(10.10 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Dále je to B2, které se týká změny účinnosti zákona. Stanovisko je souhlasné. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 143, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 161, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Dále je to C1, což je pozměňovací návrh pana kolegy Ondráčka a týká se změny limitu ze 7 mil. na 5 mil. Rozpočtový výbor jako garanční nepřijal stanovisko. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 144, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 45, proti 107. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Dále je to pod bodem C2, také pana kolegy Ondráčka, formulační změna. Stanovisko nesouhlasné. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 145, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 8, proti 118. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Dále je to C2, C3, což je také pozměňovací návrh pana kolegy Ondráčka a je třeba ho hlasovat společně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane zpravodaji, já mám C3, C4. C2 jsme hlasovali.

 

Poslanec Václav Votava: Pardon, omlouvám se, C3, C4, omlouvám se. Je třeba ho hlasovat společně, aby to mělo smysl, a je to změna sankcí. Stanovisko je nesouhlasné. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 146, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 34, proti 117. Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Poslední z pozměňovacích návrhů je pan kolega Černoch. Jeho pozměňovací návrh - jít dále až na 25 let prokazování. Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 147, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 27, proti 108. Tento návrh byl zamítnut.

 

Jsem přesvědčen, že o všech návrzích bylo hlasováno. Jest tak, pane zpravodaji? (Zpravodaj souhlasí.) Děkuji. V tom případě přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, podle sněmovního tisku 504, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 148, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 130, proti 33. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. (Část poslanců tleská.)

 

Otevírám další bod a tím je

158.
Vládní návrh zákona o centrální evidenci účtů
/sněmovní tisk 718/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a pověřený zpravodaj garančního výboru poslanec Roman Kubíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 718/6, který byl doručen dne 31. května 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 718/7.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Kalousek, prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jak bod, který jste schválili nyní, tak bod, který zcela jistě schválíte i vzápětí, patří mezi body, které TOP 09 zařadila do tzv. seznamu nesvobody, kde vypisujeme nejriskantnější legislativní návrhy, které tato vláda prosadila a kterými tak či onak omezuje a ohrožuje individuální svobodu občanů.

Dostáváme často otázku, který z těch 16 bodů pokládáme za společensky nejnebezpečnější, a odpovídáme, že to není ani tak otázka pořadí té nebezpečnosti jako toho, že je toho moc. Že je toho strašně moc a že je to v krátkém časovém úseku. Vždy je to zdůvodňováno nějakým ušlechtilým důvodem, ale vždy to má za cíl jednu jedinou věc: odebrat občanovi kus jeho osobní svobody, popřípadě získat ho mnohem víc pod kontrolu státní moci. Ať už je to prolomení domovní svobody, ať už je to cenzura internetu, ať už je to otázka neskutečného množství registrů, kde zjišťuje státní moc o občanovi úplně všechno včetně jeho intimních chorob.

Vláda během dvou a půl roku velmi slušného ekonomického růstu, který se jí přihodil, který nezpůsobila, propásla možnost, nebo spíš nenašla politickou odvahu k nezbytným reformám, nezbytným pro prosperující budoucnost ať už v oblasti vědy, vzdělání, veřejných pojistných. Tam všude uměla jenom zrušit to, co bylo schváleno předtím, aniž by nahradila jakýmkoliv rozumným systémovým opatřením z vlastní dílny. Tam je obrovský deficit, tam se dá říct, že se jedná o ztrátu času. Ale je přímo posedlá, posedlá sběrem dat od svých občanů, kterých již teď je takové množství, že jsem si jist jako dlouholetý státní úředník i politik, že prostě není v kapacitních možnostech státu ta data zpracovat efektivním způsobem pro lepší správu země, ale že budou sloužit jedné jediné věci: V okamžiku, kdy se to bude hodit, probrat to neskutečné množství všech dat a občanovi dát najevo, že o něm víme tolik, že by měl radši držet ústa a krok. A tohle vědomí vzhledem k historickým zkušenostem starších generací už samo o sobě již teď snižuje míru svobody ve společnosti a vzbuzuje všudypřítomné obavy a strach. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP