(15.10 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby bod 52 byl zařazen na středu 29. 6. po pevně zařazených bodech, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 12, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 90, proti 1. S tímto byl vysloven souhlas.

 

Dále je zde druhý návrh, aby byl bod číslo 197, sněmovní tisk 802 vyřazen, protože nebyl projednán v garančním výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 13, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro návrh 142, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a tento bod byl vyřazen z programu schůze.

 

Dále je zde návrh pana poslance Okamury na zařazení mimořádného bodu, který nese název vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 14, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro návrh 19, proti 96. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dále zde návrh pana poslance Holíka, který chce zařadit nový bod, který zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijímá výsledek referenda o vystoupení z EU ve Velké Británii jako výsledek demokratického projevu vůle britského lidu."

Ještě jednou přečíst? Nový bod: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijímá výsledek referenda o vystoupení z EU ve Velké Británii jako výsledek demokratického projevu vůle britského lidu."

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To samozřejmě je výsledek demokratické vůle lidu Velké Británie. Ale ten bod se takhle nemůže jmenovat, to se na mě nezlobte. (Reakce a smích některých poslanců.) Kdyby to bylo navržené usnesení v nějakém bodě, tomu rozumím. Ale jak se může bod jmenovat Poslanecká sněmovna přijímá...? Kdyby to bylo stanovisko Poslanecké sněmovny, tak tomu rozumím. Ale připadá mi to, jako bychom teď hlasovali, že je patnáct dvanáct. To si můžeme taky odhlasovat. Nebo si snad někdo myslí, že výsledek referenda není výsledkem demokratické vůle lidu Velké Británie? Já tomu fakt nerozumím. Tak bych poprosil, abychom ty body navrhovali trošku vážně a trošku s rozmyslem. Děkuji.

On si to asi nemyslí Juncker, s tím já souhlasím, ale to není poslanec českého Parlamentu. Takže pak jsme docela v pohodě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, upřesním tedy návrh tohoto bodu. (Nesouhlasné reakce z pléna.) Bod zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu přijímá výsledek referenda, což je návrh usnesení. Ale není možné, aby toto byl návrh bodu jako takového. To znamená, byl přednesen návrh usnesení, ale nikoliv návrh bodu. Z toho důvodu tento bod je bohužel také nehlasovatelný, protože bod se musí jmenovat jinak a návrh usnesení musí vypadat bohužel také jinak.

 

Budeme postupovat v návrzích dál. Další návrh je od pana poslance Fialy. Pan poslanec Radim Fiala navrhuje, aby bylo jako bod zařazeno zrušení zákona č. 112/2016 o zákazu EET. Aby byl dán dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 15. Pro pořádek řeknu, že jsem uváděl tento bod, kdo ho přednáší, na kdy ho chce zařadit včetně toho, jak bod zní. To znamená, přednášel jsem všechny body. Vzhledem k tomu, že je neklid v sále, možná jste tomu nerozuměl, ale přednášel jsem všechny tři body. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych vznést námitku proti tomu hlasování, protože podle mě bylo zmatečné. Pane místopředsedo, vy jste se asi přeřekl, to se stane každému z nás v takové bouřlivé atmosféře. Vy jste říkal, že budeme hlasovat o návrhu zrušení zákona o zákazu EET. Já jenom říkám, že bohužel jsme zákon o zákazu EET nepřijali, takže ten návrh zazněl jinak. Proto vznáším námitku. A pak bych prosil, pokud námitku Sněmovna přijme, abychom hlasovali o tom, co zaznělo v tom návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, dobře. Eviduji zde námitku. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tuto námitku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 16, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 128, proti 1.

 

Zopakuji tedy ještě to, o čem budeme hlasovat, a požádám vás o klid, abyste dobře rozuměli, o čem hlasujeme. Pan Poslanec Radim Fiala přednesl návrh zařazení nového bodu, který zní: zrušení zákona č. 112/2016 Sb., zákon o EET. Je zde návrh, aby byl pevně zařazen, aby byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech. Táži se všech, jestli je jasné, o čem budeme hlasovat.

S přednostním právem se hlásí pan předseda, prosím.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já bych se chtěl vaším prostřednictvím zeptat pana předkladatele, pana poslance Fialy, zda předložil do Sněmovny sněmovní tisk, který by byl nazván Návrh zákona na zrušení zákona o EET. Pokud ano, tak prosím, aby sdělil číslo tisku, a pak je to hlasovatelné jako nový bod. Pokud takovýto tisk není a neprošel řádným připomínkovým řízením včetně stanoviska vlády, tak ten bod je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Otázka zní, zda byl předložen tento tisk. Nebyl. V tom případě tento bod je nehlasovatelný a budeme pokračovat dál.

 

Další návrh na úpravu programu je od pana poslance Lanka, který navrhuje nový bod, který zní: výzva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k odstoupení předsedy Evropské komise Junckera. S tím, že je navrženo, aby tento bod byl dnes jako první bod.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tuto námitku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 17, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro návrh 60, proti 71. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dále je zde návrh pana poslance Novotného, aby sněmovní tisk 202, zákon o sněmovních komunikacích, což je návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje... (Nesouhlasné reakce některých poslanců.) Já jsem říkal pozemních komunikacích. O pozemních komunikacích, návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje. Mám zde variantní hlasování.

 

Nejprve budeme hlasovat, aby tento návrh byl zařazen na středu 29. 6. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 18, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 39, proti 27. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dále o tomto návrhu budeme hlasovat variantně, aby byl projednán dne 30. 6. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 19, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 34. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP