fakta je třeba prověřit a řešit. Stále slýchám, že se jedná pouze o Moravskoslezský kraj. Ano, ale jen co se týká zaměstnanosti. O peníze za prodej státního podniku přišel stát, a tím všichni občané. Mnohem horší však je, že zřejmě není politická vůle hrábnout do vosího hnízda. Dnešní bod programu je tak snad poslední šancí pro podvedené občany a poslední nadějí na spravedlnost. Tak vás žádám, abyste to zvážili, než zvednete ruku k hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Nyní ke kontrole hlasování. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, mně se tedy podařilo, nevím, jak je to možné, já jsem hlasovala ne, ale docílit výsledku u hlasování pořadové číslo 276, velmi ostře sledovaném, že se na sjetině objevilo, na což jsem byla upozorněna jedním svým kolegou poslancem za hnutí ANO. Takže bych chtěla říct, že jsem opravdu stiskla i u toho pořadového hlasování číslo 276 ne. A poprvé se mi to tedy technicky stalo za celou moji kariéru vůbec poslankyně, tak bych byla ráda, kdyby to mohlo být takto poznamenáno s tím, že tím nechci zpochybnit výsledek hlasování.

Děkuji, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni, pro stenozáznam její upozornění. Ještě než dám slovo paní poslankyni Lorencové, tak pan poslanec Štětina se omlouvá od 19 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Petr Adam od 16.30 do 19 z osobních důvodů, pan poslanec Pavel Šrámek od 16.15 z osobních důvodů a pan poslanec Vojtěch Adam se omlouvá od 17 hodin ze zdravotních důvodů. Děkuji.

A nyní má slovo paní poslankyně Jana Lorencová. Prosím, paní poslankyně. (Výkřiky z levé části sálu: Není tu nikdo z vlády, nemůžeme pokračovat, nějakého ministra potřebujeme. Rozruch v sále.) Tak ale chybí nám tady jakýkoliv člen vlády. (Z pléna: Vláda padla.) Ne vláda nepadla, jenom tady není. (Do sálu přichází Pavel Bělobrádek.) A, jeden vládní činitel už je tady. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, kdykoli v poslední době, kdy se mám vyjádřit na téma privatizace Ostravskokarvinských dolů, bývalého státního podniku, tak se dostávám do takového zvláštního rozpoložení, kdy jsem přesvědčena o tom, že na toto téma už bylo řečeno úplně, úplně všechno, ba dokonce možná pro některé z vás to už musí být svým způsobem nuda. Na druhé straně si ale říkám, že právě tím, kolik už na to téma zaznělo argumentů, je divné, že do této chvíle nebyla ustavena vyšetřovací komise, parlamentní vyšetřovací komise, právě proto, aby bylo důsledně a důkladně vyšetřeno, jak došlo k privatizaci celého OKD.

Úplně na začátku totiž byla jako zástava do banky vložena jedna šachta, jeden důl a peníze získané takto byly použity na privatizaci celého OKD. V souladu s takzvaným privatizačním zákonem se to tak mohlo stát. Prostě tak to bylo. Část horníků přišla o práci, jejich rodiny mnohdy o obživu na nějakou dobu. Došlo samozřejmě k tomu, že si našli práci, většinou si našli práci další. Já jsem viděla na vlastní oči poslední vozíky vyvezené z ostravských šachet, které byly postupně zavřeny. Viděla jsem havíře, kterým tekly opravdu slzy po tvářích. To přitom ještě zdaleka netušili, co bude následovat. Na Ostravsku se objevili takzvaní poradci pro privatizaci a doporučili některé šachty ne zaslepit nebo zakonzervovat, ale doporučili je uzavřít definitivně, a tak v hloubce mnoha set metrů skončily těžní věže, skončily tam těžní vozíky, koleje a spousta dalších věcí, které by jinak bývaly sloužily mnohá léta ještě k tomu, aby se v těch šachtách dál těžilo. Tam totiž bylo zjištěno, že v nich zůstaly zásoby na několik desetiletí. Ale nikdy už se tam v nich těžit nebude - nebo nikdy. Pokud používám slovo nikdy, tak to berte tak, že řádově v desítkách, možná stovkách let už se v nich těžit nebude. Na rozdíl od jiných zemí, v nichž došlo k postupnému zakonzervování dolů, tedy jejich doly, jako Německo, Belgie a další země je mohou kdykoli otevřít a pokračovat tam, kde před časem byly ty doly zakonzervovány.

Privatizační projekt v souladu s tehdy platnými zákony počítal se záměrem těžit uhlí, takže mělo být privatizováno jen to, co bezprostředně souvisí s těžbou uhlí. Z bývalého státního podniku OKD se stala akciová společnost, v té době s majoritní účastí státu. A mnohokrát už byl popsán způsob, jak stát o rozhodující část tohoto majetku přišel, jak tu rozhodující část svého majetku pozbyl. Popsány byly i důsledky, které to mělo.

Nikoho ještě nenapadlo, že tak jakoby jenom darem, jen tak mimochodem, přihodil stát novým takzvaným vlastníkům řadu firem, jako bylo třeba VOKD, nejméně 5 tisíc hektarů pozemků, více než 2 tisíce nebytových prostor, všechna rekreační a rehabilitační zařízení, která OKD vlastnilo, a mnoho dalšího majetku. Ono to zní opravdu neuvěřitelně, ale tento majetek nikdy nebyl oceněn. A já osobně jsem hluboce přesvědčena, že teprve dodatečně došlo k ocenění bytů OKD, že ani ty nebyly nikdy skutečně oceněny, že byly dodatečně... ta cena za ně, těch 40 proklamovaných tisíc za jeden byt, že ani to nebyla pravda, že teprve dodatečně byly implantovány do té celkové sumy, kterou stát za OKD získal. Když spočítáme dohromady to, co jsem teď vyjmenovala, to, co už tady jednou podrobněji rozebíral kolega Josef Hájek, když to dáme dohromady, tak možná jenom tento majetek má takovou cenu jako částka, kterou stát vlastně za celé OKD získal.

Je toho hodně na toto téma, o čem by se dalo hovořit. Šlo v případě těch 44 tisíc, původně 48 tisíc bytů, šlo o státní byty, k nimž měl státní podnik OKD právo hospodaření. Bylo tomu stejně jako u NHKG, stejně jako u Vítkovic a některých dalších státních podniků. Takže ty firmy, které se s tím uměly vypořádat tak, že je nabídly přednostně svým lidem, kteří v nich bydleli, se s tím dokázaly slušným způsobem vyrovnat. OKD nikoliv. Je to strašně pro ty lidi ponižující, je to pro ně vlastně 25 let života v nejistotě.

Někdy před deseti lety, možná více, mě navštívila skupina lidí, kteří v těch bytech bydlí a kteří byli zvoleni tisíci jejich obyvatel, aby je reprezentovali. Já jsem se tenkrát dozvěděla, jak noví vlastníci - tzv. vlastníci, já je dodnes za skutečné majitele nepovažuji - s nimi umějí zacházet. S těmi lidmi, kteří tam bydlí, jak s nimi nakládají, jak s nimi zacházejí. Když jeden z páru zemřel, okamžitě ho navštívil zástupce nástupnické firmy, ať už se jmenovala jakkoliv, RPG, nebo to je jedno jak, a tomu pozůstalému předložil k podpisu novou nájemní smlouvu. I přesto, že tam ten manželský pár nebo celá rodina bydlela řadu let, tak dostal nájemní smlouvu, ten, kdo tam zůstal bydlet, na jeden rok. To je jednom malá část toho, čím si ti lidé tam procházeli. Dneska je tam pět až deset tisíc bytů už volných, protože lidé z těch bytů utíkají. Utíkají i z toho důvodu, že jim je zvedáno nekřesťanským způsobem nájemné. Jsou tam byty, kde bydlí třeba jeden nebo dva lidé a nájem tam platí sedm osm tisíc běžně, což je skutečně neúnosné pro důchodce. Většinou jsou to lidé v důchodovém věku.

Chtěla bych ještě upozornit na takovou věc. Po privatizaci OKD zůstali nejen nepotrestaní viníci toho stavu, ve kterém se OKD dnes nachází, ale dokonce ani nepojmenovaní. Od začátku 90. let se jako na sněhovou kouli nabalují obrovské problémy, a to jenom z toho důvodu, že jsme nikdy nepojmenovali základ toho, co se vlastně odehrálo. Nikdy nebylo pojmenováno to, že v případě konkrétně těch bytů OKD došlo k podvodu, čitelnému, jednoznačnému, neoddiskutovatelnému. Ty byty, 99 % lidí na ně mělo státní dekrety. Od různých možná jiných podniků, jiní je měli jako družstevní byty vyměněné. A tady došlo k tomu, že ty byty byly prostě přejmenovány na byty služební.

Služební byt má pravidla. Když přijdete pracovat do nějaké firmy, tak vám dají klíče, a když končíte po dvou letech, po pěti, tak ty klíče vrátíte. To říkám samozřejmě zjednodušeně. Ale všichni víme, jak to funguje u tzv. služebních bytů. V privatizačním projektu nenajdete 44 tisíc státních bytů. Tam najdete 44 tisíc bytů služebních!

Apeluji na vás, kolegyně a kolegové, říkám znovu, zaznělo toho tady už hodně a myslím, že každý z nás už měl možnost se, pokud měl zájem, seznámit do hloubky s tou problematikou. A ta je opravdu hodně bolavá. A já na vás apeluji, abyste odsouhlasili návrh usnesení, který přednese kolega Josef Hájek.

Vím, že moje představa vynětí alespoň toho bytového fondu z majetku akciové společnosti patří asi do říše snů, že toho se asi těžko dočkáme. Nicméně prosím, nevzdávejme to a pokusme se najít v rámci možností cestu alespoň k částečné nápravě stavu, ve kterém jsme se s touto nešťastnou privatizací, kterou skutečně mohu nazvat s čistým svědomím za bílého dne zlodějnou, abychom alespoň částečně napravili tu situaci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Janě Lorencové. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, dámy a pánové, já si své faktické poznámky k průběhu diskuse nechám jako komentář k podrobné rozpravě a v obecné se zaměřím na návrh usnesení, který vám chci přednést. Dovolte mi ale jednu citaci: "V roce 2004 převzal OKD nový vlastník. Z OKD se stala moderní a kvalifikovaně řízená firma." Toto je citace z dnešního webu OKD. Tento výsměch všem, který je dodnes na webovských stránkách OKD, to je do nebe volající výsměch nám všem. Prostě tady v této zemi si nikdo nepřipouští, co se vlastně stalo s firmou OKD od roku 2004. A to je memento za celým projednáváním této záležitosti. Ať u těchto mikrofonů řekneme, co chceme, někdo si stále myslí, že firma OKD je efektivní a moderně řízenou firmou. Akorát má trošku smůlu. Tu smůlu možná způsobilo to, že je na ni více vidět, že je velká. Anebo že zaměstnanci jsou vcelku konsolidováni a jsou svázáni nějakou hornickou ctí a bojují za své zájmy. Nevím. Ale byla to asi taková drobná smůla, která OKD provázela. Čili nedělám si velké iluze, že se podaří něco výrazně změnit. Tak snad pouze věci otevřít, abychom si řekli: udělali jsme vše pro to, aby nám naši budoucí následovníci nemuseli předkládat otázky, proč jste nezadali to a to, proč jste nehledali odpovědi na otázky, které už tehdy, to znamená dnes, byly jasné.

Stávající stav OKD je takzvané, dovolím, si říci dvouhlavé řízení. Z jedné strany klasické představenstvo společnosti, které vyvíjí ekonomickou činnost, z druhé správce plus věřitelský výbor, kteří z této společnosti chtějí vytáhnout prostředky, aby zacpali díru, nevím, ten výraz asi není vhodný, ale aby pokryli ztráty, které tato společnost za své působení od roku 2004 způsobila.

Současný stav je takový, že společnost eviduje dva zájemce na vstup do OKD. Bohužel, oba tito zájemci obcházejí tuto společnost s pocitem možná lehce nabytého majetku. Nechci jim křivdit. Nechci jim křivdit, ale když jako byznysmen někdo vstupuje do podniku, který je v likvidaci, očekává, že na něm vydělá. Nedělá to z nějakých dobročinných nebo charitativních účelů, zvlášť když se jedná o miliardy korun, které by do toho podniku musel vložit. Nedělá to ani z dlouhodobého vývoje, očekávaje, protože jsme tady neustále přesvědčováni, že uhlí v té podobě dobývání, jak je tady představováno, je neperspektivní. Dělá to proto, že očekává výdělek. A tady je namístě otázka, na kom ten výdělek očekává. Na tom uhlí? Ceny uhlí nejsou perspektivní v tom výhledu. Na práci horníků? To si myslím, že se shodneme, že na nich se už vydělat více nedá. Na tom majetku, který tam je? Těžko. Možná na budoucích zásobách, které jsou doposud neodkryté a jsou v řádech miliard. Ale to vyžaduje zase pohyb na trhu ceny uhlí. Takže zbývá jediný, a to stát, na kterém je možný investor schopen se nakrmit, použiji-li tento výraz. A obě dvě společnosti, již z veřejných zdrojů je známo, vyjádřily ochotu pomoci OKD, pomoci s velkými uvozovkami, ale pouze za přispění státu. To znamená, že likvidaci tohoto podniku vezme na svá záda stát.

Nyní se vracím k současnému stavu státu ve věci OKD, k čemuž míří informace vlády. Tuto informaci nám vlastně nemá kdo podat. Zodpovědný ministr již zodpovědný není, předseda vlády, asi uznáme, že nemá potřebné informace a znalosti, aby tak rychle získal tyto informace. Minimálně toto bude tvrdit, to si musíme říci, že minimálně bude říkat, že tyto informace nemohl získat a musí se spolehnout na úředníky ministerstva. Tady se samozřejmě musíme ptát, jak zodpovědní úředníci ministerstva pracují na problému OKD, když již z veřejných zdrojů víme, že hlavní úkol pro možného nového ministra bude řešení OKD. Bojím se, že za vládnutí současné vládní koalice se nedobereme řádného řešení a bude to téma možná pro novou vládu vzešlou z voleb.

Přesto ale je zde v běhu několik věcí najednou. První jsou kroky nového vedení společnosti, podávající napravo a nalevo trestní oznámení, tu na mateřskou firmu NWR, která je notabene také v likvidaci, čili zahojení se finanční bude velice těžké, tu na bývalé předchůdce, tzn. představenstvo a další, kteří vypláceli dividendy v řádu stovek milionů, aniž by měli prostředky, a zadlužovali vlastní společnost a prováděli operace hodné operací - nechci použít výraz diskutovaný v předešlém bodě.

Tato neradostná situace nás, členy poslaneckého klubu KSČM, přinutila navrhnout usnesení, které bychom velice rádi této Sněmovně předložili, a velice rádi vás požádali o jeho schválení. Vím, že je zde usnesení, které přednese kolega Hájek jakožto usnesení, jelikož je to vládní poslanec, předpokládám, vládní většiny v tomto parlamentu. Ale k jeho usnesení se vrátím v rámci podrobné rozpravy a dám mu příležitost, aby ho přednesl nekomentovaně.

My v našem usnesení navrhujeme tři věci. První je možná preambule, možná konstatování, které si tady rychle odcituji: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že se Česká republika dostala díky politickým rozhodnutím, která byla v rozporu s názory široké odborné veřejnosti a akademické obce v oblasti surovin a energetiky, a absenci jasné dlouhodobé surovinové a energetické koncepce do řady problémů, které umocnila problematická privatizace práva dobývat a obchodovat s naším národním bohatstvím, surovinami včetně černého a hnědého uhlí. Tato konstatace je pouze to, co přivedlo v letech 1990 až 2000 tyto podniky k té situaci, v jaké jsou dnes. A není to jen OKD, na to chci upozornit. Toto se týká desítek a stovek podniků po celé republice. Někde jsou menší, někde jsou větší tyto podniky, ale všechny mají stejné problémy spojené s dobou divoké privatizace.

Co je pro nás důležité, a ten komentář k této věci nebudu protahovat, je bod dva navrženého usnesení, a to že požadujeme po vládě České republiky, aby zabezpečila... Upozorňuji, že neukládáme. Není to úkol vládě. Požadujeme. Protože vláda má tu výkonnou pravomoc a může uložit. My bychom pouze rádi, aby vláda tak činila, a pouze jí nabízíme otázky, které bychom chtěli, aby zvážila, popř. řešila. Některé z těch otázek, které vám tady v rychlosti přečtu, již vláda dokonce splnila, čili již pomyslné odškrtnutí tady toho bodu má hotovo, protože i sama vnímá potřebu některých bodů, a nechci říkat, že by prostě nechtěla nebo úmyslně nečinila v této věci. Činí tak. Proto v celé části dvě, která má body a) až i), chceme, aby vláda myslela na budoucnost tohoto odvětví.

a) Požadujeme po vládě, aby zabezpečila možnost těžby všech druhů uhlí jakožto nenahraditelného nerostného bohatství České republiky dnes i v budoucnu. Věřím, že vláda tak učiní a že to není vůbec žádný problém.

b) Zabezpečila ochranu ložisek vyhrazeného nerostu České republiky před jejich nenapravitelným znehodnocením v případě jakýchkoli změn vlastnických vztahů nebo ukončení podnikání. Tento bod míří právě na ty snahy vstupu strategického partnera do OKD a možného přisátí se na státní rozpočet v rámci řešení problémů OKD.

c) Zákonnost a naplnění všech závazků sjednaných při privatizaci a vyplývajících ze zákonů a předpisů ve vztahu k ochraně zdraví, přírody, rekultivace krajiny i zaměstnanosti. Zde tolik zmiňované privatizační smlouvy, které stály na počátku tohoto problému, obsahují i náležitosti, které podnik měl plnit. Byla tady zodpovědná ministerstva, která měla kontrolovat a vyžadovat plnění těchto privatizačních slibů. Toto je věc vlády, která by se měla podívat na to, kteří úředníci plnili, popř. zanedbali tyto záležitosti. Není to nic proti ničemu a věřím, že zodpovědná vláda tohle již dávno má vypracováno.

d) Efektivní využití vlastnictví státu a těžebního práva na dosud nevytěžené nebo připravované lokality těžby, kde se nachází strategické zásoby nerostných surovin, kterými lze řešit nejen zaměstnanost, ale zejména naši energetickou nezávislost v řádu desetiletí. To je to, o čem jsem hovořil. Jsou desítky miliard korun uhlí (?), které dneska spadají do práva dobývání OKD. Ještě jsou tato ložiska neotevřená. Zůstávají jako strategické zásoby a jsou to možná ty věci, o kterých se jedná těm privatizátorům, kteří chtějí vstoupit do OKD. Tady by vláda jasně měla říci, jak s těmito ložisky bude nakládat, zda umožní těžbu, nebo neumožní, zda si je podrží jako strategické suroviny. A myslím si, že tady také v tomto bodě vláda své rozhodnutí již vcelku má jisté, a nevěřím, že by již o tom neuvažovala.

e) Budoucnost pracujících v povoláních exploatujících zdraví v míře bránící jejich možnému dalšímu pracovnímu uplatnění cestou urychlené novely důchodového zákona tak, aby byl umožněn dřívější odchod do penze u všech dotčených zaměstnanců v souladu s mezinárodními standardy definujícími těžkou práci. Zde se již také vlamuji do připravovaných zákonů paní ministryně, které se týkají tohoto problému. Samozřejmě je to připravovaná věc. Ale věřím, že i tady mě, kolegyně a kolegové, podpoříte, protože si myslím, že horníci si za svou práci tohle zaslouží. A nejedná se jenom o horníky, ale o všechny těžce pracující, kteří - a řekněme si po pravdě - těžko dožijí 65 let v pracovním poměru v profesi, kterou činí. To je vcelku imaginární hodnota, 65 let.

f) Bezodkladná a účinná opatření, která povedou k dlouhodobému časově diferencovanému rozložení útlumu těžby v OKD pod vedením a kontrolou státu tak, aby nedocházelo k nedotěžení stávajících zásob černého uhlí, nevratné likvidaci nevytěžených důlních děl. Již to tady zaznělo a myslím si, že i toto vláda může považovat částečně za splněné svou účastí přes své orgány v rámci likvidace společnosti OKD, svým vlivem v rámci ministerstev. Jde pouze o to, aby to jasně deklarovala jako zájem a pohlídala si tyto záležitosti, na které upozorňujeme, že je třeba, aby tak činila.

g) Využití prostředků z dražby emisních povolenek na řešení problematiky české energetiky. Je to obecný bod. Já si myslím, že i v tomto bodě najdu podporu vás zde přítomných, protože je to jeden z cílů právě toho, proč byly emisní povolenky vydávány.

V bodě h) a i) se jedná o přehodnocení usnesení vlády, ať číslo 828, nebo 405 z roku 2015 či 2016. Usnesení 828 vláda již přehodnotila, toto usnesení je již nulitní. V bodě i) se stále jedná, hledá se souhra mezi partnery, vláda, kraje, a tato problematika je, řekněme, trošku složitější. Přesto vláda již tyto kroky činí, a proto také nevidím důvod, proč by neměl být tento text v tomto usnesení vámi schválen.

Co se týká bodu 3 v našem navrhovaném usnesení, ten může být trošku kontroverznější, protože v tomto bodě se chceme ponořit do hledání odpovědnosti za to, co se stalo. V bodě 3 žádáme vládu České republiky, aby úkolovala příslušné výkonné orgány k objasnění činností, které vedly k majetkovým ztrátám českého státu při privatizaci OKD, a dle zjištění těchto orgánů podala trestní oznámení. To je to, po čem většina z nás volá, kde vidíme problém, že to zůstává jako určitá pachuť na patře, že se něco stalo. My všichni tušíme, že to nebylo všechno košer, ale udělat tlustou čáru a říci zapomeňte je trošku problém pro nás všechny. Aspoň si to myslím.

K tomu je nutno některé věci objasnit. Tyto body máme tady v bodech A až E.

A. Kdo rozhodl a úkoloval zástupce státu v orgánech podniků, aby hlasovali o snížení základního jmění v OKD v neprospěch Fondu národního majetku, který ve svém důsledku znamenal ztrátu vlivu státu ve společnosti. Tento údaj se nám nepodařilo dohledat. Ani pan premiér ve svém obsáhlém úvodním slovu k tomuto bodu neřekl, jak k tomu došlo. On to pouze zmínil. Ale za vším je třeba hledat konkrétní lidi, a co je k tomu vedlo, že tak hlasovali a vlastně způsobili to, co potom vláda Bohuslava Sobotky následně realizovala. Nás by opravdu zajímalo, kdo úkoloval a kdo rozhodoval.

B. Kdo rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se po čase opětovně tyto akcie snažil získat, a to prostřednictvím firmy v podezření, že jednala proti zájmům státu. Zde je ten klíčový bod, kdy stát ztratil majoritu. Někdo, a veřejné zdroje se tady zmiňují v náznacích, kdo za tím stál, pověřil firmu, která skupovala akcie pro pana Bakalu, byť to bylo tehdy skrytě pod jinými firmami, až následně se to ukazovalo, od obcí pod záštitou toho, že to skupuje zpátky pro stát, a kupovala to pro tohoto soukromého investora a získala tuto majoritu. Tady to někdo za stát udělal. A jméno tohoto člověka by bylo velice zajímavé zjistit. Dle mého názoru se dá zjistit, ale zase bohužel ze zdrojů, kterými disponujeme, toto není možno dohledat, protože to jsou uzavřená jednání, jednání vlády, která o tom rozhodovala, někdo to tam přinesl, dal na stůl jméno konkrétního člověka. Toto jsou věci, které by šlo dohledat, a proto bychom rádi, aby vláda k tomuto přistoupila.

C. Kdo zodpovídal za nevyšetřování podezření z nelegálních finančních operací při privatizaci OKD.

D. Kdo zapříčinil časové prodlevy a nečinnost státu, když na nelegální finanční operace upozornily zahraniční vyšetřovací orgány a banky. Toto je jedna z věcí, která se táhne dalšími vládami, které následovaly po privatizaci. Když už ze zahraničí přišlo upozornění na to, že se v této situaci děje něco špatného při finančních tocích, ať už to jde přes švýcarská a další konta, přesto naše vyšetřující orgány tyto věci neřešily. Zůstávalo to někde odloženo. Právní pomoc nebyla dohledána, nebyla dožadována. Přiznám se, že jsou to věci, které míří zase za Ministerstvem spravedlnosti a jeho činností v rámci kontroly těchto toků. Jedná se o velký kapitál, o stamiliony, které cestovaly mezi bankami, až to bankéře do očí bijící upozornilo a dotazovali se naší strany, jestli o tom víme, jestli to není nějaký nelegální obchod. A naše orgány, které by to měly zajišťovat, ať již bankovní dozor, možná i Česká národní banka, ať již instituce pověřené činností dozoru, prostě nečinily. A ptáme se proč. A možná i vláda, kdyby měla tyto odpovědi, by dneska mohla říci: stalo se tak proto, že tito lidé nesplnili svoji povinnost. Možná to již dneska není trestné, možná je to už promlčeno. Ano, můžeme se ptát, za čích vlád to bylo promlčeno, ale byla by to jasná odpověď na tyto otázky, které klademe.

E. Kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD. Tady neustále a zcela oprávněně slyšíme, že byty OKD byla velká zlodějna. Když si přečtete privatizační projekt nebo privatizační smlouvu, tak tam jsou určité sliby pro nájemníky. Někde v určitých krocích, které nastaly, někdo neudělal to, co udělat měl. Nechceme, aby ten člověk, pokud to byl jeden konkrétní člověk, byl za to trestán. Byl to možná nějaký subalterní úředník, který třeba něco udělal nebo neudělal, ale jde nám o to, co se stalo. Proč? Proč stát v tomto případě tolika tisíc nájemníků v bytech prostě nečinil? Ač to bylo písemně dáno, ač činit měl. A možná že to bude odpověď na jednu větu: nepodařilo se nám to dohledat. Ale i to je odpověď, že vláda činila kroky a snažila se tento problém řešit a hledá opatření. Ale to už je druhá věc, kterou, předpokládám, bude zmiňovat i kolega Hájek.

V bodě 4, posledním bodě našeho usnesení, možná zabrousíme naše ostří trošku nejvíc z tohoto usnesení. Bod 4 zní: Požadujeme po vládě České republiky zabezpečit zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob, příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo nebo nepřímo na privatizaci OKD. Tento bod je zdánlivě těžce splnitelný, ale vychází z logiky věci, že pokud máme podezření, že tak bylo činěno s úmyslem obohatit se, tak se to obohacení někde muselo objevit. Někde ve finančních účtech, někde ve finančních zprávách, daňových prohlášeních, někde se prostě muselo objevit. A stát disponuje orgány a úředníky, kteří mají oprávnění a moc kontrolovat tyto záležitosti. Dneska dokonce i pomocí informačních systémů a technologií jsou schopni spárovat údaje, jsou schopni dát dohromady tyto záležitosti a jsou schopni na tuto otázku odpovědět. Pokud tuto odpověď nejsou schopni technicky dát, i to bude uspokojovat tuto otázku. Vláda prostě řekne: vyčerpali jsme veškeré možnosti získat tyto údaje, pověřili jsme tyto orgány a ony nedisponují materiály, technickými prostředky, popřípadě údaji, které by mohly toto objasnit. Ale aspoň toto udělá tečku za tím, že nezůstane podezření, že někdo z těchto peněz někde žije, užívá si jich a směje se nám tak, jak se nám směje pan Bakala a jak se nám směje web OKD, který říká: V roce 2004 převzal OKD nový vlastník. Z OKD se stala moderní a kvalifikovaně řízená firma. Toto je opravdu výsměch.

Z tohoto titulu si vás, kolegyně a kolegové, dovoluji požádat, abyste podpořili naše usnesení, jak je. Není tam kontroverzní bod, jsou to věci, které by vláda mohla seriózně a jasně odpovědět. Odpovědi nám umožní možná pochopit, co se dělo v devadesátých letech a začátkem roku 2000, jak k tomu vůbec mohlo dojít, a možná se i poučit, abychom tyto chyby neopakovali. Dlužíme to nejenom zaměstnancům OKD, dlužíme to všem těm, kteří v celé republice tyto problémy při divoké privatizaci zažívali a kterým dodnes je líto toho, o co tato země přišla.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO a KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, přednedávnem se mi dostal do rukou článek redaktora Tomáše Plhoně, redaktora Lidových novin. Novin, které vlastní Andrej Babiš. Je to článek z roku 2015 popisující kauzu bytů OKD, kde mimo jiné citoval: "Je to podnikatelské selhání," hlásil premiér Bohuslav Sobotka. Není to jako od Andyho Kafumana? Jak už stačil připomenout každý druhý komentátor na sociálních sítích, byl to Sobotka, kdo řídil v roce 2004 Ministerstvo financí. Právě tam se upekla privatizační smlouva, která uhlobaronovi přihrála největší bytový fond v ČR takřka zadarmo. Říká autor článku. Ale tentýž autor článku vzápětí pokračuje: Práva nájemníků tehdy Sobotkův úřad ošetřil dnes už slavným článkem 7.6 (d), který hlásí: Nájemníci bytů mají v případě prodeje předkupní právo k bytu za cenově zvýhodněných podmínek.

Od někoho, kdo napsal tento článek a kdo byl schopen se dostat k té doprivatizační smlouvě, bych s naprostou jistotou očekával, že - za prvé - ví, že Sobotka podepisoval doprivatizační smlouvu na menšinový podíl v OKD.

Za druhé, že ví, že byty už dávno ovládal a rozhodoval o nich tehdejší většinový vlastník OKD, a to nejméně od roku 1997, kdy společnost ovládl místní podnikatel Pros díky neschopnosti státu a tehdejšího Fondu národního majetku.

Za třetí. Očekával bych, že tehdy doprivatizační smlouva nemohla byty přihrát uhlobaronovi, jak se píše, a už vůbec ne skoro zadarmo. Stát tehdy za menšinový podíl OKD dostal 4,1 mld. korun. A ačkoliv je to směšně málo, tak pan Pros svůj nadpoloviční podíl dal dohromady za ještě menší cenu - celkem za 3,9 mld. korun. Za tuhle sumu ji totiž prodal Koláčkovi a Otavovi z Karbon Investu. Takže ne Bakalovi, ale panu Koláčkovi a Otavovi z Karbon Investu! Včetně svého nemalého vejvaru na celé transakci! A ten se odhaduje asi na 1,4 mld., které putovaly do jakési kyperské firmy.

Za čtvrté. Stát neprodával, jak jsem říkal, nic Bakalovi, ale stále ještě Karbon Investu, chcete-li, tehdejšímu šéfovi OKD Koláčkovi. Karbon Invest už v té době dělal Bakalovi ovšem bílého koně, protože hned po doprivatizaci Bakala celé OKD od Koláčka s Otavou odkoupil během pár dnů. A já se chci zeptat: Nebyli to ti samí horníci a odbory z OKD, kteří tehdy podporovali odprodej menšinového podílu OKD právě panu Koláčkovi, svému šéfovi? Podle tehdejších informací z tehdejších médií tomu tak bylo. Tak se chci zeptat kolegy Hájka, který po mně bude vystupovat a může odpovědět, co on v té době dělal, zda on podporoval, či nepodporoval prodej menšinového podílu v OKD svému šéfovi Koláčkovi, protože tehdejší odboroví bossové v OKD velmi tlačili na vládu, aby ten prodej menšinového státního balíku realizovali.

Práva nájemníků tehdy Sobotkův úřad ošetřil dnes už slavným článkem 7.6 (d), a znovu zopakuji, který hlásí: Nájemníci bytů mají v případě prodeje předkupní právo k bytu za cenově zvýhodněných podmínek. Ano, dnes se mnozí pošklebují, že tento článek není vymahatelný. Podle mě je to ovšem od těchto lidí velmi ubohé a falešné. Je třeba si uvědomit, že stát tehdy uzavřel nejspíš tisíce privatizačních a doprivatizačních smluv. Nejméně desítky, ne-li stovky z nich se týkaly i práv k bytovým fondům a ani v jedné z nich nejsou ošetřena práva nájemníků onoho bytového fondu, až na tuto výjimku - smlouvu o odkupu menšinového podílu OKD. Dnes mi připadá, že po bitvě je každý generál.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem chci říci, že privatizace OKD ukazuje, jakým hrůzným způsobem se v 90. letech v naší zemi privatizovalo, tunelovalo a kradlo. A je mi líto, že náš stát dodneška nepostihl pravé viníky této zpackané privatizace. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. S přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Já se nestačím divit. Vaším prostřednictvím budu reagovat na slova pana kolegy Sedi. Vy si dovolíte říct, jak je možné, že nikdo nevyšetřil dodnes privatizaci OKD. Vy jste tady první den, pane kolego? První den sedíte ve Sněmovně? Proč jste to neudělali za ty roky? Jak si dovolíte říct, že je podepsána krásná smlouva s nájemníky bytů? Ti lidé zavolají a řeknou: Je nám vyhrožováno. Když se snažíme si říci o svá práva, je nám vyhrožováno. Jestliže budeme mluvit, jestliže se budeme o cokoliv snažit, tak lidově řečeno si nás nepřejte, uvidíte, co s vámi bude. To jsou lidé, kteří přímo zavolají nebo kteří přímo přijdou i sem do kanceláře a říkají: Já se bojím říct své jméno, protože víte, jak by to mohlo dopadnout?

Tohle se vám zdá, že je v pořádku? To není v pořádku, pane kolego! To není v pořádku. Celá privatizace není v pořádku. Už se mohla dávno prošetřit, ale dodnes se nic neudělalo!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vaším prostřednictvím ke kolegovi. Nevím, proč mně vkládáte do úst něco, co jsem neřekl.

Za prvé, pokud vím a pokud si pamatuji, tak orgány činné v trestním řízení dvakrát šetřily tuto kauzu a dvakrát ji zastavily. Takže nic jiného jsem neříkal, než že mi je líto, že stát nebyl schopen postihnout pravé viníky.

Za další. Ano, já jsem jasně řekl, že privatizace, tunelování v 90. letech, byla hrůzná. To jsem řekl. Takže nevím, koho bych měl obhajovat. To opravdu nevím. Takže prosím, opravdu poslouchejme se, co tady říkáme, a nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Josef Hájek. Pardon, pane poslanče, ještě paní poslankyně Lorencová a její faktická poznámka. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se jenom chci zeptat vaším prostřednictvím kolegy Sedi. Takže je to vlastně úplně v pořádku? V té smlouvě mezi státem a nabyvatelem bylo napsáno, že přednostní právo má občan, který v tom bytě bydlí. Takže vlastně, co tady řešíme? Proč řešíme byty OKD v tom případě? Nebo co je výsledkem toho, že to tam bylo napsáno? Dostali ty byty k odkoupení? Nedostali! Dodnes je nemají! Nikdo z nich je nemá!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Seďa a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče. Po něm pan poslanec Petrů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vaším prostřednictvím k paní Lorencové. Já jsem tady říkal, že byly podepsány tisíce smluv, možná stovky, které se týkaly bytových fondů, a pouze tato zaručovala stávajícím nájemníkům předkupní právo. A nebyl to stát, kdo nedodržel tuto smlouvu. A opravdu kritizujme tehdejší vládu, ale víte, já vám řeknu jeden problém. V tomto státě největší problém je vymahatelnost práva. Tady vymahatelnost práva neexistuje!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Petrů a jeho faktická poznámka, po něm s faktickou poznámkou pan zpravodaj.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážené kolegyně, kolegové, musím pro paní kolegyni vysvětlit, cestou tedy pana předsedajícího, že v 90. letech bylo nakládáno s byty v ČR tímto způsobem: Státní byty byly převedeny na obce, podnikové byty musely být součástí privatizačních projektů a pak byla skupina družstevních, které samozřejmě zůstaly tak, jak byly. Takže je potřeba si uvědomit, že podnikové byty musely být součástí privatizačních projektů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan zpravodaj a jeho faktická poznámka. Po něm paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Marek Černoch: Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu kolegovi Seďovi. Vymahatelnost práva. Máte naprostou pravdu. Abychom vymohli právo, tak je tedy potřeba prošetřit. A já se vás ptám a požádám vás o odpověď, jestli tedy budete hlasovat pro zřízení parlamentní vyšetřovací komise, která to prošetří, protože ta může říct, k čemu došlo. Jestli došlo k pochybení, jestli došlo k porušení zákona. K tomu parlamentní vyšetřovací komise je. A budu velmi rád, pokud budete hlasovat pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou. Poté pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, jediná věta k panu poslanci, ke kolegovi Seďovi. Znovu se ptám: Takže je vlastně všechno vyřešeno, protože jestliže tam bylo garantováno právo k odkoupení bytů, dokonce to bylo za tu výhodnou cenu, to mělo být prodáno, takže vlastně ti lidé si ty byty koupili? Nebo kdo jim je nabídl? Jak jste zajistili, nebo ten, kdo tu smlouvu uzavíral, jak jste zajistili její plnění?

Vždyť k ničemu nedošlo. Výsledek celé této záležitosti spočívá v jediném vítězství a to je to, že současný ministr zahraničí beztrestně pojmenovat Bakalu gaunerem. Takže všichni víme, ano, Bakala je gauner. Ale před ním tam musí být ještě někdo, kdo mu to všechno hezky přihrál a kdo to všechno posvětil. To není jenom o Bakalovi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Seďa a jeho faktická poznámka. Po něm paní poslankyně Havlová s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím. Já s vámi souhlasím. Není nic v pořádku. Proto jsme tady. Proto projednáváme bod informace vlády o postupu nevýhodné privatizace. Já jsem to tady řekl. A smlouvu někdo nedodržel. Tak se ptejme, kdo tu smlouvu nedodržel.

A ke kolegovi: Ano, budu hlasovat jak pro návrh usnesení, tak také pro zřízení vyšetřovací komise.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Havlová a její dvě minuty. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Já nemůžu mlčet a musím se vyjádřit k vymahatelnosti toho práva. Za mnou chodí lidi, kteří v těch bytech bydlí, kteří se soudili. Prosoudili spoustu peněz a nikdo z nich nevyhrál. Já už jsem tady o tom mluvila. Tak kde je ta vymahatelnost práva, když ve smlouvě je předkupní právo?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní do obecné rozpravy řádně přihlášený pan poslanec Josef Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: (Přichází oděn v hornické uniformě.) Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Úvodem jenom takové malé zamyšlení, takový můj pocit toho pokrytectví. Podívejte se na ty lavice tady. Před půl hodinou, když se řešil Babiš, tak tady byly plné lavice, plno diskutujících zprava. Teď, když se diskutuje o osudech desetitisíců horníků a sto tisících nájemníků, tak je máte totálně v paži. Totálně v paži! Kde je pan předseda klubu Kalousek? Kde je pan Fiala? Kde je silný hlas našeho regionu v Praze? Ten billboard na Rudné tam byl rok, kolegy Stanjury. Kde jsou kolegové lidovci, kteří máte křesťanskou lásku? Kde jste? V zákulisí. No dva je málo. To by ani mši pro vás nesloužili, kdybyste byli dva v kostele.

Jsme tady počtvrté. Počtvrté projednáváme bod nevýhodná privatizace. Podruhé tady není premiér. Kolegové z KSČM mi garantovali, že s ním diskutovali, že tady bude. Má nás v paži. Teda v paži. Já jsem to chtěl říct jinak, protože pan premiér už používá výrazy mně velmi sympatické, protože hornictví, náš jazyk byl tvrdý. Můj hornický jazyk je totálně jiný. Já si to tady musím v té hlavě vždycky přetransformovat do té poslanecké řeči. Kdybych mohl spustit, jak to v sobě cítím, tak by to tady pípalo, to bych dostal asi 50 tisíc od tady paní - (Předsedající Gazdík vstupuje do řeči: To bych vás vypnul, pane poslanče.) Vypnul byste mě. Takže já se to snažím nějakým způsobem skutečně tlumočit do té vaší srozumitelné řeči. Každopádně ten bod je nevýhodná privatizace OKD.

Kolega pan poslanec Seďa se ptal, co jsem dělal v roce 2004. Kopal jsem uhlí, pane poslanče. Kopal jsem uhlí, byl jsem vedoucí. Prostřednictvím pana předsedajícího jsem kopal uhlí, pane Seďo. (Smích a potlesk v sále.) Byl jsem vedoucí provozu. Vedoucí provozu rubání, měl jsem na starosti asi tisíc lidí a denně jsem byl 20 hodin v práci. Já jsem neměl čas na kokotiny, řešit, kdo to kupuje. (Pobavení v sále.) Já jsem musel -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče. Prosím, abyste se vyjadřoval slušně. Děkuji.

 

Poslanec Josef Hájek: Já jsem musel plnit plán a na nic jiného mi nezbyl čas. My jsme skutečně neměli mnohdy čas ani se najíst. Ale to sem nepatří. Vrátím se skutečně k tomu tématu nevýhodné privatizace. (Hovoří velmi hlasitě.)

To máslo na hlavě tady má celá pravá strana, tedy kromě lidovců. Já jsem tady vzpomínal tenkrát místopřísežné prohlášení kolegy Kalouska, který prostřednictvím pana předsedajícího tenkrát řekl, že místopřísežně prohlašuje, že si nikdy v životě od Bakaly, ani jeho strana, nevezme peníze. Půl roku nato si vzal 7,5 mil. ODS dostala 15 mil., 15 mil. v roce 2011. To je asi ten důvod, proč tady dneska nejsou a proč nediskutují. Tak mi to ti horníci řeknou. Proč tady nejsou? Proč nediskutují? Proč nám neřeknou svůj názor? V roce 2004 byl kolega Kalousek, prostřednictvím pana předsedajícího, předsedou rozpočtového výboru. Kristova noho, tak proč nezasahoval? Myslíte, že Kalousek nevěděl, jak se to tam peče s tím OKD? No naprosto věděl, to dám ruku do ohně. A kdybych mohl být tím farářem, ke kterému chodí na zpověď, tak bych se to asi dozvěděl. Ale takhle až potom budeme spolu někde v tom očistci, tak tam se to možná dovíme.

Já jsem panu premiérovi ve svém vystoupení vyčetl tři věci. První věc byla nízká cena. Skutečně nízká cena. Já jsem tady pomocí kupeckých počtů dokázal, že skutečně nepotřeboval žádné odhadce, jenom svůj selský rozum. Ta cena byla jednoznačně nevýhodná. Za druhé jsem vyčetl panu premiérovi, že smluvně nedostatečně ošetřil garanci bytů. To skutečně smluvně neošetřil. Kdyby to bylo smluvně napsáno lépe, tak si myslím... Smlouva je vždycky deal mezi dvěma subjekty. A v té smlouvě to z mého pohledu mohlo být napsáno lépe. A třetí věc, kterou jsem panu premiérovi vytýkal, že smlouva neřešila otázku financování technické likvidace dolů a řešení sociálního programu. Kdyby stát těch 46 % neprodal, tak těch 100 mld, které si Bakala vyvedl, tak by 46 % musel dát státu, takže stát by měl 46 mld. ze 100.

Dneska se mě horníci ptají: Tož Jožine, co to tam děláte v té Sněmovně? Bakala zadluží OKD 17 miliardami, za korunu je prodá, nebo dá je zdarma té firmě, už jsem zapomněl, jak se jmenují ti Britové, ten fond, ale byty si nechal. 44 tisíc bytů si nechal a 5 700 ha pozemků. Je to normální, prosím vás? Je toto normální? Jak to mám těm voličům vysvětlit? Oni mi řekli: Josefe, řekni panu premiérovi, ať k nám jde kandidovat na severní Moravu. Včera jsem to říkal na tiskové konferenci, já mu garantuji skutečně plná náměstí. Samozřejmě to ještě záleží na panu Rykalovi, jestli on to dá na kandidátku, protože on to tam řídí v Moravskoslezském kraji. Ale já si myslím, že se předseda domluví. A skutečně bude mít možnost vysvětlit lidem výhodnost té privatizace. Já jsem ji skutečně jako výhodnou nezaznamenal, nepoznal a pro mě je absolutně nevýhodná.

Pořád si myslím, že existuje naděje. Tady na prsou, to je zlatý záchranářský kříž. Já jsem byl 30 let důlním záchranářem. Zažil jsem asi 500 důlních zásahů. Zažil jsem opravdu složité situace, ale vždycky když jsme šli do toho dolu, tak jsme šli s nějakou nadějí. Šli jsme s nadějí, že někoho zachráníme, že pomůžeme těm třeba zasypaným horníkům. Skutečně to tady nechci rozpitvávat. A já si myslím, že ta naděje tady pořád ještě existuje.

Dneska ta smlouva, i když je napsaná z pohledu bytů podle mě nedobře, tak má jednu klauzuli, která říká, že pokud podá Česká republika stížnost Evropské komisi o nedovolené podpoře a prokáže skutečně, že k té nedovolené podpoře došlo, tak se smlouva ruší. Smlouva se ruší, to znamená, tím pádem můžeme dostat byty. Je to ale otázka toho, abychom skutečně Evropské komisi dali relevantní podklady, ne aby ty podklady dělal Pokorný. Jestli ten Pokorný připraví takové podklady, že se nedokáže, že Česká republika prezentuje, že k nedovolené podpoře došlo, tak nemáme co dělat. Takže teď je to o tom, aby skutečně vláda připravila takové relevantní podklady, abychom dokázali, že skutečně k té nedovolené podpoře došlo.

Samozřejmě může říct Franta Laudát prostřednictvím pana předsedajícího, že to mohl už dělat ministr financí. Samozřejmě mohl. Ale kdyby tohle udělal, tak kolegové tady zleva vyskočí, že panu premiérovi okopává kotníky. Takže já chci, aby to bylo v usnesení, aby skutečně Poslanecká sněmovna iniciovala, pověřila vládu, aby tyto kroky učinila a aby tyto kroky inicioval pan premiér. Takže já to potom ještě v podrobné rozpravě přečtu. Ten návrh, to usnesení má tři body.

A určitě ještě na závěr podpořím i usnesení kolegy - ježíšmarjá, teď mi to vypadlo, Černocha, promiňte, ve kterém bude žádat zřízení vyšetřovací komise. Určitě si myslím, že bude dobré si zavolat tady Koláčka, zeptat se ho, jak to bylo s těmi okovy, proč mu ta želízka dali. To jsou témata, která nás budou zajímat, a určitě nějakým způsobem dojdeme k nějaké cestě. Omlouvám se, už mi vyschlo v ústech. Díky. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Nyní faktické poznámky pan předseda Kalousek, pan předseda Kováčik, paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl jsem v projevu pana kolegy Hájka několikrát zmíněn, tak dovolte tři body, stručné odpovědi.

Za prvé jsem přesvědčen, že i na naše pracoviště se vztahují hygienické normy hluku. A já vás tady prosím, abyste při projevech pana poslance Hájka přes 90 decibelů zakročil, protože tady jde o naše zdraví.

Za druhé pan poslanec Hájek tvrdil, že jako předseda rozpočtového výboru v roce 2004 jsem samozřejmě věděl, co vláda privatizuje. Podle dodnes platných zákonů, i tenkrát, privatizační rozhodnutí činí vláda, nikoliv Poslanecká sněmovna. Já jsem to tudíž samozřejmě nevěděl a věděti nemohl. Mohli to vědět ministři, tehdejší ministři za KDU-ČSL, kteří ve vládě seděli a to rozhodnutí dělali. Pokud vím, jsou členy KDU-ČSL dodnes, tak se jich prosím pěkně musíte zeptat. Já dneska člen KDU-ČSL nejsem, když jste tak říkal, že lidovci jsou jako mimo, jinak mají všichni máslo na hlavě. Pro vaši informaci TOP 09 tenkrát neexistovala.

Za třetí. Říkal jste: "Kde jste? Když se tady mluvilo o Babišovi, byli jste tu všichni. Teď se mluví o deseti tisících horníků, nejste tady." Ujišťuji vás, pane poslanče Hájku prostřednictvím pana předsedajícího, že jsem vás v kuloárech bedlivě poslouchal. Jenom jsem chránil své zdraví před tím řevem. Nicméně při vší úctě k těm desetitisícům horníků, jejichž osud mi věru leží na srdci, když jsme mluvili o vašem panu předsedovi, mluvili jsme o deseti milionech okrádaných daňových poplatníků, které váš pan předseda okrádá. To je přece jenom o něco více lidí. Tím nezpochybňuji tíživou situaci těch desetitisíců horníků.

Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Kováčik a jeho faktická poznámka.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, jsem rád, že se po dlouhých týdnech a měsících dostal tento bod, se kterým jsme i my přišli jako s návrhem, do závěru, že už se budou přednášet návrhy usnesení a že snad konečně z toho dlouhého, předlouhého projednávání něco plodného vyjde. Ne plodného proto, že je před volbami, ale plodného pro ty lidi, o které jde. Chci sdílet naději pana kolegy Hájka, který mě mimochodem také zmínil ve svém projevu, ale ne v souvislosti s tou nadějí, že přece jenom to světélko pro ten region, ale nejen pro ten region, jsou tady i jiné regiony, které mají podobné problémy, to znamená pro těžce hospodářsky, sociálně postižené regiony, vejde. Chci jenom říct, že vše, co bylo podstatné z pohledu, který máme jako komunisté na tu problematiku, sdělil pan kolega Luzar.

Jen pro pořádek, prostřednictvím pana předsedajícího, chci sdělit panu kolegovi Hájkovi, který řekl, že jsme garantovali přítomnost pana premiéra, že zatím ještě skutečně něco takového garantovat nemůžeme. Přítomnost pana premiéra garantuje někdo jiný, po volbách snad bude jinak. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Ono už to tady víceméně zaznělo. Ale já bych, prostřednictvím pana předsedajícího, pana Hájka chtěla poprosit, aby příště, i když chápu jeho rozčilení, mimochodem, můj dědeček byl také horník, tak aby nás příště buďto varoval, nebo obdaroval nějakými špunty do uší, protože to opravdu bylo až příliš. Tak jenom kvůli tomu zvuku. My tady opravdu pak trpíme doslova, i když sedíme velice daleko od vás.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Havlová s faktickou poznámkou, po ní pan poslanec Josef Hájek, po něm pan poslanec Laudát. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Já bych tady jenom připomněla to, co už zaznělo v mém projevu, že se nejedná pouze o Moravskoslezský kraj, ale tak jak tu řekl pan poslanec Kalousek, že se tady projednával pan Babiš a jednalo se o deset milionů lidí, tak zrovna tak se jedná o deset milionů lidí, co se týká OKD, protože tady byl okraden stát minimálně o 45 miliard.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Josef Hájek a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, omlouvám se za to, že jsem mluvil nahlas. Ale víte, paní Adamová prostřednictvím pana předsedajícího - vaše nové jméno jsem opomněl. Pardon. (Nápověda ze sálu). Pekarová. Víte, já jsem musel 33 roků mluvit s horníky, často v dolech, ventilátory, stroje. Máte 150 horníků, tam nemáte mikrofony, tam musíte použít svůj hlas. Je to moje chyba, já to uznávám, určitě se pokusím to nějak změnit, ale je to ve mně a já prostě když se nabudím a mluvím o té věci - protože jsem tam prožil celý život. Chápejte, celý život. Já jsem byl 36 roků v hornictví, to jsou tisíce směn, 30 let záchranář. To jsou zážitky. Když si někdy sedneme s kolegy - s vámi ne, protože věkově byste seděla jako s dědečkem -, ale prostě jsou to zážitky mnohdy smutné a opravdu to ve vás zanechá emoce a ty emoce někdy přijdou a dneska na mě přišly, tak se za to omlouvám. Ale kdo mně chtěl porozumět, porozuměl a možná tu kuličku toho zátěžového hluku nějak vstřebal. Takže ještě jednou se omlouvám a skutečně si myslím, že jsem chtěl říci to, co cítím, a to co cítí skutečně tisíce horníků, protože já jsem jeden ze dvou set, jediný tady, který je schopen reprezentovat, schopen za ně bojovat a je schopen jim tu naději dát. A já jim tu naději skutečně chci dát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Hájkovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Františka Laudáta. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nezlobte se na mě, vy, co tady vystupujete, už toho je trochu dost. Jestli si tady opravdu třepete nějaké předvolební peří... Ale ti lidé potřebují pomoc. Co dneska ještě zmůže vyšetřovací komise? Já jsem u toho nebyl, nic s tím nemám společného, co se tam dělo, tak si to vyřizujte mezi sebou. Slepili jste koalici, předvedli jste za skoro čtyři roky, co jste předvedli. Prostě ti lidé potřebují teď pomoc. Ten kraj potřebuje, ten region, řešit konkrétní problémy. Ale podívejte se, kam jste se posunuli za celou tu dobu. My jsme před časem pozvali pana už dneska exministra Mládka. On měl nějaké návrhy, co chce udělat v Moravskoslezském kraji. My jsme říkali, no zhruba je to málo, ale lepší něco než to. Pak se dovídáme, že na vládě se to potýká, dojdou tahanice, jestli tamta firma či ona, státní, tak prostě to převezme, případně to nějak začne řešit, kdo tam bude sanovat.

Takže jestli vy tady chcete dávat usnesení, tak já dávám alternativní.

Za prvé, že Poslanecká sněmovna

I. konstatuje

1, že vláda postupuje pomalu při řešení problémů společnosti OKD,

2. že neřeší rozvoj postižených regionů Moravskoslezského kraje a nápravu ekologických zátěží.

II. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby situaci začala urychleně napravovat konkrétními kroky.

A opravdu už toho nechte být. Ti lidé potřebují pomoc, a ne tady ty vaše žvásty. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců TOP 09 a Starostové.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec František Laudát. Ale já se omlouvám, potřebuji si ověřit u zpravodaje, jestli už byla otevřena podrobná rozprava. Nebyla? Jestli jsem správně pochopil, tak my jsme sice vyčerpali rozpravu obecnou, takže to mohu ukončit, protože ta faktická poznámka byla ještě v obecné rozpravě. A jestli se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, tak ji opravdu uzavřu.

Ještě v obecné rozpravě kolega Leo Luzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Dámy a pánové, nebojte se, nebudu křičet, byť toho mám také hodně na srdci. Ale to, co tu zaznělo, mi připomnělo jednu situaci Moravskoslezského kraje, kterou jsme tady zažili. Vyšetřovací komise D47 - chcu-li něco zabít a nevyšetřit, udělám vyšetřovací komisi. Shodou okolností stejní iniciátoři té vyšetřovací komise D47 dneska iniciují vyšetřovací komisi OKD. Ze čtyřicetsedmičky potom vycouvali, nechali ji ve vzduchu, a jako že těžko se tam něco dořeší, ale hrdě se bijeme v srdce, založili jsme vyšetřovací komisi na D47, protože je zvlněná, a ty projevy jsme tady slyšeli všichni. Dneska to ti členové komise horko těžko se snaží zjistit, protože najednou všichni trpí strašnou ztrátou paměti. A jestli si myslíte, že vyšetřovací komise k OKD nebude trpět ztrátou paměti kohokoliv a slova - pozveme si Koláčka a tomu to tam, a on nám... On vám řekne, že na všechno zapomněl, protože už bylo dávno.

(Hovoří velmi důrazně.) Ty úkoly, které tady jsou a jsou před námi, jsou jasně pro orgány, které mají možnosti, ať to je Finanční analytický útvar, ať je to vyšetřovatel, ať jsou to soudy. V mnoha věcech už soudy dokonce rozhodly. Čili máme precedenty. Prověřovaly některé věci. Máme tady rozsudky. Je to prostě na vládě, aby to dala jako ucelený materiál dohromady. A honit si tady triko populisticky a slibovat těm lidem, kterým už tady dvacet let někdo něco sliboval, tak jim zase slíbíme, aby nám teď ve volbách dali hlas, ale opačné straně! Ale zase zůstanou ve vzduchu! To bych považoval za zradu na druhou. Protože už jednou uvěřili, že ta privatizace bude k něčemu a že jim tu lopatu nikdo nevezme. A najednou jim tu lopatu někdo vzal.

Čili vraťme se k reálu. Vláda má v ruce všechny možnosti a materii, jak vyřešit tuto situaci, má hlavně zodpovědnost ji řešit. Tak nechme vládu, ať ji řeší, a chtějme po vládě, aby ty otázky, které jí teď odhlasujeme, a pevně věřím, že jí odhlasujeme tyto otázky a požadavky na vládu, tak že je po ní budeme vyžadovat, aby nám na ně odpověděli, ať se s nimi seznámí, pověří patřičné orgány, a že ty výsledky nás povedou trošku dále. Děkuji. (Slabý potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Ještě stále v obecné rozpravě paní poslankyně Jana Lorencová. Stačí vám ty dvě minuty, jste přihlášená k faktické poznámce. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Jsem vždycky stručná, pane předsedající. Já budu i teď. Já jsem přesvědčená o tom, že občané této země si zaslouží, aby byl alespoň pojmenován viník i za cenu, že to nedopadne úplně nejlépe, že to nedopadne všechno podle jejich očekávání. Ale právě vyšetřovací komise, tato vyšetřovací komise, má podle mého názoru daleko největší význam z těch, které tady zatím byly, s výjimkou jedné nebo dvou. Ale tato komise má opravdu logiku a já se velmi přimlouvám za to, abychom pro ni hlasovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě. Ještě faktická poznámka. Děkuji za dodržení času. A nyní s přihláškou pan kolega Igor Jakubčík. Prosím.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážený pane místopředsedo, kolegové, horuje se tady za nějakou komisi, ale uvědomte si vy, členové hnutí ANO, komise byla a vy jste z ní utekli. Vy jste ji iniciovali. Už to tady zaznělo. Vy jste z ní utekli, na D47. Iniciujete další komisi. Máme tady precedens, je reálný předpoklad, že z ní utečete taky. Proč bychom tu komisi dělali? Podle mě to je naprosto zbytečná nesmyslná věc. A naprosto souhlasím s kolegou Luzarem. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. A ptám se, kdo dál v obecné rozpravě. Ještě pan kolega Milan Urban s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji. Já jsem připraven nakonec podpořit tu vyšetřovací komisi, protože pro mě představa, jak Josef Hájek vyšetřuje Viktora - to je dost zábavné. Snad se budu ucházet i o to, abych mohl být členem té komise.

Totiž to, co tady řekl Antonín Seďa, tak on řekl absolutní pravdu. Vláda to neprodávala žádnému Bakalovi, jak se tady pořád snaží někdo říct. Vláda to prodala Viktoru Koláčkovi, který byl velmi oblíbeným šéfem OKD. Chtěli to tehdy všichni, tak ať se teď všichni také drbou. Vláda nevěděla, že Koláček s Otavou to prodají Bakalovi za půl roku. Takže dobrý.

Myslím si, že to bude fajn, Pepo, sledovat, jak si to tam s Viktorem budete říkat. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Urbanovi i za dodržení času k faktické poznámce. A ptám se, jestli ještě někdo v obecné rozpravě. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Překročíme k rozpravě podrobné. První je přihlášen pan kolega Josef Hájek. A prosím sněmovnu o klid, budeme jednat o návrhu na usnesení, tak abychom všichni vnímali jednotlivé návrhy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Hájek: Já jenom krátce zareaguji na předešlé vystoupení kolegy Urbana. Tak ono to určitě úsměvné nebylo. Úsměvné to nebylo, tady skutečně řešíme závažný problém. Můžeme diskutovat, jestli ta komise ano, nebo ne. Určitě není to jednoduché, ale pokud se skutečně schválí ta komise, tak jsem připraven tam fungovat. Myslím si, že mám dostatečné zkušenosti, ne sice právní, ale občanské, že si myslím, že jsem schopen v týmové práci pracovat. Takže prosím vás, teď konkrétně už k tomu usnesení. Je vloženo do systému pod č. 6048. Já si dovolím to usnesení přečíst.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

1. konstatuje, že privatizace společnosti OKD byla pro občany ČR nevýhodná v oblasti ekonomické i v oblasti sociální.

2. V souvislosti s těmito zjištěními Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ukládá vládě ČR, aby

A) učinila veškeré kroky k zajištění movitého a nemovitého majetku a finančních prostředků, které by mohly být výnosem z trestné činnosti spáchané v souvislosti s privatizací 46 % podílu v OKD, a.s., privatizovaného v roce 2004, pro případ, že soud k případu, který je v současné době projednáván, rozhodne, že při stanovení odhadní ceny došlo k trestnému činu;

B) neprodleně podala k Evropské komisi stížnost na nedovolenou veřejnou podporu v případě privatizace 46% podílu OKD, a.s., v roce 2004 s tím, že vláda ČR má na základě nových zjištění všechny důvody se domnívat, že při této privatizaci k nedovolené veřejné podpoře došlo;

C) se Česká republika připojila k podanému trestnímu oznámení ve věci podezření na neoprávněnou výplatu dividend ze společnosti OKD, a.s., a připojila se jako poškozená s návrhem na náhradu škody a s návrhem na zajištění majetku dle trestního řádu, protože státu vzniká škoda průběžně s tím, že stát musí finančně sanovat ztráty OKD, zejména řešit výplaty horníků namísto zadlužené firmy, kterou majitel přivedl do insolvence.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Josefu Hájkovi. Nyní pan poslanec Leo Luzar přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já teď opravdu jen krátce. Náš návrh za KSČM, který je sněmovním dokumentem č. 4663, jsem již docela podrobně vysvětlil. V bodech 3 a 4 odpovídá na všechny ty otázky, které tady zazněly v rámci té historie a zjišťování, jak to bylo, kdo to byl, a aby ta konkrétní jména z tohoto materiálu byla známa a byla zveřejněna.

Co se týče ostatních návrhů, které tady zazněly a které si dovolím jenom velice krátce říci - podpoříme vše, co bude k smyslu toho, aby se vyšetřila tato situace. Chci ale upozornit, že některé návrhy, které tady již zazněly, jsou kontraproduktivní, popřípadě docela problematické. Ale ano, jelikož to není zákon, nejsou to body paragrafů, které by byly platné, ale je to pouze žádost, prosba, doporučení, aby vláda s tím něco dělala, proto i odpověď vlády v těch konkrétních nelogických věcech může být: "Váš návrh, který jste předložili, nemá smysl, nemá hlavu ani patu, zabránil by tomu, udělal by to, a proto na něj nemůžeme reagovat." Ale je to věcí toho, kdo ho podával ten návrh, že podal nelogický návrh, který může způsobit ještě větší škodu horníkům, než zamýšlel ve svém důsledku. Ale to už bude věcí toho úředníka a té vlády, která dostane za úkol, na tyto věci odpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Nyní pan poslanec Marek Černoch. A jestli chce pan kolega Laudát, tak se připraví kolega Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. My jsme se bavili o bodech, které by byly dublovány, proto některé ty body, které byly zde řečeny, podpoříme s tím, že za Úsvit navrhujeme jeden jediný bod, a to je, že Poslanecká sněmovna souhlasí se zřízením vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k nevýhodné privatizaci OKD. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. Nyní pan poslanec František Laudát v podrobné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Vzhledem k tomu, že si myslím, že od vyšetřování jsou orgány činné v trestním řízení, různí auditoři, policie, finanční úřady atd. atd., tak dávám za TOP 09 buď alternativní, nebo doplňující návrh. Myslím si, že je těm lidem potřeba pomoct konkrétně teď a zítra, nikoliv se nejenom hrabat v minulosti, to je vaší věcí.

Takže ještě jednou - návrh toho usnesení bude, a vůbec se to nevylučuje s tím, můžeme o tom hlasovat po bodech.

Poslanecká sněmovna Parlamentu

I. konstatuje, že

1. vláda postupuje pomalu při řešení problémů společnosti OKD,

2. neřeší rozvoj postižených regionů Moravskoslezského kraje a nápravu starých ekologických zátěží;

II. vyzývá vládu, aby situaci začala urychleně napravovat konkrétními opatřeními a

III. žádá vládu o předložení informace Sněmovně - termín 31. května 2017.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se, jestli pan zpravodaj má návrh toho usnesení od kolegy Laudáta, abychom to mohli potom - už vidím, že ho odevzdává.

Ještě někdo v podrobné rozpravě? Není tomu tak. Mohu i podrobnou rozpravu skončit.

Budeme se zabývat návrhy na usnesení přednesenými v rozpravě a požádám - pan kolega Klaška se hlásí ještě, v zastoupení předsedy klubu předpokládám. (Domluva poslance s předsedajícím.) Chtěl jsem dát hlasovat, ale to jsem ještě nepožádal. Máte slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Chtěl bych po závěrečných slovech jménem poslaneckého klubu si vzít pauzu na deset minut, protože usnesení se teď rozmnožila jako houby po dešti. My si to musíme trošku srovnat, tak žádám o desetiminutovou pauzu pro jednání klubu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, vyhovím vám. Ptám se tedy pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo. Má. Prosím, pane zpravodaji, vaše závěrečné slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Dámy a pánové, děkuji za možnost doprojednat tento bod, který jsme otevřeli 30. 6. loňského roku. Je to tedy téměř rok, kdy se projednával tento bod, kdy pan premiér, který vystoupil zhruba dvakrát za celou tu dobu projednávání, tak většinu z těchto dnů odešel.

Vystoupilo dvacet poslanců, teď tedy se to číslo ještě navýšilo. Vystoupilo dvacet poslanců a já k tomu musím říct jediné. Souhlasím s tím, co zde řekl pan kolega Luzar, stejně jako pan kolega Laudát, stejně tak jako pan kolega Hájek i další ostatní. Ano, je potřeba pomoct kraji. Je potřeba pomoc horníkům. Je potřeba tu věc řešit. Ale zároveň, a to si dovolím nesouhlasit s panem kolegou Laudátem vaším prostřednictvím, je potřeba ukázat lidem, že funguje právní stát, že vymahatelnost práva a zákony, které Poslanecká sněmovna schvaluje a které chceme, aby lidé dodržovali, tak aby platily pro všechny. Vím, že už asi spoustu věcí se nedozvíme. Spoustu věcí někteří lidé zapomněli, ať už chtěli zapomenout, nebo je to tak dávno, že zapomněli. Ale myslím, že alespoň říci, že privatizace byla špatná, že došlo k pochybením, že zde byla určitá odpovědnost, tak je to sice malý, ale rozhodně důležitý krok k tomu, aby politici, poslanci, senátoři, Sněmovna, Senát a další nakročili k té důvěře, která dnes mezi občany není. Protože nejvíce asi vět, které jsem slyšel v rámci OKD, bylo: "Nemá to smysl. Neřešte to, stejně se nic nevyřeší." To, že by se vyřešilo, tak si myslím, že by bylo prvním, ale velmi důležitým krokem k tomu, aby byla důvěra v Poslaneckou sněmovnu a v orgány a v právo v zákony v České republice navrácena zpět.

Nebudu už opakovat to, co tady bylo opakováno několikrát. K privatizaci došlo v roce 2004 za ministrování dnešního pana premiéra Sobotky. Proto jsme se ho ptali. Já jsem se ho sám ptal v jedné z interpelací, jestli bude hlasovat, stejně tak jako jsem se ptal pana kolegy Sedi, jestli bude pan premiér hlasovat pro zřízení vyšetřovací komise - neodpověděl mi. Pokud je vše v pořádku a vše proběhlo v pořádku, tak se ptám, proč neodpověděl, a pokud by hlasoval proti nebo se zdržel, proč, z jakého důvodu.

Proto bych vás rád požádal, abychom podpořili usnesení, která zde budou nebo byla načtena a budou hlasována, protože si myslím, že lidé si to zaslouží. Že si to zaslouží horníci, že si to zaslouží deset milionů občanů České republiky, protože na všechny to nějakým způsobem dopadne. A musím říct, že mě velmi mrzí, že tak jak před dvěma hodinami, teď už dvěma hodinami, tady byla plná galerie novinářů, proč tady není dneska nebo v této chvíli žádný novinář. Nezajímá je to? Je to škoda. A já si myslím, že je úplně jedno, v jakém je kdo dresu. Jde o to, abychom dali jasně najevo, že chceme, aby právo v tomto směru zvítězilo, padni komu padni.

Děkuji. (Potlesk poslanců Úsvitu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Černochovi.

Na základě žádosti klubu KDU-ČSL vyhlašuji přestávku do 18.07 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.57 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 18.07 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní a pánové, budeme pokračovat. Hledám nějakého člena vlády, jestli tady je přítomen. Požádám vás, abyste zaujali místa podle zasedacího pořádku. Byla doručena omluva pana předsedy klubu ANO Faltýnka od 18.20 do konce jednacího dne, takže s námi si jistě zahlasuje pro OKD, než odejde.

Nyní tedy můžeme pokračovat, jakmile se Sněmovna ztiší. Zatím konstatuji ještě další omluvy, a to pan poslanec Herbert Pavera od 18.15 do konce jednacího dne a stejně tak Kristýna Zelienková také od 18.15 do konce jednacího dne.

Myslím, pane zpravodaji, že už je dostatečný klid, a můžeme tedy začít. Ohlaste prosím způsob přijímání usnesení, protože máme usnesení čtyři, a jestli je tam nějaká kolize, tak bychom se jí měli vyvarovat a říci postup přijímání usnesení, který bychom schválili. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Černoch: Vážené poslankyně, vážení poslanci, pane předsedající, ta usnesení jsou opravdu čtyři. S tím, že jsme se dohodli s předkladateli, že bychom hlasovali po bodech, tedy bych přednesl, kdo usnesení předkládá, a pak předčítal body z tohoto usnesení s tím, že o každém zvlášť bychom hlasovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Má někdo výhradu nebo nemyslí si, že to je kompatibilní? Nikdo výhradu nemá.

 

Tento postup hlasování schválíme v hlasování číslo 279, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 279. Z přítomných 131 pro 110, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy postupovat po jednotlivých bodech. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Černoch: První usnesení je usnesení, které předložil pan kolega Leo Luzar, a zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:

I. konstatuje, že se Česká republika dostala díky politickým rozhodnutím, která byla v rozporu s názory široké odborné veřejnosti a akademické obce v oblasti surovin a energetiky a absenci jasné dlouhodobé surovinové a energetické koncepce, do řady problémů, které umocnila problematická privatizace práva dobývat a obchodovat s naším národním bohatstvím, surovinami, včetně černého a hnědého uhlí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, všichni slyšeli. Já vás ještě pro jistotu odhlásím na požadavek z pléna, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Tento návrh, první, konstatační, rozhodneme v hlasování číslo 280, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 280. Z přítomných 115 pro 59, proti 3. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Marek Černoch: Druhý bod požaduje po vládě České republiky, aby zabezpečila:

a) možnosti těžby všech druhů uhlí jakožto nenahraditelného nerostného bohatství České republiky dnes i v budoucnu,

b) ochranu ložisek vyhrazeného nerostu České republiky před jejich nenapravitelným znehodnocením v případě jakýchkoli změn vlastnických vztahů nebo ukončení podnikání,

c) zákonnost a naplnění všech závazků sjednaných při privatizaci a vyplývajících ze zákonů a předpisů ve vztahu k ochraně zdraví, přírody, rekultivace krajiny i zaměstnanosti,

d) efektivní využití vlastnictví státu a těžební práva na dosud netěžené nebo připravované lokality těžby, kde se nachází strategické zásoby nerostných surovin, kterými lze řešit nejen zaměstnanost, ale zejména naši energetickou nezávislost na řadu desetiletí,

e) budoucnost pracujících v povoláních exploatujících zdraví v míře bránící jejich možnému dalšímu pracovnímu uplatnění cestou urychlené novely důchodového zákona tak, aby byl umožněn dřívější odchod do penze u všech dotčených zaměstnanců v souladu s mezinárodními standardy definujícími těžkou práci,

f) bezodkladná a účinná opatření, která povedou k dlouhodobému časově definovanému rozložení útlumu těžby v OKD pod vedením a kontrolou státu tak, aby nedocházelo k nedotěžení stávajících zásob černého uhlí, nevratné likvidaci nevytěžených důlních děl,

g) využití prostředků z dražby emisních povolenek na řešení problematiky české energetiky,

h) přehodnocení usnesení vlády č. 827 z 19. října roku 2015,

i) přehodnocení usnesení vlády č. 405 z 11. května roku 2016 a přijala nové nařízení vlády, které by vedlo ke zmírnění sociálních dopadů a kompenzovalo ztráty pracovních míst v souvislosti s možným ukončením těžby na dole ČSA v návaznosti na usnesení vlády č. 827 z 19. října roku 2015.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byla celá dvojka. Ještě pan předseda Roman Sklenák k této věci. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já bych požádal, pokud by to Sněmovna akceptovala, abychom hlasovali o bodech a) až f) zvlášť a body g), h), i) zvlášť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: My jsme schválili způsob hlasování, takže jde o změnu našeho usnesení. Nebudeme tedy hlasovat o revokaci, ale jenom o tom, že v rámci toho bodu se ještě oddělí 2a) až f), a 2g), h), i) že bude druhým hlasováním. Můžeme to jedním hlasováním? Nikdo nenamítá proti postupu předsedajícího?

Pokud ne, rozhodneme nejdříve o tom, že můžeme hlasovat nadvakrát, v hlasování 281, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh kolegy Sklenáka. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 281, z přítomných 116 pro 110 (proti nikdo), budeme tedy hlasovat bod 2 nadvakrát.

 

Nejprve 2a) až f), návrh usnesení nemusíme opakovat, zpravodaj ho přečetl. Rozhodneme v hlasování 282, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 282, z přítomných 115 pro 60, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o 2g), h), i). Rozhodneme v hlasování 283, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 283, z přítomných 116 pro 42, proti 15. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat bodem 3.

 

Poslanec Marek Černoch: Bod 3. Žádá vládu České republiky, aby úkolovala příslušné výkonné orgány k objasnění činnosti, které vedly k majetkovým ztrátám českého státu při privatizaci OKD, a dle zjištění podala trestní oznámení. K tomu nutno objasnit:

a) kdo rozhodl a úkoloval zástupce státu v orgánech podniku, aby hlasovali o snížení základního jmění OKD v neprospěch Fondu národního majetku, který ve svém důsledku znamenal ztrátu vlivu státu na společnost,

b) kdo rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se po čase opětovně tyto akcie snažil získat, a to prostřednictvím firmy v podezření, že jednala proti zájmům státu,

c) kdo zodpovídal za nevyšetřování podezření z nelegálních finančních operací při privatizaci OKD,

d) kdo zapříčinil časové prodlevy a nečinnost státu, když na nelegální finanční operace upozornily zahraniční vyšetřující a bankovní orgány,

e) kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování číslo 284 o bodu 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 284, z přítomných 115 pro 65, proti 15. Tento návrh byl také přijat.

 

Bod 4.

 

Poslanec Marek Černoch: Bod 4. Požaduje po vládě České republiky zabezpečit zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob, příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo nebo nepřímo na privatizaci OKD.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 285, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 285, z přítomných 117 pro 61, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat dalším návrhem na usnesení.

 

Poslanec Marek Černoch: Toto byl návrh pana kolegy Luzara. Následuje návrh, který podal pan kolega Hájek. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky I. konstatuje, že privatizace společnosti OKD byla pro občany České republiky nevýhodná v oblasti ekonomické i v oblasti sociální."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, samostatně. Rozhodneme v hlasování číslo 286, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 286, z přítomných 118 pro 63, proti 3. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Černoch: Bod 2, který je rozdělen na tři části.

V souvislosti s těmito zjištěními Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě České republiky, aby

a) učinila všechny kroky k zajištění movitého a nemovitého majetku a finančních prostředků, které by mohly být výnosem z trestné činnosti spáchané v souvislosti s privatizací 46% podílu v OKD, a.s., privatizovaného v roce 2004, pro případ, že soud v případu, který je v současné době projednáván, rozhodne, že při stanovení odhadní ceny došlo k trestnému činu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hlasovat samostatně, ano, body a), b), c).

 

Čili 2a) rozhodneme v hlasování číslo 287, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 287, z přítomných 116 pro 33, proti 5. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Černoch: Bod 2b) neprodleně podala k Evropské komisi stížnost na nedovolenou veřejnou podporu v případě privatizace 46% podílu v OKD, a.s., v roce 2004 s tím, že vláda České republiky má na základě nových zjištění všechny důvody domnívat se, že při této privatizaci k nedovolené veřejné podpoře došlo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 288, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 288, z přítomných 117 pro 37, proti 2. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Černoch: Bod 2c) se Česká republika připojila k podanému trestnímu oznámení ve věci podezření na neoprávněnou výplatu dividend ze společnosti OKD, a.s., a připojila se jako poškozená s návrhem na náhradu škody a s návrhem na zajištění majetku dle trestního řádu, protože státu vzniká škoda průběžně tím, že stát musí finančně sanovat ztráty OKD, zejména řešit výplaty horníků namísto zadlužené firmy, kterou majitel přivedl do insolvence.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 289, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 289, z přítomných 118 pro 70, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme přejít k dalšímu návrhu na usnesení.

 

Poslanec Marek Černoch: Dalším návrhem na usnesení je návrh pana kolegy Laudáta.

Bod I. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje,

1. že vláda postupuje pomalu při řešení problémů společnosti OKD. - Zeptám se pana kolegy, jestli to chce po bodech, nebo jestli můžu dva body dát dohromady. (Odpověď mimo mikrofon.)

2. Že neřeší rozvoj postižených regionů Moravskoslezského kraje a nápravu ekologických zátěží.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili to je první návrh od kolegy Laudáta. Zahájil jsem hlasování číslo 290 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 290, z přítomných 118 pro 26, proti 27. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Černoch: Další návrh je bod II. Poslanecká sněmovna Parlamentu vyzývá vládu, aby situaci začala urychleně napravovat konkrétními opatřeními.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 291. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 291, z přítomných 119 pro 41, proti 11. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Marek Černoch: A poslední bod 3 a zde si dovolím doplnit, protože nevím úplně přesně tu větu. Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu o předložení informace o postupu nápravy, zdali to chápu správně. (Poslanec Laudát napovídá z pléna.) Dobře. Žádá vládu o předložení informace k situaci OKD a termín je 31. 5. 2017.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili podat informaci pro Poslaneckou sněmovnu.

Zahájil jsem hlasování číslo 292. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 292, z přítomných 119 pro 86, proti 1. Návrh byl přijat. A teď poslední návrh?

 

Poslanec Marek Černoch: Poslední návrh je: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí se zřízením vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k nevýhodné privatizaci OKD.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování číslo 293, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 293 z přítomných 118 pro 38, proti 18. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, pane zpravodaji?

 

Poslanec Marek Černoch: Ano, vyčerpali jsme a odhlasovali všechny návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji, děkuji kolegům a kolegyním za jejich příspěvky do tohoto dlouhého bodu po celou dobu projednávání a končím bod číslo 285.

S přednostním právem se hlásí předseda klubu TOP 09 František Laudát. Prosím, pane předsedo. (Poslanci se hlučně baví mezi sebou.)

 

Poslanec František Laudát: Dámy a pánové -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid!

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za vaše hlasování. Nebudu tady nadávat, že poslanci vládního hnutí ani nevědí, pro co jejich ministři hlasují, co se týká strategické politiky vlády v některých oblastech. Fajn. Ale teď jste schválili jednu z částí mého usnesení, takže připravte Babiše a já ho tady budu na červnové schůzi zkoušet z toho, jestli už podal trestní oznámení, jestli FAÚ koná, protože to se samozřejmě týká celého usnesení. Děkuji vám za hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan František Laudát jako předseda klubu.

K hlasování jenom, samozřejmě, protože nejsme mimo rozpravu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Chtěla bych jenom pro stenozáznam k hlasování číslo 277: na sjetině mám zdržela se, a hlasovala jsem pro. Tak jenom pro stenozáznam. Nechci opakovat hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji, bude poznamenáno ve stenozáznamu a budeme pokračovat, a to bodem číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP