(11.00 hodin)
(pokračuje Filip)

V tomto ohledu musím říct, že tato návštěva rozhořčila nejen ty občany vyhnané v třicátém osmém z pohraničí České republiky. Vzpomeňte si na ten krásný československý film Vlak štěstí a naděje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane místopředsedo,...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já se omlouvám, já opravdu nemohu jinak, než to, že jsem potřeboval zdůraznit, proč mě zajímalo stanovisko předsedy vlády, proč mě nezajímalo stanovisko ministra kultury. Pravděpodobně budu muset dokončit tuto interpelaci až v příštím týdnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, je to přesně tak. Já vám děkuji za respektování času a přerušuji vaši interpelaci včetně odpovědi pana premiéra na ni, protože nám vypršel čas určený pro interpelace premiéra.

Vážené kolegyně a kolegové, nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům, to je 249 a 216. Je to sněmovní tisk (dokument) 4792 a sněmovní tisk 832. Zprávy. Poté bychom projednávali body z bloku Smlouvy prvé a druhé čtení, případně body z bloky Zprávy, návrhy a další body dle schváleného programu schůze. Odpoledne projednáme bod 260, což jsou ústní interpelace.

Přečtu omluvy, které dorazily. Z osobních důvodů se ve čtvrtek 8. září omlouvá pan poslanec Votava. Dále od 9 do 15 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec František Vácha. Dále od 12.00 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Petr Fiala. Od 12 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Josef Kott. Dále od 9 do 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Plzák.

Eviduji zde jednu přihlášku na změnu programu schůze, kterou má pan poslanec Seďa. (K panu poslanci Sklenákovi:) Využijete svého přednostního práva, pane předsedo? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Dovolím si navrhnout dvě změny v pořadu schůze. Ta první se týká bodu 211, sněmovního tisku 564, což je vládní návrh novely zákona o střetu zájmů, abychom ji zařadili pevně na středu 14. září jako první bod. Ta druhá změna se týká bodu 204, sněmovního tisku 887, což je vyslovení souhlasu s ratifikací změny Mezinárodní úmluvy o dopingu ve sportu. Prosím, abychom tento bod zařadili na čtvrtek 15. září za pevně zařazené body.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi to už docela trapné, ale chci vás požádat o pevné zařazení bodu č. 90 - Návrh zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům resortu obrany, sněmovní tisk 378, a to na tento pátek 9. 9. za již pevně zařazené body.

Pro pevné zařazení mám dva důvody. Tím prvním je skutečnost, že jsem třikrát navrhl a Poslanecká sněmovna odsouhlasila pevné zařazení dokončení prvního čtení tohoto tisku, ale na to nikdy z časových důvodů nedošlo. Přitom první čtení návrhu zákona bylo přerušeno již 23. října minulého roku. A druhým důvodem je to, že členové Vojenského sdružení rehabilitovaných, kteří ve věku přes 80 let stále čekají na toto spíše morální odškodnění, tak jejich počet se neustále snižuje úmrtím. Předem děkuji za pochopení a za podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dále přihlášeným ke změně programu schůze je pan poslanec Kolovratník. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, přeji vám dobré dopoledne. Já tu teď před vámi vystoupím vlastně v dvojjediné roli jako zástupce volebního mediálního výboru a poté jako zástupce volební komise a poprosím vás o vyřazení - je to víceméně technická záležitost - tří bodů z programu schůze.

Nejprve tedy po dohodě s předsedou volebního výboru Martinem Komárkem prosíme o vyřazení sněmovního tisku 863, je to Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2015. A poté bychom prosili vyřadit sněmovní tisk 806, Výroční zprávu o činnosti RRTV v roce 2015. Ten důvod je jednoduchý. My jsme tyto dvě zprávy ještě neprojednali ve výboru. To znamená, nemohli bychom vám předložit zprávu, výbor bude zasedat až za 14 dní. Předpokládáme tedy, že bychom byli připraveni na říjnovou schůzi.

Takže ještě jednou - vyřazení sněmovních tisků 863 a 806.

A potom jménem volební komise prosím o vyřazení volebního bodu, je tam teď po číslem 223. Je to návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Tady prosím o vyřazení tohoto bodu z důvodu, že po dohodě na žádost kolegů jsem prodloužil lhůtu pro nominaci, pro návrhy, lhůta je do pondělí 26. 9., takže i u tohoto bodu budeme předpokládat, že by volby proběhly až na říjnové schůzi.

Vyřadit tedy návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí ke změně programu schůze. Nikoho dalšího nevidím. Jestliže nikdo nenavrhuje změnu pořadu, dám hlasovat o jednotlivých bodech.

 

Nejprve tedy se budeme zabývat návrhy pana předsedy Sklenáka. Ten navrhuje, aby bod č. 211, sněmovní tisk 564, zákon o střetu zájmů, byl pevně zařazen na středu 14. 9. jako první bod.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 103, přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro návrh 75, proti 28. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Druhý návrh - aby bod 204, sněmovní tisk 887 byl zařazen na čtvrtek 15. 9. po pevně zařazených bodech. Je to souhlas s ratifikací smlouvy týkající se sportu. Já vám to mohu najít, ale tak to bylo řečeno.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 104, přihlášeno je 125 poslankyň a poslanců, pro návrh 106, proti 1. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na změnu programu, který přednesl pan poslanec Seďa. Týká se bodu 90, to je odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů. Tento bod by měl být zařazen tento pátek 9. 9. po pevně zařazených bodech.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 105, přihlášeno je 125 poslankyň a poslanců, pro návrh 67, proti 10. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále zde máme tři návrhy pana poslance Kolovratníka na vyřazení bodů.

 

Nejprve budeme hlasovat o vyřazení bodu sněmovní tisk 863, je to výroční zpráva ČTK za rok 2015.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 106, přihlášeno je 127 poslankyň a poslanců, pro návrh 112, proti nikdo. Konstatuji, že byl vysloven souhlas a tento bod byl vyřazen.

 

Dále budeme hlasovat o vyřazení sněmovního tisku 806, což je výroční zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2015.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 107, přihlášeno je 127 poslankyň a poslanců, pro návrh 108, proti nikdo. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP