Středa 15. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

297.
Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Co se týká dvou míst v NKÚ, členů Nejvyššího kontrolního úřadu, tak ani tady, jak jsem řekl, jsme nebyli úspěšní. I zde bylo odevzdáno 137 hlasů. Helena Vorbová jich získala 28 a Jana Schenková také 28. Ani jednu kandidátku tedy Poslanecká sněmovna nezvolila. Protože tato volba byla tajná jednokolová, tak tímto končí a ze Sněmovny jde opět vzkaz panu prezidentovi Kalovi s žádostí o to, aby Sněmovně podal nové dva návrhy na tato místa.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane předsedo. Nyní přistoupíme k pevně zařazenému bodu

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP