(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Karamazov. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Já bych si ještě dovolil doplnit předsedu Stanjuru. Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážení páni ministři, projednáváme zde jeden z mnoha dalších zákonů, které mají za svůj primární cíl implementaci práva Evropské unie. Jeho podobu tedy z velké části zcela ovlivnit nemůžeme, nicméně ta část novely, která měla v posledních týdnech velký mediální ohlas, důsledkem evropské legislativy převážně není, a proto i mně dovolte několik poznámek.

Nejprve bych se pozastavil u výše autorských odměn za zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání a způsobu jejich určení. Domnívám se, že je zcela namístě nepřipustit, aby odměny za zmíněné formy vysílání mohly růst prakticky nade všechny meze. Taková úprava by znamenala značnou nejistotu hoteliérů a restauratérů, kteří by v podstatě byli vydáni na milost a nemilost kolektivních správců. Dalším kritériem pro výši odměn je počet správců. Jsem přesvědčen, že kritériem pro výši odměn by určitě neměl být tento parametr. Takový parametr nemá ve vztahu ke zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání třetím osobám žádnou relevanci.

Dalším z klíčových předkládaných změn jsou návrhy týkající se především škol a knihoven. Jistě se všichni shodneme na tom, že tyto významné poskytovatele služeb veřejnosti je třeba podporovat. Není mi proto zcela jasné, proč předkládaná novela a některé pozměňovací návrhy přinášejí pravý opak. Zvláštní pozornost bych rád věnoval zejména návrhům upravujícím umístění kopírek ve zmíněných prostorách. Podle návrhu školského výboru označeného jako A1 mají být zrušeny dosavadní odměny za reálně pořízené kopie a nahrazeny paušálními odměnami za umístění kopírovacích přístrojů. Výše navrhovaných poplatků představuje závažný zásah do hospodaření těchto subjektů, obzvláště přihlédneme-li k tomu, že jde převážně o subjekty neziskové a poskytující službu široké veřejnosti. Domnívám se proto, že stanovení odměn ve výši, se kterou počítá výborový návrh, je ve stávající podobě nepřijatelné. Z tohoto důvodu pozměňovací návrh A1 rozhodně nepodpoříme. Za daleko vhodnější považuji návrhy I1, případně K11. Jde o pozměňovací návrhy paní poslankyně Fischerové a pana poslance Koníčka, kteří navrhují obdobnou úpravu, avšak se zcela jinými, výrazně nižšími částkami.

Apeluji proto na vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste hlasovali pro pozměňovací návrhy mnou zmíněných kolegů, neboť je lze považovat za rozumné a hlavně nelikvidační pro subjekty, které poskytují důležité služby veřejnosti. Pokud by Sněmovna nakonec návrh školského výboru na nové určení poplatků za umístění kopírek schválila, Občanská demokratická strana pak novelu jako celek rozhodně nepodpoří. To samé platí, pokud by Poslaneckou sněmovnou neprošlo zastropování odměn za zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, a eviduji přihlášku s přednostním právem pana místopředsedy Petra Gazdíka. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý den, milé kolegyně a kolegové. Stojíme před jedním, řekl bych, ze zásadních zákonů tohoto volebního období a také jedním z nejlobbovanějších zákonů. Jde tady o velké peníze a autorské svazy se skutečně i mezi námi snažily. Proto vás prosím o přijetí mého pozměňovacího návrhu C1, o kterém budeme hlasovat až na závěr jako o předposledním. Jsou to přechodná ustanovení, která ale jako jediný návrh zabraňují skokovému zdražení o 50 %, které by postihlo český venkov a české živnostníky. Já vás prosím, i přes obrovské lobbistické tlaky, které k tomuto zákonu byly, abyste jim nepodlehli, abyste zachránili český venkov, abyste nedovolili, aby čeští živnostníci po mnoha věcech, které se na ně valí, byli ještě týráni autorskými svazy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Eviduji tady faktickou poznámku pana poslance Urbana. Nebo to byl omyl? (Ano.) Takže do rozpravy se hlásí pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Já jsem se účastnil řady debat k autorskému zákonu, minimálně z toho titulu, že jsem ve svém předchozím působišti byl ve veřejnoprávních médiích a problematiku také dobře znám. Tak jak hovořil pan předřečník Petr Gazdík, věřím, že ta shoda tady ve Sněmovně mířící k tomu, aby ke skokovému navýšení poplatků směrem k autorským svazům, byla zastavena, tak tu shodu že nalezneme.

Za sebe chci vaši pozornost upoutat pouze na dva svoje pozměňovací návrhy, a to čísla E9 a E15. Neznám stanoviska jednotlivých poslaneckých klubů, ale cítím potřebu vás požádat o jejich podporu. Tyto dva pozměňovací návrhy nejsou tak zásadní a fatální, jak hovořil Petr Gazdík o svém, ale jsou to další drobné díly skládačky, které by mohly pomoci dobré věci.

Pozměňovací návrh pod číslem E9 zavádí umožnění tzv. open commons, tedy veřejných práv, resp. vzdání se zastupování, to znamená zavedení - já to řeknu trošičku jinak - díla volně šiřitelného, pokud se tak rozhodne autor, pokud se autor rozhodne, že chce být vyloučen z té kolektivní správy. Pro vaši představu, je to obdobná filozofie, jako je internetová Wikipedie, sdílení společných vědomostí apod.

A návrh pod číslem E15 pomáhá folklóru, kde folklórní dědictví, kroje, staré noty ke starým lidovým dílům jsou stále a stále chráněny těmi autorskými právy a já jsem v tomto jednom - jak říkám, že to jedna z malých skládaček, která může a nemusí být přijata, věřím, že může pomoci - vyjímá toto folklórní dědictví z ochrany právě autorských svazů a umožňuje ho volně šířit do tradiční lidové kultury. Je to tedy jakási záchrana naší tradice na venkově. Tak i tady, byť vím, že ministerstvo dalo negativní stanovisko k mému návrhu, jak říkám, považuji to možná za drobnost, ale cítil jsem potřebu se za ni přimluvit a zkusit vám k ní dát několik slov.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Po něm pan poslanec Vácha.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: No tak k tomu, k čemu vystupoval pan místopředseda Gazdík, tak vlastně stejný pozměňovací návrh, nebo hodně podobný, má druhý pan místopředseda Vondráček, jestli se nepletu. (Předsedající: Ne, to je něco jiného.) Tak to se omlouvám. Ale rozdíl je v tom, jestli v okamžiku, kdy dojde k rozporu, jestli to bude řešit Ministerstvo kultury, nebo ÚOHS. Rozumím tomu dobře? (Předsedající: Ne.) Ne, dobře. Tak nic.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Vácha. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vládo, já jsem byl vyzván panem kolegou Stanjurou, abych vysvětlil svůj pozměňovací návrh pod písmenem G1. G2 a G3 údajně už rozumí a ví, jak budou hlasovat.

Takže pozměňovací návrh G1 v § 98c odstraňuje § 4. Ten § 4 - nemá smysl, abych vám ho četl, ale vysvětlím, o co se v něm jedná. V § 4 se jedná o to, že majitel nemovitosti, kterou si někdo pronajímá, aby tam pořádal např. kulturní akci, musí předem dát vědět kolektivnímu správci, že se tam ta akce koná. Ono to zní možná logicky, ale když si do důsledku uvědomíte, že třeba zemědělec, který pronajme pole k tomu, aby se tam konal nějaký festival, musí předem OSA oznamovat, že se tam bude konat festival, kdo tam bude vystupovat, jaké skladby se tam budou hrát, tak to mi připadá poněkud přehnané, protože už ten umělec to ze zákona má povinnost hlásit kolektivnímu správci, že bude někde hrát, co tam bude hrát, jaké skladby, od koho. A aby se to takhle dublovalo, aby hospodský někde v nějaké vesnici zapadlé, kde je starý kulturní dům a on vlastní tu hospodu a přijde tam místní kapela a chce tam hrát nějakou hudbu a ta kapela má za povinnost OSA, nebo kolektivnímu správci, abych nebyl úplně konkrétní, nahlásit, co tam bude hrát, kdy to bude hrát, a aby tuhle povinnost měl i ten hospodský a třeba mu to ta kapela neřekne, případně kolikrát ty kapely se rozhodnou, že budou hrát třeba ze dne na den, a hospodský už nemá čas tohle oznámit, tak to je meritum toho mého pozměňovacího návrhu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP