(10.00 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo, vzdávám se svého slova v řádné rozpravě, evidentně bych se na řadu už nedostal, tak využiji faktické poznámky. Budu reagovat na to, co zde říkali kolegové z pravice. Oni na jedné straně hovoří o tom, že ten zákon nic neřeší a není potřeba ho přijímat, na druhé straně zuby nehty brání jeho přijetí. Je evidentní, že na tomto tématu se asi nikdy neshodneme. Já jsem přesvědčen, že na tomto zákonu není nic škodlivého, protože daně se mají platit. Měly se platit před třemi lety, před pěti i před deseti. Jen se důsledně nepostihovali ti, kteří daně neplatili.

Chtěl bych připomenout všem našim kolegyním a kolegům, kteří budou hlasovat, že jsme zde voleni a placeni z peněz těch, co daně platí. Nejsme tady proto, abychom chránili ty, kteří daně neplatí. Ti nás buď nevolili, ale při nejmenším, protože neplatí daně, neplatí ani provoz této Poslanecké sněmovny. V tomto smyslu bych chtěl apelovat na všechny, aby podpořili tento zákon. Je důležitý a není na něm nic mimořádného. Jenom říká, že ti, kteří neumějí vysvětlit svůj majetek, ti, kteří mají větší rozdíl mezi tím, co dokážou vysvětlit, a tím, jaké mají příjmy v minulosti, více než sedm milionů korun je ten rozdíl, tak mají doložit, kde je jejich příjem, případně jaký mají majetek. Na tom není nic, nad čím bychom se měli pohoršovat. Každý slušný člověk to dokáže a doloží to během jedné hodiny, když si dá tu práci a podívá se na svá majetková přiznání. Skončí prostě čas, kdy někdo, kdo má majetek sto milionů korun, vykazuje za posledních deset let příjmy v řádu dvou nebo tří milionů korun, směje se těm ostatním a neplatí ani daně. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Černoch. Prosím.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Byl jsem dotázán panem kolegou Plíškem, proč jdeme pouze 25 let zpátky a proč nejdeme do období Bílé hory. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, v období Bílé hory se děla zvěrstva, ale s těmi už dneska nikdo nic neudělá, nebo rozhodně nejsme schopni s nimi nic udělat my. To, co se dělo v 90. letech, byla také zvěrstva, jiná zvěrstva, a s těmi se něco dělat dá. Byl tady klondajk a ten, kdo nabyl své jmění poctivě, se nemá čeho bát. Ten, kdo nenabyl své jmění poctivě, tak se musí bát. To je ten důvod, proč jsme zvolili 25 let zpátky, protože v 90. letech opravdu, myslím si, že tady není nikdo, kdo by to rozporoval, se opravdu děla zvěrstva, která je potřeba zpětně postihnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pro pořádek se tedy ptám. Přihláška s přednostním právem, pane poslanče Černochu, tím pádem padá? (Ano.) Vaše přednostní právo rušíte. Pochopil jsem, že přihlášku do rozpravy pana poslance Tejce mohu zrušit. Z toho důvodu se ptám, zda ještě někdo se chcete přihlásit do probíhající rozpravy. Nikoho nevidím. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Chci se zeptat pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

V tom případě přistoupíme k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, protože v předchozí rozpravě padl. A v případě, že tento návrh neprojde, tak vám udělím slovo, pane zpravodaji, a seznámíte nás s procedurou hlasování.

Pan předseda Stanjura žádá pouze odhlásit. Dobře, všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili svými kartami. Počkám, až přijdou kolegyně a kolegové z předsálí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí tohoto tisku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 139, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 119. Tento návrh nebyl schválen.

 

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor jako garanční výbor projednal tento návrh zákona. Po druhém čtení projednal samozřejmě i pozměňovací návrhy a zaujal k nim stanoviska. Navrhl Poslanecké sněmovně hlasovací proceduru, která je kupodivu velice jednoduchá. Dovolil bych si, protože je opravdu jednoduchá, přečíst ji celou.

Nejprve budeme hlasovat -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane zpravodaji. Než vám dám slovo k tomu, abyste přednesl proceduru, tak se na mě obrátil předseda Faltýnek ohledně proběhlého hlasování. Pro stenozáznam ho prosím pusťte k mikrofonu.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Moc se omlouvám, vážené kolegyně, kolegové. Stalo se mi to poprvé. V gestikulaci na pana místopředsedu Gazdíka jsem se spletl při tomto hlasování a hlasoval jsem jinak, než jsem měl v úmyslu. Nezpochybňuji hlasování. Omlouvám se. (Pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím. Máte slovo. (K mikrofonu se dostavil poslanec Syblík.)

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Děkuju za slovo. Omlouvám se, kolegyně a kolegové, že vystupuji. Ale také se mi to nestává příliš často. Hlasoval jsem proti, a na sjetině mám pro. Jenom pro stenozáznam. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji vám. Než přistoupíme k hlasování, ještě kolega Gazdík. Prosím. (Nové pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se. Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem hlasoval správně, tudíž proti. Nicméně bych se chtěl takto veřejně panu kolegovi Faltýnkovi omluvit, protože naší divokou gestikulací na téma tohoto zákona on skutečně hlasoval a já jsem jeho hlasování patrně nechtě ovlivnil. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jestliže nikdo nezpochybňuje proběhlé hlasování, není tomu tak, požádám vás pane zpravodaji, abyste nás seznámil s procedurou. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Ano, pane místopředsedo, učiním tak. Nejprve bychom hlasovali o bodu A, což je usnesení rozpočtového výboru, dále B1, B2, C1, C2, poté C3 a C4 jedním hlasováním, za sedmé za D a za osmé budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Budu tedy říkat, o co jde v jednotlivých bodech, pokud je ten požadavek. Pokud není, tak to nebudu říkat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Než přistoupíme k hlasování, táži se, zda má někdo protinávrh proti navrženému způsobu hlasování. Nevidím.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navrženou proceduru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 140, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 162, proti nikdo. Konstatuji, že s navrženou procedurou byl vysloven souhlas.

 

Nyní vás tedy požádám, abyste přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a říkal k nim stanovisko garančního výboru. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Nejprve je to pod bodem A, což je usnesení garančního rozpočtového výboru, týká se výčtu novel zákonů dodatečně tam vložených a stanovisko je ano, souhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 141, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 162, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Václav Votava: Dále je to B1, které se týká usnesení ústavněprávního výboru, formulační změna. Stanovisko je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 142, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 74, proti 80. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP