(13.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

Návrh opravy legislativně technických chyb zní: V čl. 1 bod 12 zní: "12. V § 11 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou: "Prostory lze uznávat jako zdroje identifikačního selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu pouze na základě údajů platného lesního hospodářského plánu nebo platné legislativní hospodářské osnovy."

Za druhé v bodě 21 § 23 odst. 4 se slova "podle odstavce 1 písmena za a) a za c)" nahrazují slovy "podle odstavce 1 písmena a) až c)".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za načtení legislativně technické úpravy. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru, o totéž žádám pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Babiš: Děkuji ještě jednou za slovo. Vážený pane předsedající, v souladu s doporučením zemědělského výboru navrhuji následující proceduru hlasování ve třetím čtení. Za prvé, nejprve bychom hlasovali o mém návrhu legislativně technických úprav, které jsem předložil v rozpravě. Za druhé, následně bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Pavla Čiháka A1.1 až 3 a A2.1 a A2.2 en bloc jedním hlasováním. Poté o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Dany Váhalové B. Nakonec budeme hlasovat o zákonu jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Procedura je jednoduchá. Trvá někdo na hlasování o proceduře? Trvá.

 

Prosím, rozhodneme o proceduře hlasování v hlasování číslo 399, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení této procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 399 z přítomných 139 pro 131 poslanec, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Přistoupíme k prvnímu hlasování, legislativně technické úpravy. Pane zpravodaji, stanovisko. (Kladné.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 400 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 400 z přítomných 144 pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Návrh pod číslem 2, pane zpravodaji. Pozměňovací návrhy, vaše stanovisko. (Záporné.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 401. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 401 z přítomných 144 pro 29, proti 100. Návrh nebyl přijat. Další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloš Babiš: Další návrh je paní poslankyně Dany Váhalové, kde je nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr?

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já bych tady chtěl jenom upozornit, že po projednání i s paní poslankyní a po prodiskutování problematiky, už to bylo po projednání výboru, za rezort a za sebe doporučuji souhlas, prosím pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 402. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 402 z přítomných 144 pro 102, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 732, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 403 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 403 z přítomných 144 poslanců pro 108, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 202.

Mám tady dvě přednostní přihlášky - pana předsedy poslaneckého klubu KSČM a potom pana předsedy klubu hnutí ANO. Pan poslanec Kováčik má slovo. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, možná se blíží konec i letošních jednacích dnů Poslanecké sněmovny, zcela určitě se ovšem blíží Vánoce a konec roku a blíží se pro nás docela významný, a teď myslím pro nás pro všechny, rok 2017. My jsme v klubu KSČM, tak jako již tradičně, pro vás připravili drobné blahopřání. Kdybyste si do kalendáře, ministři, napsali, kdy jsou interpelace, a nezapomněli sem přijít a my ostatní abychom si napsali, který týden Poslanecké sněmovny toho cyklu je a nezapomněli také hojně navštěvovat i výbory, podvýbory a komise a další, kde někdy prostě někteří z nás v touze býti členem více výborů sem tam nestíháme. Takže příště to bude třeba lepší. Ale to jsem nechtěl, to je drobný komentář.

Chtěl jsem jménem poslaneckého klubu KSČM poděkovat za ten rok, který jsme, pravda, ne vždy v úplné shodě, někdy dokonce v zásadní neshodě, ale přece jenom spolu zde na tomto pracovišti strávili, abychom naplňovali to, čím nás naši voliči pověřili. Někomu se to holt dařilo lépe, někomu hůře, ale takový už je život. Chtěl bych vám jménem poslaneckého klubu KSČM popřát také hezké svátky, hodně zdraví do příštího roku a vyjádřit přesvědčení, že toto volební období spolu tady dopracujeme při obhajobě našich volebních programů, při zásadních postojích přece jenom ve slušných mezilidských vztazích.

Děkuji rovněž zaměstnancům, Policii České republiky, lékařům, sestrám, všem, kteří se tady o nás starají, kteří bezproblémový chod Poslanecké sněmovny zajišťují, a i jim přeji klidné svátky, hodně zdraví v příštím roce. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi, předsedovi poslaneckého klubu. Ještě než dám slovo panu předsedovi Faltýnkovi, ještě jedna omluva, která došlo předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se do konce dnešního jednacího dne pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor.

A nyní má slovo předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. A prosím sněmovnu o klid. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP