Středa 15. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

260.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Co se týká Vinařského fondu, dozorčí rady Vinařského fondu, Michal Hašek obdržel 63 hlasy, Jan Husák 61 hlas, Miloslav Janulík 64 hlasy a Bogdan Trojak 17 hlasů. Jak jsem řekl, kvorum nutné pro zvolení bylo 69, takže nikdo z navržených kandidátů nebyl zvolen. Bylo to druhé kolo volby, takže ta volba tímto končí a je uzavřena.

A já tedy jedním dechem okamžitě vyhlašuji novou lhůtu pro podání nominací a dávám ji na pondělí 3. dubna 2017 do 12 hodin. Je to tak, abychom ty nominace mohli probrat na volební komisi a hned v prvním dubnovém týdnu volbu zopakovat, udělat druhou volbu. Jenom znovu připomenu, budeme obsazovat dvě neobsazená místa.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP