(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Nejprve přečtu omluvy. Od 14 do 16 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Jana Fischerová, dále od 13 do 18 hodin z důvodu návštěvy lékaře se omlouvá pan poslanec Jiří Holeček. Dále dne 15. 3. 2017 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Ladislav Okleštěk, od 15.30 hodin se omlouvám já z jednání. Dále od 14.30 do 19 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Jiří Skalický, dále se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne pan poslanec Petr Fiala a dále od 16 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr Marian Jurečka.

Než přistoupíme k projednávání dalších pevně zařazených bodů, poprosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem voleb. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo a přeji vám dobré odpoledne. Kolegyně, kolegové, jménem volební komise bohužel musím konstatovat, že jsme nebyli úspěšní a ani v jednom z těch volebních bodů jsme nikoho nezvolili. Pro stenozáznam tedy konkrétní výsledky. Bylo vydáno i odevzdáno 137 hlasovacích lístků. Kvorum nutné pro zvolení kandidátů bylo 69.

260.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Co se týká Vinařského fondu, dozorčí rady Vinařského fondu, Michal Hašek obdržel 63 hlasy, Jan Husák 61 hlas, Miloslav Janulík 64 hlasy a Bogdan Trojak 17 hlasů. Jak jsem řekl, kvorum nutné pro zvolení bylo 69, takže nikdo z navržených kandidátů nebyl zvolen. Bylo to druhé kolo volby, takže ta volba tímto končí a je uzavřena.

A já tedy jedním dechem okamžitě vyhlašuji novou lhůtu pro podání nominací a dávám ji na pondělí 3. dubna 2017 do 12 hodin. Je to tak, abychom ty nominace mohli probrat na volební komisi a hned v prvním dubnovém týdnu volbu zopakovat, udělat druhou volbu. Jenom znovu připomenu, budeme obsazovat dvě neobsazená místa.

297.
Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Co se týká dvou míst v NKÚ, členů Nejvyššího kontrolního úřadu, tak ani tady, jak jsem řekl, jsme nebyli úspěšní. I zde bylo odevzdáno 137 hlasů. Helena Vorbová jich získala 28 a Jana Schenková také 28. Ani jednu kandidátku tedy Poslanecká sněmovna nezvolila. Protože tato volba byla tajná jednokolová, tak tímto končí a ze Sněmovny jde opět vzkaz panu prezidentovi Kalovi s žádostí o to, aby Sněmovně podal nové dva návrhy na tato místa.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane předsedo. Nyní přistoupíme k pevně zařazenému bodu

299.
Daňové podvody ministra financí

Budeme pokračovat v projednávání bodu 299, pokračujeme ve všeobecné rozpravě, která byla přerušena. Eviduji přednostní právo pana předsedy Kalouska s žádostí o vystoupení v rozpravě. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, hezký den. Dovolte, prosím, abych teď zdůvodnil, proč jsem Sněmovnu požádal o zařazení tohoto bodu s poměrně výstižným názvem Daňové podvody ministra financí. Nevím, kolik jich je doopravdy. To možná ví jenom pan ministr sám. Ale z otevřených zdrojů jsou dohledatelné čtyři. Týkají se dvou obchodních operací, které jsou veřejně známé, a jednotlivá čísla jsou veřejně známá. A dovolte mi, abych je nyní chronologicky a pokud možno přehledně popsal.

Ještě předtím, než se 8. 3. 2017 rozpočtový výbor zabýval otázkou nákupu korunových dluhopisů Andrejem Babišem od své vlastní firmy Agrofert, čelil pan ministr financí jak veřejným výzvám, tak výzvám předsedy vlády, aby objasnil, zda na nákup těchto dluhopisů ve výši 1,5 mld. měl dostatek prostředků. Pan ministr financí zveřejnil svá daňová přiznání, z kterých vyplynulo, že pokud by se to týkalo pouze těchto zdaněných peněz, tak neměl dostatek legálních prostředků. Na tuto námitku reagoval pan ministr financí tím, že vedle zdaněných příjmů měl také ještě nezdaněné příjmy z prodeje akcií, které po uplynutí časového testu skutečně jsou nezdaněným příjmem, a slíbil, že s tím seznámí veřejnost auditem, který si zadá u renomované společnosti. Tento dokument zveřejnil pan ministr financí 10. 3. 2017, řekl mu audit. Poté, co jsme si všichni přečetli, že auditoři upozorňují, že to zase takový audit není, nás včera pan ministr financí také upozornil, že ten audit vlastně auditem není. Ale to není až tak podstatné, je to veřejná informace, kterou poskytl, a čísla, která tam uvádí, předpokládám tedy, že jsou pravdivá a že si za nimi pan ministr stojí.

Ta čísla jsou do značné míry alarmující. Z nich totiž vyplývá, že pan ministr financí v roce 2010 získal z prodeje akcií nezdaněné příjmy ve výši 748 mil. korun, a získal je prodejem akcií tří firem, a sice firmy PROFROST a firmy AHEED Česká republika (Poslanec Faltýnek z pléna napovídá AFEED.) ... AFEED, moc se omlouvám, děkuji panu předsedovi představenstva Agrofertu. (Poslanec Faltýnek s úsměvem dodává: Bývalému.) Bývalému.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, poslanci, abyste po sobě nepokřikovali. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já skutečně děkuji za opravu, týká se firem AFEED a AFEED Česká republika. Příjmy z těchto akcií jsou legálně nezdaněny za předpokladu, že to proběhne standardním způsobem. Nicméně není překvapivá informace, že všechny tyto akcie prodala fyzická osoba Andrej Babiš právnické osobě Agrofertu, a s., za neuvěřitelně nevýhodných podmínek pro Agrofert, to znamená za neuvěřitelně vysokou cenu.

Příklad si můžeme uvést na tom největším zisku, na společnosti PROFROST, jejíž akcie prodal pan ministr financí za 527,5 mil. korun. Jedná se o společnost, která měla v té době základní kapitál menší než 2 mil. korun a její úvěrové závazky byly v podstatě totožné s jejich aktivy. Totálně zadlužená, řekl bych až předlužená společnost se základním kapitálem 1,8 mil. korun. Ovšem co je půvabné, že k datu kupní smlouvy, kdy pan ministr financí prodával Agrofertu tuto společnost, prodával už jenom 20 % těchto akcií, neboť 80 % akcií již držel Agrofert, a. s.***
Přihlásit/registrovat se do ISP