(15.00 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Dále nové zařazení do bloku druhých čtení. Je to vládní návrh zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, sněmovní tisk 597.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 7, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 88, proti 22. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále je z vaší strany navržen bod - slyšení policistů ÚOOZ a vrchního státního zástupce. Bohužel v této podobě, tak jak jste ho načetl, je daný návrh nehlasovatelný. Lze o něm hlasovat, pouze budete-li ho modifikovat. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Po debatě - děkuji za slovo, pane předsedající - s legislativou bych to upravil následovně. Nový bod - současná situace v Policii ČR v souvislosti s její reorganizací na středu jako třetí bod od 14.30.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Každopádně tam byl požadavek pouze modifikovat to ve smyslu, kteří policisté, protože bylo potřeba konkrétně jmenovitě... Prosím, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, rozprava k navrženému programu byla ukončena. To, co před chvílí řekl pan předseda Faltýnek, je něco, co v rozpravě nepadlo, není to žádná modifikace. To není hlasovatelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Po konzultaci s legislativou máte pravdu. Je to tak. Rozprava ohledně návrhů na návrhy usnesení byla ukončena, tzn. návrh na toto usnesení měl zaznít v průběhu rozpravy nad tématem k pořadu schůze. Tento návrh nezazněl. Bohužel v této podobě, tak jak je tento návrh přednesen, je skutečně nehlasovatelný.

Ještě pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já myslím, že je důležité, abychom se dokázali shodnout. Kdyby vystoupil člen vlády, otevřel rozpravu, pan předseda Faltýnek to doplnil, tak můžeme hlasovat. Pokud bychom se také shodli na tom, jak moc chceme specifikovat, kteří policisté tady mohou vystoupit, já myslím, že bychom se mohli shodnout na formulaci, že smějí vystoupit pouze ti policisté, kteří patří do holdingu. (Smích především zleva, potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem přesvědčen, a také jsem to zkonzultoval, že diskuse nad úpravou programu a návrhů případných usnesení byla skutečně ukončena, tzn. toto není rozprava v pravém smyslu slova, abychom ji dokázali otevřít členem vlády. To znamená, budeme pokračovat v dalších návrzích tak, jak byly předneseny. (Nesouhlas v plénu.) Ten návrh, tak jak byl přednesen, byl nehlasovatelný a úprava usnesení nebyla přednesena v době, kdy probíhala rozprava nad úpravou pořadu schůze. Budeme pokračovat dál. (Nesouhlas v plénu. Poslanec Faltýnek upozorňuje na hlásícího se ministra Pelikána.) Vzhledem k tomu, že neprobíhala rozprava v klasickém smyslu slova, aby rozprava byla ukončena a ministr ji mohl otevřít - protože na začátku schůze probíhá rozprava pouze o pořadu schůze, tak není možné postupovat tímto způsobem.

Budeme pokračovat dál. Nyní dostane slovo pan předseda Sklenák... Ne, budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Sklenáka a to je... Přednostní právo, prosím, pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já jsem ten návrh, jak jsem řekl, upravil po debatě se sněmovní legislativou. Evidentně je vidět, že ta rada asi nebyla úplně dobrá. Ale nedělám žádný komentář, omlouvám se za něj, pokud to tak někdo pochopil. Opravdu to tak nebylo myšleno. Čili ta modifikace usnesení může znít, kde tedy nebylo specifikováno, konkrétně koho - slyšení policistů ÚOOZ Šlachty a Komára nebo pánů plukovníků Šlachty a Komára, vrchního státního zástupce Ištvana a policejního prezidenta Tuhého. To bylo doplněno vlastně kolegou Černochem a tento jeho návrh vůbec nebyl vzat v potaz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já do toho znovu vstoupím, než vám udělím slovo. Skutečně trvám na tom, že ta rada, která zazněla, byla namístě, ale vaše vystoupení mělo proběhnout v době, kdy probíhala rozprava o pořadu schůze. V tento moment jsem řekl, že rozprava o pořadu schůze je ukončena a není možné v tento moment dodávat další body na úpravu nebo změnu pořadu schůze.

V tom případě budeme pokračovat a budeme hlasovat o bodech, které přednesl pan předseda Sklenák. (Velký hluk v sále.) Ten požaduje, aby byly zařazeny na pořad schůze sněmovní tisky 839 - spotřební daň, 840 - dotační program a 841 - novela vládního návrhu školského zákona. Dám hlasovat jednotlivě o jednotlivých bodech.

 

Nejprve budeme tedy hlasovat o zařazení bodu 839.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to pro pořádek sněmovní tisk 839. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 8, pro návrh 60 poslankyň a poslanců, proti 45. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dále budeme hlasovat o zařazení sněmovního tisku 840.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 9, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 57, proti 48. Tento návrh byl zamítnut.

 

Jako poslední budeme hlasovat o zařazení sněmovního tisku 841.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to vládní návrh školského zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 10, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 77, proti 31. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Stanjury. Je to návrh, aby bod 141 byl zařazen jako poslední bod v bloku třetích čtení. Je to zákon o hmotné nouzi.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 11, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 110, proti 8. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Další byl návrh pana poslance Černocha, který modifikoval návrh pana předsedy Faltýnka. Bohužel ani v této podobě tento návrh není hlasovatelný.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sedi, který navrhuje bod č. 52, je to sněmovní tisk 378. Bod 52 je zákon o odškodnění z politických důvodů. A bod 197, sněmovní tisk 802, aby byl vyřazen - je to bod o cvičení - z toho důvodu, že nebyl projednán v garančních výborech.

 

Nejprve budeme hlasovat o bodu 52. Návrh je, aby byl zařazen na 29. 6. po pevně zařazených bodech.

Naskakují mi zde faktické poznámky, ale já vás odmažu, protože není otevřená rozprava. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP