(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji další jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti z dnešního jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: pan předseda Jan Hamáček z osobních důvodů, pan poslanec Vojtěch Adam z osobních důvodů, paní poslankyně Hana Aulická z pracovních důvodů, paní poslankyně Margita Balaštíková ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová od 12 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Marek Černoch ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Jana Černochová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jaroslav Faltýnek je přítomen, pan poslanec Jan Farský z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Radim Fiala z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Olga Havlová ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Jana Hnyková z rodinných důvodů, pan poslanec Václav Horáček z osobních důvodů, pan poslanec David Kádner ze zdravotních důvodů, pan poslanec Josef Kott od 12.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Leo Luzar ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Květa Matušovská z osobních důvodů, paní poslankyně Miroslava Němcová bez udání důvodu, pan poslanec Igor Nykl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Tomio Okamura z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Jana Pastuchová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Herbert Pavera z osobních důvodů, pan poslanec Adam Rykala ze zdravotních důvodů, pan poslanec Josef Šenfeld z osobních důvodů, pan poslanec Ladislav Šincl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Roman Váňa z pracovních důvodů, pan poslanec Ladislav Velebný z pracovních důvodů, pan poslanec Vladislav Vilímec z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Volný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Josef Zahradníček z osobních důvodů.

Dále se omlouvají tito členové vlády: pan ministr Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan ministr Pavel Bělobrádek ze zdravotních důvodů, pan ministr Jan Chvojka z pracovních důvodů, pan ministr Marian Jurečka z pracovních důvodů, pan ministr Miloslav Ludvík z pracovních důvodů, paní ministryně Kateřina Valachová z pracovních důvodů, pan ministr Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů.

Dnešní jednání zahájíme pevně zařazeným bodem 207, autorský zákon, třetí čtení. Poté bychom projednali další pevně zařazené body, a to bod 12, druhé čtení zákona o pohonných hmotách, bod 62, první čtení zákona o zdrojích energie a bod 21, první čtení zákona o pozemních komunikacích, případně bychom pokračovali body z bloku prvních čtení.

K pořadu schůze se jako první hlásí předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych s ohledem na to, jak vlastně nešťastně ve středu dopadlo projednávání zákona o pohřebnictví, navrhl předřazení tohoto bodu v pořadu schůze, a to tak, že tento bod číslo 49, vládní novela zákona o pohřebnictví, sněmovní tisk 954, přerušené první čtení, bychom zařadili na dnešek po již pevně zařazených bodech. Chtěl bych poprosit Sněmovnu o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze. Pan poslanec Soukup. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, já bych vás chtěl požádat o jednu věc. Já jsem tady 10. 1. načetl a s vaší laskavou pomocí se nám podařilo protlačit bod zřízení stálé komise k Ústavě a mezinárodním smlouvám. My jsme ten bod nazvali rozprava ke zřízení stálé komise. Já jsem to ale konzultoval s legislativci a je to trošku nešťastný název, tak bych vás chtěl požádat o odhlasování změny názvu. Název je nešťastný z toho důvodu, že by nás procedurálně přinutil v případě, kdybychom se shodli už na té schůzi, že ke zřízení té komise dojde, ještě jednou vyhlásit ten bod, takže by se to protahovalo a prodlužovalo.

Já to přečtu ještě jednou. Navrhuji, abychom změnili název na Zřízení stálé komise k Ústavě a mezinárodním smlouvám. Projednávat se to má 31. 1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, já se omlouvám. Jak se původně jmenoval ten bod? Rozprava ke zřízení. Děkuji.

Pan poslanec Kolovratník má náhradní kartu číslo 10.

Jestli je to všechno k pořadu schůze, tak budeme hlasovat o návrzích, které byly předneseny.

 

Nejprve o návrhu pana předsedy Faltýnka, který navrhuje bod 49, sněmovní tisk 954, zákon o pohřebnictví, zařadit dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Je to hlasování 195, přihlášeno 121 poslanců, pro 103, proti 0. Pro byl dokonce i předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Další je návrh pana poslance Soukupa, který chce změnit název bodu Rozprava ke zřízení komise k Ústavě a mezinárodním smlouvám na název Zřízení stálé komise k ústavě a mezinárodním smlouvám.

O této změně názvu dávám hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro změnu názvu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 196, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 91, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze. Můžeme přikročit k prvnímu pevně zařazenému bodu, kterým je

207.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 724/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v pátek 13. ledna po úvodním slově pana ministra kultury Daniela Hermana. Rozprava doposud nebyla otevřena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr Daniel Herman a zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Roman Procházka. Připomínám, že návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 724/6, který vám byl doručen dne 10. listopadu 2016, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 724/7.

Otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte mi jenom krátký komentář a pak dva dotazy. Ten komentář je poměrně jednoduchý. Když se podíváte na množství pozměňujících návrhů, tak zjistíte, že to množství je neobvykle vysoké. Za náš klub musím říci, že se obáváme toho, co vlastně vznikne, jaký bude výsledný tvar tohoto návrhu. Podle našeho názoru to také svědčí o nedobré kvalitě původního návrhu. Několik desítek hlasování, mám pocit, že asi osmdesát hlasování, které nás čeká, velmi ztěžují orientaci v dané problematice.

My jsme o tom nicméně na klubu dlouze diskutovali, i o jednotlivých pozměňujících návrzích, a já mám prosbu na dva naše kolegy, kteří podali pozměňující návrhy. Vyvolat je nemohu, mohu je slušně požádat, aby ještě znovu podrobněji vysvětlili své pozměňující návrhy. Tam si nejsme zcela jisti, co tím autor měl vlastně na mysli. Jedná se o pozměňovací návrh pod písmenem H pana poslance Krákory. Já ty návrhy teď skutečně nebudu číst, protože nám skutečně jde jen o to, aby to ještě jednou podrobně zdůvodnili, pokud jsou přítomni a budou ochotni. Druhý je návrh pod písmenem G pana poslance Františka Váchy. Pomohlo by nám to se zorientovat, až dojde na hlasování o tomto pozměňujícím návrhu. V této chvíli je naše stanovisko neutrální a chtěli bychom ještě jednou slyšet argumenty navrhovatelů, aby nás případně přesvědčily. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP