Středa 15. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

299.
Daňové podvody ministra financí

Prosím nyní, aby se za navrhovatele ujal slova pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, promiňte, dovolte mi, abych dříve, než předložím svoji předkladatelskou zprávu, začal nezbytnou procedurou.

Za prvé prosím o pochopení, požádal jsem aparát Poslanecké sněmovny, aby každý z vás dostal na lavici usnesení rozpočtového výboru 574 ze dne 8. 3. 2017, protože se na toto usnesení budu odvolávat ve svém návrhu usnesení.

Za druhé mám informaci z kuloárů, že padne procedurální návrh na odložení nebo přerušení tohoto bodu z důvodu nepřítomnosti ministra financí. Vzhledem k tomu, že si dokážu představit dojemný příběh o pracovním vytížení pana ministra, a vzhledem k tomu, že se procedurální návrh hlasuje bez rozpravy, tak mi dovolte, abych nejprve řekl důvod, proč tady teď pan ministr není. Pan ministr financí tady není, protože se účastní slavnostního otevření úseku dálnice D3 Borek-Ševětín. Představte si, dámy a pánové, každý z vás, že jste ministr vlády ČR a že Poslanecká sněmovna zařadí bod, kde chce jako kontrolní orgán, kterému se vláda zodpovídá, projednávat důvodné podezření na vaše vlastní protiprávní jednání. Bod tohoto programu vám koliduje s termínem, který se nedá nazvat jinak než osobní prezentace a volební akce. Které z těchto akcí dáte přednost? Z které se omluvíte a na kterou se dostavíte? Pokud dáte přednost své osobní prezentaci, která vám koneckonců ani nepřísluší do portfolia vašeho rezortu, a omluvíte se, v uvozovkách, Poslanecké sněmovně, neděláte nic jiného, než že vyjadřujte pohrdání Poslaneckou sněmovnou, pohrdání parlamentní demokracií.

Tohle jsem pokládal za nezbytné říct dřív, než možná tento návrh zazní. Teď chci dát prostor tomu, aby tento návrh, který pokládám za neslušný, zazněl. Ať už zazní, nebo ne, a až o něm budeme hlasovat, jsem připraven dál pokračovat ve své zpravodajské zprávě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Ano, kolega Kalousek má pravdu, měl správnou informaci z kuloárů. Já jsem chtěl dát procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra financí, který by rád byl u této debaty a dokázal odpovědět na konkrétní dotazy, a to konkrétně do 17 hodin dnešního dne samozřejmě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Faltýnka o přerušení tohoto bodu do dnešní 17. hodiny.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 273, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Pardon, s přednostním právem pan předseda...

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já bych si dovolil vzít přestávku na jednání našeho poslaneckého klubu v době trvání dvou hodin. Děkuji. (Pokřik a potlesk zejména poslanců TOP 09, ODS a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A já na základě tohoto návrhu přerušuji jednání Sněmovny do 12.35 hodin, kdy se tady sejdeme po přestávce poslaneckého klubu ANO.

 

(Jednání přerušeno v 10.35 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.37 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, čas určený na přestávku vypršel. Budeme pokračovat v našem jednání. Nejprve přečtu omluvy. Dnes od 16.30 do 18 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Kolovratník, dále od 14 hodin z pracovních důvodů se dnes omlouvá pan poslanec Matěj Fichtner a dále dnes od 12.35 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Havíř.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Pro pořádek říkám, že jsme otevřeli všeobecnou rozpravu. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ano, děkuji. Otevřeli jsme všeobecnou rozpravu. Já k tomu očekávám jednak vystoupení navrhovatele a pak debatu těch, kteří chtějí k tomuto bodu vystoupit, a protože máme na 12.50 pevně zařazené volby, tak, pane místopředsedo, navrhuji, abych to ulehčil Sněmovně, že bych si vzal přestávku v délce 13 minut na jednání našeho poslaneckého klubu. Pak by ve 12.50 podle schváleného programu mohly proběhnout volby.

A navrhuji, že by polední pauza tím, že teď jsme měli dvě hodiny volno, skončila ve 14 hodin a ve 14 hodin bychom mohli pokračovat v této rozpravě k tomuto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Pouze zopakuji to, co jste říkal. To znamená, do 13.50 hodin bude přestávka, poté proběhnou volební body... 12.50, omlouvám se, 12.50. Poté budou volební body, hodina na oběd a jednání poté bude pokračovat ve 14 hodin. To znamená, sejdeme se zde ve 12.50 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 12.38 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na přestávku vypršel a budeme projednávat další body. Na 12.50 hodin jsme zařadili dva volební body. Požádám předsedu volební komise, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP