(9.50 hodin)

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, budu velmi stručný. Jenom potvrdím, že my jako Ministerstvo spravedlnosti skutečně podporujeme tento návrh. Musím říci, soudy věnují zvýšenou pozornost této problematice, snaží se to vyřizovat, jak nejrychleji mohou, ale prostě soudní řízení pro posuzování takovýchto otázek není to vhodné, je příliš těžkopádné, soudce není odborník v těchto otázkách a nemůže být odborník v těchto otázkách. Je odkázán potom na pořizování znaleckých posudků a laicky rozhoduje o tom, co mu řeknou ti znalci, a to ty věci prodlužuje.

Takže jsme přesvědčeni o tom, že návrat do stavu, který byl před novým občanským zákoníkem by byl prospěšný pro děti, kterých se to týká. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi za jeho vystoupení. Pokračujeme v rozpravě. Pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já také často navrhuji změny v pořadu schůze. Ale vždycky to dělám tak, abych navrhl změnu, která se týká následujícího dne, nebo dalších dnů. To, co se tady stalo, je ne úplně korektní z mého pohledu. Tady se před několika desítkami minut navrhla změna a teď projednáváme bod, o kterém řada lidí nevěděla, že bude projednáván, jiní to zase věděli. Víte, že tuhle problematiku Sněmovna už řešila v minulosti, když jsme projednávali pozměňovací návrh tehdy paní profesorky Válkové. Sněmovna to tehdy odmítla. Máme k tomu stanovisko, zcela zásadní nesouhlas paní ministryně Marksové. Myslím si, že by bylo dobré, aby ona a další, kteří k tomu mají co říct, tak mohli učinit. Proto v tuto chvíli dávám procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do přítomnosti paní ministryně Marksové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Je to procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Nejdřív vás odhlásím. Prosím vás tedy o vaši novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami. A ještě než dám hlasovat o procedurálním návrhu, než se ustálí počet přihlášených, mám šanci přečíst další omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to omluvu paní poslankyně Markéty Adamové od 9 do 11.30. Počet přihlášených se ustálil, a dokonce nám umožňuje hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 116 a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu do přítomnosti paní ministryně práce a sociálních věcí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 116, z přítomných 88 pro 47, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Nezbývá mi nic jiného než přerušit bod 173 v obecné rozpravě, kdy se hlásí do rozpravy z místa paní poslankyně Jitka Chalánková. Rozhodnutím o přerušení bodu 173 v tuto chvíli tento bod končí a budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze.

 

Další bod našeho dnešního pořadu je z bloku prvních čtení.

82.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Věry Kovářové, Miroslava Kalouska a dalších
na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 166/ - prvé čtení

Tisk 166 je opravdu hodně starý. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 166/1. Požádám pana poslance Miroslava Kalouska, který je připraven, a pana poslance Marka Bendu, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. A pana poslance Miroslava Kalouska žádám o uvedení tohoto tisku. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Ano, ten tisk je skutečně velmi starý. Koneckonců já už také nejsem nejmladší, pane předsedající.

Milá koaliční většino, dnes je pro nás významný den, protože po třech letech, kdy jsme tento návrh zákona předložili, jste se rozhodli zařadit ho na program Poslanecké sněmovny do prvního čtení. Předkládali jsme ho s paní poslankyní Kovářovou a s panem poslancem Polčákem ještě v době, kdy pan poslanec Polčák nebyl europoslancem, a to, jak jistě víte, je už vážně hodně dlouho.

Chci vám vyslovit své uznání pro váš smysl pro humor, protože otevírat sedm měsíců před volbami v prvním čtení ústavní změnu, to snad je opravdu jenom fór, to by Sněmovna sama sebe nemohla brát vážně. A proto podle § 64 jednacího řádu si za předkladatele dovoluji tento návrh stáhnout a prosím, pamatujte si, jak ohleduplně se chováte k opozičním předlohám. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. V tom případě mi nezbývá než mu poděkovat. Pan zpravodaj nemusel plnit žádný úkol, protože je návrh stažen, a tím pádem je projednávání tisku 166 ukončeno.

 

Pokračovat budeme bodem

83.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Jana Chvojky, Pavla Blažka
a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 232/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali 13. července 2016 na 48. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme pro nepřítomnost navrhovatelů přerušili projednávání tohoto bodu. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 232/1.

Požádám za navrhovatele, aby předložený návrh uvedl pan poslanec Jan Farský. A budeme muset rozhodnout o jiném zpravodaji, protože pan poslanec Lukáš Pleticha je řádně omluven. Vzhledem k tomu, že jde o zákon o Ústavním soudu, požádám zástupce ústavněprávního výboru, aby navrhli... Pan kolega Marek Benda je připraven jako zpravodaj, tak ho rádi využijeme, pokud s tím Sněmovna vysloví souhlas, o kterém rozhodneme v hlasování, aby se zpravodajem místo pana poslance Lukáše Pletichy stal pan poslanec Marek Benda.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tuto změnu zpravodaje. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 117, z přítomných 88 pro 73, proti nikdo. Změna zpravodaje byla provedena.

 

V tuto chvíli tedy požádám pana kolegu Farského, aby přednesl návrh. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, po dost dlouhém čase několika let se k nám na schůzi dostává tisk, který navrhuje změnu zákona o Ústavním soudu. Je to změna, kterou jsme předložili jako členové ústavněprávního výboru ve složení pan Polčák, pan Chvojka, pan Blažek a já a vychází i z toho, co jsme projednali na Ústavním soudu. Navrhuje jednoduchou věc, a to tu, že ústavní soudci potom, co jim skončí jejich funkční období, neodejdou úplně nezachyceně, ale znalosti, které si z fungování ať už deseti-, nebo dvacetiletého na Ústavním soudu, které si odnášejí, budou poskytovat i nadále. A aby to nebyla pouze čestná funkce, navrhujeme, aby tím, jak se stanou emerity, aby jejich plat, který bude po jejich skončení mandátu ústavního soudce, který jim je poskytován, aby byl ve výši jedné třetiny. Emeritem nebudou jmenováni automaticky, ale na základě žádosti předsedovi Ústavního soudu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP