(19.10 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já cítím, že se blížíme ke konci, nebudu tady už raději komentovat ty některé věci. Diskusi jste slyšeli, nebudu tady vyjmenovávat, kdo vystoupil kolikrát, to je asi nadbytečné, spíš bych obrátil vaši pozornost k návrhu usnesení.

Obdržel jsem tři návrhy. Jednak já jsem vám tady avizoval nějaký návrh, potom to je návrh Petra Bendla a Karla Šidla. Vzhledem k tomu, že v té informační části, co chceme po ministru dopravy, se velmi shodujeme, tak bych poprosil, jestli se umíme dohodnout na konsenzuálním znění, které se vám tu pokusím potom přečíst. Takže prosím poslouchejte a potom případně byste mohli vznášet protinávrhy nebo doplnění, rozšíření a další návrhy.

Za prvé by to byl apel směrem na vládu. Takže

Poslanecká sněmovna Parlamentu důrazně žádá vládu České republiky, aby

1. předložila novelu stavebního zákona, kontrolní termín prosinec 2016, termín leden 2017. - Zavádím tady praxi, nebo prostě pokus. Kontrolní termín je, že v případě, že to nevyjde, dostaneme písemnou informaci o tom, kde je problém, jestli není notifikace nebo se to někde zadřelo. Ten termín znamená, že přes to nejede vlak, a pak by nebylo splněno usnesení Sněmovny. To znamená pro stavební zákon kontrolní termín. Já vycházím z té diskuse s panem ministrem životního prostředí, paní Šlechtová tady není, tak to je její problém, takže vycházím z toho, co tady říkal, a jsou to termíny spíše velkorysé.

Takže za prvé, aby předložila novelu stavebního zákona, kontrolní termín 12/2016, termín 01/2017.

2. Důrazně žádá, pořád, aby byla předložena novela zákona č. 100/2001 Sb., EIA, kontrolní termín prosinec 2016, termín leden 2017.

A za další, teď prosím o pozornost, to by byl ten kompilát těch tří návrhů:

Poslanecká sněmovna žádá ministra dopravy, aby

1. jedenkrát za tři měsíce podal písemnou zprávu pro Poslaneckou sněmovnu o postupu přípravy staveb dopravní infrastruktury. /EIA, územní rozhodnutí, stavební povolení, majetkové vypořádání./

2. Součástí zprávy bude přehled termínů podaných žádostí o posouzení EIA na Ministerstvo životního prostředí a již vydaných platných stanovisek.

3. Další součástí bude přehled zajištění realizace těchto dopravních projektů, s tím, že - prosím pozor, já tam dávám termín již od listopadu, tzn. v listopadu 2016.

Takže toto je návrh, který vychází z těch tří návrhů, které tady zazněly. Samozřejmě je na panu kolegovi Bendlovi a Šidlovi, zda tedy by stáhli své návrhy a domluvili bychom se na tomto rozepsaném podrobném konsenzuálním návrhu.

To je z mé strany zatím všechno, jinak nikdo zatím s návrhem usnesením nebo doplněním nepřišel.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou přihlášený pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Já s tím návrhem, který přednesl zpravodaj, souhlasím a pro zjednodušení celé věci svůj návrh stahuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Já s tím také nemám problém, jenom ten monitorovací interval považuji za poměrně nešťastně zvolený, protože za tři měsíce se v těchto věcech obvykle nedozvíme nic, budeme dostávat obrovskou spoustu papírů. Takže pokud předkladatel trvá na těch třech měsících, tak navrhuji, aby se o tom hlasovalo zvlášť. Já bych tu lhůtu posunul na šest měsíců, protože v intervalu tří měsíců se opravdu nic nestane a budeme dostávat stohy papírů, o kterých nevím, co bychom s nimi dělali.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Mám to brát prosím jako protinávrh?

 

Poslanec Ivan Pilný: Záleží na předkladateli. Pokud ten interval prodlouží, tak já s tím souhlasím. Na šest měsíců. Jen ten monitoring.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane předkladateli, prosím, souhlasíte s tím, nebo o tom budu muset dát hlasovat zvlášť jako o protinávrhu, pokud pan poslanec Pilný to bere jako protinávrh? (Bez reakce.)

 

Poslanec Ivan Pilný: Já jsem nedostal odpověď na ten monitorovací interval, takže nevím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je to protinávrh pana poslance Pilného. (Zpravodaj nereaguje.)

 

Poslanec Ivan Pilný: Pokud předkladatel bude trvat na tom monitorovacím intervalu tři měsíce, tak dávám protinávrh, aby se o tomto hlasovalo zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, o návrhu na lhůtu šest měsíců místo tří měsíce. Děkuji, to je protinávrh. Prosím, aby pan zpravodaj zaznamenal. Nyní má slovo pan poslanec Šidlo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Já s návrhem zpravodaje souhlasím, ten svůj návrh stahuji. Trvám ale na tom, aby tam zůstaly tři měsíce, protože si myslím, že čtvrtletí je přesně ta doba, která pomůže jednoznačně rozkrýt, v jakém stadiu příprava a hlavně stanoviska EIA se nacházejí. Když dáme půl roku, opět za tři čtvrtě roku se tady sejdeme a nebude v podstatě nic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já také trvám na tom, že bychom o tom hlasovali, o těch šesti měsících, jako protinávrh. Ještě bych to předkladateli toho protinávrhu dal ke zvážení. Není to žádná šikana a týká se to ministra dopravy. Čtvrtletně. Buď to máme jako prioritu, nebo nemáme.

Nebudu tedy číst nebo chcete komplet celé usnesení znovu? (Hlasy z pléna: Ne.) Takže jenom tu informační část. Takže prosím:

Poslanecká sněmovna žádá ministra dopravy, aby

1. jedenkrát za tři měsíce, tzn. čtvrtletně, podal písemnou zprávu Poslanecké sněmovně o postupu přípravy staveb dopravní infrastruktury. /Informace by měla obsahovat informaci o EIA, tzn. o životním prostředí, územní rozhodnutí, stavební povolení a majetkové vypořádání. V jakém je to stavu, jestli se to posunuje, či nikoliv./

2. Na ministra dopravy. Součástí zprávy bude přehled termínů podaných žádostí o posouzení EIA na Ministerstvo životního prostředí a již vydaných platných stanovisek. To může být dokonce součástí toho prvního bodu. Je to důraz na tu EIA. Kolik bylo podáno žádostí, to jsou dvě čísla, a kolik bylo vydáno, tzn. to bude v koordinaci s Ministerstvem životního prostředí. Jednou za čtvrt roku. Dvě čísla.

3. Žádá ministra dopravy. Další součástí bude přehled zajištění realizace těchto dopravních projektů, což fakticky je jedna písemná komplexní zpráva za čtvrt roku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je to zatím všechno? Jsme v podrobné rozpravě, ptám se tedy, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Birke: Omlouvám se, jen jednu větu. Poprosil bych vaším prostřednictvím předkladatele návrhu usnesení pana kolegu Karla Šidla, jestli by vysvětlil to třetí usnesení, tak aby to bylo jasné, abychom věděli, o čem budeme hlasovat. Prosím na mikrofon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Šidlo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Já se pokusím. Přehled zajištění realizace těchto dopravních staveb. Tím je myšlena jednoduchá věc, protože vše, o čem jsme v předchozích bodech připravovali usnesení, je o tom, že to je příprava stavby, ale k realizaci stavby potřebujete ještě další věci, jako je stavební povolení, vyrovnání pozemků, a potřebujete k tomu i finanční zajištění investiční. A já bych rád v tom třetím bodě viděl, pane ministře, když jste se ptal, co v tom hledám, abychom tato fakta viděli. Protože my taky potřebujeme rozkrýt jednu podstatnou věc: Na čem to uvázlo. Jestli na vystavení EIA, jestli na stavebním zákoně a jestli na zákoně o veřejných zakázkách anebo na tom, že nemáme dostatečné finanční krytí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Laudát: Takže už je to jasné. Tak vzhledem k tomu, že jsem v rámci té kompilace dal ty podklady už do toho prvního bodu, EIA, stavebko a majetkové vypořádání, tak v tom posledním by se to potom změnilo pouze na to, že by tam byl přehled finančního zajištění realizace. Finanční zajištění, to byla jediná položka. Takže prosím, jestli nebudou další návrhy, s tím, že tady u toho první termín by byl v listopadu. Já jen upozorňuji, že všechna tato data má ŘSD i SFDI k dispozici.

Takže můžeme hlasovat. Chcete hlasovat po bodech? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP