(Jednání pokračovalo ve 12.37 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, čas určený na přestávku vypršel. Budeme pokračovat v našem jednání. Nejprve přečtu omluvy. Dnes od 16.30 do 18 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Kolovratník, dále od 14 hodin z pracovních důvodů se dnes omlouvá pan poslanec Matěj Fichtner a dále dnes od 12.35 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Havíř.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Pro pořádek říkám, že jsme otevřeli všeobecnou rozpravu. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ano, děkuji. Otevřeli jsme všeobecnou rozpravu. Já k tomu očekávám jednak vystoupení navrhovatele a pak debatu těch, kteří chtějí k tomuto bodu vystoupit, a protože máme na 12.50 pevně zařazené volby, tak, pane místopředsedo, navrhuji, abych to ulehčil Sněmovně, že bych si vzal přestávku v délce 13 minut na jednání našeho poslaneckého klubu. Pak by ve 12.50 podle schváleného programu mohly proběhnout volby.

A navrhuji, že by polední pauza tím, že teď jsme měli dvě hodiny volno, skončila ve 14 hodin a ve 14 hodin bychom mohli pokračovat v této rozpravě k tomuto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Pouze zopakuji to, co jste říkal. To znamená, do 13.50 hodin bude přestávka, poté proběhnou volební body... 12.50, omlouvám se, 12.50. Poté budou volební body, hodina na oběd a jednání poté bude pokračovat ve 14 hodin. To znamená, sejdeme se zde ve 12.50 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 12.38 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP