(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Naším dalším bodem jednání je bod číslo

299.
Daňové podvody ministra financí

Prosím nyní, aby se za navrhovatele ujal slova pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, promiňte, dovolte mi, abych dříve, než předložím svoji předkladatelskou zprávu, začal nezbytnou procedurou.

Za prvé prosím o pochopení, požádal jsem aparát Poslanecké sněmovny, aby každý z vás dostal na lavici usnesení rozpočtového výboru 574 ze dne 8. 3. 2017, protože se na toto usnesení budu odvolávat ve svém návrhu usnesení.

Za druhé mám informaci z kuloárů, že padne procedurální návrh na odložení nebo přerušení tohoto bodu z důvodu nepřítomnosti ministra financí. Vzhledem k tomu, že si dokážu představit dojemný příběh o pracovním vytížení pana ministra, a vzhledem k tomu, že se procedurální návrh hlasuje bez rozpravy, tak mi dovolte, abych nejprve řekl důvod, proč tady teď pan ministr není. Pan ministr financí tady není, protože se účastní slavnostního otevření úseku dálnice D3 Borek-Ševětín. Představte si, dámy a pánové, každý z vás, že jste ministr vlády ČR a že Poslanecká sněmovna zařadí bod, kde chce jako kontrolní orgán, kterému se vláda zodpovídá, projednávat důvodné podezření na vaše vlastní protiprávní jednání. Bod tohoto programu vám koliduje s termínem, který se nedá nazvat jinak než osobní prezentace a volební akce. Které z těchto akcí dáte přednost? Z které se omluvíte a na kterou se dostavíte? Pokud dáte přednost své osobní prezentaci, která vám koneckonců ani nepřísluší do portfolia vašeho rezortu, a omluvíte se, v uvozovkách, Poslanecké sněmovně, neděláte nic jiného, než že vyjadřujte pohrdání Poslaneckou sněmovnou, pohrdání parlamentní demokracií.

Tohle jsem pokládal za nezbytné říct dřív, než možná tento návrh zazní. Teď chci dát prostor tomu, aby tento návrh, který pokládám za neslušný, zazněl. Ať už zazní, nebo ne, a až o něm budeme hlasovat, jsem připraven dál pokračovat ve své zpravodajské zprávě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Ano, kolega Kalousek má pravdu, měl správnou informaci z kuloárů. Já jsem chtěl dát procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra financí, který by rád byl u této debaty a dokázal odpovědět na konkrétní dotazy, a to konkrétně do 17 hodin dnešního dne samozřejmě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Faltýnka o přerušení tohoto bodu do dnešní 17. hodiny.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 273, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Pardon, s přednostním právem pan předseda...

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já bych si dovolil vzít přestávku na jednání našeho poslaneckého klubu v době trvání dvou hodin. Děkuji. (Pokřik a potlesk zejména poslanců TOP 09, ODS a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A já na základě tohoto návrhu přerušuji jednání Sněmovny do 12.35 hodin, kdy se tady sejdeme po přestávce poslaneckého klubu ANO.

 

(Jednání přerušeno v 10.35 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP