(19.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, nemůžeme hlasovat. S dovolením, pane zpravodaji, od toho jsem tady já. Hlasovat budeme po ukončení podrobné rozpravy a po závěrečných slovech. Teď se ještě do podrobné rozpravy přihlásil pan ministr. Pan ministr si to rozmyslel. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

Teď vás prosím, pane zpravodaji, budeme tedy hlasovat o návrzích usnesení. Prosím, abyste přednesl jednotlivé návrhy.

 

Poslanec František Laudát: Předpokládám, že se bude hlasovat po bodech. Takže bod číslo 1 bude -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Pilného, aby se změnila lhůta ze tří měsíců na šest měsíců, pakliže na něm pan poslanec Pilný trvá. Poté budeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

 

Poslanec František Laudát: Jestli je možné v tomto případě, aby řekl pan ministr dopravy své stanovisko ke třem nebo šesti měsícům. Dobře. Budeme hlasovat u informační části, která bude ale v hlasování poslední, nicméně protinávrh je informace jednou za šest měsíců, původní návrh je jednou za tři měsíce.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nejprve vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o třech částech usnesení. Nejprve ale budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Pilného, který ve všech třech částech usnesení chce, aby daná zpráva, o které se v návrhu usnesení hovoří, byla předkládána jednou za šest měsíců, nikoliv jednou za tři měsíce.

 

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Pilného, aby se tři měsíce změnily na šest měsíců. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 201, přihlášeno je 98 poslankyň a poslanců, pro 52, proti 36. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Jdeme na úvod usnesení. První bod: Poslanecká sněmovna Parlamentu důrazně žádá vládu České republiky, za prvé, aby předložila novelu stavebního zákona, kontrolní termín prosinec 2016, termín leden 2017. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 202, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 88, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Laudát: Za druhé: Poslanecká sněmovna Parlamentu důrazně žádá vládu České republiky, za druhé, aby novelu zákona č. 100/2001 Sb., EIA, předložila do Sněmovny. Kontrolní termín prosinec 2016, termín leden 2017. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 203, přihlášeno 101 poslankyň a poslanců, pro 90, proti 2. I tento návrh byl přijat. Poslední část prosím.

 

Poslanec František Laudát: Poslední část - předpokládám, že budete souhlasit, aby se hlasovalo dohromady v tom balíku.

Poslanecká sněmovna žádá ministra dopravy, aby jednou za šest měsíců podal písemnou zprávu pro jednání Poslanecké sněmovny o postupu přípravy staveb dopravní infrastruktury /EIA, územní rozhodnutí, stavební povolení, majetkové vypořádání/. Za druhé, že součástí zprávy bude přehled termínů podaných žádostí o posouzení EIA na Ministerstvo životního prostředí a již vydaných platných stanovisek. Za třetí, další součástí bude přehled finančního zajištění realizace těchto dopravních projektů. Termín listopad 2016 - to znamená první zpráva. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 204, přihlášeno je 102 poslankyň a poslanců, pro 88, proti 3. Návrh usnesení byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

Přerušuji tuto schůzi. Končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Přerušuji tuto schůzi do zítřka ráno, kdy budeme pokračovat bodem 259, odpovědi na písemné interpelace.

 

(Jednání skončilo v 19.26 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP