(9.50 hodin)
(pokračuje Plíšek)

A když už tady hovořím, tak dovolte, abych zareagoval i na pana poslance Černocha. Já se divím, že jdete jenom 25 let zpátky. Proč nenavrhujete jít třeba až do období Bílé hory, kdy nastaly velké majetkové přesuny? Jinak samozřejmě hodnotím váš návrh jako demagogický a populistický a jako nepřípustnou retroaktivitu. Ale ptám se, proč jenom 25 let, pane kolego Černochu prostřednictvím pana předsedajícího? Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě pan poslanec Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Kolegové, nezdržím se poznámky. Kdybyste možná věnovali více pozornosti obdobnému, ale kvalitativně přece jenom odlišnému návrhu, který jsme tady měli my, a toto ctěné auditorium ho zabilo, tak jsme tady nemuseli vést debatu, do jaké míry český národ je národem udavačů. Ono udávat se pochopitelně nemá, ale hlásit se mohlo, a to na základě úřední povinnosti, mohlo se to prokazovat plošně na základě těch pravidel, která jsme navrhovali, a mohl být klid a mohla být i daleko větší účinnost.

Ale abych byl vstřícný k tomuto návrhu, někdy se říká malý krok a velký krok pro lidstvo, on ne každý malý krok musí skončit velkým krokem pro lidstvo. Já se obávám, že tady asi u malého kroku zůstaneme, ale lepší něco nežli nic. Doufám, že to nezůstane jenom u symbolického předvolebního gesta. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a nyní má slovo pan předseda vlády a připraví se pan poslanec Tejc.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem rád, že ten návrh zákona, který zde máme, se konečně dostal na řadu, tzn. budeme moci o něm hlasovat ve třetím čtení, a proto nechci příliš protahovat diskusi.

Určitě by se tady dalo mluvit o tom, že jsme tady ve Sněmovně už měli mnohokrát návrh na to, aby byl prosazen princip prokazování původu příjmů. Měli jsme tady řadu návrhů, které chtěly, aby v naší zemi byl zaveden institut prokazování původu majetku. Sám jsem v době, kdy jsme byli v opozici, takovýto návrh předkládal opakovaně, bohužel nikdy se tady v Poslanecké sněmovně nenašla dostatečná většina na to, aby tento institut do našeho daňového práva prosadila.

Jsem proto rád, že současná vládní koalice se dohodla na tom, že využijeme možností právního řádu a zakotvíme institut prokazování původu majetku do našich stávajících daňových zákonů. Bylo to jenom logické. Vycházelo to z volebních programů našich politických stran, se kterými jsme uspěli v minulých volbách do Poslanecké sněmovny, a já si myslím, že je zcela namístě, že ten závazek, který jsme dali voličům a který jsme koneckonců dávali opakovaně i v minulých volbách do Poslanecké sněmovny, že tento závazek naplníme, přijmeme příslušnou právní úpravu. Jenom mě mrzí, že tady ta právní úprava nebyla v divokých 90. letech. A právě absence zákona o prokazování původu majetku byla velkou částí našich spoluobčanů vnímána jako velká nespravedlnost, jako velká nedostatečnost, jako velká neschopnost státu. Mnozí občané to dlouhodobě kritizují. Doufám, že dnes tato Sněmovna návrh schválí.

Je jasné, že hlavním cílem není nějaký fiskální přínos. Hlavním cílem je spravedlnost, hlavním cílem je prevence proti daňovým únikům, hlavním cílem je prevence proti ukrývání majetku, který je získáván trestnou činností. Myslím si, že daňová správa tento nástroj potřebuje.

Když jsem v minulých letech mluvil s celou řadou pracovníků daňové správy, poukazovali na fakt, že jejich kolegové v Německu, v Rakousku, ve Francii mají celou řadu oprávnění, kterými česká daňová správa v boji proti daňovým únikům nedisponuje. Jsem rád, že se nám podařilo v uplynulých letech zlepšit legislativní podmínky, ve kterých se daňová správa pohybuje, a že jsme vytvořili lepší prostor pro to, abychom v naší zemi bojovali s daňovými úniky, abychom bojovali s daňovou nepoctivostí, abychom se vypořádali s daňovými podvody. Zákon o prokazování původu majetku, tahle legislativní úprava, je součástí této snahy vlády.

Chtěl bych požádat všechny poslance a poslankyně, aby tento návrh podpořili, a pevně věřím, že v praxi pomůže v boji proti nepoctivosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já vám také děkuji, pane premiére. Než udělím další slovo, přečtu omluvy. Od 11 do 14 hodin se dnes omlouvá pan poslanec Janulík, dále od 12.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů pan poslanec Marek Černoch a dále od 9.30 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan Ondřej Benešík.

Eviduji další přihlášku s přednostním právem a tu má pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, samozřejmě bych znovu zdůraznil, že Finanční správa poctivé občany nebude obtěžovat. Finanční správa bude obtěžovat nepoctivé firmy a nepoctivé občany. A nebude to žádná masivní akce. Je to jenom kompetence, kterou jako jedna z mála finančních správ v Evropě česká Finanční správa nemá. A těch případů nebude moc. A taky samozřejmě od toho neočekáváme žádné zázračné příjmy, ale očekáváme určitou obavu podnikat nepoctivě. A pokud tady kolega Beznoska mluví o nadprůměrných příjmech někoho, tak určitě když má nadprůměrné příjmy, tak má platit daně a nemá se čeho bát, takže já té argumentaci nerozumím.

Ohledně vystoupení kolegy Černocha, že fakticky legalizujeme všechny zločiny minulosti, tak to musím odmítnout, protože zdanění příjmů nezakládá překážku pro zabavení nelegálního majetku a potrestání pachatele. Pokud orgány činné v trestním řízení prokážou, že majetek byl získán nelegálně, nic nebrání odčerpání tohoto majetku trestněprávními nástroji. A ohledně vašeho návrhu možnosti kontrolovat nelegálně získaný majetek za posledních 25 let, tak samozřejmě ten návrh zákona necílí na kontrolu legality či nelegality majetku, to je úkolem zejména trestních předpisů, které obsahují příslušné promlčecí lhůty. Navržený zákon cílí na kontrolu zdanění příjmů, která se musí pohybovat v mantinelech lhůty pro stanovení daně, která je v základní délce tři roky, a maximální délka, které může dosáhnout, je deset let. Jakékoli zpětné prodlužování této lhůty by bylo pravou retroaktivitou a jako takové by založilo neústavnost postupu orgánů veřejné moci.

Takže myslím, že jsme to v minulosti i dostatečně vysvětlili. Finanční správa bojuje proti všem nelegálním firmám a fyzickým osobám, které nás podvádějí na daních. I velké ryby. Určitě jste zaznamenali různé případy karuselových obchodů. A to, že dneska máme vybráno meziročně o 30 miliard daní navíc, tak to je toho výsledkem.

Pan kolega Kalousek zase tady vyřkl nějakou lež. Já chápu, že se bojí takového zákona, protože de facto ho živí stát od roku 1990, takže 26 let je úředníkem státu, a určitě kdyby ten majetek, který mu pravděpodobně vybral jeho výběrčí pan Háva, měl prokazovat, tak by to byl asi problém.

Takže tolik za mě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další přihlášený je pan předseda Černoch s přednostním právem. Pardon, omlouvám se, nejprve faktická poznámka pana předsedy Kalouska. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom drobnou poznámku. Možná by poradci pana ministra mu mohli vysvětlit, že na politiky se vztahuje povinnost majetkového přiznání, které podáváme k 30. červnu každým rokem, kde každý z nás, tedy i já, svůj majetek přiznáváme, a jsme kdykoli k dispozici Finanční správě. U politiků je to naprosto v pořádku. My, co máme rozhodovací pravomoci vůči veřejným penězům, tam je to v pořádku. My jsme proti šikaně lidí, kteří nejsou veřejně činní a budou šikanováni vaším zákonem, který se chystáte schválit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní má faktickou poznámku pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP