(16.10 hodin)
(pokračuje Kořenek)

Vydávání korunových dluhopisů, z jejichž výnosů se neplatí žádná daň, bylo po určitou dobu legální. Smyslem zákona, který to umožnil, bylo, aby všechny potřebné firmy - potřebné firmy - získaly jednoduchý přístup ke svému financování, resp. úvěrování. Byla firma Agrofert takovou potřebnou firmou? Já to nevím. Myslím si ale, že žádnou investici ve výši 1,5 miliardy nepotřebovala. Kdyby ano, tak je mi divné, proč si nepůjčila na finančních trzích, kde by půjčku pořídila klidně za jednoprocentní úrok a nemusela by platit 6 % úroku, jako když si je vypůjčila od soukromé osoby, to jest ministra financí.

Smysl téhle finanční operace podle mne byl úplně jiný. 1,5 miliardy v korunových dluhopisech s úrokem 6 % vytváří ministrovi financí osobní zisk 90 milionů ročně. Firma Agrofert těch 90 milionů ročně pošle svému majiteli, zároveň si Agrofert o 90 milionů sníží daňový základ. Majitel 90 milionů zkasíruje, avšak z 90 milionů osobního zisku neplatí žádnou daň. Taková malá domů. Za deset let si tak majitel přijde na nezdaněnou miliardu korun. Myslím si, že pro představu většiny lidí je to něco nepředstavitelného. Miliarda je totiž tisíc milionů.

A teď se ptám, když jsem osočován, a já jsem tu byl a cítím se osočen, že všetci kradou, a můžu vám garantovat, že jsem nikdy nic neukradl, tak se ptám, jak to mám vysvětlit těm drobným živnostníkům, kteří bojují dneska s EET, a já nejsem proti EET, ale za zády mají nekompromisní Finanční správu. On totiž ten problém není v těch korunových dluhopisech. Takových dluhopisů je celá řada a mají je i ostatní podnikatelé. Problém je v tom, že tady se jedná o ministra financí. Děkuji. (Potlesk části poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kořenkovi. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, kolega Fiedler tady zkoušel exministra Kalouska několikrát, tak když jsem narazil na to, že z Babišova média se poptávají po hospodářském výboru, a přiznám se, že jsem si skutečně nepamatoval, a přestali náhle pátrat, tak jsem začal pátrat já, resp. můj poradce, a našel na hospodářském výboru materiál Způsob vypořádání s pozměňovacími návrhy a bylo to 17. února 2012. Jestliže tady kolega Kalousek mluvil, pan předseda, o tom, že někdy v listopadu začínaly být vážné indicie na Ministerstvu financí, že korunové dluhopisy jsou zřejmě zneužívány, tak už někdy v lednu, a bylo to přidáno k zákonu o investičních pobídkách. Proto se to ocitlo na hospodářském výboru. Pak samozřejmě moje jméno a kolegy Husáka jakožto osvojovatelů toho velmi složitého pozměňovacího návrhu zmizelo a sem to šlo jako hospodářský výbor.

To, co se odehrávalo na rozpočtovém výboru minulý týden, nebylo nic jiného, že tam bylo panu generálnímu řediteli Janečkovi odcitováno z této novely, a to konkrétně v článku (listuje podkladem), v části druhé, Změna zákona o daních, článek 3, a tam je v bodě 6: V § 35b odst. 5 se za slovo "vynaložení" vkládá slovo "způsobilým". Jestliže někde jsou posuzovány způsobilé náklady, resp. tam je, tak Finanční správa má automaticky právo, či dokonce povinnost toto kontrolovat, zda ty náklady byly způsobilé. A tam se potom k tomu dodává vysvětlení, protože se to týká - a ty korunové dluhopisy měly jít po nabytí této novely do praxe - investičních akcí, buď jako zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu, vybudování nebo rozšíření technologického centra, nebo zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb.

My jsme nechtěli na rozpočtovém výboru nic jiného - a není to problém Agrofertu, bylo sděleno, že korunové dluhopisy vyemitovalo v té době 500 firem -, než aby pan generální Janeček řekl ano, protože jsou vážné indicie, tak necháme prověřit způsobilost nákladů těch 500 firem plus případně další okolnosti.

Myslím si, že bychom měli dneska odhlasovat usnesení, které tady navrhl předseda Kalousek. Ovšem politický problém tady je jeden. Přiznám se, že jsem tady poslední jedenáctý rok a nezažil jsem tady, že by zodpovědný příslušný úřad státní správy na rozpočtovém či jiném výboru zcela otevřeně řekl: Já nemám důvod něco prověřovat, já to neudělám.

My jsme nechtěli, aby zveřejňoval, koho budou prověřovat. Ale předpokládám, že kolegové potvrdí, že jsme odcházeli s tím, že se prostě prověrka konat nebude. A tady v plné nahotě vylézá střet zájmů. Myslím si, že k tomuhle se bude muset v blízké budoucnosti postavit pan premiér Sobotka. Prostě je to tak, že úřad státní správy odmítá konat. A já skutečně směrem k ministrům, k politikům - jestli tohle projde, tak v téhle zemi končí svoboda a demokracie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jaroslav Klaška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dnes tady jednáme o bodu Daňové podvody ministra financí. Tato kauza obchodů či investic skupiny Agrofert a jejího někdejšího vlastníka stejně jako obchody nebo investice jiných firem a jejích vlastníků, zejména tedy v oblasti korunových dluhopisů, už nějakou dobu rezonuje veřejným prostorem. Vzniká řada otázek a různých spekulací a podobně. Projednávali jsme to v rozpočtovém výboru. V podstatě obraz o jednání rozpočtového výboru už máte z vystoupení mých předřečníků, kolegů z rozpočtového výboru, i pana předsedy rozpočtového výboru, kde jsme se snažili doptat daňové správy na její postup, na její stanovisko ve věci. Odpověď už vám byla také naznačena.

Tak bych vám chtěl tímto avizovat, že v podrobné rozpravě načtu jménem klubu KDU-ČSL protinávrh na usnesení, které také požaduje řádné vysvětlení okolností těchto obchodů nebo investic. Přitom jsme se snažili vystříhat zbytečně konfrontačního tónu. Takže tolik jenom moje krátké avízo na to, že v podrobné rozpravě načtu protinávrh na usnesení kolegy Kalouska.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klaškovi. To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Pardon, pan poslanec Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Já budu velmi krátký. Já jsem stále čekal, že pan ministr Babiš přijde se obhájit, a ono nic. Takže pouze dvě poznámky.

Ta první se týká často opakovaného, a už to tady zaznělo, výraziva všichni kradnú, jenom já ne, a abychom zveřejnili majetková přiznání. Já si dávám majetková přiznání sám už delší dobu, nikdy jsem žádný problém neměl. Ale na rozdíl od pana Babiše mám prověrku na přísně tajné. Já bych požádal pana ministra, ať si požádá o prověrku na přísně tajné, a vsadím se, že ji nedostane.

Za druhé. Víte, projednáváme bod Daňové podvody ministra financí a já opravdu sám nevím po té diskusi tady, zda pan ministr financí Andrej Babiš něco provedl. Od toho máme orgány činné v trestním řízení a daňovou správu. Ale víte, mě jako sociálního demokrata tady mrzí jiná věc. Rozhodně se pan Babiš nechoval morálně a sociálně, a to nejenom vůči státu, vůči těm, kteří platí daně, ale taky se nechoval morálně vůči svým zaměstnancům firmy Agrofert.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestli nikdo takový není, všeobecnou rozpravu končím.

Ptám se na závěrečné slovo pana navrhovatele, je-li zájem, než přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP